2 - 4 spillere
35+ min
8+ år
 • familiespil
 • strategispil
 • Regler på dansk

  Portobello Market

  af Pelle Sølvkjær Christensen d. 20. January 2012

  Portobello Market udspiller sig i et London engang omkring år 1900, hvor spillerne kæmper om at få placeret deres stande bedst muligt, hvorved de kan opnå flere point end modstanderne.

  Opsætning af spillet

  Hver spiller tildeles et sæt markedsboder, som fordeles ud fra antallet af spillere. Er der to spillere, skal hver have 30 boder hver (i den valgte spillerfarve), med tre spillere 20 boder og fire spillere anvender 16 boder hver.
  Derudover tages der en aktionsmarkører med samme farve på deres tal. Hver spiller skal have en af hver markør med “2”, “3” og “4” i værdi.

  Aktionsmarkører placeres ved spilstart med den gyldne side opad, og alle boder placeres, så de andre spillere kan se, hvor mange man har tilbage.

  De grå aktionsmarkører – som løbende kan komme ind i spillet – placeres i en bunke, sorteret således at det med den største værdi er placeret øverst og derefter med faldende værdi nedad i bunken.

  Politimand (sort brik med politihjelm) og hertug (sort personbrik) starter ved siden af brættet. De fem tjenere (grå personbrikker) og de fem borgere (pink personbrikker) lægges i den medfølgende pose.

  Alle spilleres pointmarkører placeres på 10 point på pointindikatoren på kanten af brættet.

  Spillerunden

  Spillerens muligheder afgøres, ved at denne vælger en aktionsmarkør. Værdien på markøren angiver, hvor mangle handlinger spilleren kan foretage sig. Når spilleren har afsluttet sin runde, så vendes markøren med den grå side opad, og kan først anvendes igen, når alle markører har været anvendt.

  Spillerens aktionskort

  Spilleren kan foretage to forskellige handlinger i sin runde:

  1. Opsætning af boder

  Denne handling giver spilleren mulighed for at opsætte en bod i et ledigt felt på kortet. Boderne opstilles i smøgerne på kortet. Spilleren skal starte i den ene eller den anden ende af smøgen, og boder som tilføjes i smøgen sidenhen skal også tilføjes fra den ende, hvor der er startet. Der kan placeres én bod, for hver handling spilleren vælger at anvende.

  At opsætte en bod kræver dog, at politimanden står i et distrikt, som ligger op ad den smøge, der skal tilføjes i. Hvis politibrikken ikke er på det korrekte sted, så kan spilleren flytte politimanden.
  Denne handling tæller ikke fra spillerens handlinger og kan gøres gratis, så mange gange det passer spilleren.

  Politimanden kan kun flyttes hen over smøger – og ikke torve – og der er specielle betingelser, hvor spilleren skal betale med point fra pointrækken for at flytte politimanden.

  • Nul point Hvis politibrikken flyttes over en smøge, hvor spilleren selv har flest boder, så koster det intet.
  • Et point Hvis politibrikken skal flyttes over en smøge, hvor spilleren og andre spillere har lige mange boder, koster det et point.
  • Et Point til anden spiller, hvis en anden spiller har flest boder i smøgen modtager denne et point fra den flyttende spiller.
  • Et point til hver af andre spillere, hvis der er flere spillere, som har flest boder i smøgen og har lige mange, så betales der et point til hver.

  2. Placering af en kunde

  Spilleren trækker i blinde en brik fra posen. Denne brik placeres på et ledigt torv på brættet, hvor der ikke står en brik i forvejen. Typen af brik (tjener eller borger) har forskellig effekt på pointgivningen i spillet. Det koster en handling for hver brik du trækker fra posen.

  Det bliver min tur igen. Sidste runde anvendte jeg mine to og tre point brikker, så jeg har nu fire point brikken tilbage. Jeg er derfor nødt til at anvende denne brik. Da jeg mangler to boder for at lukke en af de længere smøger af, vælger jeg at anvende to handlinger for at placere to boder, men først må jeg flytte politibrikken.

