2 - 5 spillere
90+ min
12+ år
 • temaspil
 • Bluff
 • Samarbejde
 • Efterforskning
 • Science fiction
 • The X-files

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 11. June 2015

  Cigarette Smoking Man: There was some sloppiness in Phoenix where they found the body. The local PD got involved. These were taken at the scene by a crime reporter.
  First Elder: These were run in the Press?
  Cigarette Smoking Man: I trumped up a story about a crazy Indian on the loose. Never underestimate the Public's willingness to blame the red man for … Anything they can't explain.
  The X-files: Season 6, The Beginning

  I The X-Files rejser FBI-agenterne rundt i USA og undersøger mystiske begivenheder – X-filer. Den magtfulde og hemmeligsfulde organisation Syndikatet gør dog samtidig sit bedste for at forpurre opklaringen, med det ultimative mål at lukke X-filerne. I spillet repræsenterer en spiller Syndikatet i form af The Cigarette Smoking Man, mens resten af spillerne er FBI-agenter – Mulder, Scully, Skinner eller Krycek – der samarbejder mod Syndikatet.

  X-files oversigtI The X-files spiller en spiller mod resten af spillerne.

  Setup

  • Først skal I afgøre, hvem der spiller hvem. En spiller styrer syndikatet, resten styrer FBI-agenter.
  • Placer spilbrættet midt på bordet. Bland hver af de tre kort typer – agent-, syndicate- og X-files-kort – og placer dem på deres plads på brættet.
  • Alle evidence-brikker placeres i Evidence-posen.
  • Agent- og Syndicate-brikkerne placeres på de øverste felter på The Score Tracker på spillebrættet.
  • Træk et antal X-files-kort svarende til antallet af agenter, og placer dem på de regioner, som de hører til. Hvis en region er fuld, lægges kortet i bunden af X-files-stakken og der trækkes et nyt. Sådan fortsætter I, indtil det korrekte antal kort er placeret.
  • Syndicate-spilleren sætter Syndicate-skærmen foran sig og skjuler cigarette-brikkerne bag skærmen. Derpå trækker vedkommende fem syndicate-kort og indsamler influence-brikker svarende til antallet af agenter. Dernæst må spilleren placere syndikate-kort med bagsiden opad på brættet på de forskellige X-filer
  • Agent-spillerne vælger, hvilken agent de hver især styrer og tager agentens credentials-kort. Spillernes agenter-brikker placeres i Northeast-regionen på brættet. Hver spiller trækker fem agent-kort og tre influence-brikker.

  Agent kortAgent-spillerne har selvfølgelig hver en FBI-skilt, så de kan identificere sig.

  Runder i The X-files

  Spilleren til venstre for Syndicate-spilleren begynder. Når en spillers tur er slut, går turen videre i urets retning.

  I en agents tur skal vedkommende gennem følgende punkter:

  1. Flyt eller konsulter en anden agent.
  2. Planlæg eller handle
  3. Træk nyt kort

  Flyt eller konsulter en anden agent
  Spilleren må enten:

  • Flytte sin agentbrik til en tilstødende region.
  • Bytte et kort med en agent i den region, du står i. Den aktive spiller giver et kort fra sin hånd til medspilleren og får et kort retur. Spillerne må gerne vise, hvilke kort de sidder med, men Syndicate-spilleren for derved også del i denne viden. Man kan ikke tvinge en anden agent-spiller til at bytte kort, hvis vedkommende ikke vil.
   Man må gerne blive stående i regionen uden at bytte kort.

  Planlæg eller handle
  Spilleren må enten:

  • Tage tre influence-brikker. Hvis agenten er såret, kan man vælge at modtage færre influence-brikker. Hver influence-brik, man undlader at modtage, healer et sår.
  • Spille et kort fra sin hånd. Det koster som udgangspunkt en influence-brik at spille et kort. Hvert kort tilhører en af fem kategorier – conflict, paranormal, political, science og general. Hver agent er stærk i to af områderne og svag i et tredje. Hvis man spiller et kort, som ens agent er stærk i, koster det nul influence-brikker at spille. Omvendt koster det to influence-brikker at spille et kort, som ens agent er svag i.

  Træk nyt kort
  Træk et agent-kort til din hånd.

  I syndicate-spillerens tur skal vedkommende gennem følgende punkter:

  1. Skjul beviser
  2. Placer nye X-files
  3. Træk nye kort
  4. Indsaml influence
  5. Spil syndicate-kort

  Skjul beviser

  • Træk en evidence-brik fra the Evidence Bag for hver uløst X-fil på brættet. Hvis du trækker en cigarette-brik, lægger du den til side, og trækker videre, indtil du har indsamlet det korrekte antal evidence-brikker. Derpå lægger du cigarette-brikkerne tilbage i posen.
  • Hvis du trak en evidence-brik i din tur, skal du placere en cigarette-brik i the Evidence Bag. Med andre ord er der uløste X-filer på brættet, skal du putte en cigarette-brik i posen.

  Både agenterne og Syndikate-spillerne bruger evidence-brikker til at sikre sejren.

