2 - 6 spillere
120+ min
14+ år
 • strategispil
 • temaspil
 • Bluff
 • Samarbejde
 • Efterforskning
 • Relateret læsning


  Letters from Whitechapel

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 29. January 2015

  Jack the Ripper. Et navn, vi alle kender, uanset det aldrig er endeligt fastslået, hvem Jack var, eller om han overhovedet fandtes.
  I Letters from Whitechapel påtager en af spillerne sig rollen som Jack the Ripper, mens resten af spillerne er detektiver. Jack skal forsøge at begå de fem brutale drab på prostituerede i Londons fattige Whitechapel-distrikt, mens detektiverne skal forsøge at fange ham eller forhindre ham i at nå i sikkerhed i hans tilholdssted.

  Denne version af Letters from Whitechapel er den reviderede udgave.

  Setup

  • Placer spillebrættet på bordet.
  • Vælg hvem af jer, der skal være Jack the Ripper. Denne spiller får et nyt move track-ark, der placeres i Jack the Ripper-skærmen. Spilleren skal også have noget at skrive med.
  • En Jack-brik placeres på det første Night-felt på spillebrættets Night track.
  • Jack får 5 Crime Scene-markører, 19 Clue-markører, Woman-brikkerne, 3 Coach-brikker, 2 Alley Special Movement-brikker og the Time of Crime-brik.
  • De øvrige spillere er detektiver og fordeler de fem policeman-brikker mellem sig.
  • Alle spillere – inklusiv Jack – får et reference ark.
  • En af detektiverne blander Head of the Investigation-brikkerne og placerer dem med forsiden nedad på brættet (nederste venstre hjørne).
  • Jack vælger sit skjulested. Han må vælge mellem alle de nummerede cirkler (minus de røde) og skriver det ned på sit ark.

  Sådan spiller du

  Spillet er inddelt i fire dele – de fire nætter hvor mordene finder sted. Hver nat er igen inddelt i to dele – Hell og Hunting, hvor der er en række faser, man skal igennem.

  Del 1: Hell

  1: Jack: Preparing the Scene
  Jack får Special Movement-brikker. Antallet afhænger af, hvilken nat man er nået til.

  2. Jack: The Targets are identified
  Jack tager woman-brikkerne, antallet afhænger af, hvilke nat det er. Han placerer woman-brikkerne med forsiden nedad på røde cirkler på spillebrættet. Woman-brikkerne markeret med rødt er Jacks mulige ofre. Woman-brikkerne markeret med hvidt er falske mål, der skal forvirre detektiverne.
  På den anden og de følgende nætter må Jack ikke placere Woman-brikker på felter med en rød Crime Scene-markør.

  3. Police: Patrolling the Street
  Detektiverne vender den øverste brik i Head of the Investigations-stakken, så man kan se, hvilken spiller der leder eftersøgningen denne nat.
  I den første nat placerer han de syv Police Patrol-brikker med bagsiden opad på de sort-gule crossings på spilbrættet. Fem af brikkerne repræsentere detektiverne (spillerne), mens to af dem er falske patruljer, der skal forvirre Jack.
  I de følgende nætter må de syv Police Patrol placeres efter følgende regler:
  - Fem af brikkerne skal placeres på positioner, hvor der stod Policeman-brikker i slutningen af den foregående nat.
  - To brikker skal placeres på de sort-gule crossings, hvor der ikke stod policeman-brikker i slutningen af den foregående nat.

  Woman-brikker med røde bund er Jacksmulige ofre. De hvide er falske mål.Woman-brikker med røde bund er Jacks mulige ofre. De hvide er falske mål.

  4: Jack: The Victim are chosen
  Alle Woman-brikkerne vendes. De, der er markeret med rødt, erstattes af Wretched-brikker. Resten fjernes fra brættet.
  The Time of the Crime-markøren placeres på det gule I-felt på the Move-track.

  5: Jack: Blood on the Streets
  Jack skal nu vælge mellem enten at dræbe et af ofrene eller vente lidt længere. Sidstnævnte mulighed giver Jack mere tid til at undslippe, men samtidig får lederen af efterforskningen mulighed for at flytte Wretched-brikker til steder, hvor de generer Jack.
  Hvis Time of the Crime-brikken står på romertal V, skal Jack dræbe.
  Jack dræber: En af The Wretched-brikker udskiftes af Jack med en Crime Scene-markør. Fortsæt dernæst til fase 8.
  Jack venter: Gå til fase 6.
  Bemærk at der er særlige regler for den tredje nat, hvor Jack dræber to ofre.

