2 - 5 spillere
45+ min
8+ år
 • familiespil
 • strategispil
 • Kortspil
 • Worker Placement
 • The Speicherstadt

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 7. September 2019

  Verdens største samling af lagerbygning opført på træpiller findes i Speicherstadt i Hamborg. Varehuskvarteret blev opført i 1883-1927 og gennemskæres af kanaler, hvor skibe sejler rundt. I 2015 kom kvarteret på Unescos Verdensarvsliste. Spillet The Speicherstadt er designet af den erfarne spiludvikler Stefan Feld, der også har The Castles of Burgundy og Trajan på samvittigheden. The Speicherstadt er et af hans mere simple og hurtige spil, der handler om handel i varehusdistriktet.

  På spillepladen placeres de kort, man kan byde på. På pædagogisk vis er antallet af spillere afbilledet på brættet, så det er nemt at huske, hvor mange kort man skal placere.

  Setup

  • Placer spillebrættet midt på bordet.
  • Placer samtlige 45 vare-kuber (goods) i den sorte pose og læg den ved siden af spillebrættet.
  • Hver spiller får fem mønter, resten af mønterne placeres ved siden af spillebrættet.
  • Hver spiller vælger en farve og placerer en arbejder (worker) i den valgte farve på feltet 0 på the score track. Spillerne placerer de resterende tre arbejdere i deres farve foran sig.
  • Hver spiller modtager tager Market Hall-brikken i sin farve.
  • Handelskortene (trade sorteres i fem bunker: Vinter (A), Forår (B), Sommer ©, Efterår (D) og 4. Ild (E). Det fremgår af kortenes bagside, hvilke kategori, de tilhører. Der skal nu fjernes nogle kort fra bunkerne, afhængigt af antallet af spillere:
  Antal spillere  Fjern følgende kort 
  To spillere Port/Fireman (med værdien 3)
  Tre spillere Boatsmen church/Fireman (med værdien 3)
  Fire spillere Ingen kort fjernes
  Fem spillere  Boatsmen church/Firemen (med værdien 3)
  • Hver bunke af handelskort blandes og laves dernæst til en kortstabel på følgende vis: Nederst placeres Ild (E), Efterår (D) placeres ovenpå, dernæst Sommer ©, Forår (B) og til sidst Vinter (A) øverst.
  • Spilleren, der sidst har besøgt Hamborg, bliver startspiller og modtager metalmønten.

  Runder i The Speicherstadt

  Spillet udspiller sig i runder, der igen består af følgende fem faser:

  • 1. Supply
  • 2. Demand
  • 3. Purchase
  • 4. Loading
  • 5. Income

  Fase 1: Supply

  I denne fase afgøres, hvilket kort der er til rådighed i denne runde. Det gøres ved at trække et antal kort fra handelskortbunken svarende til antallet af spillere + 1. De lægges på en række med forsiden opad på vandfelter på spillebrættet. Hvis der trækkes et skibs-kort, trækker man tre vare-kuber fra posen og placerer på kortet.

  Så bydes der på de kort, som blev lagt ud i Supply-fasen.

  Fase 2: Demand

  Startspilleren placerer en af sine arbejdere oven over et af de kort, som man lagde ud i Supply-fasen. Arbejderen lægges på første ledige felt over kortet. Derpå gøres spilleren til venstre for startspilleren. Sådan fortsætter man, indtil alle spillere har placeret tre arbejdere. Der kan maksimalt placeres otte arbejdere over et kort. En spiller må gerne lægge en arbejder over et kort, som han tidligere har lagt en arbejder ved.
  Når alle har placeret deres arbejdere, slutter fasen.

  Fase 3: Purchase

  Nu afgøres det, hvilket kort spillerne køber. Det gøres ved at følgende handling gennemgås fra hvert kort – startende fra ventre mod højre. Spilleren, hvis arbejder ligger umiddelbart over kortet (altså placerede sin arbejder først), må vælge at købe kortet. Prisen er x antal mønter, hvor x = antallet af arbejdere over kortet.

  • Køber spilleren kortet, tager han det, og alle arbejdere på kortet gives tilbage til spillerne, der ejede det.
  • Køber spilleren ikke kortet, fjernes han arbejder, og spilleren, hvis arbejder nu ligger lige over kortet, får samme mulighed.
   Sådan fortsættes det, indtil kortet er købt eller der ikke er flere arbejdere, hvorpå man går videre til næste kort. Fasen slutter, når man er igennem alle kortene.

