2 - 5 spillere
35+ min
12+ år
 • krigsspil
 • temaspil
 • Kortspil
 • Middelalder
 • Lords of Scotland

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 25. September 2012

  klan, (af eng. clan, af kelt. clann 'familie, slægt, afkom', af lat. planta 'plante, skud'), inden for antropologien betegnelse for en unilineær slægtsgruppe, som sporer deres afstamning til en fælles enten reel eller mytisk forfader. Tilhørsforholdet til en klan indebærer et krav om intern solidaritet, der bl.a. manifesterer sig som gensidig hjælp, deltagelse i ceremonier og pligten til at hævne.:
  Den Store Danske

  I Lords of Scotland gælder det om at få Skotlands klaner til at samles om dit banner, så du kan blive landets næste konge. Du vinder støtter ved at sejre i kamp.

  Spillet foregår ved hjælp en stribe småslag. Efter hvert slag får alle spillere lov til at vælge en supporter (de mest succesfulde i kampen vælger først), hvorefter et nyt småslag begynder.

  Spillet fortsætter, indtil en spiller har støtter nok til at blive erklæret konge af Skotland.

  Set up

  • Den ældste deltager får kortet Victor’s Initiativ.
  • De øvrige kort blandes. Begyndere anbefales at fjerne de to Clan Bruce-kort.
  • Hver spiller får fem kort. Resten lægges i en bunke med bagsiden opad. Det er the draw pile.
  • Tag de fem øverste kort i the draw pile og læg dem med bagsiden opad i en vandret række. De kaldes the recruit pile.
  • Derpå trækkes et antal kort svarende til antallet af deltagere. De lægges i en lodret række med bagsiden nedad. De kaldes the supporter pile.

  Kortene i Lords of Skotland

  Der er 98 klan kort i spillet, fordelt på otte normale slægter (bloodlines) plus den royale slægt (the Bruces). Hver bloodline består af 12 kort af varierende styrke (et til tolv), der alle har den samme specielle egenskab. Desuden har hvert kort et unikt nummer (rank), der bruges til at afgøre uafgjorte situationer.

  Sådan spilles Lords of Scotland

  Spilleren med Victor’s Initiativ begynder.

  Som nævnt vinder du ved at klare dig bedst i en række småslag (skirmish). De varer fem runder. Når det er din tur, må du gøre én af følgende:

  1. Rekruttere en klan
  2. Mønstre en klan

  Rekrutter en klan: Du tager et af kortene fra the recruit pile op på hånden. Derpå tager du et nyt kort fra the draw pile og lægger det i the recruit pile. Hvis kortet du tog, havde bagsiden nedad, skal det nye kort også ligge med bagsiden nedad. Du må kun rekruttere en klan, hvis du har færre end 10 kort på hånden.
  Mønstre en klan: Spil et kort fra din hånd – du må både lægge det med bagsiden opad eller nedad. Hvis det har bagsiden nedad, og der ikke er andre kort i dette småslag, der har en lavere styrke end dit kort, så må du øjeblikkeligt aktivere kortets særlige egenskab (clan powers). Ovenstående gælder, hvis der er to eller tre spillere. Hvis I er fire eller fem spillere, så bliver en clan power aktiveret, hvis der ikke er andre kort i samme bloodline, der har en lavere styrke, i småslaget.

  Når du har rekrutteret/mønstret din klan, er din tur færdig, og turen går videre til spilleren til venstre for dig.

  Victor’s Initiativ Spilleren med Victor’s Initiativ skal vende et af kortene i the recruit pile, så det har bagsiden nedad, inden spilleren foretager sig andet i sin tur.

  Klanernes specielle egenskaber

  De otte forskellige slægter har som nævnt hver deres specielle egenskab. Det er frivilligt, om man vil bruge en evne. De fleste evner bliver aktiveret øjeblikkeligt.

  • Discard another clan: Fjern et mønstret klan-kort fra dette slag. Du kan enten fjerne en af dine egne kort eller et hos en af modstanderne.
  • Swap with a supporter: Du må bytte det spillede kort ud med et af kortene i the supporter pile.
  • Swap with another clan: Du må bytte det spillede kort med et af de andre klan-kort i dette småslag.
  • Draw a card: Du må trække et kort fra the draw pile.
  • Do not discard this clan: Hvis du kontrollerer dette kort, når småslaget er slut, bliver kortet liggende, og fortsætte altså ind i næste småslag.
  • Muster another clan: Du må mønstre endnu et klan-kort.
  • Copy another power: Du kan kopierer en clan power fra et hvilken som helst klan-kort, der er mønstret og ligger med forsiden opad i småslaget.
  • Claim two supporters: Hvis du kontrollerer dette kort efter afslutningen på småslaget, må du tage to kort fra the supporter pile, når det bliver din tur.

  Endelig er der den kongelige Bruce-klans særlige evne.

  • Join each bloodline: Klan-kortet tæller som den samme bloodline, som alle andre klaner.

  Afslutningen på et småslag

  Når alle spillere har haft turen fem gange, er småslaget slut. Alle vender nu deres kort og ser, hvor stærk hæren er. Din hærs styrke bliver fordoblet, hvis din hær indeholder mere end et kort, og alle kortene er fra den samme bloodline.
  Den spiller, der har den stærkeste hær, vinder og må nu vælge et af kortene i the supporter pile. Kortet bliver lagt i spillerens victory pile. Derpå må spilleren, der havde den næststærkeste hær, vælge et kort fra the supporter pile.
  Hvis to spilleres hære er lige stærke, vinder den spiller, der har kortet med den højest rank.

  Når alle kortene i the supporter pile er blevet taget, dumpes alle kortene i the recruit pile og spillernes mønstrede hære spillerne i the discard pile. Derpå trækker man fem nye kort the recruit pile og nye kort svarende til antal spillere i the supporter pile.
  Spilleren, der havde den stærkeste hær, får nu Victor’s initiativ, og et nyt småslag begynder.

  Sådan vinder du spillet

  Spillet slutter, når en spiller har samlet støtter med mindst 40 i styrke. Hvis to spillere er lige stærke til slut, er det den spiller, der klarede sig bedst i det sidste småslag, der vinder.

  Vurdering af Lords of Scotland

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Lords of Scotland er et hurtigt, underholdende og ikke mindst billigt spil. Reglerne kunne dog godt være formuleret klarere. Der kan ikke mindst hurtigt opstå tvivl om bestemte clan powers – primært Copy another power og Do not discard this clan. Det er også temmelig forvirrende, at en klan i reglerne både kan betyde et kort og en bloodline.

  Hvis det er første gang, at I spiller Lords of Scotland, er det en god ide at lave et prøve-småslag. Derpå skulle I have en ret god ide om, hvordan spiller fungerer, og kan spille for alvor.


  Kommentarer til Lords of Scotland