Feuville

Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 24. May 2018

Feuville er en fredelig lille by i kongeriget. Men byen kunne sagtens trænge til at blive byfornyet. Derfor beordrer kongen alle indbyggere til at hjælpe med at forskønne byen. Der er bare et lille problem. Ikke så langt derfra sover dragen Dragomir, og hvis han vågner, så laver han en Smaug og brænder de dele af byen af, der ikke er beskyttet af regnskyer.

Hver spiller arbejder på at bygge sin lille bydel (townscape). Undervejs i spillet scorer man prestige points, og spilleren, der til slut har flest prestige point, vinder.

Byen Feuville skal forskønnes, men desværre besværliggøres arbejdet af en drage, der futter bydele af, når den vågner.

Setup

 • Spillebrættet placeres midt på bordet.
 • Sky-brikker sorteres i tre bunker (I, II og *). De seks *-brikker placeres med forsiden opad på sky-felterne på spilbrættet. Bunken med II-brikker blandes og placeres med bagsiden opad ved siden af spillepladen. Derpå blandes bunken med I-brikker. Den placeres oven på II-brikkerne, ligeledes med bagsiden opad.
 • Tower-brikkerne sorteres i to bunker (I og II). Bunken med II-brikker blandes og placeres med bagsiden opad ved siden af spillepladen. Derpå blandes bunken med I-brikker. Den placeres oven på II-brikkerne, ligeledes med bagsiden opad. De seks øverste brikker trækkes og placeres på tower-felterne på spillepladen med forsiden opad.
 • Wall-brikkerne sorteres i to bunker (I og II). Bunken med II-brikker blandes og placeres med bagsiden opad ved siden af spillepladen. Derpå blandes bunken med I-brikker. Den placeres oven på II-brikkerne, ligeledes med bagsiden opad. De seks øverste brikker trækkes og placeres på wall-felterne på spillepladen med forsiden opad.
 • Bland Fairy Magic-brikkerne, og placer dem ved siden af brættet med bagsiden opad. Træk tre af brikkerne, og placer dem – med forsiden opad – på de tre ledige felter i spilbrættets ene hjørne.
 • Nu er det tid til at lave Royal Decree-bunken. Først skal der placeres Town Evaluation-brikker. Der skal bruges en Town Evaluation-brik per spiller. De overskyende Town Evaluations lægges tilbage i spilboksen. Bunken med Town Evaluation placeres på et felt med forsiden opad på spilbrættet. De øvrige Royal Decree-brikker blandes og placeres på deres felt i spilbrættets ene hjørne.
  Resten af Royal Decree-brikkerne blandes, og man trækker syv, der lægges tilbage i spilæsken (uden at nogen kigger på dem). Derpå trækkes seks brikker, der lægges på de seks felter på spillebrættet (under dragen) med forsiden opad. De øvrige brikker placeres ved siden af spillepladen med bagsiden opad.
 • Placerer the Grumpy Gnome-figur på dets felt i spillets ene hjørne.
 • Nu skal det afgøres, hvem der skal være startspiller. Alle spillerne ruller en terning, og den, der slår det højeste, er startspiller. Vedkommende tager pokal-brikken.
 • Hver spiller vælger derpå en farve og tager sit player-bræt, sin player-markør, sin start-brik og sin græs-brik.
 • Spillerne placerer deres spiller-markør på felter, der matcher spillerens farve, på det nederste venstre hjørne på spillebrættet.

Runder i Feuville

Startspilleren starter (surprise!), og derpå går turen på skift i urets retning. I din tur skal du foretage sig følgende:
1. Rul to terninger
Du slår med begge terninger. Hvis du slår to ens, vækker du Dragomir. Du placerer terningerne på dragefeltet og følger instrukserne længere nede.
Hvis du slår alt andet, må du nu vælge hvilken handling, du vil udføre.

2: Udføre handling
Du kan udføre en handling med hver terning. Du har tre muligheder:

 • Få hjælp fra the Grumpy Gnome (kræver begge terninger.)
 • Bruge Fairy Magic fra the Friendly Fairy
 • Få hjælp af en af personerne. Hvis du vælger den handling, skal du vælge om:
  • Du vil tage en bygnings-brik fra personen.
  • Du vil tage en royal decree fra personen.
  • Du vil bruge personens evne.

