3 - 5 spillere
150+ min
13+ år
 • krigsspil
 • Oldtid
 • Relateret læsning


  Sigismundus Augustus

  Morten Greis af Morten Greis d. 19. June 2014

  Forsamlede ved det magtfulde rigsråd forsøger den polske adel at gøre deres rettigheder og privilegier gældende over for den nye konge, Sigismund II Augustus, der i 1548 har overtaget tronen efter sin fader. Magtfulde familier kæmper om titler og rettigheder, nogle kampe foregår ved hoffet, andre består i røvertogter mod de andre adelsfamiliers godser. Hvilken familie vil stå som sejrherren?

  Opsætningen af Sigismundus Augustus

  • Anbring spillepladen midt på bordet.
  • Bland Royal Demand-kortene og anbring dem ved spillepladen.
  • Bland Figure-kortene og anbring dem ved spillepladen.
  • Sorter Sejm-kortene i kronologisk orden med laveste årstal øverst.
  • Anbring Senatorial Office-kortene langs spillepladen i tre spalter efter pointværdi og embede. Palatinus-kortene skal vende siden med højest indkomst opad. De gejstlige kort skal vende siden med højest prestige opad.
  • Anbring nabolandenes våbenskjoldsmarkører i tilfældig rækkefølge på den øverste sektion på spillepladen. Siden med kronen skal vende nedad.
  • Sorter Policy-kortene i de tre kategorier. Giv hver spillet et kort fra hver kategori.
  • Giv hver spiller et tilfældigt House-kort og tilhørende hus-markører og tre Client-brikker.
  • Anbring husenes Support-markører på de passende felter som angivet på det enkelte adelshus’ kort. Spillerne med de fremmeste positioner får de passende Representative-kort.
  • Giv hver spiller en husar-enhed og en infanteri-enhed.
  • Fordel senatsembederne mellem spillerne. Spillerne med lavest værdi på deres House-kort vælger først. Hver spiller skal ende med et embede, og alt efter antallet af spillere er embederne nr. 15, 13, 12 (3 spillere), 15, 13, 12, 10 (4 spillere) eller 15, 13, 12, 10 og 9 (5 spillere) til rådighed.

  Spilleren, der valgte sidst, får startspillermarkøren (“Primus inter pares”-brikken).

  Sådan spilles Sigismundus Augustus

  Spillet varer otte runder. Hver runde består af ni trin, og der scores point i slutningen af hver runde.

  Trin 1: Initiativ

  Primus inter pares-brikken gives til sidemanden til venstre (gælder ikke i første runde).
  Startspilleren læser nu højt af øverste Sejm-kort.
  Startspilleren afslører nu det øverste Royal Demand-kort.
  Alle overskydende Figure-kort fra sidste runde kasseres.
  Tre nye Figure-kort vendes om.

  Trin 2: Indkomst

  Hver spiller modtager to dukater + indkomst fra kun et embede efter eget valg.

  Trin 3: Træk Policy-kort

  Hver spiller trækker et Policy-kort fra en af de tre Policy-kortstakke.

  Trin 4: Special Actions

  Hver spiller må foretage en special action:

  • Spille et Policy-kort, eller
  • Anvende det gejstlige embedes special action.

  Spilleren med Magnate’s Representative må foretage en ekstra special action.
  Visse Policy-kort medfører kamp. Se reglerne for kamp nedenfor.

  Trin 5: Foreign Policy

  • Spilleren med Royal Representative vender et nabolands våbenskjoldsmarkør om (så kronen vender opad)
   Tre af de seks naboer. Når kontrollen med landet er etableret, flyttes spillerens brik ned på lakseglet, og nu kan landets specialevne anvendes.
  • Spillerne må på skift kasserer et eller flere Policy (foreign)-kort og anbringe det antal husmarkører på et nabolands felt. Hvis en eller flere husmarkører blev anbragt, rykkes nabolandets våbenskjoldsmarkør et felt til venstre.

  Trin 6: Actions

  Hver spiller har tre Client-brikker, som de i trin 6 skiftes til at anbringe på et actionfelt.

