2 - 4 spillere
90+ min
10+ år
 • familiespil
 • krigsspil
 • Terningspil
 • Fantasy
 • Regler på dansk

  Risk: Ringenes Herre

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 21. February 2019

  Vågner, vågner, Théodens ryttere!
  Dyster dåd øves: flammer og fægtning!
  Spydet skal svinges, skjoldet skal splintres!
  Sværddag, rød dag, før solen stiger!
  Rider nu, rider! Rider til Gondor!
  Kong Théoden, ved slaget på Pelennorsletten

  I forbindelse med Peter Jacksons filmatisering af J.R.R. Tolkiens Ringenes Herre blev Risk: Ringenes Herre udgivet. Det er klassisk Risk henlagt til Middle-Earth og tilsat ledere, fæstninger og ikke mindst Herskerringen.
  Spillet er kun delvist komplet, idet brættet kun dækker en del af Tolkiens verden. Gondor og Mordor er således ikke inkluderet. De kom først med i udvidelsen Gondor og Mordor.

  Spillet kan enten spilles som helt normalt Risk, der blot er henlagt til Middle-Earth, eller man kan spille med de udvidede regler (anbefales). Nedenfor gennemgås alene de udvidede regler.

  Så kan slaget om Middle-Earth begynde.

  Setup

  • Placer spilbrættet midt på bordet.
  • Hvis I er to spillere, skal hver spiller tage 35 armeer. Den ene skal vælge de onde (rød eller sort), den anden de gode (grøn eller gul). Der skal også bruges en tredje neutral arme. Hvis I er tre spillere, tager hver spiller 35 armeer. Hvis I er fire spillere, skal hver spiller tage 30 armeer.
  • Territorie-kortene sorteres i tre bunker: God, ond og neutral. Hver spiller ruller en terning, og den, der slår højest, er spiller 1. Spilleren til venstre for ham er spiller 2, etc.
   Er I tre spillere, skal man trække følgende kort:
  spiller antal kort 
  Spiller 1 5 onde territorie-kort, 4 neutrale territorie-kort
  Spiller 2 9 gode territorie-kort
  Spiller 3 4 onde territorie-kort, 5 neutrale territorie-kort

  Er I fire spillere, skal man trække følgende kort:


  spiller antal kort 
  Spiller 1 5 gode territorie-kort
  Spiller 2 4 onde territorie-kort
  Spiller 3 4 gode territorie-kort
  Spiller 4 4 onde territorie-kort

  • Alle spillere placerer nu en arme på hver af de territorier, de har trukket. Derpå placerer spiller 1 en arme på et ledigt territorie. Derpå placerer spiller 2 en arme på et ledigt territorie, etc. Når der ikke er flere ledige territorier, skal man i stedet placere en arme i et territorium, man i forvejen har armeer i. Sådan fortsættes, indtil alle spillere har placeret deres armeer. Når en spiller placerer sin sidste arme, skal vedkommende straks efter placere en leder på et af sine territorier.
  • Territorie-kortene indsamles, og de to jokere blandes ind i decket, der placeres ved siden af spillepladen.
  • Fjern event-kortene fra eventyr-kortbunken, og giv tre eventyr-kort til hver spiller. Bland event-kortene tilbage, og placer kortbunken ved siden af spillepladen.
  • Ringen placeres på Herredet.

  Målet med spillet er at score så mange point som muligt, inden broderskabet og ringen forlader Middle-Earth. Man scorer point for de territorier, regioner og fæstninger, man kontrollerer, samt via spillede kort.

  På brættet er der særlige steder og fæstninger, som spillerne er interesserede i at få fingre i.