3: Genopfyld royal decree
Hvis der blev taget royal decree fra de seks felter på spillebrættet i din runde, fyldes de nu op igen. Hvis der ikke kan trækkes nok brikker, fordi bunken er tom, indledes slutspillet.

Hvad gør de forskellige handlinger?

 • The Grumpy Gnome
  Du skal bruge begge terninger for at aktivere den. Du placerer gnom-figuren på en af de seks personer og kan nu forsætte, som du havde valgt den person. Det vil sige, at du kan vælge, om du vil tage en bygningsbrik, en royal decree eller bruge personens evne.
 • The Friendly Faeiry
  Du skal bruge en terning for at aktivere den. Du må nu tage en af Fairy Magic-brikkerne. Du kan enten bruge den med det samme eller gemme den til senere i spillet.
  Brugte Fairy Magic-brikker placeres med bagsiden opad i bunken med de øvrige brikker. Brikkerne blandes, og der trækkes en ny, der vendes og lægges ved The Friendly Fairy.
 • Tag en bygningsbrik fra personen
  Du må vælge en af de bygningsbrikker (wall, tower eller sky), der ligger i den samme søjle som den person, du har lagt din terning ved. Du kan enten bygge med den med det samme eller lægge den på lager på dit player board (hvis du har plads).
 • Tag en royal decree fra personen
  Du må tage den royal decree, der ligger i den samme søjle som den person, du har lagt din terning ved. Du kan enten score med den med det samme eller lægge den på lager på dit player board (hvis du har plads).

Hver person har en terning ud for sig med et tal. For at kunne bruge personens evne skal du placere en terning, der viser samme tal, på personen.

 • Personernes evner
  Hver person i Feuville har en særlig evne, du kan bruge, hvis du har en terning, der matcher den terning, der er ved personen.
 • The Travelling Entertainer kan give ekstra prestige points. Der er dog også risiko for, at de øvrige spillere får prestige points.
 • Med The Thief kan du stjæle en brik (Building-brik eller royal decree) fra en anden spillers player board.
 • The Publican uddeler gratis building-brikker til alle spillere. Den aktive spiller vælger først en building-brik fra brættet (Wall, tower eller Sky). Derefter skiftes de øvrige spillere i urets retning til at vælge en brik. Brikken må ikke placeres på the player board, men skal bruges til at bygge med på spillepladen øjeblikkeligt. Hvis der ikke er nogen brik at vælge, er det bare trist. Når de øvrige spillere har valgt, må du tage en ekstra byggebrik. Du må enten bygge med den eller placere den på dit player board. Hvis en vandret række tømmes helt for brikker, skal den øjeblikkeligt genopfyldes, inden næste spiller skal vælge en brik.
 • The Architect giver dig en building-brik (wall, tower eller sky). Først skal du dog sørge for, at der er fyldt helt op af building-brikker på spillepladen. Det vil sige, at man skal trække wall, tower og sky-brikker, indtil der ikke er flere tomme felter på spilbrættet.
 • The Town Mayor lader dig vælge en royal decree fra udvalget på spillepladen. Du kan enten bruge den med det samme eller placere den på dit player board. Herefter trækker du en ny royal decree-brik og placerer den blandt de andre på spillepladen.
 • The Magician tillader dig at genopbygge dele af byen, som Dragomir har brændt af. Du må vende brikker i en eller to brændte søjler om, så den aktive side igen vender opad. Desuden må du vælge en fairy magic-brik fra udvalget på spillepladen. Du kan enten bruge den med det samme eller placere den på dit player board.

Sådan bygger du

Når man bygger, skal man altid overholde følgende regler:

 • Man bygger altid fra grunden og opefter. Der må altså ikke være svævende brikker.
 • En søjle kan højst indeholde tre brikker. En wall-brik i bunden, en tower-brik i midten og en sky-brik i toppen.
 • Man må ikke bygge ovenpå ruiner (altså bydele, som Dracomir har futtet af).
 • Så snart en brik er blevet brugt i byggeri, må den ikke flyttes.
 • I ens tur må man bruge lige så mange brikker til at bygge med, som man ønsker.