  • Spilleren med Nobility’s Reprensentative har fire Client-brikker.
  • Spillere, der i trin 4 har spillet rette Policy-kort, har fire Client-brikker.

  At anbringe en Client:

  • Det koster nul dukater +1 dukat pr. Client, der er i feltet i forvejen.
  • Effekten af feltet foretages straks.

  Obs.

  • Det lyse Economy-felt anvendes kun ved fem spillere.
  • Hvis titlen Nobility’s Reprensentative skifter hænder i denne fase, ændrer det ikke på antallet af Client-brikker før næste runde.

  Trin 7: Sejm

  I dette trin foregår intrigerne i adelsrådet. Der er tre faser: 1) få udleveret stemmer, 2) bestikke sig til stemmer og 3) afstemningerne (tre styk).
  Spillerne får deres stemmer

  • Summen af deres hus’ position på de tre tracks på brættet.
  • +1 stemme pr. Policy (internal)-kort kasseret.

  Spillerne må bestikke sig til ekstra stemmer

  1. Spillerne byder samtidigt hvor mange dukater, de vil bruge til at købe stemmer for (hver spiller anbringer beløbet i sin hånd, og beløbene afsløres samtidigt)
  2. Spillerne tilbyder samtidigt hvor mange stemmer, de vil sælge (hver spiller anbringer antallet i sin hånd, og stemme-brikkerne afsløres samtidigt).

  Spilleren, der har budt flest dukater, må nu købe stemmer fra en spiller. Spilleren, der har budt næsthøjest, må derefter købe.

  Obs.

  • Stemmerne kan ikke gemmes til senere runder.
  • Royal Representative-spilleren afgør alle stemmeligheder.
  • Hvis der er flere købere end sælgere, får de sidste ikke købt nogle stemmer, men beholder deres dukater.
  • Hvis der er flere sælgere end købere, er stemmerne, der var sat til salg, tabt.

  Afstemningerne
  Når stemmerne er fordelt og ekstra er erhvervet gennem bestikkelse, skal stemmerne bruges på følgende afstemninger.

  Første afstemning: Nye embeder

  Embederne udvalgt i trin 6 er nu til afstemning, og det tilbageværende embede med højest værdi er også til afstemning. Der stemmes på skift om de udbudte embeder begyndende med embedet med højest værdi.
  Spillerne byder ind ved skjult at anbringe et antal stemmer i deres hånd og afsløre dem samtidigt. Højest bydende får embedet, der stemmes om.

  Obs.

  • Spillere, der i trin 6 udvalgte et embede til afstemning, har to bonusstemmer til at erhverve sig dette embede.
  • Royal Representative-spilleren afgør alle stemmeligheder.

  Anden afstemning: Royal Demand

  Royal Demand-kortet, som blev vendt i trin 1, skal nu opfyldes. Det er kongens krav om stemmer, penge eller militær, og spillerne tilbyder den ønskede ressource gennem afstemning.
  Ressourcen anbringes skjult i hånden og afsløres samtidigt. Højest bydende erhverver sig titlen Royal Representative.
  Spillerne arrangerer efter afstemningen deres husbrikker på Royal Support Tracket i rækkefølge efter hvor mange stemmer, de bød. Højestbydende står forrest.

  Obs.

  • Hvis kongen ønskede dukater og stemmer, afleveres de i afstemningen anvendte til banken. Hvis kongen ønskede militærhjælp, vendes de tilbudte tropper om (de er til rådighed ved næste fase 7).
  • Royal Representative-spilleren afgør alle stemmeligheder.

  Tredje afstemning: Sejm-kortet

  Hvert sejm-kort introducerer en lov, som påvirker spillet i en eller anden retning (undtagen runde 1). Spillerne skal nu stemme om, hvorvidt loven skal gøres gældende eller om den skal forkastes. Ved denne afstemning anvender alle spillerne deres tilbageværende stemmer.

  Alle spillerne stemmer for eller imod samtidigt ved enten at vende tommelen opad eller nedad. Vedtages loven gøres den straks gældende.

