2 - 5 spillere
20+ min
12+ år
 • strategispil
 • Kortspil
 • Relateret læsning


  Pandemic: Contagion

  Morten Greis af Morten Greis d. 13. October 2014

  I 1918 ramte den spanske syge et Europa svækket af krig, og snart blev hele verden ramt. Den kostede 50 millioner mennesker livet. I 90’erne og 00’erne udbrød flere steder fugleinfluenza, og der var frygt for at en ny pandemi ville ramme menneskeheden og koste millioner livet.

  I brætspillet Pandemic kæmpede man mod sygdommene for at redde menneskeheden. I Pandemic: Contagion tager man rollerne som sygdomme og kæmper om at smitte og udrydde flest mennesker.

  Pandemic: Contagion er et hurtigt, strategisk lille spil, der let kan flettes ind i en pause mellem de større og tungere spil, eller efter man har spillet en runde Pandemic og lige skal se tingene fra sygdommenes side.

  Sådan stilles Contagion op

  Hver spiller vælger en farve: spilleplade, petriskål med 15 plastikklodser og pointmarkør

  På hver spilleplade anbringes en sygdomsklods på hver af de tre rækker ved trin 1.

  Pointtavlen ligges frem, og hver spiller anbringer deres pointmarkør ved tavlen.

  Bland stakken med Contagion-kort og giv hver spiller 4 kort.

  Bland stakken med by-kort (ved 2 spillere fjernes alle byer uden 2-spiller-ikonet) og læg følgende antal frem:

  • 2 spillere: 6 by-kort
  • 3 spillere: 8 by-kort
  • 4 spillere: 9 by-kort
  • 5 spillere: 10 by-kort

  Vælg en spiller til at være startspilleren. Begynd nu med sidste spiller og anbring på skift 1 sygdomsklods på en valgfri by.

  Bland stakken med event-kort og med WHO-kort. Fjern 3 event-kort og 3 WHO-kort uden at kigge på dem.

  Pak en stak med ni event-kort og tre WHO-kort ved skiftevis at placere tre Event-kort og et WHO-kort, så stakken ender med et WHO-kort.

  Sådan spiller I Contagion

  Spillet varer tolv runder, og hver runde begynder med, at man afslører det øverste kort i event/WHO-stakken.

  På skift tager hver spiller effekten af event-/WHO-kortet og derefter to actions. Begynd med startspilleren.

  Når et event- eller et WHO-kort dikterer, at spilleren mister en eller flere Contagion-kort, sygdomsklodser eller mutationer, kan spilleren bruge sin sygdoms resistens til at begrænse tabet. For hvert trin resistensen er på, reduceres tabet med trinnets værdi (dvs. på trin 3 hindres tabet af tre kort/klodser/mutationer), og derefter falder sygdommens resistens med 1 point (dvs. efter at have hindret et tab på 3 klodser, falder resistens fra trin 3 til trin 2).

  Hver gang et event-kort har et by-symbol, vendes et ekstra bykort og føjes til spillet.

  Hver anden gang et event-/WHO-kort har et kranie-symbol, foretages en Death Toll, hvor der tælles point op. I de inficerede byer får spilleren med flest klodser point fra den laveste pointkategori. Hvis to spillere har lige mange klodser, er det spilleren på den øverste række, der får pointene.

  Bemærk: Ved to spillere optræder en neutral spiller. Denne begynder hver tur med at inficere en tilfældig by med en klods. Vende et Contagion-kort om og inficer en by med den farve. Hvis der er flere byer at vælge mellem, tages byen med højest værdi. Hvis der ikke er nogen byer i kortets farve, vendes et nyt kort om.

  Actions

  I hver tur har spilleren to handlinger, og der tre forskellige handlinger at vælge mellem. Samme handling må gerne vælges to gange.

  • Træk kort
  • Inficer by
  • Muter sygdom

  Action: At trække kort

  Træk lige så mange kort fra stakken med Contagion-kort, som inkubationsværdien viser. Man må højest have ni kort på hånden. Kasser de overskydende.

