3 - 5 spillere
180+ min
14+ år
 • strategispil
 • Science fiction
 • Relateret læsning


  Colonies

  Jesper Hagen af Jesper Hagen d. 19. March 2013

  Den blomstrende koloni Zel'var er destinationen for mange eventyrlystne sjæle, der har valgt at forlade Jorden for at starte et nyt liv og finde lykken. Det er imidlertid ikke alle, der finder det de leder efter. Mange bliver desillusionerede og utilfredse. Enkelte forfalder sågar til at drive pirateri på handelsruterne mellem de fem planeter til stor gene for lederne af de fem handelslaug, som er helt afhængige af hinanden i deres stræben efter at avancere teknologier og finde job til nyankomne kolonister.

  Scenen er sat – velkommen til Colonies.

  I Colonies påtager du dig rollen som leder af ét af de fem handelslaug i den blomstrende koloni Zel’var. Som leder er du ansvarlig for omsætningen på det globale marked, den teknologisk fremgang og ikke mindst for at finde job til de nye håbefulde kolonister, der ankommer til Zel’var.

  Sådan starter du Colonies

  1. Træk lod om hvem der skal have hvilken planet. Vinderen får first player-kortet.
  2. Bestem hvem der skal starte. Dette gøres ved, at alle spillere holder hånden frem med knyttet næve. Der tælles herefter ned fra tre, og spillerne viser et antal fingre mellem et til fem frem. Den spiller, der viser flest fingre, har vundet – men kun hvis spilleren er den eneste spiller, der viser det antal fingre. Man kan altså godt vinde med to fingre, hvis de fire andre spillere alle viser fem.
  3. Klargør spillebrættet, jævnfør nedenfor.
  4. Fordel startressourcer, credits og event kort. Hver spiller får 50 credits, to stemmekort – et ja og et nej, to af hver af de andre spilleres ressourcer og fem event kort.
  5. Lav event kort bunken. Dette gøres ved, at hver spiller vælger et af sine event kort, som bliver lagt i en bunke, som herefter blandes.

  Opsætning af spillebrættet

  • Turmarkøren lægges på runde 1
  • Én af hvert spiller token lægges på felt 1 på alle technology tracks og på de yderste felter af de respektive handelsruter
  • Ressource tokens lægges på de planeter, der matcher deres egen farve
  • Én af hver ressource lægges på det øverste felt (det felt, hvor der er tre credits symboler) af sin egen farve på det globale marked
  • Kolonist brikkerne lægges i en bunke ved siden af brættet
  • Alle credits lægges også i en bunke ved siden af brættet

  Spillet kan nu gå i gang.

  Runder i Colonies

  De enkelte teknologier

  Indledningsvis vil jeg forklare de enkelte teknologier på technology track. De har hver især en passiv og en aktiv evne. De passive evner kommer til udtryk i forskellige faser i en runde, mens de aktive evner alle hører til i action fasen. De enkelte faser gennemgås senere.

  Fælles for alle teknologierne er, at de er mere eller mindre effektive, afhængigt af hvilket niveau spilleren har opnået på det pågældende technology track.

  • Community: Den passive evne af denne teknologi kommer til udtryk i income fasen og giver en spiller mulighed for at afvise et antal kolonister. Hvis spilleren vælger at tage imod kolonister, får spilleren én credit for hver af de kolonister, spilleren kunne have afvist. Den aktive evne er, at en spiller har mulighed for at rehabilitere et antal pirater. Hvis piraterne ligger hos en modspiller, bliver spilleren belønnet med ressourcer. Hvis spilleren i stedet håndterer sine egne pirater, modtager spilleren ingen ressourcer herfor.
  • Military: Den passive evne af denne teknologi giver, når upkeep fasen begynder, en spiller mulighed for at fjerne et antal af spillerens egne pirater. Den aktive evne er, at en spiller har mulighed for at nedkæmpe et antal pirater. Hvis spilleren nedkæmper modspillernes pirater, modtager spilleren én credit pr. pirat fra de respektive modspillere. Nedkæmpelse af egne pirater giver ingen credits.
  • Commerce: Den passive evne giver i upkeep fasen en spiller mulighed for i et vist omfang, at opfylde sine handelsaftaler med andre ressource end spillerens egne. Den aktive evne er, at spilleren kan sælge et antal ressourcer på det globale marked.
  • Influence: Den passive evne giver en spiller et antal ekstra stemmer i event fasen. Den aktive evne er, at en spiller kan justere på de handelsaftaler, som han indgår i.
  • Industry: Den passive evne giver en spiller et antal af spillerens egne ressource i income fasen. Den aktive evne er, at en spiller kan vælge at producere et antal af sine egne ressourcer og/eller kolonister i action fasen.

  Herefter gennemgår jeg de enkelte faser, som en runde altid består af.

  Income fasen

  Spillerne får et antal af deres egne ressourcer svarende til det samlede antal ressourcer, de skal eksportere i henhold til de pt. gældende handelsaftaler. Hertil lægges én ressource for hvert trin spilleren har avanceret på det industry technology track.

  Herefter ankommer der nye kolonister til kolonien. Antallet af kolonister bestemmes af det vendte event og rundens nummer. Hvis der står fem kolonister på event kortet, og det er runde nummer tre, kommer der altså otte håbefulde nye kolonister.

  Event fasen

  Spillerne skal nu benytte deres stemme kort. Fasen indledes nemlig med en afstemning om et event kort. Afstemningen foregår ved, at spillerne hemmeligt vælger, om de vil stemme for eller imod.

  Det respektive stemmekort lægges herefter bag spillerskærmen. Spilleren har nu et antal stemmer svarende til spillerens niveau på influence technology track. Såfremt spilleren ønsker det, kan der lægges et antal ressourcer ovenpå kortet – disse tæller som én ekstra stemme pr. ressource. Spilleren får ikke disse ressourcer tilbage – uanset udfaldet af afstemningen.

