2 - 5 spillere
45+ min
8+ år
 • familiespil
 • temaspil
 • Behændighed
 • Realtime
 • Meeple Circus

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 15. February 2020

  Vi kom fra støvet, vi kom i spraglede klær
  Vi har tændt et lys i mørket hvor vi end har været
  Vi er hvad vi er – Landevejens proletariat
  Gøglere fra Gud & Folk og Stat
  Vi ved godt vi har betalt en højere pris for frihed
  Vi ved godt vi er til fals og vi ved at du forlanger alt
  Alt hvad vi ejer og har hvert eneste dag
  Alt hvad vi ejer og har hver eneste dag – ja vi gir
  Alt hvad vi ejer og har hver eneste dag
  og skubber cirkusvognen videre"%
  - Sebastian, 'Cirkusvognen'

  Meeple Circus udspiller sig i manegens savsmuld. I aften skal dit hold af akrobater, klovne og andre cirkusartister optræde for publikum, så I har kun kort til at øve. Faktisk er der kun plads til to træningssessioner inden aftenens forestilling. Så nu gælder det om at håndplukke, hvilke dyr og akrobater du skal bruge til aftenens forestilling, samt vælge hvilke numre de skal optræde med. Der er nogle gamle travere, som altid er et hit, og så er der nogle krav fra publikum. De ændrer sig fra spil til spil, så du må tilpasse din strategi. Vinderen er den, der høster det største bifald.
  Bemærk, at du skal have adgang til en computer, tablet, smartphone eller en anden enhed med netadgang for at kunne spille spillet, idet du skal kunne afspille musik fra Meeple Cirkus App eller Matagots hjemmeside. Lyt til musikken her

  Meeple Circus er sat op, klar til et spil med tre deltagere.

  Setup

  • Spilleplade – der nærmest er en stor scoringstavle – placeres midt på bordet.
  • Hver spiller vælger en manege. Spilleren tager desuden en scoringsbrik i samme farve som manegen og placerer den ved spillebrættet.
  • Hver spiller får en blå og en gul akrobat-meeple.
  • Public Demands-kortene sorteres efter farve i fire bunker. De lægges i en række til venstre for spillepladen med bagsiden opad. Det øverste kort i hver bunke vendes.
  • Bland component-brikkerne og træk seks, der placeres ved spillepladens højre side øverst med bagsiden nedad.
  • Sorter første, anden og tredje act-brikkerne – de er nemme at genkende, da de har forskellige farver – og placer dem i tre stakke. Derpå trækkes X første act-brikker. X svarer til antallet af spillere + 1. De lægges ved spillepladens højre side nederst.
  • Stabel scorings-brikkerne, så tre er nederst og et er øverst og læg til til højre for spillepladen (mellem component-brikkerne og act-brikkerne).
  • Placer speed bonus-brikkerne og målepinden tæt ved spillepladen.
  • Sorter de forskellige meeples og placer dem i bunker ved spillepladen.
  • Spilleren, der senest har været i cirkus, bliver startspilleren og modtager derfor start spiller-markøren.

  Runder i Meeple Circus

  Meeple Circus udspiller sig over tre runder:

  1. Første træning
  2. Anden træning
  3. Forestillingen

  Hver runder er inddelt i fire faser:

  1. Forberedelse
  2. Præsentation
  3. Evaluering
  4. Slutning

  Reglerne er i store træk ens i de tre runder, men der er små forskelle. Første træning gennemgås detaljeret nedenfor, hvorefter de to næste runder gennemgås mere sporadisk.

  Forberedelse

  Her skal der anskaffes nyt udstyr og akrobater til dit cirkus. Begyndende med startspilleren vælger hver spiller efter tur (i urets retning) enten en component-brik eller en act-brik. Når alle har valgt en brik, vælger alle spillerne en brik nummer to. Igen vælger startspilleren først, hvorefter spillerene på skift vælger en brik imod urets retning. Spillere, der tog en component-brik, skal tage en act-brik, og omvendt, således at alle spillere har en component-brik og en act-brik.
  Derpå tager spillerne de meeples, der svarer til komponenterne på den act-brik og component-brik, de valgte. Meeples placeres ved siden af deres manege.
  Og hvad er det så, man samler ind? Det er dels akrobater – begyndere (blå), øvede (gule) og eksperter (røde), dels bjælker (brun), balloner (grønne), tønder (lilla), heste (hvid) og elefanter (grå).

  Præsentation

  Alle spillernes maneger skal være tomme. En spiller starter musikken på Matagots hjemmeside eller via deres app, Derpå skal alle spillerne på samme tid begynde at bygge deres cirkusnumre. Man bruger de komponenter, man har anskaffet sig i forberedelses-fasen, men man behøver ikke bruge dem alle.
  Følgende regler skal være overholdt:


  • Komponenter må ikke ligge på siden. Tønder og bjælker er dog undtaget, og må altså gerne ligge på siden.
  • Komponenter på jorden skal bære mindst en komponent.

