2 - 6 spillere
45+ min
10+ år
 • krigsspil
 • Middelalder
 • Medieval Mastery

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 9. June 2013

  Ridderne fra Touraine havde taget opstilling på en lille bakkeskråning lidt sydøst for klosteret, hvor fjenden – folkene fra Nivernais – holdt til. Alt så ud til at passe med de oplysninger, deres spejdere havde rapporteret. De var mindst dobbelt så mange som fjenden. Det ville blive en sikker sejr.

  Medieval Mastery foregår i det feudale Frankrig. Kongen er død, og en større tronfølgerkrig er brudt ud. Hver spiller repræsenterer en lokal fyrste, der forsøger at erobre større territorier – og i sidste ende blive den nye konge. Spillet slutter, når en spiller kontrollerer territorier, der tilsammen giver ham 13 eller flere victory points.

  Set up

  • Hver spiller vælger en farve og tager en borg, et player-deck og 10 terninger i samme farve. Player-decket består af ressource-, conflict- og support-kort. Spillerne blander deres deck, trækker fem kort og lægger resten foran sig. Hvis en spiller trækker authority-kortet, skal de spille det øjeblikkeligt og trække to nye kort.
  • Så skal spillepladen sættes op. Den består af hexagoner, og antallet af spillere afgør, hvordan de skal sættes sammen (se regelbogen). De fleste af hexagonerne er mærket 1, 2 eller 3. De blandes i hver deres bunke, som man så trækker fra, når spillepladen bygges op.
  • Artefakt-kortene sorteres i tre bunker – crowns, sceptres og orbs. Hver bunke blandes, og alle spillere får et kort fra hver bunke. Derpå meddeler spillerne, efter tur, hvilke artefakter de har fået.
  • Hver spiller begynder med seks riddere. Hvert øje på terningerne svarer til en ridder. Ridderne skal fordeles ligeligt mellem spillerens borg og eventuelle homelands, der støder op til borgen. Sidstnævnte er hexagoner på spillepladen, hvorpå der står homelands.
  • Træk lod om hvem der starter. Spillerne skiftes til at tage deres tur i urets retning.

  Sådan spiller du Medieval Mastery

  Hver gang, der er din tur, er der ni punkter, du skal igennem:

  1. Placér riddere
  2. Spil ressource-kort
  3. Brug crowns
  4. Fordel riddere
  5. Angrib
  6. Kamp
  7. Spil ressource-kort
  8. Brug crowns
  9. Genskab artefakter

  1. Placér riddere
  I begyndelsen af din tur får du tre riddere, som skal placeres i din borg.

  2. Spil ressource-kort
  Dit player-deck indeholder fire forskellige slags ressource-kort. Du spiller dem ved at vise dem for de andre spillere, udføre kortets kommando og derpå lægge dem i din skraldebunke. Det er forskel på, hvornår de forskellige kort kan spilles. Kortene er:

  • Authority: Når du er færdig med at trække kort, kan du spille kortet og trække to kort mere. Primært brugt i kamp.
  • Call to arms: Placér to ekstra riddere i din borg. Kan blive brugt i punkt 2 og 8.
  • Tactical advance: Fordel dine riddere og angrib en ekstra gang. Kan blive brugt i punkt 2 og 8.
  • Fracture: Ødelægger en af modstanderens artefakter. Kan blive brugt i punkt 2 og 8, når en spiller annoncerer, at han vil bruge en crown, eller når et sceptre eller crown forsøges anvendt i kamp. Kortet kan altså også bruges i modstanderens tur, hvis han prøver at anvende et artefakt.