Dragen Dracomir vågner

Når en spiller ruller to ens med terninger, vågner Dracomir og angriber Feuville. Alle spillere tæller nu antallet af søjler i deres bydel (townscape) og antallet af skyer, der dækker deres bydel.

 • Hvis antallet af skyer er ligmed/overstiger antallet af søjler, bliver bydelen ikke ramt af Dragomirs ild.
 • Hvis antallet af skyer er lavere end antallet af søjler, brænder et antal søjler i din bydel ned, indtil antallet af skyer matcher antallet af søjler i bydelen. Alle bybrikker i en nedbrændt søjle vendes om.
  Spilleren, der slog med terningerne, må nu rulle terningerne igen og tage sin tur. ‘
  Bemærk, at din start-brik er immun over for Dragomirs ild og kan dermed ikke brænde ned. Brikker over start-brikken er dog ikke beskyttet.

Hvordan får man genopbygget ruiner

Når Dracomir har været forbi og riste byen, kan den genopbygges på to måder:

 • Ved at bruge the Magician. Han kan vende en eller to søjler med brændte bygningsdele.
 • Ved at føje flere skyer til byen. Når du tilføjer flere skyer, må du vende et antal søjler, indtil antallet af skyer matcher antallet af søjler.

Lagerkapacitet

Dit player board bruger du til at opbevare brikker, du vil gemme til senere runder. Du har dog kun plads til at gemme et begrænset antal.

 • Der er to felter, hvor du kan gemme fairy magic-brikker.
 • Der er to felter, hvor du kan gemme building-brikker og royal decrees.
  Hvis alle pladser er optaget, kan du aflevere en af brikkerne til en skraldebunken, for at få plads til en ny brik.
  I midten af player boardet gemmer du også royal decree, som er blevet evaluerede. De tæller ikke med i forhold til pladsbegrænsningen.

Town evaluation

Man bruger royal decree til at evaluere sin by og dermed sikre sig prestige point, der gør, at man vinder spillet. I sin tur må man evaluere lige så mange royal decrees, som man ønsker.
Der findes tre typer af royal decree:
 • Status symbols: Her scorer du for eksempel på antallet af griffins eller vagter i din by.
 • Town Districts: Her kan du score på at have en komplet søjle (wall, tower og sky). Når en søjle har scoret, lægger du en græs-brik under den, så den ikke ikke kan scores igen i senere runder (via town districs-royal decrees).
 • Town Evaluation: Her evaluerer du hele din bydel. Det kræver dog, at du har et komplet venstretårn, et komplet højretårn og en byport i midten. Du kan kun gøre dette en gang i løbet af spillet. Du markerer, at du har udført det ved at placere græs-brikken med dit våbenskjold under din bydel.
  Bemærk, at man ikke må score med bydele, der er i ruiner.
  Når du har brugt en royal decree, placeres den på midten af dit player board.

Sådan vinder du spillet

Når der ikke længere kan genopfyldes med royal decree, indledes slutspillet. Den runde, som man er i gang med, spilles til ende, så alle spillerne har haft lige mange ture.
Spillerne tæller, hvor mange evaluerede royal decrees de har. Spilleren med færrest får syv prestige points.
Spilleren med flest prestige points vinder.

Vurdering af Feuville

Rasmus Skat Andersen
Rasmus Skat Andersen mener ...

Feuville er et familievenligt euro-spil i stil med klassikeren The Settlers fra Catan . Spillet bruger terninger, og dermed er du delvist underlagt heldets gudinde. Imidlertid har du stadig mange – meningsfulde – valg, når du skal bruge det, terningerne viser.
Det er et velegnet introduktionsspil til folk, der er brætspilsnovicer, eller til folk, der foretrækker spil, der er simpel og hurtige. Er man mere til tunge euro-spil, bør man undgå Feuville.
Reglerne er på visse områder lidt uklare og kunne godt havde fortjent en gennemskrivning. I ovenstående regelgennemgang er spildesigneren Udo Peises korrektioner af reglerne indarbejdet.


Kommentarer til Feuville