  Når den første spiller er færdig, spreder han hænderne ud, råber ‘tada’, og tager speed-brikken markeret med et 2-tal. Næste spiller, der bliver færdig, gør det tilsvarende og tager speed-brikken markeret med et 1-tal.
  Når musikken stopper, skal man øjeblikkeligt stoppe med at bygge.

  Evaluering

  Nu skal man se, hvor populært dine numre var. Det måles i bifald (applause), og det får man på tre måder:

  1. Publikums krav
  2. Akrobat-meeplerne
  3. Speed-brikkerne

  • Publikums krav afgøres af de public demand-kort, man har trukket. Spillerne scorer bifald, hvis de har lavet det nummer, som der er på et kort. Man kan godt scorer bifald flere gange fra samme kort, så længe mindst en af komponenterne er ny.
  • Akrobat-meeplerne kan give bifald på tre forskellige måde. De blå akrobat-meeples giver et bifald for hver blå akrobat, der rører jorden. De gule akrobat-meeples giver et bifald for hvert gul akrobat, der ikke rører jorden. De røde akrobat-meeples giver bifald, hvor hver rød akrobat, der ikke bærer noget. Hvor meget de giver, afgøres ved at måle den stabels højde, som de står øverst på, med målepindren. Den vil vise, hvor meget bifald, man høster. Med andre ord gælder det om at lave så høj en stabel som muligt, hvor de blå akrobater danner bunden, de gule er midten og de røde er i toppen.
  • Speed-brikkerne giver bifald svarende til det tal, der står på brikken.

  Spillerne tæller op, hvor meget bifald, de har høstet, og flyttes deres scoringsbrik det antal feltet på spillebrættet. Derpå slutter den første træning, og man gør følgende:

  • Hver spiller tømmer sin manege og placerer sine komponenter uden for den. Spilleren bruger dem nemlig også i resten af spillet.
  • Spilleren, der har høstet mindst bifald, bliver nye startspiller. I tilfælde af lighed bliver den yngste spiller startspiller.
  • Startspilleren fjerner et public demands-kort og trækker et nyt i dets sted.
  • Startspilleren fjerner de resterende komponent- og act-brikker, der ligger tilbage ved spillepladen. Derpå trækker han seks nye komponent-brikker og X antal anden act-brikker. X svarer til antallet af spillere + 1. De lægges op på samme måde som i setup.
  • Endelig fjerner startspilleren den første scorings brik, så man kan se, at første træning er forbi.

  Ved anden træning hyrer man gæstestjerner til sin forestilling..

  Anden træning

  Spilles ligesom første træning, dog med følgende ændringer.

  • I forberedelsesfasen bruges anden act-brikker. De repræsenterer en gæstestjerne i din forestilling. Man får kun gæstestjernen på brikken, ikke de øvrige komponenter, som vises på brikken. Man skal desuden vælge hvilken af siderne på brikken, man vil bruge. Når man først har valgt side, må man ikke senere ændre sit valg.
  • I evalueringsfasen giver gæstestjernen også bifald, hvis man har fået dem placeret, som det fremgår af brikken.

  Når fasen er færdig, fjerner man de resterende komponent- og act-brikker, der ligger tilbage ved spillepladen. Spilleren med mindst bifald bliver ny startspiller, og må fjerne et public demands-kort og trække et nyt i dets sted. Derpå trækkes seks nye komponent-brikker og X antal tredje act-brikker. X svarer til antallet af spillere + 1. De lægges op akkurat som i setup.

  I tredje act-brikkerne får man opgaver, man skal udføre undervejs i forestilling.

  Forestillingen

  Spilles ligesom første træning, dog med følgende ændringer.

  • I forberedelsesfasen brugees tredje act-brikker.
  • I præsentationsfasen skiftes spillerne til at vise deres forestilling. Spilleren med mindst bifald begynder, og herefter går turen på skift i urets retning. Bemærk at nogle af tredje act-brikkerne kræver, at man spiller et bestemt musikstykke. I og med at spillerne ikke længere opføre det samtidig, kan man ikke få speed bonus-brikker i den fase.
  • I evalueringsfasen tæller bifald, man høster med sin gæstestjerne, dobbelt.

  Sådan vinder du spillet

  Når evalueringsfasen i forestillings-runden er slut, er spillet forbi. Spilleren, der har høstet mest bifald, vinder. I tilfælde af pointlighed deler spillerne sejren.

  Vurdering af Meeple Circus

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Meeple Circus er et særdeles underholdende behændighedsspil, hvor man tillige skal tænke sig godt om, så man sikrer sig de nødvendige akrobater og komponenter til ens forestilling. Og så er gimmicken med at bruge cirkusmusik undervejs godt tænkt. Spillet er både velegnet som et selskabsspil i festlig lag og som et spil med børnene. Sidstnævnte skal selvfølgelig havde hjælp med af forstå kortene, men derefter kan de snildt finde ud af spillet. Og blive lige så frustreret som de voksne, når ens fantastiske akrobat-pyramide styrter sammen og river andre af ens akrobater med sig i faldet.


  Kommentarer til Meeple Circus