Beyond the Sun

af Morten ‘Muyten’ Andersen d. 14. November 2022

I Beyond the Sun tager spillerne rollerne som forskellige grupperinger på jorden, netop som menneskeheden begynder at drage ud for at kolonisere andre solsystemer. Nu gælder det om at optjene point ved at kolonisere, opbygge produktion, nå først til spillets fire målsætninger og vigtigst at alt udbygge menneskehedens teknologiske formåen.

I Beyond the Sun tager spillerne rollerne som forskellige grupperinger på jorden, netop som menneskeheden begynder at drage ud for at kolonisere andre solsystemer. Nu gælder det om at optjene point ved at kolonisere, opbygge produktion, nå først til spillets fire målsætninger og vigtigst af alt udbygge menneskehedens teknologiske formåen.

Opsætning:

Hver spiller modtager en tilfældig gruppering og det dertilhørende spillerbræt. Der er mulighed for at spille basis-versionerne af grupperingerne, der kun adskiller sig ved lidt forskelle i startresurser, eller de avancerede versioner, hvor grupperingerne får lidt forskellige evner i spillet. Derudover modtager spillerne et sæt produktions- og achievementmarkører, en handlingsmarkør og et sæt resurseterninger, alt sammen i deres farve. Terninger og produktionsmarkører lægges på deres pladser på spillerbrættet. Til sidst vil man afhængigt af gruppering og placering i spillerrækkefølgen modtage lidt malm, lidt folk og et rumskib et sted på brættet.

Selve brættet er delt i to dele. Et lille bræt der repræsenterer rummet, hvor der fra starten vil blive lagt fire tilfældige stjernesystemer og hvor ens rumskibe flytter rundt, og et stort bræt, der repræsenterer menneskehedens teknologitræ og de handlinger, der er mulige at tage. Fra starten vil træet kun bestå af de fire startteknologier, mens resten af teknologitræet bliver blokeret af tilfældige events med bagsiden opad.

Forløb:

Spillet forløber med uret rundt om bordet, indtil spillerne tilsammen har opnået et vidst antal af spillets mål, hvorefter alle spillere vil have mulighed for at tage en sidste tur, indtil alle spillere har haft lige mange ture.

En spillers tur består af tre faser:

  • Først vælger spilleren en handling og udfører den.
  • Dernæst vælger spilleren hvilken type indkomst de vil have.
  • Til sidst opfylder de et mål hvis muligt.

Handlingerne:

Handlingen udføres ved at flytte sin handlingsmarkør (eller i første tur sætte den) på et af brættets handlingsfelter. Det kan enten være et af basishandlingsfelterne eller et felt på et teknologikort, du har adgang til. Feltet må ikke være blokeret af andre spilleres brikker.

Handlingerne består typisk i en eller flere af følgende:

  • Byg nye rumskibe i en rumhavn.
  • Opgrader rumskibe.
  • Flyt rumskibe rundt på brættet for at få kontrol med stjernesystemer.
  • Koloniser et system du har kontrol med.
  • Få adgang til ny teknologi.

De fleste handlinger kræver at man betaler malm og/eller befolkning.

Fra starten vil man kun kunne købe adgang til de fire startteknologier, men de vil senere føre videre til endnu ikke opdagede niveau to, tre og til sidst niveau fire teknologier. Hvis man får adgang til en endnu ikke opdaget teknologi, starter man med at afsløre og udføre den event, der indtil da har spærret for den pågældende plads i træet. Derefter får man et valg mellem to teknologier, der matcher de teknologier man bygger videre på, og til sidst får man adgang til den nye teknologi med alle de fordele og nye handlinger, der medfølger. De andre spillere kan også senere få adgang til teknologien, der nu ligger åbent på brættet, forudsat at de allerede har de andre teknologier, der ligger før i træet.

Kontrol og kolonisering af stjernesystemer vil øge en spillers produktion og ofte give adgang til små fordele.

Produktion:

Når spillerens handling er slut skal der vælges produktion. Man kan enten vælge at få mere befolkning, mere malm eller veksle resurser. Både indkomst af malm og befolkning er afhængige af, hvor mange af de tilsvarende produktionsmarkører man har fået flyttet fra sit personlige bræt ud til systemer man kontrollerer, eller fordi man besidder en bestemt teknologi.

Mål:

Til sidst i turen ser man om man har opnået et eller flere ledige mål. Hvis man har, placerer man sin markør på et af dem. Alle spil har to mål, der altid er med, “opdag en niveau fire teknologi” og “koloniser fire systemer”, derudover er der to tilfældige mål med.

Afslutning:

Når der i alt er placeret tre eller fire markører på mål (afhængigt af spillerantal), er spillet ved at være slut. Man spiller nu indtil alle har haft lige mange ture og så lige en runde til.

Herefter optælles point for følgende:
Niveau 1,2,3 teknologier giver point svarende til deres niveau.
Niveau 4 teknologier giver point for noget specifikt (typisk 4-8 point).
Kolonier giver typisk 5-7 point.
Kontrol med systemer giver 1 point.
Opgradering af produktion med teknologi giver nogle få point.
Mål man har opfyldt undervejs giver typisk 1-4 point hver.
Nogen af de afslørede events kan give point.

Ikke overraskende vinder den med flest point.

Morten ‘Muyten’ Andersen mener:

Beyond the Sun er et virkeligt godt euro-take på et rumcivilisationsspil. I modsætning til de fleste andre spil i den genre har det ikke så meget direkte konflikt, og det kan spilles på et et par timer, når man først er inde i det. Det grafiske udtryk er måske mere funktionelt end spændende, men det gør spillets muligheder nemme at overskue. En perle af et spil for dem, der godt kan lide sci-fi og middeltunge euro-spil.


Kommentarer til Beyond the Sun