3 - 4 spillere
120+ min
12+ år
 • familiespil
 • strategispil
 • Science fiction
 • The Starfarers of Catan

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 4. October 2011

  Vi skriver 2700 AD. Menneskeheden har lært at bevæge sig hurtigere end lysets hastighed og har oprettet kolonier uden for vores solsystem. Man har mødt fredelige aliens og er blevet optaget i det intergalaktiske råd. Nu er menneskehedens kolonier efterhånden ved at være overfyldte, så det besluttes at give tilladelse til, at nyt ukendt rum udforskes og koloniseres.

  I The Starfarers of Catan gælder det om først at få 15 victory points, som man tjener ved at bygge nye kolonier og rumstationer. Undervejs skal man blandt andet bekæmpe rumpirater og terraforme isplaneter. Man er dog ikke helt på egen hånd. Jorden sender forsyninger, og aliens er klar til at hjælpe dem, de har de bedste handelsforbindelser med.

  Set-up

  • Hver spiller vælger en farve og tager alle spillebrikker i samme farve. Desuden tager hver spiller en fame-ring, der skal placeres på toppen af moderskibet og et game overview-kort.
  • På alle startplaneterne (markeret med græske bogstaver) anbringes brikken med det samme bogstav. Nummeret på den anden side af brikken skal vende opad.
  • På alle de øvrige planeter anbringes brikkerne med de farvede prikker. Her skal nummeret vende nedad. Brikkerne med de hvide felter udgør reservebunken, siden med den hvide brik skal vende opad.
  • Alle spillere placerer to kolonier og en rumstation som markeret i regelbogen. Hvis man kun er tre spillere, sætter man alligevel den fjerde spillers brikker op (for at blokerer denne startposition.)
  • Hver spiller anbringer desuden et koloniskib ved sin rumstation, som vist i regelbogen.
  • Alle spillere sætter deres victory point marker på fire på the victory point track.
  • Friendship-kortene sorteres i fire bunker (en for hver race) og placeres på det felt på spilbrættet, der har en matchende bagside.
  • Bland de 32 encounter kort og placerer dem ved siden af brættet.
  • Alle spillere slår med to terninger. Højeste score starter, og derpå fortsætter man i urets retning.

  Selve spillet

  Hver spillers tur er inddelt i tre faser:
  1. Production-fasen
  2. Trade and building-fasen
  3. Flight-fasen
  Når fase tre er overstået, er det næste spillers tur.

  1. Production-fasen

  Som det første i sin tur kaster spilleren terninger for at se, hvilke planeter, der giver ressourcer. Øjnene på de to terninger lægges sammen, og alle planeter, der har det nummer, giver en ressource til spillere, der har en koloni eller rumstation ved planeten.
  Hvis der slås 7, forlanger jorden skat. Alle spillere, der har mere end syv ressource-kort, skal aflevere halvdelen af deres kort. Den spiller, der slog syv, må trække et tilfældigt kort fra en spiller, han vælger.

  Hvis en spillere har mindre end ni victory points, må han trække et kort fra reserve-bunken. Kortet repræsenterer forsyninger sendt fra jorden.

  2. Trade and building-fasen

  I denne fase må den aktive spiller bytte ressource-kort og bygge lige så mange gange, han vil.
  Man kan enten bytte kort med andre spillere, i så fald aftaler man selv prisen. Man kan også handle med den galaktiske bank. De følgende ressourcer – fuel, ore, carbon og food – kan man ved at aflevere tre identiske kort veksle til et andet ressource-kort efter eget valg. For den femte ressource – trade goods – er bytteforholdet 2:1.

  Hvis man vælger at bygge, kan man enten bygge nye rumskibe (både koloniskibe og handelsskibe), rumstationer eller udvide moderskibet. Prisen for at bygge fremgår af the game overview-kort.

  • Et rumskib består altid af en transporter og enten et koloni-modul eller handels-modul. Når det er bygget, sættes det ved et kryds, der grænser op til en rumstationen. Er der ikke et kryds ledigt, kan man ikke bygge et rumskib. Har man ikke nogle ledige transporter, koloni- eller handelsmoduler, kan man heller ikke bygge.
  • Rumstationer bygges, ved at man udvider en eksisterende koloni. En rumstation producerer samme mængde ressourcer som en koloni, men er to victory points værd. En koloni er kun et victory point værd. Desuden kan man bygge rumskibe ved rumstationer.
  • Man kan udbygge moderskibe med boostere (øger farten), cannons (øger kampstyrken) og freight rings (øger lasteevnen). Man må maksimalt have seks cannons, seks boosters og fem freight rings.

  3. Flight-fasen

  Hvis en spiller ikke har et rumskib på brættet, kan han ikke flytte, og hans tur slutter.
  Har han et eller flere rumskibe, skal han først finde deres hastighed. Moderskibet rystes, og de to kugler, der kommer til syne under moderskibet, bestemmer farten for samtlige spillerens rumskibe. På the game overview-kort kan man se, hvor mange felter, man må flytte hvert rumskib. Farten øges med en for hver booster, man har på sit moderskib. Desuden kan man også øge farten ved hjælp af friendship-kort.