  6: Politi: Suspense Grows
  Flyt The Time of The Crime-markøren et felt til venstre.
  Lederen af efterforskningen flytter alle The Wretched-brikkerne. Brikkerne flytter langs de stiplede linjer til en tilstødende, ledig cirkel. Følgende regler skal overholdes:

  • En Wretched-brik må ikke stå ved siden af en Police Patrol-brik.
  • En Wretched-brik må ikke passere henover en Police Patrol-brik.
  • Slutte i en cirkel med en Crime Scene-markør.
   Hvis en brik ikke kan flytte, bliver den stående.

  7: Jack: Ready to Kill
  Jack udvælger en Politi Patrulje-brik og vender den. Er den falsk, fjernes den fra brættet. Er den ægte, bliver den liggende.
  Herefter gentages fase 5.

  8: Jack: A Corpse on the Sidewalk
  Jack noterer på sit Move Track-ark det nummer, som det udvalgte offer står på. Den anden Jack-brik placeres på brættets Move Track, på det felt, der er markeret med Time of the Crime-brikken.

  Når alarmen lyder, kommer de rigtige politibrikker på brættet.Når alarmen lyder, kommer de rigtige politibrikker på brættet.

  9. Politi: Alarm Whistles
  Detektiverne vender alle Police Patrol-brikkerne, som endnu ikke er blevet vendt. De falske fjernes fra brættet, og de øvrige udskiftes med den matchende Policeman-brik.
  Eventuelle tilbageværende Wretched-brikker fjernes også.

  Del 2: Hunting

  I denne fase forsøger Jack at nå tilbage til sit skjulested, mens detektiverne forsøger at finde spor og fange ham.

  1. Jack: Escape in the Night
  Jack flytter fra sin nuværende placering til en tilstødende cirkel forbundet af de stiplede linjer. Han må ikke flytte over et kryds, hvor der står en Policeman-brik. Jack noterer i hemmelighed sit træk på sit Move Track-ark.
  Når han har noteret sit træk, flytter han Jack-brikken et felt til højre på brættets Move Track.
  Hvis han ikke kan flytte, taber han spillet.
  Hvis Jack ønsker det, kan han erstatte sit normale træk med et Special Movement. Det koster enten en Coach- eller Alley-brik.
  Hvis han når frem til sit skjulested, slutter nattens jagt (se nedenfor).

  Hvis han løber tør for tid, det vil sige udfylder feltet 15 på sit Move Track-ark uden at være nået frem til sit skjulested, taber han spillet.

  2. Politi: Hunting the Monster
  Detektiverne snakker sammen og flytter derpå deres Policeman-brik, startende med lederen af efterforskningen og derpå går turen på skift i urets retning.
  Policeman-brikkerne flytter langs de stiplede linjer og må flytte sig op til to kryds – altså enten nul, et eller to kryds. Man må gerne flytte henover en anden Policeman-brik, men der må ikke stå to Policeman-brikker på samme kryds.

  3. Politi: Clues and Suspicion
  Startende med lederen af efterforskningen og derpå fortsættene i urets retning meddeler hver spiller for hver Policeman-brik, han kontrollerer, om brikken ‘leder efter spor’ eller ‘foretager en arrestation’.
  Begge handlinger kan udføres i en af de nummerede cirkler, som støder op til Policeman-brikken.
  Leder efter spor: Spilleren meddeler, hvilken nummeret cirkel, han vil undersøge. Jack tjekker derpå, om nummeret optræder på hans ark for denne nat. Hvis ja, anbringer han en clue-markør på cirklen. Derpå slutter detektivens tur.
  Hvis nej, må betjenten undersøge en ny cirkel. Sådan fortsættes, indtil der kommer et spor, eller der ikke er flere nummerede cirkler at undersøge.
  Arrestation: Spilleren meddeler, hvilken nummereret cirkel, han vil foretage arrestationen i. Hvis cirklen er Jacks nuværende position, bliver han fanget, og spillet er slut. Hvis han er et andet sted, slutter spillerens tur.

  Hvis Jack hverken er blevet fanget eller er nået tilbage til sit tilholdssted, efter at alle betjente har foretaget deres træk, begynder fasen forfra med nummer et.

  The End of the Hunting

  Hvis Jack når til den nummerede cirkel, han har valgt som sit tilholdssted, meddeler han, at han er undsluppet, og dermed ender nattens jagt.
  Alle clue-markører fjernes fra brættet.

  Crime scene-markører og politi-brikker bliver liggende.
  Special Movement-brikker og Jack-brikken fjernes fra the Movement track.
  Derpå begynder en ny nat – medmindre det var den fjerde og sidste nat.

