3 - 6 spillere
60+ min
14+ år
 • strategispil
 • temaspil
 • Terningspil
 • Fantasy
 • Assault of the Giants

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 7. March 2019

  Assault of the Giants tager dig med til the Savage Frontier i det nordvestlige Faerûn fra rollespillet D&D. Det er her, at den mægtige troldmand Elminster, den dødsensfarlige drow Drizzt Do’Urden og Alustriel Silverhand, herskeren over Silverymoon, holder til. Det er en klassisk rollespilsverden med masser af giganter (giants), og det er dem, som spillet handler om.
  Annam the All-Father, den største af deres guder, har kastet de mange giant-racer ud i kaos, idet han har smadret det hierarki, der tidligere herskede. Nu forsøger hver race at finde en ny – og bedre placering – i hierarkiet.
  I spiltermer handler det om, at hver spiller styrer en race af giants. De skal tjene Ordning Points (OP) ved at bekæmpe andre giants og fuldføre event-kort. Den spiller, der har flest OP ved spillets slutning, vinder.

  Spillet fås i to versioner, en udgave med umalede figurer og en – dyrere – med malede figurer. Spillet er for øvrigt baseret på Dungeons & Dragons-eventyret The Storm King’s Thunder fra 2016.

  De seks giant-racer er klar til kamp.

  Set up

  • Placer spillebrættet midt på bordet. De fire combat-brikker lægges ved siden af spillepladens nederste venstre hjørne.
  • Nu skal der fordeles giant-racer. Hvis I er seks spillere, skal hver have en race. Er i fem eller færre spillere, skal nogle af giant-racerne være non-player characters (NPC).

   Antal spillere  Neutrale racer 
   3 Stone, Cloud og storm giants
   4 Fire og frost giants
   5 Hill giants
  • Vælg en spiller, der starter som leder af den gamle orden. Blandt de racer, der ikke valgt som NPC, tager spilleren racen med det højeste Ordning Number. Spilleren til venstre for ham tager racen med det næsthøjeste Ordning og så fremdeles.
  • Hver spiller tager de spilkomponenter, som tilhører spillerens race. Det omfatter leader-kortet, leader-brikken, champion-kort, champion-brikker, troppe-brikker, command-kort, special event-kort, story-brikker, story goal-kort og racens særlige terning. Cloud giants modtager også Lyn Armaal-brikken.
  • Spillerne finder nu deres races startposition (region) på spillebrættet, og placerer deres leader-brik, en champion-brik og to almindelige tropper på regionen. Cloud giants placerer også Lyn Armaal-brikken på deres region. Storm giants placerer en elite enhed i stedet for to almindelige tropper.
  • Hvis I er færre end seks spillere, skal NPC-racerne nu placeres. I regelbogen side 9 kan I se, hvor og hvilke tropper, der skal placeres på kortet.
  • Placer de tre giantslayer-kort med forsiden op ved siden af brættet. Oven på hvert kort placeres den matchende figur.
  • De ni universal event-kort blandes og lægges i en bunke med bagsiden opad. De tre øverste kort trækkes og lægges med forsiden opad i en række. Denne række kaldes event draft-området. Placer en event-brik på hver region på kortet, som er markeret på de tre vendte kort.
  • Ressource-kortene blandes, og der trækkes x antal kort, hvor x er antallet af spillere. I retning med uret skiftes spillerne til at vælge et af kortene startende med spilleren, der ledte den gamle orden. Når alle har valgt et kort, trækkes samme antal ressource-kort igen. Spilleren, der valgt sidst før, vælger nu først, og derpå skiftes spillerne til at vælge et kort i retning mod uret. Når alle har to kort, placeres de foran spillerne. Resten af ressource-kortene blandes og placeres i en bunke med bagsiden opad.
  • Spell-kortene blandes og placeres med bagsiden opad ved siden af brættet.
  • Ordning Point-brikkerne (OP-brikker) sorteres i to bunker: OP-bunke 1 og OP-bunke 2. Antallet af point i hver bunker afhænger af antallet af spillere.
  Antal spillere  Tre  Fire  Fem  Seks 
  OP i bunke 1 60 80 100 120
  OP i bunke 2 15 20 25 30

  Hver giantrace har to champions, som på brættet er repræsenteret af overdimensionerede figurer.