  Placer nye X-files

  • Træk kort fra the X-files-kortbunken, indtil antallet af uløste X-files svarer til antallet af agenter. Hvis der ikke er plads i den region, du trak, lægger du blot kortet til side og trækker et nyt.

  Træk nye kort

  • Hvis du har færre end fem Syndicate-kort på hånden, trækker du nye kort, indtil du har fem.

  Indsaml influence

  • Du får influence-brikker svarende til antallet af agenter.

  Spil syndicate-kort

  • Du må spille et eller flere syndicate-kort fra din hånd. De spillede kort lægges med bagsiden opad på et ledigt felt på brættet, hvor der ligger en X-fil. Det er gratis at spille kortet, men når en agent undersøger den pågældende X-fil, skal du betale kortets pris i influence-brikker, hvis du vil aktivere det.
  • Du må – ved at betale en influence – tage et allerede spillet syndicate-kort op på hånden, og spillet et nyt kort.

  Særlige regler

  Investigations


  Agenter kan undersøge X-files ved at spille agent-kort med titlen ‘Investigate’ og udpege, hvilken af regionens X-files (kun vigtig i South), man vil undersøge. Det tal, der står på det spillede agent-kort, lægges nu på X-filen i form af progress-brikker. Hvis der er syndicate-kort tilknyttet X-filen, kan syndicate-spileren vælge at aktivere det/dem, ved at betales prisen i influence. Når Syndicate-kortet er blevet brugt, lægges det i skraldebunken ved siden af Syndicate-kortene.
  Hvis antallet af progress-brikker på en X-file er ligmed/større end X-filens difficulty, er sagen opklaret. Følgende gøres nu:
  • Den aktive agent trækker evidence-brikker fra The Evidence Bag. Antallet fremgår af den opklarede X-file. Agenten placerer trukne evidence-brikker i agenternes fælles pulje, mens trukne cigarette-brikker gives til Syndicate-spilleren.
  • Den opklarede X-file bliver liggende på sin plads, men vendes om, så bagsiden er op af.

  Evidence – I Want to believe
  Evidence-brikkerne i agenternes fælles pulje kan i slutningen af en agents tur bruges til at erhverve en del af Mulders ‘I want to believe’-plakat. Hver del af plakaten koster en evidence per agent i spillet. Altså hvis der er fire agenter med, koster delene fire evidence etc. Evidence-brikkerne lægges tilbage i The Evidence Bag efter købet.

  Wounds
  FBI-agenters arbejde er farligt, og før eller siden bliver de skadet. Det markeres med en wound-brik. Skade gør en agent mindre effektiv. For hver wound-brik, en agent har, giver vedkommende en mindre progress-brik til undersøgelser af X-files. Bemærk, at agenter – som udgangspunkt – højst kan have fem wound-brikker.

  Allierede

  X-filesBegge sider kan spille allierede.

  Begge sider kan spille allierede, der giver sin side særlige fordele. Når en allierede spilles, anbringes kortet på det særlige felt på brættet. Der kan kun være en allierede i spil af gangen, så hvis der spilles en ny alliered, smides den gamle i skraldebunken, og den nye anbringes på spillebrættet.

  Særlige evner
  Hver af de fire agenter har en særlig egenskab.

  • Mulder må i starten af sin tur betale en influence og kigge på et af de syndicate-kort, som ligger tilknyttet en af de uløste X-files. Spilleren må gerne fortælle de andre spillere, hvad kortet er.
  • Scully må, når hun skal trække evidence-brikker fra the Evidence Bag, trækker en ekstra brik. Når hun trukket alle brikkerne, skal hun lægge en af dem tilbage i posen.
  • Skinner får et influence i starten af sin tur. Han kan vælge ikke at modtage det og i stedet fjerne en wound-brik.
  • Krycek kan, når han undersøger en X-file, give en anden agent et wound. Krycek får derved to ekstra progress-brikker til undersøgelsen af X-filen. Krycek kan kun bruge evnen en gang i sin tur.

  Hvem vinder?

  Agenterne vinder, hvis det lykkes dem at samle alle ni brikker til Mulders ‘I want to Believe’-plakat.
  Syndicate-spilleren vinder, hvis det lykkes vedkommende at skjule 25 evidence.

  Vurdering af The X-files

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Selv om det efterhånden er længe siden, at Strengt Fortroligt – som X-files hed herhjemme første gang den gled over skærmen – havde sin storhedstid, har serien stadig en stor fanskare. De er spillets primære målgruppe. Kender man ikke serien, forsvinder en stor del af charmen, når de forskellige X-files trækkes – de referere nemlig alle til forskellige afsnit af seriens første tre sæsoner.
  The X-files er ikke et spil, som hardcore brætspillere vil kaste sig over. Dertil er spillet for let. Derimod vil nybegyndere i brætspilsverdenen med stor fornøjelse prøve kræfter. Det er let at gå til, når man lige har prøvespillet det en enkelt gang. Spillets store styrke er konflikten mellem agenterne og the Cigarette Smoking Man. Agenterne skal samarbejde for at vinde, men jo mere de snakker sammen, desto mere afslører de over for syndicate-spilleren, som dermed for nemmere ved at planlægge sine træk.


  Kommentarer til The X-files