  3. Brug Crowns
  Du må bruge dit crown artefakt en gang i din tur.

  4. Fordel riddere
  Her kan du flytte riddere rundt mellem din borg og de territorier, du kontrollerer. Der sker ved, at du reducerer antallet af riddere på de felter, hvorfra du ønsker at fjerne riddere, og øger antallet af riddere tilsvarende på andre felter, hvor du i forvejen har riddere stående. Følgende regler skal overholdes:

  • Der må maksimalt stå seks riddere i et territorium, medmindre andet fremgår.
  • Der skal stå mindst en ridder i hvert af de territorier, du kontrollerer.
  • Der skal være en åben forsyningslinje – line of supply – mellem felterne, du ønsker at flytte riddere rundt imellem. Et felt har en åben forsyningslinje, hvis det støder op til din borg, eller til en række af felter du kontrollerer, der støder op til din borg. Bemærk, at søfelter kontrolleres af alle de spillere, der støder op til dem, så de altså kan tælle som åben forsyningslinje for op til flere spillere.

  5. Angrib
  Her flytter du dine riddere ind på et territorium, som du ikke kontrollerer i forvejen. Du må kun angribe ét nyt territorium i din tur, medmindre du spiller et tactical advance-kort. Du angriber ved at flytte et antal riddere fra din borg ind i et territorium, som støder op til din borg, eller et territorium som du kontrollerer. Bemærk, at søfelter kontrolleres af alle de spillere, som støder op til dem, så du kan altså angribe alle de felter, som et søfelt støder op til. Du må ikke angribe med flere riddere, end der kan være på territoriet.

  • Hvis territoriet er tomt, kommer det automatisk under din kontrol, og dine riddere bliver stående på feltet. Du har nu erobret territoriet, og eventuelle effekter fra territoriets egenskaber træder i kraft.
  • Hvis territoriet er kontrolleret af en anden spiller, kommer det til kamp.

  6. Kamp
  Reglerne for kamp er beskrevet nærmere under afsnittet, Sådan kæmper I.

  7. Spil ressource kort
  Du har igen mulighed for at spille ressource kort.

  8. Brug Crowns
  Hvis du ikke har brugt din crown artefakt endnu i denne tur, kan du bruge den nu.

  9. Genskab artefakter
  Til slut i din tur får du de artefakter tilbage, som blev ødelagt i tidligere ture. Rent praktisk sker det ved, at du vender kortet, så det igen ligger med forsiden op. Artefakter, som blev ødelagt i denne tur, får du altså ikke tilbage endnu.

  Sådan kæmper I

  Hver spiller har fra start en combat score svarende til antallet af riddere, spilleren har i territoriet, der kæmpes om.

  Når det kommer til kamp, skal man følge disse ni punkter:

  1. Territorie-egenskaber: Se om det territorium, der kæmpes om, har egenskaber, der påvirker slaget.
  2. Træk kort: Begge spillere i kampen trækker kort, indtil de har fem kort på hånden.
  3. Brug Sceptre: Alle spillere i spillet har nu mulighed for at brug ressource-kortet fracture til ødelægge sceptres hos de to spillere, der i kamp. Den angribende spiller har først muligheden, og herefter får hver spiller i urets retning mulighed for at blande sig.
  Når alle har haft muligheden, udregner man effekten af de sceptre, de kæmpende spiller stadig har i brug.
  4. Spil conflict-kort: De to spillere, der er i kamp, vælger begge et conflict-kort og lægger det foran sig med bagsiden opad. De vender dem derpå samtidig, og lægger værdien til deres combat score. Hvis en spiller ikke har eller ikke vil spille et conflict-kort, øges deres combat score naturligvis ikke.
  5. Spil support-kort: Startende med spilleren med den laveste combat score skiftes de to kæmpende spillere til at spille support-kort. Dette fortsætter, indtil begge spillere ikke vil spillere flere. Hver spiller lægger nu værdien af kortene til sin combat score.
  6. Kampens udfald: Spillererne sammenligner nu deres combat score. Spilleren med den højeste combat score vinder kampen med differencen mellem de to spillers combat score. I tilfælde af lighed vinder forsvarende med en difference på en.
  7. Orb-effekter: Alle spillere i spillet har nu mulighed for at bruge ressource kortet fracture til ødelægge orbs hos de to spillere, der er i kamp. Den angribende spiller har først muligheden, og herefter får hver spiller i urets retning mulighed for at blande sig.
  Når alle har haft muligheden, udregner man effekten af de orbs, de kæmpende spillere stadig har i brug.
  8. Tilbagetog: Den tabende spiller mister nu et antal riddere svarende til differencen mellem combat scorene. Eventuelt overlevende riddere flyttes nu tilbage til spillerens borg. Du kan ikke miste flere riddere, end der stod i territoriet.
  9. Territorie-egenskaber: Hvis territoriet blev erobret af den angribende spiller, skal man nu tjekke, om territoriet har egenskaber, der træder i kraft.

