3 - 4 spillere
120+ min
14+ år
 • strategispil
 • temaspil
 • Horror
 • Cthulhu Wars

  af Lars Rasmussen d. 24. August 2017

  The time would be easy to know, for then mankind would have become as the Great Old Ones; free and wild and beyond good and evil, with laws and morals thrown aside and all men shouting and killing and reveling in joy. Then the liberated Old Ones would teach them new ways to shout and kill and revel and enjoy themselves, and all the Earth would flame with a holocaust of ecstasy and freedom
  - H.P. Lovecraft

  De store gamle guder (Great Old Ones) er blevet vækket, og kampen om herredømmet er begyndt. Som spiller i dette asymmetriske strategispil fører man sin gud, sine monstre og kultister mod den totale undergang. Den spiller, som har aktiveret alle sine seks Spell Books og har flest Doom Points, når spillet er slut, kan hyldes som vinder.

  Med sine kultister får spilleren Power Points og skal bygge gates, som giver Doom Points. Spillernes monstre og Great Old One udkæmper kampe om territorium, erobringer af modspillerens gates og beskytter spillerens egne gates.
  Hver fraktion skal opfylde seks individuelle krav. For hvert krav, der opfyldes, aktiverer man en af sine Spell Books, som giver ens fraktion eller units fordele.

  Løbende igennem spillet kan man få Elder Signs, som er hemmelige ”Point”, som på hvilket som helst tidspunkt kan veksles til Doom Points.

  Sådan kommer I i gang med Cthulhu Wars

  • Placer spillepladen, så det passer til spillerantallet.
  • Hver spiller trækker en tilfældig Faction, som de skal spille (man kan også lade spillerne vælge, hvis alle spillere er med på det).
  • Spilleren tager deres Faction sheets og Faction Components (Spell Books, Power Marker, Doom Marker og Units).
  • På Faction sheets er der anført, hvad den pågældende faction skal i setup og hvor på brættet. Som regel skal seks Acolyte Cultists og en controlled gate placeres på det felt, som har aftegnet Factionens icon. Spillerens ”Power Marker” placeres på 8.
  • Vælg ”Ritual of Annihilation Track”, så det passer med spillerantallet, og placer ”Ritual of Annihilation Marker” på 5.
  • På ”Doom Tracken” placerer alle spillere deres ”Doom Marker” på 0.
  • Alle 36 ”Elder Sign” lægges i stofposen, og den rystes godt.
  • Faktionen ”GREAT CTHULHU” er altid First Player i første runde. Hvis ”GREAT CTHULHU” ikke bliver spillet, vælges en tilfældig faktion, som bliver First Player.

  Runde

  Hver runde består af fire faser. Hvis alle spillere kender spillet og fraktionernes styrker og svagheder, vil et spil vare fire til seks runder.

  Action-Fasen

  Efter tur (startende med First Player) udfører hver spiller en Common Action og et valgfrit antal Unlimited Actions før og/eller efter den valgte Common Action. Alle actions ”koster” power, som bliver trukket fra på spillerens Power Track.

  Når en spillers Power Marker kommer ned på 0 Power, kan spilleren ikke lave flere actions. Heller ikke actions, der koster 0 power.

  Hvis en spiller vælger ikke at lave nogle actions i sin tur, rykkes dennes Power Marker automatisk ned på 0 Power.

  Når alle spillere har 0 power tilbage, slutter Action-fasen.

  Common Action

  • Recruit Cultist – Cost 1 Power: Man kan placere en af sine Cultists på et felt, hvor man har en unit i forvejen.
  • Summon Monster – Power cost er anført på spillerens Faction sheets. Man kan placere et af sine monstre på et felt, hvor man kontrollerer en gate.
  • Awaken Great Old One – Power cost er anført på spillerens Faction sheets samt de specifikke krav, der skal være opfyldt. Der er også anført, hvor på brættet din Great Old One bliver placeret.
  • Create Gate – Cost 3 power: Placer en gate på et felt, hvor der i forvejen er en af dine Cultists. Der kan kun være en gate på hvert felt.
  • Move – Cost 1 power pr. unit. Man kan flytte et felt med en unit. Men i samme action kan man flytte flere units. Disse units flytter uafhængig af hinanden.
  • Battle – Cost 1 Power: Man starter en kamp i et felt.
  • Capture Cultist – Cost 1 Power: Tag en af modstanderens cultists, som deler felt med en af dine monstre eller Great Old One, til fange. Placer cultisten på sit eget Faction sheets, indtil næste Gather Power Phase. Det eneste forsvar mod at blive fanget er, hvis man selv har et moster eller en Great Old One i feltet. Et monster forsvarer mod et monster. Great Old One kan forsvare mod et monster eller en Great Old One. Men et monster kan IKKE forsvare mod en Great Old One.

  Unlimited Actions

  • Control or Abandon Gate – Cost 0 Power: En cultist, som er i et felt med en gate, kan placeres oven på gaten som en indikation på, at denne gate er kontrolleret af cultisten. Eller man kan placere en cultist, som kontrollerer en gate ved siden af gaten, men i samme felt.
  • Unlimited Battle – Cost 1 Power (kan kun bruges, når man har alle sine 6 Spell Books): Som Battle.

