2 - 5 spillere
90+ min
10+ år
 • strategispil
 • Middelalder
 • Relateret læsning


  Notre Dame

  Lasse Petersen af Lasse Petersen d. 30. April 2012

  I Notre Dame er spillerne adelsmænd i 1390’ernes Frankrig. Hver adelsfamilie forsøger at få det bedste omdømme, ved styre det mest florerende bydistrikt og samtidigt sikre at indbyggerne trives. Denne opgave betyder ikke mindst at kæmpe for at holde sanitetsniveauet oppe, da den den sorte død er begyndt at brede sig.

  Kom i gang med Notre Dame

  Hver spiller vælger en farve, og tager deres bunke med ni handlingskort. Kortene findes i fem forskellige farver, en for hver spiller.

  Derefter tager hver spiller fire af deres firkantede træbrikker (befolkningsbrikker), deres ‘gode ven’-brik i deres farve, tre guldmønter og en af spillerpladerne, som repræsenterer deres distrikt i Notre Dame.

  Spillerpladerne sættes sammen, forbundet af en midterbrik som repræsenterer Notre Dame-kirken. Der findes tre forskellige midterbrikker, en trekantet midterbrik til tre spiller, en firkantet midterbrik til to eller fire spillere og en femkantet midterbrik til fem spillere.

  Hver spiller tager de fire ottekantede budskabsbrikker i sin farve og placerer på de fire hjørnekanter af sin spillerplade (se billedet). Hver spiller tager en post-karet i deres farve og placerer den på feltet i midten af deres spillerplade.

  Til sidst tager hver spiller en af de sorte træbrikker og placerer den på 0-feltet i deres havn på deres spillerplade. Felterne fra 0-9 i havnen markerer rotte bestanden i spillerens distrikt. Hvis rottebestanden overstiger 9, så bryder der pest ud i distriktet.

  De seks brune personkort blandes og placeres i en bunke.

  De ni grå personkort opdeles i tre bunker, en bunke med de tre A-kort (markeret på bagsiden), en bunke med de tre B-kort og en bunke med de tre C-kort. Disse tre bunker blandes seperat, hvorefter bunken med A-kort placeres oven på bunken med B-kort, og herefter placeres denne nye bunke oven på C-kortene. Således er der nu en samlet bunke med ni grå personkort. Først kommer tre A-kort, så tre B-kort og til sidst kommer tre C-kort.

  Sådan spiller du Notre Dame

  Notre Dame spilles over ni runder, som er opdelt i tre perioder. Hver runde vendes et af de ni grå personkort. Så den første periode består af tre runder, en for hvert A-kort, herefter kommer en periode af tre runder med de tre B-kort, og til sidst kommer de tre C-kort.

  Hver runde i Notre Dame er opdelt i fem faser:

  • 1. fase: Vend personkort
  • 2. fase: Vælg handlingskort
  • 3. fase: Spil handlingskort
  • 4. fase: Hyr en person
  • 5. fase: Regulér rottebestanden

  1. fase: vend personkort

  I starten af hver runde vendes det øverste af de grå personkort fra bunken. Ved siden af dette placeres to kort fra den brune personkortbunke. Personkortene ligges så alle spillerne kan se dem. Spillerne bør studere disse kort, før de vælger hvad de vil gøre i resten af deres tur, da de viste personkort kan hyres i slutningen af runden, samtidig med at de bestemmer. hvor meget rottebestanden vokser i Notre Dame.

  2. fase: vælg handlingskort

  I hver runde trækker spillerne tre kort fra deres bunke med handlingskort. Spillerne kigger nu på deres hånd med tre kort, vælger et kort at beholde og ligger det foran på bordet med billedsiden nedad, og sender de resterende to kort videre til spilleren til venstre for dem.

  Hver spiller kigger herefter på de to kort de har modtaget fra deres sidemand, vælger et af disse kort at beholde, placerer det med billedsiden nedad på bordet og sender det sidste kort videre til spilleren til venstre for dem.

  3. fase: spil handlingskort

  Efter at spillerne har valgt deres handlingskort sidder de nu med en hånd med tre forskellige handlingskort. Hver spiller må nu på skift spille to af disse tre handlingskort. Det sidste kort bliver ikke brugt, men bliver bare lagt til side sammen med de spillede kort.

  Handlingskortene lader spillerne placerer deres befolkningsbrikker på deres spillerplade i det distrikt, som er afbilledet på kortet. Dette repræsenterer at spillerne befolker områderne. Når dette sker udvikles forskellige bonusser. Eksempelvis kan spilleren tjene prestige point, tjene guldmønter, eller få lov til at rykke sin post-karet og opsamle budskabs-brikker (disse brikker giver typisk prestigepoint, såvel som andre bonusser).

