2 - 2 spillere
30+ min
10+ år
 • abstrakte spil
 • Kahuna

  Morten Greis af Morten Greis d. 16. March 2017

  Kahuna er et taktisk spil for to spillere om kontrollen med en gruppe øer. Det er et spil, hvor kontrollen med øerne bølger frem og tilbage, og hvor man forsøger at skjule sine langsigtede planer.

  Historien i spillet er, at to troldmænd dyster om hvem, der er den mægtigste ved at opnå kontrollen med en gruppe sydhavsøer. De gør det ved at forbinde øerne med broer, og når en hvis mængde broer forbinder en ø, falder den under troldmandens kontrol.

  Sådan opsættes Kahuna


  Anbring spillepladen på bordet mellem spillerne.
  Hver spiller vælger en farve og får 25 brobrikker og 10 kahuna-brikker i den farve.
  Bland kortene. Giv hver spiller tre kort. Anbring tre kort åbent langs spillepladen. Resten af kortene anbringes i en stak ved spillepladen.
  Vælg en spiller til at begynde.

  Sådan spilles Kahuna

  Spillerne skiftes til at have tur. I sin tur må spilleren spille nul eller flere kort fra sin hånd.
  Når der ikke spilles flere kort, slutter spilleren sin tur med at måtte trække et kort. Spilleren må ikke have mere end fem kort på hånden på noget tidspunkt.

  Når et kort spilles

  Hvert kort forestiller en ø på spillepladen.
  Et kort kan bruges til at anbringe en brobrik på brættet på en ledig forbindelse mellem to øer, eller to kort kan bruges til at fjerne en modspilles brobrik.
  Spilleren må spille flere kort i sin tur, men effekten af kortet eller kortene skal afvikles, inden næste kort spilles.
  De spillede kort anbringes bagefter i afsmidsstakken.

  Når en bro anbringes

  Der spilles et kort, og en brobrik anbringes på en ledig forbindelse til øen, som er afbilledet på kortet.
  Hvis spilleren nu kontrollerer mere end halvdelen af alle forbindelserne til en ø (det kan være begge øer med et træk), opnås kontrol med øen.
  Når kontrol opnås med en ø, anbringer man en kahuna-brik på øen, og fjerner alle modspillerens brobrikker, som forbinder øen.

  At fjerne en bro

  Ved at spille to kort samtidigt kan man fjerne en modspillers bro. For at fjerne en bro skal begge kortene afbillede en af de øer, som broen forbinder. Kortene kan enten afbillede den samme ø, eller de to øer, som broen forbinder.

  At miste kontrollen med en ø

  Hvis en spiller ikke længere har broer på mere end halvdelen af forbindelserne til en ø, mister spilleren kontrollen med øen, og spilleren skal straks fjerne sin kahuna-brik.

  Turen slutter

  Når spilleren ikke ønsker at spille flere kort, må spilleren trække et kort op på hånden.
  Spilleren kan enten trække blindt fra kortstakken eller vælge et af de tre åbne kort. Hvis der trækkes et åbent kort, erstattes kortet med et fra stakken.
  Hvis spilleren ikke trak et kort, må modspilleren i sin tur ikke undlade at trække et kort.
  Hvis spilleren har fem kort på hånden, skal spilleren kassere et kort fra hånden og derefter trække et nyt.

  Hvis der ikke er flere kort i stakken, og der heller ikke er flere åbne kort at trække, går man over til at tælle point (se næste afsnit). Derefter blandes kortene i afsmidsstakken, og der ligges tre nye kort frem. Efter tredje gang kortstakken er tømt, får begge spillerne en tur, og derefter slutter spillet.

  Optælling af point og spillets vinder

  Der tælles point tre gange i løbet af spillet.
  Første gang kortstakken er tømt, og det sidste af de tre åbne kort er trukket, tælles point op.

  • Spilleren med flest kahuna-brikker på brættet, får ét point.

  Anden gang alle kortene er trukket, tælles igen point op.

  • Spilleren med flest kahuna-brikker på brættet får to point.

  Når alle kortene er trukket for tredje gang, får begge spillere en sidste tur, og derefter slutter spillet, og der tælles point for tredje og sidste gang.

  • Spilleren med flest kahuna-brikker på brættet får et antal point svarende til forskellen i antallet af kahuna-brikker mellem de to spillere.

  Vinderen er spilleren, der har scoret flest point efter de tre optællinger af point.

  OBS. Hvis modspilleren i løbet af anden eller tredje optælling af point ikke har nogen brobrikker på brættet, har spilleren straks tabt spillet.

  Vurdering af Kahuna

  Morten Greis
  Morten Greis mener ...

  Med noget nær 20 år på bagen har Kahuna demonstreret sin værdi som et taktisk lille spil for to spillere. Kampen om øen bølger frem og tilbage mellem de to spillere, og des bedre man lærer det at kende, des mere vokser spillet i sin dybde.
  Der er mange taktiske overvejelser i Kahuna, som gør det spændende at gå til spillet, når man skal bruge en fin lille udfordring for to. I sig selv er spillet nemt at gå til, selvom dets forløb på papiret let kan synes knudret, og når man først sidder med pladen imellem sig, er Kahuna ikke svært at gå til.


  Kommentarer til Kahuna