  Special Movement

  I stedet for at foretage et normalt træk kan Jack bruge en af sine Special Movement-brikker. Når de bruges, lægges de over de felter på the Move Track, hvor trækket blev foretaget. Der er to slags Special Movement-brikker:
  Coach: Tillader et dobbelt move, hvor Jack kan flytte to nummerede cirkler. Han må gerne flytte henover kryds, hvor der står Policeman-brikker. De nummerede cirkler skal være forskellige (altså han må ikke ende med at rykke tilbage til det felt, hvor han startede fra). Han noterer trækkene i to seperate felter på sit Move Track. Jacks brik på The Move Track på brættet skal flyttes to gange. Han har tre Coach-brikker den første nat, to den anden, to den tredje og en på den fjerde nat.
  Alley: Tillader at Jack skyder genvej gennem Londons gyder. Han må flyttede til en anden nummerede cirkel i samme blok. En blok er en samling bygninger på spilbrættet, der er fuldstændigt omkranset – men ikke gennemskåret – af stiplede linjer.
  Han har to Alley-brikker den første og den anden nat, og en den tredje og fjerde nat.

  Den tredje nat – dobbelmordet

  Jack skal denne nat myrde to ofre. De normale regler følges, bortset fra at Jack i fase 5: Blood on the Streets vælger to ofre, det vil sige vælger to Wretched-brikker og udskifter dem med Crime Scene-markører. Begge ofres placering noteres i hans ark i to separate felter i den rækkefølge, han ønsker.
  Politiet handler derpå først i jagten, da det andet mord tæller som Jacks første bevægelse.
  Jack starter sin flugt fra mord nummer to. Bemærk, at politiet kender begge mords placering, men ikke hvornår de blev begået, altså hvilket der var det første.

  Hvem vinder?

  Jack vinder, hvis det lykkes ham at begå alle fem mord og undslippe til sit tilholdssted.
  Detektiverne vinder, hvis de fanger Jack eller forhindrer ham i at nå tilbage til hans tilholdssted.

  Alternative regler

  Spillet rummer mulighed for at gøre det nemmere for Jack eller detektiverne.Spillet rummer mulighed for at gøre det nemmere for Jack eller detektiverne.

  Det er muligt at gøre spillet lettere for Jack eller lettere for detektiverne, alt efter hvad man mener, at have behov for.
  Disse to regler hjælper seriemorderen Jack:
  Jacks breve: Jack udstyret med breve, som når de spilles giver Jack mulighed for at ændre på en detektivs placering på kortet.
  Falske spor: Giver Jack mulighed for at blokere bestemte område på kortet, så detektiverne ikke kan søge efter spor eller foretage arrestationer her.
  De næste regler hjælper politiet:
  Rushing: I Hunting: fase 3: Clues and Suspicion har detektiverne en tredje valgmulighed, nemlig at flytte en detektiv til et tilstødende kryds, altså en ekstra bevægelse.
  Area arrest: I Hunting: fase 3: Clues and Suspicion, når man foretager en arrestation, gælder den for alle de nummerede cirkler, som støder op til detektivens placering.
  Fang mig, hvis du kan: I startfasen, når Jack vælger sit tilholdssted, må han ikke vælge røde cirkler samt cirkler, der støder op til røde cirkler.
  Jeg ved, hvor du bor: I Hell, fase 3: Patrolling the Street, hvis lederen af efterforskningen er Swanson eller Abberline, må man øjeblikkeligt udføre en arrestation på en hvilken som helst nummeret cirkel på brættet. Hvis Jack har valgt det sted som sit tilholdssted, taber han spillet. Det må kun gøres en gang i løbet af spillet.

  Vurdering af Letters from Whitechapel

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Fans af Scotland Yard vil elske Letters from Whitechapel. Den grundlæggende ide bag spillet er den samme – en spiller forsøger at undslippe de øvrige – men spillet er langt mere stemningsfuldt og intenst. Det skyldes ikke mindst spillets materialer, der er sublimt udført. For eksempel spillepladen, der er udformet til at ligne et gammelt kort over Whitechapel fra 1888, komplet med blodklatter og håndskrevne noter. Eller Jack-brikken, der er udstyret med en klassisk hat fra den tid.
  Spillet kan virke uoverkommeligt ved første øjekast (regelbogen er på 24 a4-sider), men når man først er i gang, får man hurtigt styr på reglerne. Det kan dog være en fordel, at første spil er et to-player-spil, så man ikke sidder fem-seks personer og skal forsøge at få styr på reglerne.
  Detektiverne spiller sammen, og dermed risikerer man at løbe ind i det klassiske co-op-problem med en dominerende spiller. Det har man dog forsøgt at tage højde for, ved at rollen som efterforskningsleder går på skift.


  Kommentarer til Letters from Whitechapel