1 - 5 spillere
240+ min
14+ år
 • temaspil
 • Forræder
 • Samarbejde
 • Science fiction
 • Nemesis

  af Lene Pedersen d. 23. November 2020

  Denne flotte opsummering af Aliens-hittet Nemesis blev leveret som hjælp til alle danske papskubbere på Facebooks Papsnak gruppe. Lene Pedersen var med på at dele ud herinde.

  Hvordan vinder man Nemesis

  1. Man skal være i live.
  2. Man skal have opfyldt sit Objective.
  3. To motorer skal være fungerende, hvis man er i et Hibernation Chamber.
  4. Coordinates skal være sat til Earth, medmindre ens Objective siger noget andet.
  5. Hvis man har enten en Larvae eller et INFECTED card, skal man blande alle sine Contamination cards med sine Action cards og trække de fire øverste. Hvis de indeholder et Contamination card, dør man.

  Spilrunde

  1. Alle spillere trækker Action cards, til de har 5 på hånden
  2. First Player token gives videre
  3. Spillerne udfører på skift 2 actions, som man betaler for med Action cards. Hvis man ikke vil/kan udføre 2 actions, siger man pas, og kan ikke foretage sig mere i denne fase. Når man siger pas, må man gerne discarde et eller flere Action cards fra sin hånd (husk dog at kort på hånden nedsætter risikoen for Surprise Attacks).

  Spillerens fase

  Bevægelse

  1. Når man bevæger sig ind i et tomt rum (uanset om det er explored eller ej), skal man slå et Noise Roll. Se billeder.
  2. Når en spiller laver en Escape, laver de en standard Movement, efter at Intruders i rummet har fået et angreb på den flygtende spiller. Dvs. at man slår et Noise Roll, hvis det næste rum er tomt. 

  Udforskning af rum

  1. Når man går ind i et unexplored rum, vendes både Room tile og Exploration token. Husk Noise.
  2. Drej Room tile, så nummeret fra Exploration token er ud for Item Counter-pilen på brættet.
  3. Special Effect – se billeder.

  Event Phase

  1. Flyt Time marker 1 felt (flyt også Self-Destruct Sequence marker, hvis Self-Destruct Sequence er aktiveret).
  2. Intruders, der er i samme rum som en spiller, angriber (i tilfælde af flere spillere i samme rum, angriber den spilleren med færrest Action cards på hånden, eller i tilfælde af at det står lige, First Player).
  3. Intruders tager Fire Damage (1 Injury).
  4. Træk et Event card. Først bevæger de typer Intruders, der er tegn for på kortet, sig via den korridor, hvis tal står på kortet – dog kun hvis de ikke er i combat. Hvis det er en Technical Corridor, fjernes denne Intruder fra spilbrættet, og dens token lægges tilbage i Intruder Bag. Bagefter læser man teksten på kortet og udfører det, der står.
  5. Til slut trækker man en token fra Intruder Bag – se billeder.

  Kamp

  Når en intruder dukker op sker der kamp, det kan typisk ske som konsekvens et noise roll.

  1. Al Noise rundt om rummet fjernes. Alle i rummet er nu i Combat.
  2. Hvis tallet på det udtrukne Intruder token er højere end spillerens antal Action cards på hånden, laver Intruderen et Surprise attack (se nedenunder).
  3. Den udtrukne token lægges til side (lægges tilbage, hvis Intruderen kravler ind i en Technical corridor.)

  Når en intruder angriber

  F.eks. Event Phase, Surprise attacks eller Escape action.

  1. Hvis der er flere spillere i rummet, er det altid den spiller, der udløser angrebet (Surprise attack eller Escape) der angribes. I tilfælde af flere spillere i Event-fasen angriber Intruderen spilleren med færrest Action cards på hånden, ellers 1st player (gå frem efter spillerækkefølgen).
  2. Hvis Intruderen er en Larva, inficerer den spilleren. Flyt miniaturen over på spillerens Character board, og spilleren trækker desuden et Contamination card (se nedenfor).
  3. Hvis ikke, trækker man et Intruder Attack card. Hvis Intruderens symbol står på kortet, rammer den spilleren – gør som der står i teksten på kortet.

  Contamination cards

  1. Når en spiller trækker et Contamination card, lægger man det i sin Action discard pile..

  Når en spiller angriber

  1. En spiller kan vælge en Shoot action eller en Melee Attack action.
  2. En Shoot action bruger 1 Ammo fra det valgte våben. Slå Combat-terningen – se billeder.
  3. En Melee Attack action medfører, at spilleren trækker et Contamination card (se ovenfor). Slå Combat-terningen – se billeder.

  Når intruders bliver ramt

  1. Larvae og Eggs dør af 1 Injury – fjern miniaturen fra brættet.
  2. Når Creepers og Adults bliver ramt, trækker man et Intruder Attack card og kigger på tallet. Hvis Intruderen samlet har dette antal Injuries, dør den. Ellers bliver den stående med den ekstra Injury tilføjet.
  3. Når Breeders og Queen bliver ramt, trækker man 2 Intruder Attack cards og lægger tallene sammen. Hvis Intruderen samlet har dette antal Injuries, dør den. Ellers bliver den stående med den ekstra Injury tilføjet.

  Kommentarer til Nemesis