2 - 4 spillere
60+ min
10+ år
 • strategispil
 • Middelalder
 • Trajan

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 21. April 2014

  Trajan, egl. Marcus Ulpius Trajanus, ca. 53-117, romersk kejser fra 98. Trajan havde et fast greb om rigets administration og også om sine politiske modstandere. Hans feltherreevner var ubestridelige, og Romerriget nåede i hans tid sin største udstrækning.
  Kilde: Den store danske

  Trajan foregår – ikke overraskende – i det romerske imperium, hvor det gælder om at skaffe sig mest muligt magt og indflydelse. Spillerne beslutter, hvilke handlinger, de vil foretage sig, ved hjælp af en mekanisme, der kendes fra Kalaha. Simpelt, men effektivt.

  Målet i Trajan er at score flest muligt victory point (VP). Udfordringen er, at det kan gøres på utrolig mange måder, så hvad skal du satse på? Handel, byggeri, politisk magt, militære erobringer eller …?

  Setup

  • Placer spillebrættet midt på bordet.
   Trajan kan virke uoverskueligt ved første øjekast, men et hurtigt prøvespil giver overblik.
  • Hver spiller vælger en farve og modtager en player mat, en military leader-brik, 15 små player-brikker, to små brikker til at holde styr på victory point og deres placering i Senatet. Desuden får hver spiller en Arch of Trajan og 12 action-markører (to i hver farve)
  • Extra action-brikker blandes med bagsiden opad og placeres ved siden af brættet. Det samme gøres for forum-brikkerne.
  • Demand-brikkerne blandes med bagsiden opad. Derpå fjernes tre af dem. Resten placeres nær brættet.
  • 10 forum-brikker trækkes og placeres i provinserne – en i hver provins. Desuden trækkes der forum-brikker, der placeres på forum-felterne. Antallet af brikker afhænger af antallet af spillere. To spillere: træk seks brikker, tre spillere: ni brikker og fire spillere: 12 brikker. Placer tre extra action-brikker på de gule felter ved Forum.
  • Alle 20 felter i construction-distriktet fyldes med construction-brikker.
  • Tidsmarkøren placeres på startfeltet – antallet af spillere afgør, hvilken af de tre time track, der skal bruges.
  • Alle spillere placerer deres military leader-brik og en player-brik i the military camp og en player-brik i the worker camp. De placerer deres Arch of Trajan på feltet mærket I på deres player mat. Endelig placerer de to markører i hver af de fem skåle på the player mat. De bestemmer selve hvilke farver placeres hvor.
  • Trajan-brikkerne sorteres efter deres ikoner, hver stak blandes og placeres på de seks felter på brættet.
  • Spillerne afgør, hvem der er startspiller. Vedkommende placerer en markør på felt 1 i Senatet. Spilleren til venstre for ham placerer sin markør oven på startspillerens markør og sådan fortsættes uret rundt.
  • Spillerne placerer en markør på startfeltet på victory point tracket.
  • Hver spiller trækker en bonus-brik og placerer den foran sig med den gule side op.
  • Træk to bonus-brikker og placer dem til højre for senat tracket med den gule side opad.
  • Commodity-kortene blandes og placeres med bagsiden opad ved brættet. Det øverste kort vendes og lægges ved siden af stakken. Det er første skraldebunken. Derpå vendes endnu et kort, der lægges på den anden side af stakken. Det er anden skraldebunke. Hver spiller trækker nu tre kort. Der må trækkes fra alle tre bunker. Når en af skraldebunkerne tømmes, trækkes et nyt kort fra hovedbunken og placeres i skraldebunken.
  • Endelig vælger hver spiller tre Trajan-brikker og placerer dem på felterne II, IV og VI på deres player mat. Startspilleren vælger først, hvorefter turen går med uret rundt. Bemærk at man ikke må tage mere end en brik fra hver kategori.

  Runder i Trajan

  Trajan udspiller sig over fire kvartaler. Hvert kvartal består af fire runder, der varer en cyklus på timetracket.
  En spillers tur består af følgende punkter, der skal udføres i denne rækkefølge:

  1. Omarranger action-markører og flyt tidsmarkøren.
  2. Scor Trajan-brik
  3. Udfør en action (hvis spilleren ønsker det)
   Når spilleren har færdiggjort punkt tre, er det næste spiller i urets retnings tur. Startspilleren starter (surprise), hvorefter turen går i urets retning.