  En afstemning har altid én eller flere vindere og én eller flere tabere.

  • Hvis resultatet af afstemningen bliver et ja, er vinderen den spiller, som havde flest ja stemmer. Denne spiller får herefter den fordel, der er angivet øverst på event kortet. I tilfælde af stemmelighed kan flere spillere vinde afstemningen. Disse får i så fald alle den anførte fordel.
  • Hvis resultatet af afstemningen bliver et nej, bliver alle spillere ramt af den ulempe, der står anført midt på event kortet.
  • Såfremt et flertal stemmer nej, bliver den spiller, der har afgivet færrest stemmer – uanset om disse var ja eller nej stemmer, udråbt som taber af afstemningen. Denne spiller bliver ramt af en ekstra ulempe, som står anført nederst på event kortet. Det er også muligt for flere spillere at tabe afstemningen.

  Såfremt der er lige mange stemmer for og imod et event kort, er det spilleren, der har first player-kortet, der afgør udfaldet af afstemningen.

  Herefter vendes det næste event kort fra bunken, så spillerne kan se, hvad de skal stemme om i næste runde.

  Action fasen

  I action fasen skal spillerne efter tur udføre tre actions. Spilleren med first player kortet lægger ud, og herefter går det med uret rundt. Hver spiller må kun udføre én action af gangen. Fasen er således først slut, når alle man har været hele bordet rundt tre gange.

  En action kan være én af de aktive evner, der er beskrevet ovenfor under gennemgangen af de enkelte teknologier, men en spiller kan også vælge at opgradere én af sine teknologier – det vil sige avancere et niveau på det pågældende technology track.

  Opgradering af teknologier koster et antal ressourcer i to forskellige farver. Hvilke farver, der skal bruges, afhænger af hvilken teknologi, der er tale om. Udover ressourcer skal der bruges et antal kolonister svarende til det niveau på technology track, som spilleren vil avancere til. Dette er den eneste måde, en spiller kan udnytte sine nye kolonister på.

  Upkeep fasen

  Det første, der sker i upkeep fasen, er, at spillerne opfylder deres handelsaftaler. Dette gøres ved, at spillerne giver et antal af sine egne ressourcer væk og til gengæld modtager et antal af modspillernes ressourcer retur. Hvor mange, der skal udveksles, afhænger af hvordan spillerne har justeret de enkelte handelsaftaler.

  Har en spiller ikke egne ressourcer nok til at opfylde sine aftaler, må spilleren sende andre ressourcer i stedet. Dette koster imidlertid én credit pr. substitueret ressource, med mindre spilleren har avanceret sin commerce technology i tilstrækkeligt omfang.

  Har en spiller slet ingen ressourcer, som spilleren kan handle med, må spilleren i stedet sende tre credits af sted for hver manglende ressource.

  Efter opfyldningen af handelsaftalerne bliver de kolonister, der ikke er blevet anvendt til opgradering af teknologier til pirater. Spillerne placerer nu deres overskydende kolonister med piratsiden opad på deres handelsruter.

  Hvis der er en eller flere pirater på en handelsrute, når upkeep fasen begynder, stjæler disse med spillerens udbytte fra handelsaftalen på den pågældende rute. For hver ressource, der bliver stjålet, fjernes der én pirat fra handelsruten.

  Herefter er turen slut. Det eneste der er tilbage er nu at sende first player-kortet videre til næste spiller og flytte tur markøren et felt frem, hvorefter en ny runde startes.

  Spillet slutter efter 10 runder.

  Hvem vinder?

  Som i så mange andre spil er vinderen den spiller, der til sidst har flest point. Point tælles ganske simpelt: spillere får et point pr. credit de har i deres beholdning. Hertil lægges bonus point for eventuelle teknologiske fremskridt.

  Vurdering af Colonies

  Jesper Hagen
  Jesper Hagen mener ...

  Colonies er et spil i den avancerede ende af skalaen. De forskellige teknologier og deres evner åbner mulighed for meget afvekslende gameplay. Som spiller vil du skulle tænke og handle forskelligt, afhængig af hvilken af planeterne, du starter på, idet det er din placering på brættet, der afgør, hvilke ressourcer du har nem adgang til, og hvilke du er nødt til at arbejde for at at få fat i.

  Hvilke ressourcer du har adgang til, vil afgøre hvilke teknologier du får mulighed for at opgradere og dermed få størst effekt af. Dette får afgørende indflydelse på hvordan du som spiller forsøger at nå målet, nemlig at få flere credits og dermed point end de andre spillere.

  Event kortene og afstemningerne er interessante elementer i spillet. Under afstemningerne sidder man som spiller og er nødt til på den ene side at bestemme sig for, hvor meget man selv har brug for event kortets fordele, mens man på den anden side skal prøve at regne ud, hvor meget modspillerne satser – og om de stemmer imod eller for.

  Spillet indeholder ingen terninger, hvilket er et stort plus, hvis man, som undertegnede, ikke er så meget til spil, der bliver afgjort af held og tilfældigheder.

  Førstegangsspillere og spillere, der ikke er hjemvante i ressource management genren, vil sandsynligvis have lidt svært ved at overskue spillet ved første øjekast. Dette skal man imidlertid ikke lade sig slå ud af. Reglerne er forholdsvis simple, hvorfor man som spiller hurtigt kan komme til at koncentrere sig om at gennemskue spillet. I løbet af en enkelt gennemspilning vil de fleste komme til at føle sig hjemme, og dermed er vejen banet for mange timers god og afvekslende underholdning.


  Kommentarer til Colonies