  Trin 8: Point

  • For hvert embede en spiller har, får spilleren pointene noteret under embedets prestige
  • Det land, der i trin 5 fik vendt sin markør med kronen opad, giver nu point til de spillere, der har størst indflydelse på landet (antallet af husmarkører placeret i trin 5 og 6). Spilleren med størst indflydelse får den største mængde point. Spilleren med næstmest indflydelse får den anden mængde point.
  • Efter pointene er fordelt, returneres alle husmarkørerne, undtagen en brik for den spiller, som havde størst indflydelse. Den spiller anbringer en markør på landets lakseglsfelt, og spilleren kan nu gøre brug af den særlige bonus som landet giver.
  • Til sidst skal våbenskjoldsmarkørerne vendes om, så kronen på brikkerne atter vender nedad.

  Obs.

  • Hvis førstepladsen er delt, lægges summen af første og anden pladsen sammen og fordeles mellem spillerne, der deler førstepladsen. Hvis andenpladsen er delt, får spillerne hver deres del af andenpladsens point.
  • Hvis flere spillere har lige megen indflydelse på et naboland, når der skal anbringes en markør på lakseglsfeltet, afgør Royal Representative hvem, der skal have pladsen.

  Trin 9: Vedligeholdelse af hæren

  Hærene skal vedligeholdes. Hver spiller betaler til banken et beløb, der svarer til værdien af hver militærbrik (artilleri koster tre, husarer to og infanteri en).
  Brikker, der ikke kan betales for, kasseres. Hvis nogle brikker er blevet sendt til kongen (under anden afstemning i fase 7), skal der først betales for disses vedligeholdelse, og derefter kan man betale for de tilbageværende tropper.

  Kamp

  Hvis en spiller anvender et Policy (military)-kort under trin 4, kan det komme til kamp. Kampe forløber over tre trin, hvor spillerne samtidigt ruller terninger.
  For hver fem point, der rulles på terningerne, gøres en point i skade. For hvert point skal enten kasseres en troppeenhed eller et policy-kort. Når skaden er håndteret, tages næste trin.
  Efter tredje trin er spilleren med den stærkeste hær vinderen. Hærens styrke er summen af brikkernes værdi (artilleri tre; husarer to; infanteri en).
  Hvis angriber vinder, opnås effekten af det spillede policy (military)-kort. Hvis forsvarer vinder, sker der ingenting.

  Kampens første trin: Spillerne ruller en terning pr artilleri-enhed
  Kampens andet trin: Spillerne ruller en terning pr husar-enhed
  Kampens tredje trin: Spillerne ruller en terning pr infanteri-enhed

  Spillet slutter, og en vinder findes

  Efter ottende runde slutter spillet. Pointscoringen i runden er anderledes i trin 8 end i de foregående runder.

  • Alle lande giver point i denne runde.
  • Embeder giver point (som i de foregående runder).
  • Alle Figure-kort med prestige-værdi giver point.

  Spilleren med flest point vinder. Hvis der er stemmelighed, er der spilleren, der står fremmest på Royal Support Track, som vinder.

  Vurdering af Sigismundus Augustus

  Morten Greis
  Morten Greis mener ...

  Sigismundus Augustus er et krævende spil. Det er ikke i den lette ende, og de til tider indviklede procedurer tager lidt tid at fange, men stødt vokser et spændende og udfordrende spil frem, hvor der er mange bolde at satse på, og hvor alle sidder og vogter på hinanden, mens man manøvrerer efter prestigefyldte poster og oversete positioner – hvad der ikke fremgår af ovenstående regelgennemgang er blandt andet at de forskellige lande, embeder og Figure-kort giver særlige fordele eller evner, som det er værd at kæmpe om.
  At spille Sigismundus Augustus er lidt som at spille for eksempel A Game of Thrones: The Board Game, men uden selve det strategiske krigsspil. I stedet handler det om intrigerne, og krige begrænser sig til lavpraktiske plyndringstogter mod adelshuse, som har blottet sig.


  Kommentarer til Sigismundus Augustus