  Du kan læse nærmere, hvordan de forskellige distriktsområder fungerer, i regelbogen.

  4. fase: hyr en person

  Når spillerne har foretaget deres to handlinger, kan de vælge at hyre en af de tre personkort som lægger på bordet denne runde. Det koster en guldmønt at hyre en person. Hvis ikke du har nogen guldmønter tilbage kan du derfor ikke hyre en person denne runde.

  Hvis en spiller vælger at hyre en person, så modtager de en bonus beskrevet på personkortet. Typisk vil disse personkort hjælpe dig til at tjene prestigepoint, at bekæmpe rottebestanden eller at forøge din befolkning.

  Flere spillere kan godt vælge at hyre den samme person; spillerne blokker ikke hinandens adgang til at hyre en af personerne.

  Du kan læse nærmere, hvad de forskellige personkort gør, i regelbogen.

  5. fase: regulér rottebestanden

  I den sidste fase af hver runde reguleres rottebestanden for hver spiller. For at finde ud af hvor meget rottebestanden stiger sammenlægges antallet af rotter i bunden af de tre personkort som spillerne kunne hyre i denne runde.

  Spillerne rykker deres sorte træbrik et tilsvarende antal felter frem på skalaen på deres havnefelt, som tæller rottebestanden.

  Hvis en spillers rottebestand overstige 9, så bryder der pest ud i spillerens distrikt. Spilleren lader rottebestand bliver på 9, men mister to prestigepoint, og skal fjerne en af sine befolkningsbrikker fra det distriktområde, hvor hun har flest befolkningsbrikker.

  Der er forskellige handlingskort og personkort som lader spillerne reducere rottebestanden undervejs. Dette kan være ret vigtigt, da pesten ellers kan straffe en spiller runde efter runde, da rottebestanden forbliver på 9, selvom der udbryder pest i en spillers distrikt.

  Når rottebestanden er blevet reguleret, og spillerne har tjekket om deres distrikt bliver ramt af pest. Så lægges personkortene til side, og en ny runde begynder.

  Slutningen af de tre perioder

  I slutningen af hver af de tre perioder, det vil sige efter tredje, sjette og sidste runde, så pauses spillet midlertidigt, og spillerne gør følgende:

  • De seks brune personkort samles i en bunke og blandes, så kortene igen kan bruges til de efterfølgende runder. Dette er selvfølgeligt overflødigt efter spillets sidste runde.
  • Alle spillernes handlingskort sorteres efter farve. Spillerne blander deres bunke med handlingskort, så de kan bruges til de efterfølgende runder. Dette er selvfølgelig også overflødigt efter spillets sidste runde.
  • Der scores point for Notre Dame-kirken. Spillerne fjerner de befolkningsbrikker, som måtte være placeret på Notre Dame-kirken og score prestigepoint. Antallet af prestigepoint afhænger af antallet af spillere. Læs nærmere om det i regelbogen.

  Afslutningen på Notre Dame

  Notre Dame slutter efter alle spillets ni runder. Herefter tæller spillerne deres prestigepoint sammen. Spilleren med flest prestigepoint vinder.

  Vurdering af Notre Dame

  Lasse Petersen
  Lasse Petersen mener ...

  Notre Dame er et interessant strategispil. Der er helt klart betydelige overvejelser at finde i spillet, selvom held også kan spille en faktor i forhold til i hvilken rækkefølge kortene dukker op. Det er dog også disse kort elementer, både de kort man trækker hver tur, og rækkefølgen af personkortene, som gør Notre Dame forskellige og spændende fra spil til spil.

  Temaet i Notre Dame er ret tørt, og selvom tegnestilen i spillet er god, så er mange af illustrationerne stadig lidt grå og kedelige. Spillet er dog stadig tematisk, og der er en logisk sammenhæng mellem, hvordan banken producerer penge og hospitalet kurerer pest og så videre.

  Det er interessant at se, hvordan udvekslingen af kort i Notre Dame tydeligvis har inspireret det populære kortspil 7 Wonders.

  Alt i alt er Notre Dame et klassisk papskubber-strategibrætspil. Det er ikke super tematisk, og temaet om at skulle samle prestigepoint i middelalderen er ikke det mest originale i verden. Til gengæld er Notre Dame rigtigt skruet sammen rent mekanisk. Så hvis du godt kan lide strategibrætspil og ikke går så meget op i temaet, så er Notre Dame måske et spil for dig.


  Kommentarer til Notre Dame