  Runder i Risk: Ringenes Herre

  Først skal en startspiller findes. Alle spillere slår med en terning, og den, der slår højest, begynder. Turen går på tur i urets retning. I sin tur skal man gennem følgende fem trin:

  1. Forstærkninger
  2. Kamp
  3. Bevægelse
  4. Træk kort
  5. Flyt broderskabet

  • 1. Forstærkninger
   Først og fremmest får du forstærkninger baseret på antallet af territorier, du kontrollerer. Du får en arme for hver tre territorier, du kontrollerer (rundet ned). Du får altid mindst tre armer, også selv om du kontrollerer færre end ni territorier.
   Du får yderligere armeer, hvis du kontrollerer en hel region (farvet område på kortet). De forskellige regioner giver forskellige mængder af armeer.

   region antal armeer 
   Armor 7
   Rhovanion 5
   Rohan 4
   Mirkwood 4
   Eriador 3
   Rhûn 2

  Endelig kan du aflevere territorie-kort, og få ekstra tropper på den vis.


  Kortkombination antal armeer 
  Infantry + infantry + infantry 4
  Cavalry + cavalry + cavalry 6
  Creature + creature + creature 8
  Infantry + cavalry + creature 10

  Hvis et af de spillede kort er et territorie, du besidder, får du to ekstra armeer i det territorie.

  Fæstninger - markeret med guld - giver fordele til forsvareren.

  • 2. Kamp
   Du kan angribe et andet territorie, hvis du har tropper i et territorie, der grænser op til det. Uanset hvor mange armeer, du angriber med, ruller du maksimalt med tre terninger. Der skal altid stå en arme tilbage på det territorie, du angriber fra. Forsvareren ruller en terning for hver af sine armeer, dog maksimalt to terninger.
   Spillerne kaster terninger og sammenligner dem. Først sammenlignes angriberens og forsvarerens terning med højst antal øjne. Den, der har højst antal øjne, vinder, og modstanderen fjerner straks en trop. Er antallet af øjne ens, vinder forsvareren. Hvis begge spillere har slået med mere end en terning, sammenlignes de næstbedste terninger efter samme regler.
   Når dette er afgjort, kan angriberen vælge at angribe igen, hvis der stadig er flere forsvarere tilbage.
   Hvis angriberen vinder og udsletter alle forsvarende armeer, skal han straks flytte sine angribende armeer ind på territoriet.
   Man må gerne gerne angribe videre med tropperne i nye territorier.
   Hvis du har en leder på din side, må du lægge +1 til din højeste ternings værdi. Læs mere om dem senere.
   Hvis forsvareren står på et territorie med en fæstning (markeret med guld på spillepladen), man han lægge +1 til sin højeste ternings værdi.
  • 3. Bevægelse
   Når du har overstået al kamp, må du flytte rundt på dine tropper, der befinder sig i territorier, der er forbundne. Du må også flytte rundt på ledere, dog må du ikke flytte på ledere, efter de er blevet brugt til at opfylde en mission i denne tur.
   Bjerge kan ikke passeres. Det samme gælder floder, medmindre der er en bro. Stiplede linjer i havet signalerer, at man kan sejle fra et territorie til et andet.
   Hvis du ikke har en leder på brættet, må du nu placere en leder på et af dine territorier.

  På brættet markerer den sorte skrift særlige steder, som kan hjælpe dig med at vinde spillet.

  • 4. Træk kort
   Hvis du i løbet af din tur har erobret et eller flere territorier, må du trække et kort fra territorie-kortbunken.
   Hvis en af dine ledere har erobret et territorie, der rummer et Site of Power, som for eksempel kan være Kløvedal eller Herredet, eller er flyttet til et sådan felt, må du trække et kort fra eventyr-kortbunken. Hvis du nu har mere end tre kort på hånden, skal du smide et i skraldebunken.
   Site of Power er markeret med sort på spillepladen.
  • 5. Flyt broderskabet
   Broderskabet, der på kortet er repræsenteret af ringen, starter spillet i Herredet. I slutningen af hver spillers tur flytter de ind i det næste territorie på ruten. Når et territorie er markeret med en terning, der viser tre, skal man skal rulle en terning. Man flytter kun broderskabet videre, hvis man slå tre eller højere.

