2 - 4 spillere
180+ min
12+ år
 • krigsspil
 • strategispil
 • Terningspil
 • Fantasy
 • Dungeons & Dragons: Conquest of Nerath Board Game

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 9. November 2019

  Conquest of Nerath er et krigspil i den lettere ende, der udspiller i den D&D verden, som blev kort præsenteret i 4th edition med regionen the Nentir Vale. Kontinentet Nerath er delt op i fire områder, der er under kontrol af de fire imperier: Nerath, the Iron Circle, Karkoth and Vailin. I Conquest of Nerath er imperierne på krigsstien. Målet er få udryddet naboimperierne. Spillet kan spilles enten som alle mod alle eller med en alliance, hvor man spiller to og to mod hinanden (Vailin og Nerath vs. the Iron Circle og Karkoth). Samtidig kan vinderkriterierne tilpasses, så man kan vælge mellem et kort, medium eller langt spil.

  Opstillingen er nem - det fremgår af spillepladen, hvilke tropper der skal stå på felterne.

  Setup

  • Placer spillebrættet midt på bordet.
  • Nu skal man vælge, hvilke nationer, man styrer. Som udgangspunkt spiller man med en alliance, hvor Karkoth og Iron Circle udgør den ene alliance, mens Vallin og Nerath udgør den anden. I et fire player-spil kan man dog vælge at spille alle mod alle.

   Antal spillere  Spiller 1  Spiller 2  Spiller 3  Spiller 4 
   To spillere Karkoth og Iron Circle Vallin og Nerath NA NA
   Tre spillere Vallin og Nerath Karkoth Iron Circle NA
   Fire spillere  Karkoth Vallin Iron Circle Nerath
  • Hver spiller får reference-kort for de(n) nation(er), de kontrollerer. Her kan man se nationens hovedstad, hvor meget guld nationen starter med, og nationens indkomst de kommende runder (som dog kan blive modificeret). Desuden viser reference-kortet, hvilke tropper nationen starter med, og hvor de står på kortet. Tropperne placeres nu.
  • Hver spiller tager sin nations 20 event-kort, blander dem og placerer dem med bagsiden opad foran sig. Derpå trækker hver spiller to kort fra bunken, som tages op på hånden.
  • Hver spiller tager sin nations control-markører.
  • Treasure-kortene blandes og placeres på quick reference-kortet, der lægges ved siden af spillepladen.
  • Dungeon Guardian-brikkerne blandes, derpå placeres der en brik – med bagsiden opad – på hver dungeon indgang på spillepladen. Resten placeres på quick reference-kortet.
  • Endelig skal man afgøre, hvor langt et spil, man ønsker. Helt præcist skal man beslutte, hvor mange Victory Point (VP), der skal til for at vinde spillet.

   Spillængde  Alle mod alle  Alliance 
   Kort 13 VP 20 VP
   Medium 20 VP 30 VP
   Langs  Alle hovedstæder eller otte skatte Alle hovedstæder eller 12 skatte

  Bemærk, at i alliance-mode lægger alliancepartnerne deres VP sammen.

  Hver spiller har et referenceark for sin nation. Arket fortæller blandt andet, hvor tropper skal stå fra start.

  Enhederne i spillet

  Inden vi kaster os over reglerne til Conquest of Nerath kigger vi lige nærmere på de tropper, man kæmper med. Alle nationer har adgang til de samme tropper, der spænder fra almindelige fodtropper (læs kanonføde) til drager.
  • Footsoldier er de billigste og dårligste tropper. De bruger en sekssidet terning i kamp.
  • Siege engine er gode at have med i angreb, da de angriber med to terninger. De bruger en ottesidet terning i kamp.
  • Fighter kan – ud over at deltage i almindelige kampe – kæmpe til havs og udforske dungeons. De kaldtes også heroes. De bruger en tisidet terning i kamp.
  • Wizard kan udslette modstanderens tropper på lang afstand, så de ikke kan slå igen. De kaldes også heroes, og kan akkurat som fighters kæmpe til havs og udforske dungeons. De bruger en tisidet terning i kamp.
  • Monster kan i erobringstogter erobre ekstra felter. De bruger en tolvsidet terning i kamp.
  • Castle kan kun bruges i forsvar. Modstanderen kan erobre dem. Bruges til at købe nye tropper. Bruger en tyvesidet terning i kamp.
  • Storm elemental er en flyvende enhed, der både kan kæmpe til lands og til havs. De er ekstra stærke i sidstenævnte element, hvor de ruller to terninger i både angreb og forsvar. De bruger en ottesidet terning i kamp.
  • Dragon er den stærkeste trop i spillet. De kan kæmpe både til lands og til havs. Det kræver to hit at dræbe en drage. De bruger en tyvesidet terning i kamp.
  • Warship bruges til kamp på havet, men deres virkelige styrke er, at de kan transportere landtropper. De bruger en ottesidet terning i kamp.

