2 - 5 spillere
30+ min
8+ år
 • familiespil
 • Kortspil
 • Duckomenta Art

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 16. May 2019

  Når kunst kræver forklaring, er der altid noget muggent ved den.
  Storm P.

  Duckomenta Art er et hurtigt lille kortspil, hvor du kan opleve verdens største kunstværker i ande-versioner. Hver spiller repræsenterer en kunstsamler, der forsøger at opbygge den mest værdifulde samling af værker, der strækker sig fra Antikken og frem til nutidens moderne kunst.

  Setup

  • De fem Epoke-kort lægges på en række i følgende rækkefølge: Antikken, Middelalderen og Renæssancen, Barokken og Rokoko, Klassismen og Impressionismen og til slut Moderne kunst. Tallene på kortene viser, hvor mange kunstværker, der er i den epoke.
  • Kunstværk-kortene blandes og lægges i en stak med bagsiden opad til højre for Epoke-kortene.
  • Find en blok og en blyant til at notere point.
  • Spilleren, der sidst har været på museum, bliver startspilleren.

  Kunstværker er opdelt i fem epoker, der går fra Antikken og frem til Moderne kunst.

  Runder i Duckomenta art

  Spillet foregår over fire runder, der igen hver består af tre faser:

  1. Nye kort
  2. Udstilling
  3. Vurdering (evt. Bedømmelse)

  Når man er gennem alle tre faser, begynder man på en ny runde i fase 1: Nye kort. Efter fase tre i runde fire slutter spillet.

  • 1. Nye kort
   Hver spiller – startende med startspilleren og derpå med uret rundt – trækker kort fra Kunstværk-bunken. Antallet afhænger af antallet af spillere samt hvilken hvilken runde man er nået til.
  Runde  To spillere  Tre spillere  Fire spillere  Fem spillere 
  1 13 13 13 13
  2 6 6 4 2
  3 6 6 4 2
  4 3 0 0 0

  Derpå vendes det øverste kort i Kunstværk-bunken. Det er trendsætter for denne runde.

  • 2. Udstilling

  I den første runde begynder startspilleren, i de følgende runder begynder spilleren til venstre for den spiller, der sidst spillede et Kunstværk-kort. Turen går med uret rundt.

  Når det er din tur, vælger du et Kunstværk-kort fra din hånd og lægger det med forsiden opad foran dig. Hvis der er et symbol på dit spillede kort, må/skal du udføre den aktion, som der er symbol for.

  Der er fem forskellige symboler:
  Hånden: Træk et kort fra Kunstværk-kortbunken til din hånd (skal udføres).
  Meeples (alle): Alle spillere vælger et kunstværk-kort fra deres hånd. Alle afslører samtidig deres kort og lægger det foran sig (skal udføres).
  To-tal: Læg en bonus-brik på et Epoke-kort (skal udføres). Man vælger selv hvilket Epoke-kort.
  To sorte kort: Du må spille et ekstra Kunstværk-kort fra samme Epoke (frivlligt). Hvis dette kort har et symbol, skal du ignorerer det.
  Sort og hvidt kort: Du må spille et ekstra Kunstværk-kort fra en hvilken som helst epoke. Kortet spilles med bagsiden opad, så de øvrige spillere ikke kan se, hvad det er. (frivilligt) Hvis dette kort har et symbol, skal du ignorerer det.

  Udstillingsfasen slutter øjeblikkeligt, når der ligger seks Kunstværk-kort fra samme epoke (fem i et to spiller-spil). Trendsætter-kortet tæller med. Hvis der er et symbol på det kort, der afslutter udstillingsfasen, skal det symbol ignoreres.
  Hvis en spiller løber tør for kort, springes vedkommende over, og de øvrige spillere fortsætter, indtil udstillingsfasen slutter. Hvis det skulle ske, at samtlige spillere løber tør for kort, slutter udstillingen.

  Ekspempler på kendte kunstværker, der er kommet under kærlig forvanskning i Duckomenta art.

  • 3. Vurdering

  Alle spillere vender eventuelle kort, der har ligget med bagsiden op. Man tæller nu, hvilken epoke, der har flest Kunstværk-kort. Den markeres med en rød treer-ratingbrik. Den med næstflest Kunstværk-kort får en rød toer-ratingbrik og endelig får den med tredjeflest en rød etter-ratingbrik. Også her tæller trendsætter-kortet med. Hvis der er epoker, som står lige, vinder den ældste epoke.
  Nu skal man bestemme værdien for hver epoke.

  • Hvis en epoke har fået en ny rating-brik i runden, er værdien af hvert kunstværk i epoken summen af alle rating- og bonusbrikker, der ligger på epokekortet. Altså både de brikker, der blev spillet i denne runde, samt eventuelle brikker fra tidligere runder.
  • Hvis en epoke ikke har fået en ny rating-brik, udløser kunstværkerne i denne epoke ingen point.

  Nu skal hver spillers score i runden tælles op. Man starter med den spiller, der sidst har lagt et kunstværk foran sig – og fortsætter så med uret rundt. Når det er ens tur, må man for hver epoke, hvor man har mindst et kort liggende foran sig, tilføje et Kunstværk-kort mere fra hånden (ignorer eventuelle symboler). Når man er færdig med det, tæller man værdien af sine Kunstværk-kort sammen og noterer tallet ned på et blok.
  Når alle har noteret deres point, er det tid til oprydning. De tre rating-brikker, der blev spillet i denne runde, lægges under epokekortet, så de tæller med i senere vurderingsrunder.
  Alle spillede Kunstværk-kort i denne runde (også trendsætteren) fjernes og lægges tilbage i æsken.

  Sådan vinder du spillet

  Når vurderingsfasen i fjerde runde er overstået, slutter spillet. Spilleren, der har fundet flest point, vinder. I tilfælde af pointlighed deler man sejren.

  Vurdering af Duckomenta Art

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Duckomenta Art er er hurtigt lille kortspil fra Reiner Knizia. Er man en smule kunstinteresseret, er det meget sjovt at se de andemodificerede kunstværker. Spillet er identisk med Modern Art: the card game, bortset fra at kortene altså er blevet andeficeret.
  Spillet er let at lære og tvinger spillerne ud i nogle interessante valg undervejs. Skal man for eksempel lukke en runde, eller skal man satse på, at de øvrige spillere ikke lukker, så man kan spille et ekstra kort?


  Kommentarer til Duckomenta Art