2 - 4 spillere
120+ min
10+ år
 • krigsspil
 • temaspil
 • Terningspil
 • Science fiction
 • Regler på dansk

  Risk: Star Wars: Clone Wars Edition

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 10. December 2011

  For lang tid siden i en fjern, fjern galakse udkæmpede de gode og de onde en episk krig. I brætspillet Risk Star Wars – Clone Wars Edition deltager man i krigen, hvor Darth Sidious (aka kejser Palpatine) forsøger at tilrane sig magten.

  Risk Star Wars – Clone Wars Edition kan både spilles som almindeligt Risk og i en speciel Star Wars udgave. Det er kun den sidstnævnte, der bliver gennemgået her.

  Spillerne er fordelt på to hold. Det ene hold repræsenterer den gamle republik, den anden separatisterne (aka the Dark side). Separatisterne vinder, hvis alle republikkens tropper udryddes. Republikken vinder, hvis separatisterne udryddes, eller kejser Palpatine fanges. Republikken er i offensiven fra start, men bagholdet mod jedierne (befaling 66) tipper på et tidspunkt magten til Separatisterne.

  Befaling 66 er Darth Sidious’ plan om at sprede jedierne over hele galaksen og lade dem falde i baghold. Jedierne bliver udmattede af krigen, så jo længere der går, før ordren iværksættes, desto større er chancen for, at bagholdet lykkes.

  Set up

  • Bland de to bunker med henholdsvis republik- (gyldne) og separatist-kort (røde).
  • Sæt Darth Sidious/Kejser Palpatine-figureren på startfeltet i Befaling 66-sporet.
  • Alle separatistmærkerne skal ligge med billedsiden nedad og blandes. Derpå lægges de ved siden af spilbrættet. Mærkerne repræsenterer Separatistbevægelsens ledere og planer.
  • Hjælpekortene lægges i rækkefølge, så trin et er øverst, efterfulgt af trin to og så videre.
  • Alle fire hære – to republik (rød og guld) og to separatist (blå og sort) benyttes. Er man færre end fire spillere, styrer nogle spillere bare mere end en hær. Hærene skal altid holdes adskilt. Man må altså ikke dele kort, armeer, skibe eller planeter. Republikhærene starter med 31 startarmeer hver, separatisthærene må nøjes med 30 startarmeer hver.

  Selve spillet


  Fordeling af planeter
  Først vælger de to republikhære en planet hver, hvor de anbringer en trop. Derpå kaster alle spillere en terning, og den der slår højest, må vælge en planet, hvor en trop anbringes. Næste spiller i urets retning må vælge en planet og sådan fortsættes, indtil alle 42 planeter er besat.
  Spillerne fortsætter nu med at anbringe en trop af gangen, indtil alle tropper er fordelt.

  Sådan foregår din tur
  Spillerne afgør med en terning, hvilken hær der starter. Derpå fortsætter turen i urets retning. Hver omgang består af 11 trin (der er lavet hjælpekort, der hurtigt forklarer hvert trin).

  Når du erobrer planeter, vinder du republik/separatist-kort, som du bruger i punkt 6. Hvert kort har dog også specielle egenskaber, som giver dig mulighed for at spille dem på andre tidspunkter i spillet. Hvornår vil fremgå af kortet.

