2 - 4 spillere
60+ min
12+ år
 • strategispil
 • Kortspil
 • Middelalder
 • The Castles of Burgundy

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 24. April 2014

  Burgund, Bourgogne, navn gennem halvandet årtusinde på adskillige statsdannelser omkring floderne Rhône og Saône i den østlige del af det nuværende Frankrig; i dag bevaret i den administrative region Bourgogne.
  Kilde: Den store Danske

  I The Castles of Burgundy skal du få dit grevskab i den franske region Bourgogne til at blive regionens førende. Men der er mange måder at få succes på, så du må vælge, om du vil satse på handel, kvægopdræt, viden eller simpelthen på at få dine byer til at blomstre.
  Spillet udspiller sig over fem ture, der hver består af fem runder. I hver runde må du foretage to handlinger, der lader dig udbygge dit grevskab og score victory point. Til slut omsættes alle dine værdier til victory point, og den, der har flest, vinder.

  Setup

  • Fold spillebrættet ud.
  • Bland de 42 goods-brikker med forsiden nedad. Lav derpå fem stabler med fem brikker i hver og placer dem på spilbrættet på felterne A til E. Alle spillere trækker tre goods-brikker fra den resterende bunke.
  • Placer 12 bonus-brikker på de matchende felter på spilbrættet (øverst og nederst til højre).
  • Hver spiller får et player board. Det er siden med tallet 1, der skal vende opad.
  • Hver spiller får et slot, som placeres midt på spillerens player board (det mørkegrønne felt, der viser en terning med seks øjne).
  • Hver spiller vælger en farve og tager to terninger i denne farve.
  • Hver spiller tager en silverling, som skal placeres i det øverste venstre hjørne på spillerens player board.
  • Endelig tager hver spilller også en victory point brik (med værdien 100/200) og lægger den ved siden af sit player board.

  Spiller slår derpå om, hvem der begynder. Den spiller, der slår højst, modtager en worker-brik, som placeres på worker-feltet på hans player board (nederste venstre hjørne). Derpå fortsættes uret rundt. Anden spiller får to worker-brikker, tredje spiller får tre worker-brikker og fjerde spiller får fire worker-brikker.
  Spillerne markerer nu rækkefølgen på the turn order track. Første spiller modtager også den hvide terning.

  Sådan spiller du The Castles of Burgundy

  The Castles of Burgundy udspiller sig over fem ture, og hver tur består af fem runder.
  Før en ny tur begynder, skal man gøre følgende:

  1. Fjerne alle seks-kantede brikker, der ligger tilbage på brættet. Det skal naturligvis ikke gøres før den første tur.
  2. Træk nye seks-kantede brikker og placer dem i de farve-matchende seks-kantede felter. Antallet afhænger af, hvor mange spillere der er: Med to spillere skal felterne mærket med 2 fyldes (12 styk). Med tre spillere skal felterne mærket med 2 og 3 fyldes (18 styk). Med fire spillere skal alle 24 felter fyldes. Bemærk, at der i et spil med tre spillere skal brikkerne sættes lidt forskelligt op, alt efter hvilken tur man er kommet til.
  3. Træk to sorte brikker for hver deltager og placer dem med forsiden opad på det sorte depot i midten af spillebrættet.
  4. Tag de fem goods-brikker for denne tur og placer dem med forsiden opad på de fem runde-felter i spillebrættets venstre side.

  Alle spillerne ruller nu deres to terninger. Den startende spiller ruller desuden den hvide terning. Han tager den øverste goods-brik fra runde-felterne og placerer den på det goods-felt i depotet, der matcher det nummer, som den hvide terning viser.
  Derpå må den startende spiller tage sin tur. Når han er færdig, fortsætter turen til næste spiller i the turn order (fra højre mod venstre).

  I en spillers tur må man foretage to handlinger: en for hver terning. Man må gerne foretage den samme handling to gange. Man må bruge worker-brikker til at ændre ens ternings øjne en op eller ned. For eksempel ændre en treer til en firer eller toer. En sekser kan også blive ændret til en etter (og omvendt). Du må gerne bruge flere worker-brikker samtidig. Efter brug afleveres worker-brikken.

  Følgende handlinger er mulige:

  1. Tag en seks-kantet brik fra spillebrættet
  2. Placer en seks-kantet brik ved dit gods
  3. Sælg goods-brikker
  4. Tag worker-brikker

  Ud over de to handlinger må hver spiller, en gang hver tur, købe en af de seks-kantede brikker fra det sorte depot. Du må gøre det både før, under og efter dine to handlinger. Brikken fra det sorte depot koster to silverling, og den skal placeres på et tomt storage felt (nederst venstre hjørne på the player board).

  Efter de fem runder er overstået, får spillere med miner silverlings. Nogle af knowledge-brikkerne har muligvis også en effekt. Derpå begynder en ny tur.

  Hvordan udføres handlingerne

  1. Tag en seks-kantet brik: Du må tage én seks-kantet brik fra det depot, som har samme nummer, som den terning du bruger. Den valgte brik placeres på et tomt lager-felt i dit player board (nederst venstre hjørne). Hvis alle felter er optaget, må du først smide en af de brikker, der ligger der, ud.