  Kommer den sorte kugle ud, skal spilleren trække et encounter-kort, før rumskibene flyttes. Efter en encounter er farten for spillerens rumskibe tre (hertil kommer så boostere og friendship-kort).

  Følgende regler skal overholdes, når man flytter sine rumskibe:

  • Man må gerne flytte kortere, end der er slået (det må gerne stå helt stille).
  • Man må gerne passere samme kryds flere gange.
  • Man må gerne flytte gennem kryds med egne eller fremmede rumskibe, kolonier, rumstationer eller handelsstationer. Man må dog ikke slutte en tur på et sådan felt, og man må ikke slutte i et kryds, der støder op til en anden spillers rumstation.
  • Koloniskibe må ikke slutte deres tur på et handelsstations-kryds. Tilsvarende må et handelsskib ikke slutte sin tur på et koloni-kryds.
  • Et rumskib, der starter turen på et koloni-kryds, må ikke slutte turen på samme felt, medmindre der bygges en koloni på feltet denne tur.
  • Et handelsskib må kun slutte sin tur på et handelsstations-kryds-kryds, hvis moderskibet har nok freight rings, og spilleren bygger en handelsstation.


  Udforske planeter
  Når et spiller flytter hen på et kryds, der støder op til en planet, må han løfte og kigge på den ressource-brik, der ligger på planeten.

  Oprette kolonier
  Hvis en spiller slutter sin tur med et koloniskib på et koloni-kryds, må han kigge på begge ressource-brikker på de tilstødende planeter. Hvis ingen af dem er rumpirater eller isplaneter, kan han oprette en koloni. Transporteren fjernes fra brættet, og begge ressourcebrikker på planeterne vendes. Kolonien er et victory point værd.
  Hvis der kun er tre spillere, må der kun bygges to koloni i hvert solsystem.

  Isplaneter
  Hvis en planet er en isplanet, skal den terraformes, før der kan oprettes kolonier på den. Det kræver, at en spiller har en rumskib, der står på et kryds, der støder op til isplaneten, og spillerens moderskib har samme antal eller flere freight rings, end det tal, der er angivet på isplanet-brikken. I så fald fjernes isplaneten og i stedet lægges en ressource-brik fra reservebunken. Isplaneten er et victory point værd.

  Rumpirater
  Hvis en planet er beboet af rumpirater, skal de bekæmpes, før der kan oprettes kolonier på den. Det kræver, at en spiller har et rumskib, der står på et kryds, der støder op til planeten, og spillerens moderskib har samme antal eller cannons, end det tal, der er angivet på rumpirat-brikken. I så fald fjernes piraten og i stedet lægges en ressource-brik fra reservebunken. Den bekæmpede pirat er et victory point værd.

  Aliens
  De fire alien home baser har fem handelsstations-krydser, med numrene et til fem. En spiller opretter en handelsstation ved at rykke et handelsskib til det ledige felt, der har det laveste nummer. Spillerne skal dog have mindst lige så mange freight rings på sit moderskib, som nummeret på det felt, hvor han vil oprette en handelsstation. Er det opfyldt, fjernes transporteren fra brættet.
  Første spiller, der opretter en handelsstation hos en race, får the friendship-token for den race (værd to victory point). Desuden må spilleren vælge et friendship-kort for den race. Hver handelsstation, spilleren efterfølgende opretter hos den race, giver ret til at tage yderligere et friendship-token.
  Den spiller, der har flest handelsstationer hos en race, får the friendship-token for den race. Hvis to spillere står lige, så får den person, der har en handelsstation på det laveste nummer, the friendship-token.

  Fame rings
  Man får fame rings gennem encounter-kort. En spiller må højst have 11 fame rings.

  Vinderen

  I samme øjeblik en spiller når op på 15 victory points i sin tur, slutter spillet.
  Man får victory points fra kolonier (et point), rumstationer (to point), friendships-token (to point), rumpirat-brikker og isplanet-brikker (et point for hver brik) og fame rings (to fame rings = et victory point).

  Vurdering af The Starfarers of Catan

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  The Starfarers of Catan er udviklet af Klaus Teuber, der stod bag Settlers of Catan, som dette spil har en del mekanikker til fælles med. Starfarers of Catan er dog et selvstændigt spil, og det er ikke nødvendigt af have Settlers of Catan for at kunne spille det.

  Når man har prøvet spillet en eller to gange, anbefales det, at man sætter spillet op, så spillerne i højere grad selv vælger deres startplaneter. Reglerne for det er nærmere beskrevet i den glimrende almanak, der følger med spillet.

  Der er lavet en enkelt udvidelse, så det kan spilles af fem og seks personer.


  Kommentarer til The Starfarers of Catan