  Her følger en gennemgang af punkterne:

  1. Omarranger action-markører

  • Spilleren vælger en af skålene på sin player mat og tager alle brikkerne i skålen. Man må ikke vælge et tomt felt. Derpå begynder man, på bedste Kalaha-vis, at fordele en brik i hvert skål i urets retning. Den skål, som den sidste brik placeres i, er _mål_-feltet.
  • Tidsmarkøren på timetracket flyttes lige så mange felter i urets retning, som antallet af brikker, som den aktive spiller tog op i hånden fra the player mat.

  2. Scor Trajan-brik

  • Hvis en Trajan-brik ligger ved siden af _mål_-feltet, og der ligger en eller flere action-markører i skålen som farvemæssigt matcher Trajan-brikken, må spilleren fjerne brikken og score VP. Trajan-brikker puttes i æsken, medmindre den har et brød-, hjelm- eller flamme-icon. I så fald gemmer spilleren brikken.

  3. Udfør en action

  Spilleren må nu vælge at udføre den action, der er knyttet til _mål_-feltet. Der er i alt seks forskellige actions, og flere af dem giver spilleren yderlige valg:
  Seaport-action:

  Spilleren må vælge en af fire handlinger:
  • Trække to commodity-kort op på hånden og smid et kort i en af de to skraldebunker.
  • Tage det øverste kort fra en af commodity-kort skraldebunkerne.
  • Spille et eller to kort foran sig, hvilket kan udløse en bonus ved spillets slutning. Spilleren trækker derpå samme antal kort fra commodity-kortbunken.
  • Sende commodity-kort om bord på et af de tre skibe. Det gøres ved at spille en kombination af kort, der matcher kravene på et af skibene. Det giver spilleren VP (se i regelbogen, hvor mange VP kombinationerne udløser). Hvis det valgte skibs farvede side vender opad, vendes skibet, så den grå side vender opad.

  Forum-action: Spilleren må tage en brik fra Forum og placere den på sin player mat (i regelbogen forklares, hvor de forskellige brikker skal placeres).

  Military-action: Spilleren må vælge en af tre handlinger:

  • Spilleren tager en small player-brik fra sin player mat og flytter den til the military camp på brættet. Brikken er nu en legionaire, indtil spillet slutter.
  • Spilleren flytter sin military leader til et tilstødende felt. Hvis der er en brik i den provins, placeres den på spillerens player mat.
  • Spilleren flytter en af sine legionaire fra the military camp til den provins, hvor hans military leader står. Det udløser det antal VP, der står på provinsen, fratrukket tre VP for hver fremmed legionaire, der står i provinsen. Bemærk, at en spiller kun må have en legionaire i en provins.

  Trajan-Action: Spilleren tager den øverste brik fra en af de seks bunker med Trajan-brikker og placerer den på det felt på deres player mat, hvor deres Arch of Trajan står. Derpå flyttes Arch of Trajan til første tomme felt i urets retning. Hvis alle felter er optaget, flyttes Arch of Trajan ind i midten af the Action Circle. I samme øjeblik der bliver et felt ledigt, rykker Arch of Trajan derhen.

  Senate-Action: Spilleren flytter sin markør på the Senate track et felt til højre og scorer det antal VP, som der står på feltet.

  Construction-action: Spilleren må vælge mellem to handlinger:

  • Spilleren flytter en af sine small player-brikker fra sin player mat til the worker camp på brættet. Brikken er nu en worker i resten af spillet.
  • Spilleren flytter en af sine workers til en construction site. Hvis det er spillerens første constuction site, må spilleren vælge et hvilken som helst felt – altså også felter hvor andre spillere har brikker. Ellers skal feltet støde op til første felt vandret eller lodret. Hvis der er construction-brik på feltet, må spilleren placere brikken på sin player mat og score VP. Hvis det er første gang, at spilleren får den type construction-brik, må han øjeblikkeligt udføre brikkens action.

  Et runde slutter

  En runde slutter, efter den aktive spiller er færdig med sin tur, hvis tidsmarkøren når til startfeltet.
  Der vendes derpå en demand-brik, så alle kan se den.
  Næste spiller i urets retning tager nu sin tur. Bemærk at tidsmarkøren bare fortsætter fra der, hvor den endte.
  Hvis der allerede er vendt tre demand-brikker, slutter kvartalet.