  2. Placer en seks-kantet brik: Du tager en af brikkerne fra dit depot og tilføjer den til dit slot. Du skal lægge den på et tomt felt, der har samme nummer som den terning, du bruger til at udføre handlingen. Desuden skal feltet støde op til et felt, hvor der allerede ligger en brik, og brikkens farve skal altid matche det valgte felt.
  Afhængig af, hvilken brik, der blev lagt, sker der nu følgende:

  Knowledge – Der er 26 forskellige knowledge-brikker (gule). Nogle har effekter, der træder i kraft, når brikken placeres. Andre tæller først, når spillerne tæller victory point til slut.

  Ship – Når der placeres en ship-brik (blå), sker følgende to ting øjeblikkeligt:

  1. Spilleren tager alle goods-brikkerne fra et hvilken som helst depot-felt og lægger dem i goods storages i det øverste venstre hjørne af the player board. Hver spiller må samle tre forskellige slags goods i sit goods depot. Goods, som ikke kan placeres, bliver liggende på depotet.
  2. Spilleren flytter sin markør på the turn order track et felt til højre. Er feltet optaget, placeres markøren oven på den markør, der allerede står der. Hvis flytningen gør ham til den startende spiller i næste runde, får han også den hvide terning.

  Animal – Når der placeres en dyre-brik (lysegrøn), får spilleren øjeblikkeligt victory point svarende til nummeret på brikken. Hvis spilleren allerede har dyr af samme type i engen (gruppe af sammenhængende dyre-brikker), får spilleren victory point for alle brikkerne med den type dyr.

  Castle – Når der placeres en borg-brik (mørkegrøn), må spilleren øjeblikkeligt foretage en ekstra handling. Spilleren må selv bestemme, hvad den ekstra handlings terning skal vise af øjne.

  Mine – Mine-brikkerne (grå) giver ved slutningen af hver tur en silverling til spilleren per minebrik.

  Building – Når man spiller en bygnings-brik (beige), må man øjeblikkeligt bruge bygningen én gang. Der er otte forskellige bygninger, der alle giver forskellige fordele. Hvis man for eksempel spiller et vagttårn, får man fire victory point. En bank giver dig lov til at tage to silverlings fra banken. Du må kun have en af hver type bygning i din by (gruppe af sammenhænge bygnings-felter)

  Regionen er fyldt:Hvis en region er fuldstændig tildækket med seks-kantede brikker, scorer spilleren victory point, når den sidste brik blev lagt. Pointene afhænger af hvilken fase, man er i. Jo tidligere det indtræffer, jo flere victory point får man.

  Første og anden spiller, der får tildækket alle felter i en farve, belønnes også med henholdsvis den store bonus brik og den lille bonusbrik. De giver Victory point, men det præcise antal afhænger af antallet af spillere.

  3. Sælge goods-brikker: Du

  skal sælge alle goods-brikkerne af en bestemt type fra dit goods storage. Den terning, du har valgt til at udføre salget, afgør, hvilken type goods, der sælges. Alle de solgte goods-brikker flyttes til feltet for solgte goods-brikker på dit player-board. Du får en silverling for selve salget (uanset hvor mange goods-brikker, du solgte) samt victory point per solgte goods-brik. Er I to spillere, giver hver goods brik to victory point, med tre spillere får du tre victory point per brik, og med fire spillere giver hver brik fire victory point.

  4. Tag worker-brikker: Du må bruge en terning til at tage to worker brikker fra the general supply.

  Sådan vinder du spillet

  Spillet slutter, når den femte tur er slut. Spillerne scorer derpå en sidste gang victory point. Der gives point for følgende:

  • For hver usolgt goods-brik: et victory point.
  • For hver Silverling: et victory point.
  • For hver to worker-brikker: et victory point.
  • For knowledge-brikker der giver victory point. Det fremgår af de enkelte brikker.

  Spilleren, der har flest victory point, vinder. Hvis to spillere står lige, vinder den spiller, der har færrest tomme estate-felter. Står de stadig lige, vinder den af spillerne, der kom sidst i the turn order.

  Nye udfordringer til de erfarne

  Når I har spillet The Castles of Burgundy et par gange, kan I vælge at spille med forskellige player board. I stedet for at alle skal spille med nummer et, kan man tilfældigt fordele the player boards, og spillerne må nu selv vælge, hvilken side af the player board de vil bruge. Desuden må de selv vælge, hvilket mørkegrønne felt deres start-borg skal ligge på.

  Vurdering af The Castles of Burgundy

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  The Castles of Burgundy er et klassisk eurogame. Der er ingen direkte konflikter mellem spillerne, og spillet er elegant designet, så du med den rigtige planlægning og lidt held – der er jo terninger involveret – kan udtænke strategier, der forbløffer dine modspillere. Heldet kan dog til en hvis grad styres ved hjælp af worker-brikkerne, der lader dig ændre terningens resultat.
  Spillet rummer utrolig mange muligheder, hvilket kan virke uoverskueligt for nye spillere. Men spillet er ikke mere kompliceret, end at de fleste hurtigt vil have styr på det – når blot regelbogen ligger lige i nærheden. Man kan med fordel skaffe sig hjælpeark, der gennemgår de forskellige briktyper, ikke mindst knowledge-brikkerne.


  Kommentarer til The Castles of Burgundy