2 - 5 spillere
90+ min
12+ år
 • strategispil
 • Terningspil
 • Fantasy
 • Relateret læsning


  Kingsburg

  Johnn Esbensen af Johnn Esbensen d. 26. November 2010

  I brætspillet Kingsburg indtager du og de øvrige spillere rollen som guvernører i kongens nyeste territorium. Kongen stiller nogle af sine rådgivere til rådighed for jer. Rådgiverne kommer med råd, ressourcer og andre nyttige ting. Samtidig skal du bygge bygninger og opbygge en hær, der kan forsvare byen mod angreb.

  I spillet gennemlever spillerne 5 år og hvert år er delt ind i årstider. Hver årstid har sine udfordringer og hver vinter bliver byen angrebet af fjender.

  Efter de 5 år er gået udpeger kongen den guvernør, der har klaret sig bedst og gør ham eller hende til en af sine betroede rådgivere.

  Setup

  • Smid spillepladen på bordet, så alle kan se den
  • Hver spiller får et bygnings-oversigtskort, vælger en farve og modtager terninger, emblemer og tokens i samme farve
  • Alle stiller en af deres farvede markerings-brikker på scoren ‘0’ ude på brættets kant. De to øvrige gemmes ved siden af spillepladen. (De bruges senere når det bestemmes hvem der starter i hver runde og til at vise hærenes styrke)
  • Den lilla års token placeres på ‘I’ på års oversigten (I – V) til højre på spillepladen
  • Sæt sten, guld og træ brikkerne på de markerede felter
  • Kongens udsending (den høje lilla token) placeres på ‘5’ på sæson kalenderen nederst på spillepladen
  • Bland de 5 bunker fjendekort og træk et tilfældigt kort fra hver bunke og lav en fælles bunke med I øverst, II næst øverst osv. Læg bunken på det blå felt til højre for sæson kalenderen

  Så er I klar til at spille.

  Runderne

  Målet er at optjene flest Victory Points (VP) i løbet af de 5 år spillet strækker sig over. Den spiller der har flest VP har vundet spillet. Spillerne kan tjene VP ved at påvirke kongens rådgivere, bygge konstruktioner og bygninger eller vinde over angribende fjender.

  Hvert år er inddelt 4 årstider, der hver er inddelt i to faser. Året er således inddelt i alt 8 faser, der altid foregår i samme rækkefølge.

  Faserne forløber som følger:

  1. Assistance fra Kongen
  2. Forår – produktion
  3. Kongens belønning
  4. Sommer – produktion
  5. Kongens udsending
  6. Efterår – produktion
  7. Hyre soldater
  8. Vinter – krig

  Assistance fra Kongen

  • Den spiller med færrest antal bygninger modtager en hvid terning. Denne terning kan kun anvendes i forårsrunden
  • I første runde modtager alle spillere en ressource (guld, træ eller sten) efter eget valg

  Forår, sommer og efterår – produktion

  Forår, sommer og efterår er ens produktions-runder, og det er her den væsentlige tid bruges i spillet. Disse runder kan inddeles i 4 skridt

  • Slå dine terninger og juster tur rækkefølgen Spilleren med lavest antal øjne starter. Her bruges tur rækkefølge chartet øverst til venstre på spillepladen
  • Udnyt din indflydelse hos kongens rådgivere Dette gøres ved at spillerne efter tur, placerer et antal terninger efter eget valg, på en af kongens rådgivere. Rådgiverne ‘koster’ det antal terning øjne som står anført i venstre hjørne. Når alle spillere har brugt eller misbrugt alle deres terninger går man videre til næste skridt. Kun én spiller kan vælge hver rådgiver
  • Modtag hjælp/ressourcer fra rådgiverne Hver rådgiver giver spillerne hjælp og/eller ressourcer. Spillerne modtager nu den hjælp fra de rådgivere de hver i sær har ‘købt’ med terningerne
  • Bygnings konstruktion Til slut skal der bygges og konstrueres. Spillerne bruger ressourcer til at bygge med. Prisen for de enkelte bygninger er anført på bygningsoversigten. Bygningerne bygges fra venstre mod højre. Spillerne kan kun bygge en bygning hver runde.

  Kongens belønning

  Kongen belønner i denne fase den guvernør med flest bygninger med 1 VP. Har flere spillere samme antal bygninger (flest) modtager de alle 1 VP.

  Kongens udsending

  Kongen sender, den spiller der har færrest bygninger, hjælp i form af sin udsending (stor lilla token). Udsendingen kan i en produktions fase bruges til én af to ting. Spilleren kan vælge en rådgiver, som allerede er valgt af en anden spiller eller bygge 2 bygninger i bygningsfasen. Når udsendingen er anvendt returnerer den til kongen.

  Hyre soldater

  I løbet af året har spillerne haft mulighed for at påvirke rådgivere (sergent og general) eller købe bygninger, der øger spillerens militære styrke. Den aktuelle militære styrke overvåges i et militær barometer (blå cirkler med sværd) øverst på spillepladen. Hvis en spiller synes at hans militære styrke ikke er høj nok, er det nu muligt at købe sig til noget mere. Hver ny soldat (ét nummer på barometeret) koster 2 valgfrie ressourcer.

  Vinter – KRIG

  Hver sæson slutter af med, at fjender angriber byen. Det øverste fjendekort afsløres og dermed fjendens styrke. I øverste venstre hjørne på fjendekortet er der anført et tal, der angiver fjendens styrke. Inden kampen afgøres sender kongen hjælp i form af et terningslag. Øjnene på terningen lægges sammen med den enkelte guvernørs militære styrke. Er tallet større end fjendes tal har guvernøren vundet og modtager den belønning der er anført i det blå felt på fjendekortet. Er tallet mindre har han tabt og må lide de tab, der er anført i det røde felt på fjendekortet. Er tallene lige sker der intet.

  Når krigen er overstået slutter året.

  Afslutning

  Efter 5. runde (år) slutter spillet. Den spiller med flest VP vinder. Har flere spillere samme antal VP vinder den spiller med flest ressourcer. Er der stadig flere der står lige er det den spiller med flest bygninger der vinder.

  Vurdering af Kingsburg

  Johnn Esbensen
  Johnn Esbensen mener ...

  Kingsburg er et sjovt og underholdende spil, som sagtens kan spilles af mindre rutinerede brætspillere. Spillet er forholdsvis nemt at gå til og runderne foregår alle på samme måde. Spillet byder på en god blanding af strategi og held og giver rig mulighed for ‘drillerier’ mellem spillerne.

  Fantasy Flight Games hjemmeside kan du finde flere scenarier, der kan spilles sammen med Kingsburg.


  Kommentarer til Kingsburg