2 - 4 spillere
75+ min
12+ år
 • strategispil
 • Worker Placement
 • Middelalder
 • Relateret læsning


  Village

  Morten Greis af Morten Greis d. 3. September 2012

  Village handler om livet over flere generationer i en landsby. Hver spiller bestyrer en slægtsgård og sender gårdens beboere ud i verden, hvor de kan gøre sig karriere som håndværkere, i byrådet eller i kirken, eller de bliver hjemme på gården deres hele liv. Efter et langt liv bliver de mindet i landsbykrøniken.
  Village er et “Worker Placement”-spil, hvor spillerne bestyrer en række brikker, “workers”, som her tager form af slægten over fire generationer på en gård.

  Opsætning

  Der er fire slags plader i spillet: Den store spilleplade, fire bondegårdsplader, messepladen og tre ressourceklodsplader, som angiver ud fra antal spillere, hvor mange ressourceklodser der skal bruges, og hvor de skal placeres.

  • Spillepladen lægges frem, messepladen lægges ved siden af og de fire munke-brikker lægges i den sorte pose. Ressourcebrikkerne anbringes ved siden af spillepladen.
  • På markedspladsen anbringes en handlende foran hver bod, og der anbringes en handlende på hvert felt i køen til markedet. Resten af de handlende stilles i en stak ved siden af brættet.
  • Hver spiller vælger en farve og tager de tilhørende brikker og bondegård. Hver spiller modtager en mønt og anbringer de fire mænd med tallet “1” på bondegården (resten ligger klar ved siden af). På pladen med bondegården er ring af timeglas. På timeglasset til højre for broen placeres en rund brik.
  • En rund brik for hver spiller anbringes på spillepladens pointtavle.
  • Find ressourcepladen frem, der matcher antallet af spillere. Ressourceklodser hældes i en grønne pose efter angivelsen på ressourcepladen. Derefter fordeles de tilfældigt på de seks farvede felter på spillepladen. Der vil være overskydende brikker tilbage i posen.
   I er nu klar til at begynde spillet.

  Sådan spiller du Village

  I udpeger en spiller til at være første spiller, og denne spiller tager “Førstespillerbrikken”. Herefter skiftes spillerne til at have tur uret rundt.
  Når spilleren har tur tages en ressourceklods fra et af de farvede felter. Når alle ressourceklodser er taget, slutter turen med en messe i kirken.

  Hver runde skiftes spillerne til at tage en ressourceklods fra et af de farvede felter på brættet. Derefter må spilleren vælge en handling, der følger med det farvede felt. Alternativt kan spilleren vælge at smide tre ens ressourceklodser i “brønden” og vælge en handling fra et af de farvede felter. Denne handling kan vælges, så længe der er mindst en ressourceklods tilbage på et af de farvede felter.

  Ressourceklodserne

  De farvede

  ressourceklodser har overordnet to forskellige betydninger.

  Hvis det er en grøn, orange, brun eller lyserød klods, gemmes klodsen eller bruges med det samme til at betale for en handling hørende til det farvede felt. Hvis ressourceklodsen er sort, er det pest, og spilleren skal rykke markøren på timeglasset to felter frem.

  Ressourcebrikkerne

  Der er en række forskellige ressourcebrikker i form af melsække, skrivelser, vogne, plove, okser og heste samt penge. Ressourcebrikkerne bruges til at aktivere forskellige handlinger, øge høsten, indtjene penge og sælges på markedet.
  Penge har desuden den funktion, at de kan anvendes i stedet for en ressourceklods, og at de er point værd, når spillet slutter.

  Timeglasset og dødsfald

  En række handlinger tvinger spilleren til at flytte brikken på timeglasset. Hver gang brikken passerer broen på bondegårdspladen, dør en af spillebrikkerne. Det er altid laveste generationsnummer, som dør først, dvs. ingen af generation 2-brikkerne kan gå i graven, før alle generation 1-brikkerne er døde. Passerer brikken broen, dør en af brikkerne, men det sker først efter at handlingen er gennemført (med undtagelse af Markedshandlingen, hvor dødsfaldet indtræffer med det samme), og spilleren vælger hvilken brik, der dør, og derefter anbringes brikken på det rette felt i landsbykrøniken (f.eks. fjernes en brik fra rådhuset, placeres den ved det røde skjold i slægtskrøniken). Er der ikke et ledigt felt, placeres afdøde brik i en af de anonyme grave ved kirken.

  Felterne på spillepladen

  På spillepladen er en række farvede felter, som repræsenterer forskellige aspekter af livet i landsbyen og på gården. Til de forskellige handlinger skal betales ressourcebrikker, ressourceklodser og/eller tid. Prisen er gengivet på spillepladen.
  De farvede felter er følgende:

  • Gul: Værksteder – Der er flere forskellige typer handlinger, spillerne kan vælge. 1) Spilleren kan betale tid og melsække til møllen for at få penge, 2) der kan betales ressourcer til skriveren, stalden, vognmageren og smedjen for at erhverve ressourcebrikker som skriftrulle, okse, hest, plog og vogn, 3) en arbejder kan fra gården sendes i lære for at producere ressourcer, og 4) en oplært arbejder kan producere ressourcer. Det er muligt for en arbejder at blive oplært og producere en ressource med samme handling.
  • Brun: Kirke – Anbring en arbejder i den sorte sæk sammen med de fire munke. Dette kommer i spil under messen.
  • Rød: Rådhus – Der kan vælges tre forskellige handlinger på dette felt: 1) Anbring en ledig arbejder fra gården på rådhuset – og tag effekten af feltet under den første plads (hvis den ikke er valgt tidligere i runden), 2) Avancer en arbejderbrik i byrådet med et felt – og tag effekten af feltet under pladsen eller under af de tidligere felter, eller 3) tag effekten af feltet under pladsen eller en af de tidligere pladser uden at avancere arbejderen et felt.
  • Blå: Marked – De handlende ved de fem boder ønsker at købe forskellige ting. Spillerne skiftes til at sælge varerne og tager derefter brikken med køberen, som er point værd, når spillet slutter. Spilleren, der aktiverede markedet, kan foretage første handel uden at betale tid og ressourcer, men derefter skal der betales for hver handel, der foretages.
   Når spillerne er færdige med at købe eller alle fem handlende er blevet samlet op, flyttes de næste handelsbrikker fra køen hen foran boderne, og køen til markedet fyldes op.
   OBS. Denne handling aktiveres uanset om spilleren ønsker at handle eller ej.
  • Lilla: Bryllup – Der kommer en ny arbejderbrik til gården. Anbring en ledig arbejderbrik på gården. Det skal være laveste nummer til rådighed, dvs. alle generation 2-brikkerne skal være anbragt, inden generation 3 kan tages i brug.
   Alternativt kan spilleren vælge at tage en af sine arbejdere, der er anbragt et sted på brættet, og flytte arbejderen hjem på gården.
  • Lilla: Vogn med høstlæs – Har spilleren en arbejder hjemme på gården, må spilleren høste to, tre eller fire melsække alt efter om man har en plov og et husdyr. Der kan højest være 5 melsække på gården.
  • Grøn: Den store, vide verden – Hver gang en spiller besøger en by for første gang, placeres en rund markør på byen og den bonus, som byen giver erhverves (sejrspoint, ekstra ressourceklodser, penge).
  • Flerfarvet: Brønden – Ved at betale tre ens ressourceklodser, kan spilleren vælge at aktivere et af de andre farvede felter uden at tage en ressourceklods fra feltet. Denne handling kun vælges, så længe der er mindst en ressourceklods tilbage på brættet.

  Messen

  Når alle ressourceklodser er taget, slutter turen (også selvom en spiller har tre ens ressourceklodser og ønsker at bruge brønden), og rundens afsluttende fase, messen, skal spilles. Messe-forløbet har sin egen lille spilleplade, som dækker fire faser.

  1. Spillerne kan vælge at betale en guldmønt for hvert familiemedlem i den sorte pose, som de ønsker sendt i kirken.
  2. Der trækkes fire brikker tilfældigt op af stofposen. Hvis der er nogle spilleres brikker iblandt, placeres de i kirken. Når brikkerne er trukket op, lægges de sorte munkebrikker tilbage i posen.
  3. Spillerne kan betale melsække for at avancere så mange familiemedlemmer i kirken, som de lyster.
  4. Der gives 2 point til den spiller, der har flest familiemedlemmer i kirken. Har spillere lige mange, gives point til den, hvis ene slægtning er nået længst. Hvis de er nået lige langt, erhverver de 2 point hver.

  Efter messen hældes ressourceklodserne i den grønne pose, og derefter fordeles ressourceklodserne på spillebrættet. Hvis en spiller valgte at tage Byrådsringen ved byrådet, får spilleren førstespillerbrikken og næste tur.

  Spillet slutter

  Når hele landsbykrøniken er udfyldt, eller når alle de anonyme grave er fyldt, slutter spillet. Efter at en spiller har placeret et familiemedlem på et af felterne, får de andre spillere en sidste tur, også selvom der ikke er flere ressourceklodser på de farvede felter.
  NB. hvis dette sker under markedsfasen, gøres markedsrunden færdig, og derefter gives alle spillerne en sidste tur, dog hvis det var spilleren, som aktiverede markedsfasen, hvis arbejder døde, gives denne spiller ingen tur.

  Sådan vindes spillet

  Når spillet er slut, tælles point op. Der gives point for antal familiemedlemmer i landsbykrøniken (men ingen point for dem i de anonyme grave), for antal byer besøgt uden for hjemlandsbyen, for posterne i byrådet og i kirken, samt pointene fra de betjente kunder ved markedet, og for hver mønt, man er i besiddelse af. Ingen point for de andre ressourcebrikker eller ressourceklodser. Spilleren med flest point har vundet spillet.

  Vurdering af Village

  Morten Greis
  Morten Greis mener ...

  Village er elegant i sin enkelhed. Hvert valg åbner op for nye muligheder, men samtidig indsnævres handlemulighederne også, hvilket giver spillerne nogle gode svære valg undervejs i spillet.

  Der er flere forskellige veje til sejr i spillet, og man kan f.eks. fokusere på en karriere i kirken, på at rejse omkring i verden eller vinde via en kombination af forskellige strategier.

  Village er klassisk i sin form som et “worker placement”-spil og har genrens styrker og svagheder, men en af de særlige forcer ved Village er, hvor godt tema og spil går hånd i hånd, og gør det ligefrem muligt at følge og fortælle den enkelte “workers” liv og levned, og man får faktisk muligheden for at fortælle historien om slægtsgård. Desuden er det sjovt at sende de enkelte “workers” i graven.

  Det skal bemærkes, at Village ikke er eneste “Worker Placement”-spil om bønder og bondegårde. En kendt klassiker er Agricola, men Agricola og Village er to ret forskellige spil i deres form og giver hver deres spiloplevelse.


  Kommentarer til Village