  Runder i Conquest of Nerath

  Spillet foregår i runder, der er opdelt i seks faser:
  1. Træk kort
  2. Bevægelse
  3. Kamp
  4. Omgruppér
  5. Forstærkninger
  6. Indsaml indtægter

  Når en spiller har været gennem alle seks trin, går turen videre til næste spiller i urets retning. Her følger en gennemgang af de forskellige faser.

  Hver spiller har en unik event-kortbunke, som de trækker fra.

  1. Træk kort

  Træk et event kort fra din event kort-stak. Det fremgår af kortet, om det skal spilles øjeblikkeligt, eller om du må gemme det og spille det senere. Du må have et ubegrænset antal event kort på hånden. Når et kort er spillet, placeres det ved siden af din event kort-bunken. Hvis den løber tør for kort, blander du blot de brugte kort og laver den om til en ny event kort-bunke.

  2. Bevægelse

  I denne fase må du flytte din tropper. Hver trop kan flytte et antal felter svarende til dets move-tal (svingende fra 1 til 3). Det er en god ide at lægge en brik ned, som man har flyttet, så man ikke kommer til at flytte med den to gange. Bemærk, at nogle event kort og treasure kort kan transportere tropper fra et felt til et andet felt. Det tæller ikke som en trops bevægelse. Brættet er opdelt i tre former for felter: Venlige, fjendtlige og indgange til hulesystemer (dungeons)
  • Venlige felter er dine egne territorier og din allieredes territorier. Her kan du uden problemer flytte din tropper.
  • Fjendtlige felter tilhører dine modstandere. Du skal stoppe, når du rykker ind i et fjendtligt felt. Det er et angreb, hvis succes vil afgøres i en senere fase.
  • Indgange til hulesystemer. Du skal stoppe, når du rykker ind på et sådan felt.
  Man råder i spillet over tre typer af tropper, landtropper, tropper til søs og flyvende enheder.
  • Landtropper tæller footsoldiers, siege engines, fighters, wizards og monsters. De kan kun bevæge sig rundt på landfelter og skal slutte deres tur på et landfelt.
  • Tropper til søs tæller warships. De kan kun bevæge sig rundt på søfelter. De kan transportere landtropper over havet. Et warship kan transportere to landtropper. Tropper går om bord på kystfelter, dvs. landfelter, der grænser op til havet. Tropperne forlader ligeledes skibet på et kystfelt. Skibene må flytte både før og efter, at de tager tropper ombord. Derimod må et skib ikke flytte yderligere, når det har landsat tropper. De tropper, der går ombord eller forlader et skib, må ikke flytte yderligere. Dvs. de skal stå på et kystfelt, hvis de vil borde et skib, og de slutter deres tur på et kystfelt, hvis de forlader et skib.
  • Flyvende enheder tæller dragons og storm elementals. De kan flytte rundt på alle felter, og må slutte deres tur på både land- og havfelter. De må som de eneste rykke gennem felter med fjendtlige tropper. Slutter de deres tur på et felt med fjendtlige tropper, angriber de dem. De må flyve over felter med indgange til hulesystemer uden at stoppe. De må ikke ende deres tur på de felter.
   Det tæller et ekstra movement at flytte fra et landfelt til et havfelt (og omvendt).
  The Iron Circle (rød) og Nerathan League gør klar til tørne sammen på slagmarken.

  3. Kamp

  Angriberen vælger, i hvilken rækkefølge kampene afvikles. Dog skal alle søslag afvikles inden landkampe (inklusiv forsøg på landgang (Sea Landlings)). Kamp foregår ved, at både angriberen og forsvareren ruller terninger for hver af sine trop. De mest almindelige tropper bruger en sekssidet terning, men sejere tropper ruller terninger med flere sider. Man rammer ved at slå en 6’er eller mere med terningen. Det er modstanderen, der bestemmer, hvilke af hans tropper, der rammes (stakkels fodtropper). De fleste tropper dør, når de får en skade, og fjernes fra brættet. Kamp i dungeons er mere detaljeret beskrevet længere nede. Det samme gælder for kamp til søs. Kampen er opdelt i en række faser:
  • 1. First strike
  • 2. Roll other attacks
  • 3. Take damage
  • 4. Press attack or retreat
  • 5. Determine battle results

  1. First strike
  Alle troldmænd har first strike, og andre enheder kan få det via treasure- og eventkort. De slår med terningerne før alle andre tropper, og de tropper, de rammer, fjernes, inden de har mulighed for at slå tilbage. Hvis både forsvareren og angriberen har tropper med frist strike, slår de samtidig.