  Runder i Assault of the Giants

  Spilleren, der ledte den gamle orden, er startspilleren. Spillerne skiftes til at have turen i urets rækkefølge, indtil OP i bunke 1 er blevet brugt op. Derpå begynder The Final Ordning, hvor man må invadere andre giants-racers startregioner. Spillerne fortsætter med at skiftes til at tage deres tur i urets rækkefølge, indtil OP i bunke 2 er brugt op, hvorpå slutspillet begynder.
  Slutspillet har til formål er sikre, at alle har haft lige mange runder i hele spillet. Så det varer, indtil spilleren, der begyndte, får turen, samt en hel runde, hvor alle spillere har en tur.

  I en spillers tur må vedkommende gøre følgende i nævnte rækkefølge.

  1. Du tage et event-kort. Du kan enten tage et af din races unikke event-kort, eller et af de tre event-kort, der ligger fremme i event draft-området.
  2. Du skal spille et command-kort. Kortet lægges yderst til højre i din række af spillede command-kort.

  Tage event-kort

  Racens unikke event-kort: Hver race har et eller flere unikke event-kort. For at kunne tage det, skal man opfylde de betingelser, der står på kortet, samt den betale pris i runer, som der står på kortet. Efter du har taget kortet, modtager du det antal OP, som står på kort. Enkelte kort kan give dig bonusser i fremtidige runder
  Fælles event-kort: Også her skal man opfylde de betingelser, der står på kortet, for at kunne tage det, samt betale den pris i runer, som der står på kortet. Fjern den event-brik, der matcher kortet, fra brættet, og træk et nyt event kort til at ligge i event draft-området. Husk at placere den tilsvarende event-brik på brættet.

  Hver race har sin egen stak command-kort. Jo flere kort du har spillet, desto mere effektive er dine kort.

  Spil command-kort

  Det første command-kort, som du spiller, placeres i venstre side af dit spilområde, så der er plads til at flere command-kort kan ligge i en række gående mod højre. De fleste command-kort har en pil pegende til venstre. Det betyder, at jo flere kort, du har liggende til venstre for kortet, desto mere effektivt bliver dit kort.
  Her følger en kort gennemgang af de forskelige command-kort. Hver race har otte kort, der er stort set ens med de øvrige racer, og så et command-kort, der er unikt for netop den race.

  • Move: Med kortet kan du flytte dine tropper (ledere, champions og de øvrige tropper) på spillebrættet, Du får som udgangspunkt seks manøvrer. En manøvre er at flytte en trop fra en region til en tilstødende region. Du må gerne flytte tropper gennem regioner, hvor der står andre giants end din races, men din trop skal slutte på en region, hvor der ikke er andre giants end din egen race.
   Hvis du flytte gennem en region med andre giants, skal du enten betale dem et ressource-kort eller give en af dine giants en skade. Bemærk at der er restriktioner for, hvor mange giants, du kan have i en region. Det står på spillebrættet, hvor mange giants hver race må have i en region.
  • Plunder: Med dette kort må dine giants udplyndre småkravlet (mennesker, dværge, elvere og lignende). Det giver dig som udgangspunkt lov til at trække to ressource-kort.
  • Trade: Kortet tillader dig at bytte ressource-kort med ressourcedækket eller andre giant-racer, der står i en region, der støder op til din. I sidstnævnte tilfælde skal de andre racer bytte med dig, uanset om de har lyst til det eller ej.
  • Recruit: Kortet skaffer dig nye rekrutter til din hær. Du kan både rekruttere ledere, champions og almindelige tropper. De placeres i din startregion. Det gælder dog ikke for Storm giants, da de placerer tropperne i den region, hvor Lyn Armaal befinder sig.
  • Leader: Dette kort aktiverer din leders særlige evne, som er beskrevet på din leders kort. Evnen varierer fra race til race. Det kan både være en øjeblikkelig effekt eller en effekt, der forbliver aktiv, indtil Leader Command-kortet fjernes fra bordet. Man kan også bruge kortet på en alternativ måde, nemlig ved at returnere en besejret leder til din startregion.
  • Magic: Kortet giver dig formularer, samt gør dig bedre i kamp, idet det giver mulighed for at ændre terningeslag.
  • Attack: Giver dig mulighed for at angribe giants i en region, der støder op til en region, hvor du har giants. Bemærk at i størstedelen af spillet kan du ikke angribe en giants startregion. Kortet kan også bruges til at rykke dine tropper ind i en tom region.
  • Rest: Når du spiller dette kort, får du alle dine spillede command-kort tilbage på hånden. Desuden giver det dig mulighed for at bruge giantslayers til at genere dine modspillere.
  • Racernes unikke command-kort: Hvert kort er selvfølgelig tilpasset racen. Hill giants fodrer Chief Guh, Ice gaints leder efter artifaktet Ring of Winter, der vil dække verden i is og sne, mens Storm giants laver alliancer med småfolket.

