3 - 5 spillere
200+ min
14+ år
 • krigsspil
 • temaspil
 • Bluff
 • Fantasy
 • A Game of Thrones

  Troels Vastrup af Troels Vastrup d. 21. June 2011

  Introduktion

  A Game of Thrones kan på overfladen godt minde om en opdateret version af det klassiske Diplomacy, men det kan meget mere. Det er et spil, hvor man med hjælp af skrøbelige alliancer, snedige angreb over havet og de andres overmod skal placere sig selv på tronen. Hver spiller tager rollen som et af de regerende huse på kontinentet Westeros, og skal i løbet af spillets maksimalt 10 runder indtage så mange Cities og Strongholds som muligt. Til at hjælpe sig har man ikke blot sine hære, byer og penge – husets ledende skikkelser sætter også deres helt personlige præg på kampene.

  A Game of Thrones kan sagtens spilles selv, hvis man ønsker at læse bøgerne senere, kun generel setting og dele af persongalleri bliver spoilet, det har i sig selv stort set intet med plottet at gøre.

  Sådan starter du A Game of Thrones

  • Find ud af hvilket hus hver spiller har
  • Hver spiller tager sine hære, House Kort, Power Counters (penge) og Order Counters.
  • Placer en spillers brikker som vist på House Start Kort, det vil sige:
   • Hære (Footman, Knight og Ship)
   • Markører på Influence Tracks*
   • Markører på Supply Track
   • Tag fem Power brikker
  • Turmarkør sættes på 1, Wilderlings markør sættes på 0
  • Placér brik for Kings Landing, Sunspear og The Eyrie på de tilhørende byer på brættet.
  • De tre Westeros bunker blandes

  *bemærk at sort og grøn bør byttes om på Kings’ Court Track i forhold til det angivne, således at sort ender sidst (officiel og essentiel errata)

  Spillet

  Hver af runderne forløber som følger:

  1. Westeros Phase (ikke i tur 1)
  2. Planning Phase
  3. Action Phase

  Westeros Phase

  • Flyt turmarkør en frem
  • Vend alle kort i Westerosbunkerne om*
  • Udfør Westeros kort I, II og III i rækkefølge

  *Hvis man gerne vil øge spillernes indflydelse på spillet, anbefales det at vende øverste kort i bunkerne i slutningen af hver Westeros Phase i stedet, så har man en runde til at tilpasse sig de begivenheder, der kommer.

  Westeros kort

  Der er en hel række forskellige kort, og hver gang et med et Wildling symbol (mammut) vendes, opjusteres Wildling Track et trin. De vigtigste kort er:

  Mustering. Spillerne kan købe nye hærenheder og får til det et point for hver by og to for hver stronghold. Footmen og Ships koster et point, Knights koster to. De hære, som opstår, skal overholde ens Supply Track.

  Supply. Juster Supply Track, så det stemmer med de territorier, hver spiller kontrollerer.

  Clash of Kings. Der stemmes af tre omgange om Influence Tracks. Spillerne skal (hemmeligt) vælge Power brikker og vise dem samtidigt.

  Wildling Attack. Wildlings angriber med den styrke, Wildling Track er på. Dette gøres ved en afstemning som ved Clash of Kings. Vinder spillerne, får den, der betalte mest, et valgfrit House Kort op på hånden. taber man straffes alle (fjerner for to point hære), den, der bød ind med færrest, straffes med to point mere.

  Influence track

  Iron Throne. Afgør turrækkefølgen. Den øverste på track afgør alle uafgjorte resultater, der ikke har med kamp at gøre (typisk afstemninger)

  Fiefdoms. Ved uafgjort i kamp afgør placering her, hvem der vinder. Den øverste på track kan en gang pr. tur give sig +1 i en kamp ved at bruge Valyrian Steel Blade.

  The King’s Court. Afgør hvor mange stjerne-markerede ordrer, man må placere. Den øverste på track får Messenger Raven

  Planning Phase

  Her placerer spillerne samtidigt op til en ordre pr. felt, hvor de har hære stående. De placeres hemmeligt med bagsiden op. Bemærk at man ikke må placere flere stjerne-markerede ordrer end ens placering på Kings’ Court Track giver mulighed for (henholdsvis 3, 3, 2, 1 og 0). Afhængigt af ens spilgruppe kan det anbefales at sætte en tidsbegrænsning på for eksempel 10 minutter.

  Når alle er klar, vendes ordrerne om.

  Den, der har Messenger Raven, må nu skifte en af sine ubrugte ordrer ud med en fra brættet.

  Ordrer

  Der er fem forskellige typer af ordrer.

  Consolidate Power. Udføres i slutningen af Action Phase og giver 1 Power brik + 1 Power brik for hver Power brik, der er afbildet i det pågældende område på brættet.

  Defence. Giver bonus til området mod angreb. Bonus er lig værdi på ordren. Ordren kan bruges flere gange i samme tur.

  Support. Giver bonus til tilstødende områder lig værdi på kort. Bonus kan både bruges til at hjælpe i forsvar og angreb (dog ikke i samme kamp), og man kan bruge den overfor andre spillere også. Ordren kan bruges flere gange i samme tur.