  Fase 4: Loading

  Den fase optræder først i foråret (B), når de første skibe er blevet anskaffet. Her kan man sælge varer eller flytte dem rundt mellem forskellige kort eller the market hall. Startspilleren begynder, hvorefter turen går på skift i urets retning. Hvis du har købt et skib, så bringer du nu lasten i land. Fjern alle varekuber fra skibet. Du afgør derpå, hvad der sker med hver enkelt kube. Du kan A) placere det på en kontrakt, B) sælge det til en købmand, C) lægge det på lager i dit varehus eller D) konvertere, sælge eller opbevare det i din market hall.
  A: Kontrakt: Hvis du har købt en kontrakt, kan du placere varekuber på dem, hvis kontrakten har et symbol, der matcher varen. I slutningen af spillet får du point for det, hvis du har fået placeret alle de varer, som det fremgår af kortet.
  B: Købmænd: Hvis du har et købmandskort, kan du sælge vare. Der er fem forskellige købmænd (coffee roaster, tea taster, spice trader, carpet trader og vulcanizer), der hver handler med en bestemt slags vare. De betaler en mønt for hver kube i den rigtige farve.
  C: Varehus: Hvis du har et varehuskort, kan du placere varer i det, så du kan bruge dem i senere runder (de udløser også point i spillets slutning). Hvert kort kan højst rumme fire varekuber.
  D: Market hall: Her kan du gøre tre ting: A) Du kan bytte tre varekuber til en anden varekube efter eget valg. B) Du kan sælge to varekuber for en mønt. C) Du kan opbevare en varekube til en senere runde.
  Varekuber, som du bruger, skal ikke tilbage i posen.

  Fase 5: Income

  Hver spiller modtager en mønt. Hvis en spiller ikke købte nogle handelskort denne runde, modtager vedkommende en mønt. Startspilleren giver metalmønteren videre til spilleren til venstre for ham.

  Når der trækkes et ildkort, skal der tælles brandmænd.

  Brand

  Der er i alt fire fire-kort i spillet. Når man trækker et, sættes spillet på pause et øjeblik. Hver spiller regner værdien af sine firemen ud. Spilleren med den højeste værdi for det antal point, som er vist på fire-kortet. Spilleren med laveste værdi mister et tilsvarende antal point. I tilfælde af lighed får eller fratrækkes begge spillerne pointene
  Derpå lægges fire-kortet til side og spillet genoptages.

  Spillets kort

  Her følger en gennemgang af de kort, du kan erhverve dig i løbet af spillet. Tallet i parentes angiver, hvor mange af den slags kort, spiller rummer.
  Bank (1): Giver dig en ekstra mønt i hver runde.
  Boatsmen Church (1): Giver tre point ved spillets afslutning.
  Carpet Trader (1): Giver mulighed for at sælge red vare-kuber (tæpper) for en mønt per kube. Giver et point ved spillets slutning.
  Chamber of Commerce (1): Ved spillets afslutning får du et point for hver mønt, du har.
  Coffee Roaster (1) Giver mulighed for at sælge brune vare-kuber (kaffe) for en mønt per kube. Giver et point ved spillets slutning.


  Contract (10): Giver point ved spillets afslutning, hvis du har fået placeret de korrekte vare-kuber på kortet.
  Counting Office (4): Giver point ved spillets afslutning afhængigt af, hvor mange Counting Offices, du har.
  Firemen (10): De har forskellige værdi (1-5) og bruges når der er brand.
  Port (1): Ved spillets afslutning giver kortet dig et point for hvert ship-kort, du har.
  Ship (15): Giver dig vare-kuber.
  Spice Trader (1): Giver mulighed for at sælge gule vare-kuber (safran) for en mønt per kube. Giver et point ved spillets slutning.
  St. Michaelis (1): Giver fire point ved spillets afslutning.
  Tea Taster (1): Giver mulighed for at sælge grønne vare-kuber (tea) for en mønt per kube. Giver et point ved spillets slutning.
  Vulcanizer (1): Giver mulighed for at sælge hvide vare-kuber (gummi) for en mønt per kube. Giver et point ved spillets slutning.
  Warehouse (1): Her kan du opbevare op til fire vare-kuber. Ved spillets afslutning for du et point for hver vare-kube på kortet.

  Sådan vinder du spillet

  Når det sidste kort er trukket (det er det fire-kort, man lagde i bunden fra start) og udført, slutter spillet. Spillerne regner nu ud, hvor mange point de har, og spilleren med flest point vinder. I tilfælde af lighed vinder spilleren med flest mønter.

  Vurdering af The Speicherstadt

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  The Speicherstadt er et hurtigt lært spil og rigtigt velegnet til at introducere uerfarne spillere til euro-games, idet alle kort, man byder på, er fuldt synlige, så novicerne let kan spørge, hvad kortene gør, uden at komme til at afsløre sig selv. Det kræver lige et spil eller to, inden man forstår spillets mekanisme, men da spillet er temmelig kort, er det til at klare.
  Auktionsmekanisme er elegant designet, så du konstant vakler mellem at forfølge din egne mål eller forsøger at genere modstanderne, hvis du altså har regnet ud, hvilke kort de går efter.


  Kommentarer til The Speicherstadt