  Kamp

  Når der opstår kamp ved at command-kortet ‘attack’ er blevet spillet, skal man igennem følgende trin.
  1. Erklære mål: Angriberen meddeler, hvilken region, de angriber fra og hvilken region, de angriber. Regionerne skal støde op til hinanden. Angriberen skal også meddele, hvor mange giants der deltager i angrebet.
  2. Kast start of battle-formularer: Angriberen meddeler først, om han bruge magi, dernæst meddeler forsvareren, om han vil bruge magi. Sådan fortsætter man, indtil begge spillere har meldt pas i samme runde.


  3. Angriberen slår: Angriberen sammentæller styrken (Strength Value eller SV) på de tropper, han angriber med. Den værdi afgør, hvor mange terninger, han skal slå med. Hans races specielle terning er altid en af de terninger. Man kan dog maksimalt få lov at bruge syv terninger i angrebet. Angriberen ruller terningerne og ser, hvad de viser. Terningerne kan vise fire forskellige symboler: Hits (giver skade), Block (forhindre skade), miss (intet) og arcane (special). En terning kan vise flere symboler, for eksempel tre 3 hits. Efter at have slået har angriberen mulighed for at ændre eller slå nogen af terninger om.
  1. For hvert Command-kort til højre for Leader Command må angriberen slå en af sine terninger om.
  2. For hvert Command-kort til højre for Magic Command må angriberen ændre et arcane-symbol til et block-symbol.
  3. For hvert Command-kort til venstre for Attack Command må angriberen ændre et arcane-symbol til 2 hits-symbol.
   Hvert af ovenstående må kun bruges en gang i en kamp, og alle omslag/ændringer af terninger skal ske på samme tid.
   Angriberen har desuden mulighed for at bruge Spell- eller Ressouce-kort, hvor det fremgår, at de kan aktiveres before determining your final totals. Det endelig resultat markeres på spillepladen ved hjælp af en combat-brik.

  4. Forsvareren slår: Forsvareren sammentæller nu på tilsvarende vis sin hærs styrke og ruller med terningerne. Han har ligeledes mulighed for at slå terninger om eller ændre på resultatet. Den eneste forskel er dog, at han ikke kan bruge Attack Command, da den jo – som navnet indikerer – skal bruges i angreb. Det endelig resultat markeres på spillepladen ved hjælp af en combat-brik.
  5. Døde og sårede hos forsvareren: Forsvareren trækker nu antallet af blocks fra angriberens hits. Hvis tallet er nul eller laver, er der ingen skade (gå til fase 6). Er tallet større end nul, skal forsvareren vælge en af sine tropper, der modtager skaden.
  Hvis den valgte trops Fortitude Value er større end skaden, vendes brikken om, så den sårede (wounded) side vender opad (var troppen allerede såret, fjernes den fra brættet, dog skal dens Fortitude Value stadig trækkes fra angriberens slag).
  Hvis den valgte trops Fortitude Value er lig med skaden, er enheden besejret og fjernes fra brættet.
  Hvis den valgte trops Fortitude Value er mindre end skaden, er enheden besejret og fjernes fra brættet. Troppens Fortitute Value trækkes fra angriberens skade, og forsvareren skal vælge en anden af sine tropper, der modtager skade. Sådan fortsættes, indtil værdien af angriberens slag når 0.


  Der er gælder lidt andre regler for champions, da de kan tåle at få skade, uden at de blive sårede. Hvis en Champions Fortitude Value er større end skaden, så forsvinder alt skaden, uden at den såres. Ulempen ved champions er dog, at de altid går forrest i kamp, så du skal vælge den som den første trop, der får skade i kamp.
  6. Døde og sårede hos angriberen: Nu er det angriberens tur til at slikke sårene. Det vil sige, at man gentager punkt fire og fem, og ser om angriberen mister tropper.
  7. Modtag belønning for besejrede tropper: Både angriberen og modtageren modtager derpå Ordning Points for de tropper, de har besejret og fået fjernet fra brættet.
  8. Erobre regionen: Hvis alle tropper tilhørende forsvareren er bekæmpet, og angriberen stadig har tropper tilbage, skal vedkommende erobre regionen ved at flytte mindst halvdelen (rundet op) af de tropper, der deltog i angrebet, ind i regionen.
  9. Kampen er slut: Hvis forsvareren fortsat har tropper tilbage, slutter kampen.

  Giantslayers formål er at genere dine modstanderes giant-racer. Og man må give dem, at de ikke mangler mod, når de går i kamp med giganter, der er mere end dobbelt så høje som dem selv.