  Et kvartal slutter

  Når et kvartal er slut, skal spilllerne dels tilfredsstille folket, dels afgøre, hvem der har mest magt i Senatet. Endelig skal der ryddes op og placeres nye brikker.

  • Folkets krav
   Hver spiller skal forsøge at give folket det, de kræver. Altså de symboler, der er vist på de tre demand-brikker. Et krav opfyldes, hvis man har en matchende Forum-brik. Man kan dog også bruge en Trajan-brik som joker til at opfylde et krav, men kun en gang hvert kvartal.
   Hvis du ikke opfylder folkets krav, straffes du.
  Et uopfyldt krav Minus 4 VP
  To uopfyldte krav Minus 9 VP
  Tre uopfyldte krav Minus 15 VP

  Brugte Forum-brikker afleveres i banken, mens spillerne må beholde Trajan-brikken.

  • Den ny konsul
   Nu skal det afklares, hvem der har mest indflydelse i Senatet. Hver spiller opgør, hvor mange stemmer vedkommende har takket være deres placering på the Senate track, og antallet af stemmer på Senat-brikker på deres player mat. Spilleren med flest stemmer udnævnes til konsul, og spilleren med næstflest stemmer bliver vicekonsul. I tilfælde af stemmelighed vinder den, der har den højeste position på the Senate track.
   Den ny konsul må vælge en af de to bonus-brikker til højre for the Senate track. Brikken placeres foran spilleren med den gule side op.
   Vicekonsulen tager den anden brik og placerer den foran sig med den grå side op.
  • Oprydning
   Alle
   Når et kvartal er færdigspillet, skal der ryddes op og trækkes nye brikker.
   spillerne sætter deres markør på the Senate track tilbage på feltet et. Spilleren med færrest stemmer fra konsul-afstemingen er nederst, konsulen er øverst.
   Alle Forum-brikker, der blev brugt til at opfylde folkets krav, fjernes.
   Alle Senate-brikker fjernes.
   Alle brikker på Forum fjernes.
   Dernæst trækkes to nye bonus-brikker, der placeres ved senatet.
   Placer en Forum-brik i hver provins, hvor der ikke er en Forum-brik, en military leader eller en legionaire.
   Genopfyld alle Forum felter med nye Forum-brikker.
   De tre gule felter får nye extra action-brikker.
   Ship-brikkerne vendes, så den farvede side er opad.
   Den øverste kvartal-indikator fjernes, og et nyt kvartal begynder ved at den næste spiller i urets retning tager sin tur. Hvis der var den sidste kvartal-indikator, er spillet slut.

  Sådan vinder du Trajan

  Når det sidste kvartal er overstået, og der er scoret point for det, kommer en afsluttende scoringsrunde. Spillerne får point for følgende:

  Hvert commodity-kort på hånden Et VP
  Hver worker i the worker camp Et VP
  Hver legionaire i the military camp Et VP
  Hver Trajan-brik i the action circle Et VP
  Hvert sæt af tre construction-brikker med et identisk ikon 10 VP
  Hvert sæt af fire construction-brikker med et identisk ikon 20 VP

  Bonus-brikker giver også VP (se regelbogen)

  Spilleren med flest VP vinder. I tilfælde af pointlighed vinder den af spillerne, der har den højeste position i Senatet.

  Vurdering af Trajan

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Når I sidder og gennemgår reglerne, kan Trajan virke frygtelig uoverskueligt, men der skal ikke mere end et par runder til, før spillet flyder. Så en god måde at komme i gang på er at spille et prøvekvartal og så begynde forfra, så folk har styr på, hvad de skal gøre.
  Spillet fungerer bedst, når alle har lige meget erfaring, da det ellers er for nemt for den erfarne Trajanspiller at løbe fra resten.
  Der er ikke en bestemt taktik, der kan sikre dig sejren, hvilket er en af spillets styrker. En anden er kalaha-gimmicken, der virkelig sætter de små grå i sving, når man forsøger at udregne fremtidige træk ud.

  Trajan er udviklet af Stefan Feld, og har helt fortjent fået flere priser, blandt andet andenpladsen i Deutscher Spielepreis 2012 (Village slog det).


  Kommentarer til Trajan