  2. Roll other attacks

  De øvrige tropper ruller nu deres terninger. Forsvareren og angriberen slår samtidig og tæller antallet af hits.

  3. Take damage
  Nu skal skaden fordeles. Du bestemmer, hvilken af dine tropper, der rammes. De fleste tropper dør, når de modtager en skade. Dvs. de fjernes fra brættet. Undtagelsen er drager, som kan tåle to skade. Du markerer første skade på dragen ved at vende den om på siden. Ved kampens slutning heler den og rejses op igen.

  4. Press attack or retreat Hvis begge sider fortsat har enheder tilbage på feltet, bestemmer angriberen nu, om kampen fortsætter, eller om han trækker sig tilbage. Hvis kampen fortsætter, starter man forfra med fase 1. Hvis man trækker sig tilbage, rykker angriberen sine tropper til et tilstødende venligt landfelt. Det behøver ikke være det felt, hvor tropperne kom fra.
  • Flyvende tropper må også gerne trække sig tilbage til et tilstødende venligt havfelt.
  • Hvis der ikke er noget venlige landfelter, må landtropper gerne trække sig tilbage til warships i tilstødende venlige havfelter.
  Lige fra start kastet man ud i blodige kampe.

  5. Determine battle results
  Forsvareren vinder, hvis angriberen trækker sig, eller samtlige tropper på feltet er blevet udslettet.
  Angriberen vinder, hvis samtlige forsvarens tropper er blevet udslettet, og angriberen har mindst en trop tilbage. Angriberen får et Victory Point (VP) for at erobre et felt i et af modstandernes startområder. Hvis det er en af modstanderens hovedstæder, der erobres, får man fem VP.
  Hvis der er monstre i angriberens hær, kan de nu gå amok. De må rykke ind i et tilstødende fjendtlig felt uden modstandere og straks erobre feltet.

  4. Omgrupper

  I denne fase har dine helte og dine flyvende tropper mulighed for at flytte igen. De må imidlertid ikke starte nye slag.
  • Helte, der med held har udforsket en dungeon, skal forlade feltet ved at flytte til et tilstødende venligt felt. Placer to Dungeon Guardian-brikker på feltet. Hvis de senere besejres, kan man plyndrer hulesystemet igen.
  • Dine flyvende tropper må flytte til et venligt landområde, som de kan nå med det antal felter, de kan flytte. Storm elementals må gerne slutte i et venligt søfelt. Alle andre tropper skal nå et venligt landfelt, ellers dør de.

  5. Forstærkninger

  I denne fase har du mulighed for at købe forstærkninger til din hær og bygge nye borge og krigsskibe. Tropper koster mellem en og fem guld, og du må købe lige så mange, som du har råd til.

  Trop  Pris 
  Footsoldier 1
  Siege Engine 2
  Fighter 2
  Wizard 3
  Monster 3
  Castle 4
  Storm Elemental 3
  Dragon 5
  Warship  2
  Nye tropper placeres på venlige landfelter, hvor du har en borg. Følgende regler skal dog være opfyldt:
  • Du skal dog have haft borgen i besiddelse fra starten af din tur. Denne regel gælder dog ikke for din hovedstad, hvis du netop har generobret den.
  • I din hovedstad må du placere lige så mange tropper, som du ønsker. I alle andre borge må du højst placere fire nye tropper. Hvis du kun kontrollerede en borg i starten af din tur, gælder denne regel ikke.
   Hvis du ikke har nogen borge, placeres de nye tropper i det venlige landfelt nærmest din hovedstad.
   Det gælder særlige regler for placeringen af bestemte tropper:
  • Skibe skal placeres i et venligt søfelt, der støder op til et felt med spillerens borg.
  • Storm Elementals må også gerne placeres i venlige søfelter, der støder op til et felt med spillerens borg.
  • Hvis du køber landtropper på en borg på et kystfelt, må du placere de nye tropper i Warships på felter, der støder op til borgen.
   Når du har købt dine nye tropper, må du straks efter flytte dem efter de sædvanlige regler for at flytte. Du må dog ikke starte nogen kampe.