  Ledere

  Ledere er ikke en arme, og de kræver dermed hjælp fra armeer for at kunne erobre territorier. De giver til gengæld armeer fordel i kamp – både i forsvar og angreb.
  Hvis en spiller mister alle de armeer, der står på feltet med hans leder, skal han tage lederen tilbage på hånden.
  Du kan have flere spillere i spil samtidig, men de må ikke stå på det samme felt. Til gengæld må en leder gerne bevæge sig gennem et felt, hvor en anden af dine ledere står.
  Ud over kamp kan du bruge ledere til at fuldføre missioner. Du kan fuldføre missioner i Kamp- og Bevægelse-faserne, ved at flytte en leder ind i det territorie, som fremgår missionen fra eventyr-kortene. Du kan derpå øjeblikkeligt tage din belønning, men din leder skal blive i territoriet resten af din tur.

  Eventyr-kort

  Der er tre forskellige slags kort i eventyr-kortbunken.


  • Missions-kort indeholder – som navnet antyder – missioner til din leder. Helten skal indtage det sted, der er nævnt på missionen. Du kan erklære en mission fuldført når som helst under kamp- og bevægelsefasen. Det gøres ved at flytte din leder ind på det relevante felt. Det betyder dog, at din leder ikke må flytte mere i din tur. Kortet bliver liggende foran dig, da det giver point ved spillets slutning.
  • Event-kort kan genkendes på et sort stjernesymbol. De skal spilles øjeblikkeligt, når de trækkes. Når deres effekt – som både kan være god eller dårlig – er effektueret, trækker du et nyt kort.
  • Power-kort må du spille under kamp-fasen i din egen tur, medmindre andet fremgår af kortet. Når kortet er spillet, bliver det liggende foran dig, da det giver point ved spillets slutning. De kan genkendes på en lys stjerne.

  Sådan vinder du spillet

  Man kan vinde ved at udrydde samtlige andre spillere. Det er dog ikke særlig sandsynligt, så normalt vil spillet blive afgjort på følgende vis.
  Når broderskabet når Dødemandsmarsken, slutter spillet, og man tæller point op. Spilleren, der har flest point, vinder. Man opgør point på følgende vis:

  • Hvert territorie, man besidder, giver et point.
  • Hvert fæstning, du kontrollerer, giver to point ekstra.
  • Dine eventyr-kort udløser også point (tallet fremgår af kortets nederste højre hjørne).
  • Hver hele region, man kontrollerer, giver point efter følgende skala:

   region antal armeer 
   Armor 7
   Rhovanion 5
   Rohan 4
   Mirkwood 4
   Eriador 3
   Rhûn 2

  I tilfælde af pointlighed vinder spilleren med flest territorier. Hvis de har lige mange territorier, vinder spilleren med flest fæstninger. Hvis de har lige mange fæstninger, vinder spilleren med flest eventyr-kort. Står de også lige her, findes vinderen ved at begge spillere slå med tre terninger. Vinderen er den, der ruller højst.

  Vurdering af Risk: Ringenes Herre

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Lad det være sagt med det samme. Der findes bedre versioner af Risk end Risk: Ringenes Herre. Spillet er en forbedring i forhold til normalt Risk, men udnytter ikke de muligheder, som Tolkiens verden tilbyder. For eksempel kan de gode og de onde tropper ikke spille sammen, som det for eksempel er muligt i Risk: Star Wars: Clone Wars Edition . Man kan ofte risikere at trække missionskort, som er håbløse at fuldføre, alene fordi man er placeret for langt væk i forhold til den korte tid, som spillet varer.
  Endelig føles det underligt at spille i Tolkiens verden uden Mordor og Gondor. Det løses udvidelsen, men det burde havde været inkluderet fra begyndelsen. Så spillet bør absolut spilles med udvidelsen. En senere Risk-udgave – Risk: The Lord of the Rings Trilogy Edition – indeholder det komplette kort.


  Kommentarer til Risk: Ringenes Herre