  Herefter er slaget slut, og den angribende spiller fortsætter sin tur.

  Særlige regler

  Borge
  Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange riddere, der må være i en borg. Modstanderne kan ikke indtage din borg, så du behøver ikke at beskytte den.

  Territorier
  Hvert

  I bunden af hvert territorie kan man se, hvilke specielle egenskaber det har, samt hvor mange victory point det giver, at kontrollere det.
  terrritorium er unikt. Nogle styrker den forsvarende spiller, nogle kan rumme flere eller færre riddere end seks, andre giver ulemper, når de erobres. Hvert territorium har ikoner på sig, der viser deres egenskaber.

  Sådan vinder du spillet

  Spillet slutter, når en spiller kontrollerer territorier til en værdi af 13 eller flere victory point.

  Ekstra regler

  Regelbogen indeholder en stribe forslag til regelændringer, hvis man ønsker, at spillet skal gå hurtigere, skal være mere blodigt og lignende.

  • Holdspil
   I stedet for at spille alle mod alle kan man, når man er fire eller seks spillere, spille i team mod hinanden. Hvis man spiller i to team, kræver det 20 eller flere victory point for at vinde. Spiller man i tre team, kræver det 30 eller flere victory point for at vinde. Bemærk at i begge tilfælde skal spillerne sidde på en særlig måde.
  • Belejring
   Det er muligt at angribe andre spilleres borge. Uanset antallet af riddere i borgen tæller den som otte riddere. Angriberen må ikke angribe med mere end seks riddere. Mister man sin borg, har man tabt.
  • Sultedød
   Hvis en forsyningslinje bliver brudt, fjernes alle de riddere fra brættet, der ikke længere kan modtage forsyninger.
  • Småslag
   Spillet slutter, når en spiller får kontrol med territorier til en værdi af 11 eller flere victory point. Homelands har en victory point værdi på 0.
  • Død og lemlæstelse
   Hver spiller begynder spillet med seks ekstra riddere. Når en spiller vinder et slag, skal spilleren – før orbs egenskaber benyttes – rulle en terning for hver af sine riddere i det territorium, der blev kæmpet om. Slår de 1, dør ridderen, slår de 2-6, sker der ingenting.

  Vurdering af Medieval Mastery

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Medieval Mastery vil appellere til de fleste Risk-fans, selv om der skal rulles en del færre terninger. Held er en vigtig del af spillet, idet meget afhænger af, om du har de rigtige kort på det rigtige tidspunkt.

  Spillet formår med simple virkemidler at lave en afvekslende bane, så man kan spillet det flere gange, uden at det føles trivielt. Både ved fordelingen af artefakter og territorier vil man opleve, at en spiller står bedre end andre. Det er uretfærdigt, men sådan er livet – og Medieval Mastery.

  Spillet lider dog under, at det er svært at komme afgørende foran, hvorfor det nemt kan blive langtrukkent og ensformigt. Ikke mindst når flere spillere deltager i et alle mod alle-spil.

  Reglerne i Medieval Mastery er en anelse knudret skrevet, så selv om de har forsøgt at gøre spillet brugervenligt med ikoner og eksempler, vil du uundgåeligt komme til at sidde og bladre i reglerne de første par gange, du spiller spillet.
  Spillet er inspireret af det feudale system, så i regelhæftet får du også en lektion i, hvorledes denne samfundstruktur hang sammen.


  Kommentarer til Medieval Mastery