  Unique Actions

  Man kan lave en Unique Action i stedet for en Common Action. Unique Action er en action, som kun din fraktion, dine monstre eller Great Old One kan gøre. De er enten anført på Faction sheets eller på en af de seks Spell Books.

  Power-fasen

  Hver spiller får Power, som bliver markeret med spillerens Power Marker på hans Power Track.

  +1 Power for hver af spillerens egne cultister på brættet.
  +2 Power for hver Gate, man kontrollerer.
  +1 Power for hver forladt Gate, som er på brættet.
  + 1 Power for hver Captured Cultist. Returner alle tilfangetagne cultister til deres fraktion.

  Minimum Power: Når alle spiller har fået deres power, sammenlignes deres power. Hvis en spillers Power er mindre end halvdelen af den spiller med mest power, forøger spilleren sin power op til halvdelen af den power, spillerne med mest power har.

  First Player-fasen.

  Spilleren med mest Power bliver First Player og skal vælge, hvilken rækkefølge turen skal gå. Med uret rundt eller mod uret rundt.

  Doom-fasen.

  Hver spiller får et Doom Point, for hver Gate denne kontrollerer.
  Når alle spiller har fået Doom Points, skal der efter tur (starter med First Player og følger rækkefølgen rundt) vælges, om man vil lave Rituals of Annihilation. Hvis man vælger at gøre dette, betaler man Power, efter hvad Ritual of Annihilation Marker står på (hvis den står på 5, betales der fem Power). Til gengæld får man igen et Doom Point for hver Gate, man kontroller og et Elder Sign for hver af sine Great Old One, man har på brættet.
  Ritual of Annihilation Marker bliver nu rykket et felt mod Instant Death. Nu skal den næste spiller vælge, om denne vil lave Ritual of Annihilation.

  Spell Books:

  På ens Faction sheets er der noteret seks krav, der skal være opfyldt for, at man kan aktivere sine spell books. Når man opfylder et af kravene, vælger man hvilken af sine Spell books, der bliver aktiveret. Hver spell book giver en fordel til Factionen eller en af sine unit-typer. (eks. Når Shub-Niggurath er i spil. I Doom Phasen kan man ofre en af sine Cultists og få et ekstra Doom Point. – Starspawn skal have to kill for at dø.)

  Kamp:

  Kamp sker kun, når en spiller igangsætter en kamp mod en anden spiller. Det vil sige, at flere spillere kan have units i samme felt uden en konflikt, og selv om en spiller igangsætter en kamp mod en anden, påvirker det ikke en tredje spiller i feltet.

  1. Pre-battle: Hver spiller må bruge alle deres Pre-battle-evner (kommer fra spell books og individuelle evner).
  2. Rul Combat dice: Hver side ruller en combat die for hver af sine units combat-værdi.
  3. Post-battle: Hver spiller må bruge alle deres Post-battle-evner (kommer fra spell books og individuelle evner).
  4. Fordel combat dice-resultater: Man fordeler udfaldet af modstanderens combat dice på sine egne units.

  Kill (1/6): Man fjerner en af sine units fra brættet.
  Pain (2/6): Man flytter en af sine units til et tilstødende felt, hvor der ikke er en unit, man lige har været i kamp mod.
  Blank (3/6): Ingen effekt.

  Vinderen

  Spillet slutter, når en spiller har 30 eller over Doom Point eller Rituals of Annihilation marker kommer op på “Instant Death”.

  Alle spiller lægger sine Elder Sign Tokens oven i deres Doom Point.
  Spilleren med alle sine seks Spell Books og flest Doom Point er vinderen.
  Har spillerne ikke deres seks Spell Books, KAN man ikke vinde, og hvis ingen spillerne har seks spell books, er verden gået under i kampen.

  Lars Rasmussens vurdering:

  Cthulhu Wars er et asymmetrisk strategispil, som har formået at kombinere strategi, kort spilletid og store figurer uden at blive en kliche. Kendeskab til H.P. Lovecrafts mytologi er overhovedet ikke en nødvendighed, men hvis man kender mytologien, kan man finde mange små referencer.

  Der er en vis tilfredshed ved at tilkalde sin gud og placere en 18 centimeter høj figur på brættet. Man er ikke i tvivl om, hvilke figurer der er guder, og hvilke som ”bare” er monstre. Men når man ser bort fra de mange kilo flotte detaljerede figurer, der hører med til spillet, er selve mekanikken simpel, balanceret og velgennemført. Med de asymmetriske fraktioner, hylder Cthulhu Wars de forskellige spillestile. Nogle fraktioner skal være passive og arbejde i det skjulte, andre skal udnytte modspillernes fejl og andre er IN YOUR FACE. Men hvis alt andet ikke fungerer, kan man altid bare tæske løs på hinanden. Ulempen ved den asymmetri er, at man skal spille Cthulhu Wars to-tre gange, før man kommer rigtig ind i fraktionernes styrker, svagheder og alle deres små finesser.

  Prisen på dette Rolls Royce af et brætspil ligger i den høje ende på cirka 1500 kroner. Men til gengæld får man et afbalanceret og gennemprøvet spil, hvor der er kælet for alle detaljer. Jeg kan stærkt anbefale dette spil til en gruppe, der mødes ofte, og som kan lide at fordybe sig i forskellige strategi.


  Kommentarer til Cthulhu Wars