  6. Indsaml indtægter

  Nu får du indtægter for de områder, du kontrollerer. Tæl alle de felter, du har erobret, og som ikke tilhørte din nation fra start. Læg det til din nations indkomst (fremgår af nationens referencekort), og fratræk et guld for hver felt, du har mistet, men som du kontrollerede fra start. Hvis du har mistet kontrollen med din nations hovedstad, skal du halvere den indtægt, du får (rund op).

  Udforsk dungeons

  Det er kun heroes (Fighters og Wizards), der kan udforske dungeons og bekæmpe de monstre, der bevogter skattene i hulesystemerne. Du flytter din helt ind på et felt med en Dungeon entrance og vender den Dungeon Guardian-brik, der ligger på feltet. I kampfasen kæmper din helt mod monstret på brikken efter de normale kampregler. Hvis der er flere monstre på feltet, skal din(e) helt(e) kæmpe mod dem alle samtidigt. Bemærk, at nogle monstre skal have flere hit for at blive besejret. Hvert hit fjerner en angrebsterning fra monsteret, der dræbes, hvis den sidste terning fjernes. Man kan også møde monstre med first strike (medusaer) eller monstre, der er særligt stærke, og derfor kræver 7+ eller 8+ med terningen for at blive såret.
  • Hvis din helt flygter, forbliver monstrene på feltet
  • Hvis monstret besejres, må du trække et treasure-kort. Det fremgår af kortet, hvornår det kan bruges. Når det er spillet, skal det foreblive foran spilleren, der brugte det. Nogle monstre udløser desuden en guld bonus.

  Kamp til søs

  Kamp til søs er lidt anderledes end landkamp.
  • Det er kun Warships, flyvende enheder og helte (Fighters og Wizards), der kan kæmpe til søs.
  • Enheder om bord på et warship, der udslettes, drukner.
   En Warship kan losse landenheder på et tilstødende fjendtlig kystfelt. Hvis de står på et fjendtlig havfelt, skal de dog først bekæmpe eventuelle fjender. Fighters og Wizard ombord på et Warship kan i samme runde først deltage i en kamp til søs, og derpå deltage i kamp på et kystfelt.

  Alliance

  Hvis I spiller med alliance, gælder der nogle særlige regler:
  • Du må gerne flytte dine tropper gennem felter, som din alliancepartner kontrollerer. Og dine tropper må ligeledes gerne stå på et felt, hvor din alliancepartners tropper står.
  • Hvis modstanderen angriber et felt, hvor både du og din partner har tropper, skal I indbyrdes aftale, hvordan eventuel skade fordeles mellem jeres tropper. Kan I ikke blive enige, fordeles skaden ligeligt mellem jer. I tilfælde af et ulige tal får spilleren med flest tropper på feltet størst skade. Hvis din alliancepartner mister alle sine tropper, og stadig har skade tilbage, fordeles den ud på dine tropper.
  • Hvis du erobrer et stykke land, som modstanderne har erobret i din allieredes startterritorium, bliver dine tropper i området, men kontrollen over området overgår øjeblikkeligt til din alliancepartner.

  Sådan vinder du spillet

  Efter hver fulde runde, hvor alle deltagere har haft deres tur, tjekker man, om nogen spillere har nået det antal Victory Points (VP), der kræves for at vinde spillet. Hvis to spillere begge har det krævede antal VP, vinder spilleren med flest VP. Står de lige, spiller man en fuld runde mere. Sådan fortsættes der, indtil en vinder er fundet.

  Vurdering af Dungeons & Dragons: Conquest of Nerath Board Game

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Conquest of Nerath minder på mange måder om Axis & allies. Troppernes placering er for eksempel fastsat fra start, og kampreglerne er simple og nemme at huske. Så jagter du et et krigsspil i den lettere ende i en fantasy verden, er Conquest of Nerath sandsynligvis lige noget for dig.
  De mange tropper, man starter med, og spillets scoringsmekanismer sikrer, at der er aktion fra runde et. Eftersom man primært tjener VP ved at erobre fjenders startterritorium, er der også en naturlig tendens til at være offensiv, fremfor at sidde og opbygge store hær som man kender det fra Risk .
  Samtidig giver de mange forskellige slags tropper dig mulighed for at bygge en unik hær op. Hvert nation har som nævnt deres eget event-kortdæk, der kræver, at du også tilpasser din strategi til det. Så hver nation skal spilles forskelligt. Det sikrer variation for spillerne. Omvendt betyder den fastlagte startposition, at hvert spil begynder ens, hvilket måske kan blive lidt kedeligt i længden.


  Kommentarer til Dungeons & Dragons: Conquest of Nerath Board Game