  1. Placer mærker: (Gælder kun separatisterne) Tag det øverst mærke fra bunken med mærker. Du må som den eneste se det, og derpå lægge det på en planet, du kontrollerer. Du må ikke lægge det på en planet, hvor der i forvejen er et mærke, medmindre du ikke har andre muligheder.
  2. Ryk på befaling 66: (Gælder kun separatisterne) Ryk Darth Sidious-figuren et trin til højre.
  3. Forstærkninger: I begyndelsen af din tur får du forstærkninger. Du får tropper svarende til antallet af de planeter, din hær kontrollerer, divideret med tre (rund altid ned). Man får dog altid mindst tre tropper. Hvis man kontrollerer et system (alle planeter i samme farve), får man ekstra tropper. Hvor mange er angivet på spilbrættet ud for hvert system.
  4. Spil kort: Ved at aflevere et kort kan du bygge et skib – kortet afgør hvilket slags skib. Du kan også aflevere et sæt af kort for at få flere tropper – hvor mange du får afhænger af, hvilke kort du afleverer. Du må også gøre begge dele.
  5. Placer forstærkninger: Du må fordele dine troppeforstærkninger på de planeter, du kontrollerer. Hvis du har bygget et skib, skal det også placeres på en planet under din kontrol.
  6. Invasion: Nu gælder det om at erobre fjendens planeter. Du må angribe fra alle planeter, du kontrollerer, der grænser op til en fjendtlig planet. Du skal dog have mindst to tropper på planeten. Reglerne for kamp er forklaret lidt senere. Du må angribe lige så mange planeter, du vil. Du må også gerne afbryde et angreb på en planet, og så senere i turen angribe den igen. Du må ikke angribe en planet med tropper fra forskellige planeter.
  7. Troppeoverførsel: Når du ikke vil angribe flere planeter, må du foretage en overførsel af armeer. Fra en planet må du tage lige så mange tropper, som du vil, og overføre dem til en anden forbunden planet. Husk at der mindst skal være en trop tilbage. Med forbunden planet menes, at alle mellemliggende planet kontrolleres af dig eller din fraktion.
  8. Skibsoverførsel: Akkurat som med overførslen af armeer må du også overføre skibe til en forbunden planet.
  9. Overdragelse af kommando: Du må spørge den anden spiller i din fraktion, om du må overtage én af de planeter, denne kontrollerer. Der må højst være en trop på den planet, som du overtager, og der må ikke være nogen skibe eller mærker på den. Desuden må kejser Palpatine ikke befinde sig på planeten. Hvis betingelserne er opfyldt, skiftet du troppen på planeten ud med en trop i din farve.
  10. Træk kort: Hvis du har erobret planeter i din tur, må du trække et kort. Hvis du har erobret planeter fra en af fjendens hære, trækker du ét kort. Har du erobret planeter fra begge fjendens hære, trækker du to kort. Republikken må desuden trække kort for tilfangetagende separatistledere og planer, de har opsnappet i løbet af turen. Disse kort er forsynet med røde cirkler, og for hver rød cirkel må man trække et kort.
  11. Befaling 66 (gælder kun separatisterne): En gang i spillet må separatistspillerne afgive befaling 66, hvorved the Clone Troopers vender sig mod jedierne. Der skal nu kastet en 8-sidet terning for hver planet, som republikken kontrollerer. Hvis det tal, der bliver slået, svarer til et af de tal, som står på det felt, som Darth Sidious-figuren står på, kommer planeten under separatisternes kontrol. Alle tropper og skibe på planeten bliver til separatisttropper (den separatistspiller, der afgav ordren, bestemmer hvilken af de to hære, tropperne på planeten bliver til. Hvis en af separatisthærene er udryddet, kan denne farve ikke dukke op igen. Hvis der slås et andet tal, forbliver planeten under republikkens kontrol.
   Desuden fjernes alle mærker (se punkt 1) fra spilbrættet (Kejser Palpatine har ‘taget’ sig af de øvrige ledere af oprøret). I resten af spillet skal der ikke lægges nye mærker.
   Endelig skal kejser Palpatine placeres på en af de planeter, som separatisterne kontrollerer. Kejser forbliver på den planet resten af spillet. Bemærk at forsvarstropperne på den planet resten af spillet bruger 8-sidede terninger.

  Kamp

  • Ligesom i almindeligt Risk afgøres slaget med terninger. Angriberen får én seks-sidet terning for hver af de første tre tropper, han angriber med. Angribes der med mere end tre tropper, får han ikke yderligere terninger. Forsvareren må bruge en seks-sidet terning, hvis han har en trop på den planet, der angribes. Hvis han har to eller flere tropper på planeten, må han bruge to terninger.
  • Spillerne kaster terninger og sammenligner dem. Først sammenlignes angriberens og forsvarerens terning med højst antal øjne. Den der har højst antal øjne vinder, og modstanderen fjerner straks en trop. Er antallet af øjne ens, vinder forsvareren. Hvis begge spillere har slået med mere end en terning, sammenlignes de næstbedste terninger efter samme regler.
  • Når dette er afgjort, kan angriberen vælge at angribe planeten igen, hvis der stadig er flere forsvarere tilbage.
  • Hvis angriberen vinder og udslettet alle forsvarende tropper på en planet, skal han straks flytte sin angribende tropper ind på planeten.

  Skibe
  Skibe giver fordele i kamp. De tæller ikke med som tropper. Der er tre slags skibe: Capital-klassen (i stedet for at bruge en seks-sidet terning, må du bruge en otte-sidet terning for en trop), Fighter-klassen (forhindrer en terning i at have værdien 1. Slå terninger om, indtil den viser noget andet) og Corvette-klassen (lægger +1 til værdien af den højeste terning).
  Man må gerne deltage med flere skibe i et slag og får alle skibenes bonusser.

  Vinderen

  • De gode – republikken – vinder, hvis begge separatisthæres udryddes, eller den planet, hvor kejser Palpatine er, erobres.
  • De onde – separatisterne – vinder, hvis begge republikhære udryddes.

  Vurdering af Risk: Star Wars: Clone Wars Edition

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Risk Star Wars – Clone Wars Edition er et mere taktisk spil end normal Risk. Du er en del af et hold og skal hele tiden sørge for at koordinere dine handlinger med din makker. Samtidig har du – takket være specielle kort og skibene – større mulighed for at påvirke vigtige slag, hvis du altså forstår at bruge dine ressourcer rigtigt. Held spiller dog stadig en vigtig rolle.


  Kommentarer til Risk: Star Wars: Clone Wars Edition