  Action: At inficere byer

  Anbring et antal sygdomsklodser i en by svarende til hvad sygdommens infektionsværdi, og kasser infektionskort fra hånden:

  • Inficere ny by: Kasser 2 kort, hvis farve svarer til byens farve, og anbring klodserne på første ledige række i byen.
  • Allerede inficeret by: Kasser 1 kort, hvis farve svarer til byens farve, og anbring klodserne ved siden af dine andre klodser i byen.

  Bemærk: To Contagion-kort kan veksles til et andet kort.

  At udrydde en by

  Gul og blå "sygdom" kæmper om fire byer. Tallet i højre hjørne er kuberne, der skal til for at udrydde byen, og det er point for at eliminere byen. De andre tal i hjørnet er point til næstflest og tredjeflest kuber. Sidste tal er point ved Death Toll.
  Hvis den samlede mængde af klodser i en by, svarer til byens værdi, er befolkningen i byen udryddet. Der kan ikke anbringes flere klodser i byen end byens befolkning. Spilleren med flest klodser scorer kortets maksimale værdi, spilleren med næstflest scorer næsthøjest værdi og spilleren med tredjeflest scorer byens laveste værdi. Hvis to spillere har lige mange klodser, vinder spilleren, hvis klodser står øverst på kortet.

  Når pointene er fordelt, må spilleren, der anbragte den sidste klods i byen, tage den handling, der står nederst på by-kortet.

  Action: At mutere sygdommen

  Hver sygdom består af tre karakteristika: Inkubation, Infektion og Resistens. Ved spillets begyndelse er de alle på trin 1.
  Med en action kan man hæve en af de tre karakteristika med 1 point. Det koster et antal Contagion-kort svarende til det nye trin (f.eks. at rykke fra trin 2 til trin 3 koster tre kort).

  • Inkubation: Antal kort man må trække.
  • Infektion: Antal klodser, der må bruges til at inficere en by.
  • Resistens: Antal kort, klodser eller mutationer, der kan beskyttes mod event- og WHO-kort.

  Spillet slutter

  Når der kun er to byer tilbage, eller når det sidste WHO-kort er blevet vendt og turen er spillet til ende.

  Vinderen er …

  Der tælles en sidste gang point op, og derefter findes vinderen.

  • For hver by foretages en gang Death Toll, hvor spilleren med flest klodser får byens laveste værdi.
  • På inkubations-, infektions- og resistensskalaen scores point for hvert trin af mutationer.

  Spilleren med flest point er vinderen. Har spillere lige mange point, er det spilleren med højest mutationsværdi.

  Vurdering af Pandemic: Contagion

  Morten Greis
  Morten Greis mener ...

  Pandemic: Contagion har flotte kort, ideen med at sygdomsklodserne ligger i en petriskål, og at der er huller i spilpladen, hvor klodserne skal ligge, når sygdommen muteres, så de ikke forskubber sig, er alt sammen lækre design-elementer, der gør Pandemic: Contagion til et flot designet spil, men spiloplevelsen peger i retning af en variation af Smash Up!, men hvor Smash Up! tilbyder spillerne en masse forskellige oplæg, så tilbyder Contagion muligheden for meget begrænset at mutere de ellers helt ens sygdomme og event-kort, som rammer spillerne tilfældigt i varierende grad.
  På sin vis er Contagion et renere og mere strømlignet design end Smash Up!, men det er uden tematisk styrke. Hvor man i Pandemic ræser mod tiden for ikke at sygdommene skal få overtaget og man taber spillet, ræser man i Contagion mod sidste tur, fordi man skal score lidt flere point end de andre spillere, inden menneskeheden uddør. Der er ikke samme tematiske styrke i Contagion, som der er i Pandemic, og Contagion bliver hurtig til et jævnt, abstrakt filler-spil – og det er synd, for emnet er oplagt til at bygge spil over, og både Rattus og Black Death er to gode eksempler på spil, hvor man bruger sygdomme til at udrydde folk.
  Pandemic: Contagion er ikke et dårligt spil, men omvendt var det for denne anmelder heller ikke den store spiloplevelse.


  Kommentarer til Pandemic: Contagion