  Ressourcekort

  Man får ressourcekort ved hjælp af command-kortene Plunder og Trade. Kortene skal ligge åbne foran hver spiller, så de øvrige spillere kan se, hvilke kort de andre har. Kortene hjælper dig, når du spiller Command-kort.

  Events

  Hver race har 1-3 unikke event-kort, som de kan opfylde i løbet af spillet. Kortene skal opfyldes i en bestemt rækkefølge.
  Desuden er der ni generelle event-kort, som alle racerne kan opfylde i løbet af spillet.

  Giantslayers

  Giantslayers er irriterende småkravl, som du kan bruge til at gøre livet surt for dine modstandere. Du kan bruge dem ved at spille Rest Command-kortet. Det giver dig en Giantslayer Action (GA) for hvert command-kort til venstre for dit Rest Command-kort. Der er tre måder at bruge dine GA på, og det skal ske i følgende rækkefølge.

  1. Recruit Giantslayers
  2. Move Giantslayers
  3. Attack with Giantslayers

  1. Recruit Giantslayers:
  Det koster to GA at rekruttere en giantslayer. De kan hyres i alle small folk-regioner, men ikke i kæmpernes start regioner. Du må hyre lige så mange, som du ønsker, så længe du betaler. Du tager den valgte giantslayer-figur og anbringer den på den region, hvor du hyrede den.

  2. Move Giantslayers:
  Det koster 1 GA at bevæge en giantslayer fra en region til en tilstødende region. Du må gerne flytte den videre til en ny region, så længe du kan betale. Den må gerne bevæge sig gennem en af kæmpernes startregioner, men den må ikke slutte sin tur der (med mindre vi er i slutspillet (Final Ordning).

  3. Attack with Giantslayers:
  Det koster en GA at få en giantslayer til at angribe. Bemærk, at du ikke må angribe dine egne giants. En giantslayer må kun udføre et angreb i din tur. Giantslayers følger de normale regler for kamp. Dog er der nogle enkelte modificeringer.
  Hvis en giantslayer dræber en modstanders giant, modtager spilleren, der angreb med giantslayeren, halvdelen af kæmpens værdi i Ordning Points (rundet op).
  Hvis en giantslayer bliver besejret, må den succesfulde forsvarer trække et Ressource-kort.

  Slutspillet

  The Final Ordning: Når den første bunke med OP-brikker er blevet tømt, indledes The Final Ordning. Spillet kører videre som ovenfor beskrevet, bortset fra, at man nu må angribe andre giants i deres startregioner.
  Dermed kan en giantrace potentielt miste sin startregion. De kan så i stedet rekruttere nye giganter i regioner, hvor de har mindst én enhed. Hvis de er så uheldige ikke at have en sådan region, kan de ikke bruge Recruit Command-kortet. De kan dog fortsat bruge command-kort som Plunder, Trade og andre kort, der ikke kræver, at man har tropper på brættet.

  The Endgame: Når den anden bunke med OP-brikker er blevet udtømt, indledes The Endgame. Spillet kører videre som ovenfor beskrevet. Når den sidste spiller i The Old Ordning har haft sin tur, får alle spillere en sidste tur, hvorefter spillet slutter. Selvom bunken med OP-brikker er tom, kan man fortsat score OP.

  Sådan vinder du spillet

  Når den sidste spiller i The Endgame har haft sin tur, tæller spillerne deres OP sammen. Spilleren med flest OP vinder. Har to spillere lige mange OP, vinder den af dem, der har flest Resource-kort. Er det fortsat lighed, vinder spilleren med flest regioner på brættet. Er der fortsat lighed, deler de sejren.

  Vurdering af Assault of the Giants

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Assault of the Giants er blevet beskrevet som en blanding af eurogame og ameritrash – eurotrash. Og betegnelse er ikke helt forkert, for spillet låner fra begge genrer. Command-kortene er en rigtig velfungerende euro-mekanik, mens kampene omvendt er rent ameritash.
  Det er ikke et perfekt spil, da det bestemt har sine problemer. For eksempel bliver spilbrættet meget let uoverskueligt, da tropperne er en blanding af brikker og kæmpefigurer. Så det er svært at bevare overblikket. Samtidig er de forskellige giantracer ikke lige stærke. Det er nogle racer, som er nemmere at vinde med end andre. Men spillet har bestemt også charme. Og er man gammel Forgotten Realms-D&D spiller, så er det en nostalgisk fornøjelse at bevæge sig rundt på kortet og forsøge at spolere livet for de øvrige giants-racer.


  Kommentarer til Assault of the Giants