  Den står to distrikter væk, og den ene smøge er domineret af en anden spiller, som jeg derfor må give et point. Den anden smøge dominerer jeg selv, og koster således ingenting. Efter at have lukket smøgen, trækker jeg to kunder fra posen. Jeg får en tjener og en borger.

  Borgeren placeres ved torvet i den ene ende af den smøge, jeg har lukket, og den anden placeres ved den anden ende, hvorved smøgen giver point.

  Pointgivning

  For at en smøge skal give point, skal to betingelser være opfyldt; Alle felter skal have en bod, og der skal stå en kunde på torvet i hver ende. Hver position på smøgen giver et antal point.

  Spilleren tæller sine point sammen for boderne, hvorefter de ganges med en faktor, der udregnes ud fra hvilke kunder, der står på torvene for enden. Kombinationerne er som følger:

  • To tjenere – ingen modifikation
  • En tjener og en borger – X2
  • To borgere – X3
  • En tjener og hertugen – X3
  • En borger og hertugen – X4

  De indtjente point lægges til på pointindikatoren med det samme, når en smøge lukkes.

  Smøger, der ikke er afsluttet, giver ikke point før til sidst i spillet, og kun såfremt hertugen er placeret.

  Distriktspoint

  Den aktive spiller kan vælge at markere et distrikt med enten sin “2” eller “4” handlingsmarkør, som skal være klar til brug for at kunne anvendes.
  En markering af et distrikt afslutter spillerens tur, og spilleren må ikke placere boder, borgere eller politibrik i denne runde.

  Spilleren tæller nu point op for alle de boder, denne har omkring distriktet ganget med det tal der står på handlingsmarkøren. Markøren placeres på distriktet, som ikke kan markeres igen af nogen.

  Efter point er indkasseret, modtager spilleren den øverste grå handlingsmarkør i fra den grå bunke. Denne anvendes nu i stedet for den oprindelige handlingsmarkør, og giver spilleren de handlingspoint, som står på brikken.
  Den nye brik lægges med forsiden opad, og er således klar til brug i den kommende runde.

  Hertugen

  Når den tiende kunde bliver placeret på kortet, er der kun et frit torv tilbage. Dér placeres hertugen. Ud over at være en god modifikator, så betyder placering af hertugen også, at der gives point for uafsluttede smøger ved afslutningen af spillet. Dette gælder kun for smøger, hvor hertugen står for enden.

  Afslutning

  Når en spiller placerer sin sidste bod igangsættes spillets sidste runde. Her optælles hertugpoint, hvis denne brik er placeret, og den spiller som har flest point vinder.

  Vurdering af Portobello Market

  Pelle Sølvkjær Christensen mener ...

  Portobello Market er et nemt og tilgængeligt spil, som også hurtigt kan læres af uerfarne spillere. Spillet viser klart og tydeligt de forskellige spilleres fremskridt, og det er muligt for den enkelte spiller at reagere på andre spilleres handlinger, og selv det tilfældighedsled, som der er ved at trække kunder fra en pose, skaber ikke så meget ubalance, at man kan tabe eller vinde hele spillet ved at være heldig/uheldig.

  Spillet har elementer, der minder om Thurn und Taxis og Ticket to Ride, men der er her skruet ned for den negative effekt, det kan have på spillerens resultater ved at man trækker dårlige kort.

  Spillets åbenhed gør det også mere forudsigeligt, hvorledes andre spillere vil handle, men der har heldigvis ikke vist sig nogen optimal vinderstrategi, som giver en bestemt spiller fordel.
  Vil man fjerne det tilfældige element, kan man blande kunderne og stille dem op på en række med hertugen til sidst. Så kan man bedre lave langtsigtede strategier.
  Spillet vil egne sig til spillere, der godt kan lide Thurn und Taxis eller Ticket to Ride.

  Spillet har også sin oprindelse i tog, og ifgl. Boardgamegeek.com startede spillet ud med titlen “East India Railway”, inden det fik markedstemaet der ikke meindede for meget om visse andre kendte titler.


  Kommentarer til Portobello Market