  Raid. Raidordrer bruges til at fjerne uønskede ordrer hos ens modspillere. Hver ordre kan fjerne en tilstødende ordre af følgende typer: Consolidate Power, Support & Raid. Fjerner man en Consolidate Power ordre modtager man en (og kun en) Power brik. Den stjernemarkerede ordre kan fjerne to ordrer.

  March. March ordrer angiver, at ens hære kan flytte til et nabofelt. Er der fremmede hære på feltet, indleder man kamp. Angrebsbonus er lig værdi på ordren. Man kan benytte en kæde af skibe, når man flytter, det vil sige, man kan betragte et andet felt som værende et nabofelt, hvis det blot er nabo via en ubrudt kæde af egne skibe.

  Action Phase

  Her udføres ordrerne i rækkefølge efter spillernes placering på Iron Throne Track.

  1. Raid ordrer
  2. March ordrer (og dermed følgende kampe)
  3. Consolidate Power ordrer.

  Flyt, kæmp og flygt!

  Et felt kan ikke indeholde hære fra mere end en spiller, hvis man flytter ind i et felt med andre hære, starter man kamp.

  1. Man starter med at spørge, hvem der støtter hvem
  2. Hvilken styrke har henholdsvis angriber og forsvarer?
  3. Begge lægger et House kort
  4. Spilleren med Valyrian Steel Blade kan bruge det
  5. Slutteligt tælles det hele sammen.

  En kamp vindes altid af den spiller, der har højest kampstyrke, ved uafgjort vinder den der ligger højest på Fiefdom track.

  Eventuelt overlevende hærenheder fra den tabende spiller flygter til et nabofelt uden fjendtlige hære eller Power brik (husk, man skal altid overholde sin begrænsning jævnfør supply)

  Hvis et felt ikke længere har en hær, så forsvinder ens dominans over det. Man kan dog bruge en Power brik og placere i feltet, idet man flytter derfra, for at bibeholde det.

  Hære og Supply

  Footman har kampstyrke 1. Kan flytte over vand via skibe. Koster et Mustering point.
  Knight har kampstyrke 2. Kan flytte over vand via skibe. Koster to Mustering point.
  Ships har kampstyrke 1 og kan supporte og raide ind på land. Koster et Mustering point.

  Man kan have lige så mange hære bestående af 1 enhed, man vil, men man må kun have større hære jævnfør ens placering på Supply track. Hære, der er flygtet, er Routet (indikeres ved at lægge dem ned), hvilket betyder, at de har 0 i kampstyrke, og hvis de igen tvinges til at flygte, bliver de i stedet dræbt. I slutningen af turen bliver de routede enheder igen normale.

  House Kort

  I hver kamp mellem spillere vælger de hver et af deres House kort hemmeligt, dette modificerer kampstyrken, giver specielle egenskaber eller sikrer måske blot, at fjenden ikke blot flygter, men bliver findelt.

  Afslutningen

  Spillet slutter efter maksimalt 10 runder, den spiller der har flest Cities + Strongholds vinder. Tiebreaker er i rækkefølge: Placering på Supply Track, antal Power brikker. Står man stadigt lige er det uafgjort.

  En spiller vinder også hvis denne undervejs i spillet kontrollerer en samling af syv Cities + Strongholds.

  Udvidelser

  A Clash of Kings (2004) tilføjer en række optional rules samt et bræt, der giver mulighed for op til seks spillere. Det er nye House Kort (overdrevent magtfulde), Ports, Fortifications, Siege Engines, og engangs ordrer. Det er rart med mulighed for seks spillere, og Ports er nærmest nødvendige for et balanceret spil, hvor hver spiller kan vælge flere strategier.

  A Storm of Swords (2006). Giver bedre mulighed for at spille fire personer, nye Westeros og House kort, Tactics og Ally kort, Garrisons og Leaders.

  Anden udvidelse: A Storm of Swords.

  Vurdering

  A Game of Thrones er et virkeligt godt spil, der gør meget rigtigt og har en del spændende mekanikker. Det bærer fint sin setting fra bøgerne videre, hvad enten man spiller de vilde pirater eller de intrigante Lannisters. Det kan have lidt problemer med styrkeforskel mellem de forskellige huse, men det udjævnes dels af udvidelser, dels af ens stigende bevidsthed om forskellen efter flere spil (man passer meget på overfor sort og gul) – desuden kan man jo altid sætte sidste gangs vinder til at være rød (som jeg betragter som værende sværest at vinde med). Spillet har i sin natur næsten for stor mulighed for slå på andre, hvorfor det kan være svært at afslutte spil før tid – de andre rotter sig sammen mod den, der fører.
  Jeg synes, Ports fra A Clash of Kings er nødvendige for at spillet fungerer og House kortene fra A Storm of Swords er klart de bedste – til gengæld synes jeg ikke der, bortset fra de nye brædder, er så meget at hente i udvidelserne – men det er klart en smagssag.


  Kommentarer til A Game of Thrones