3 - 10 spillere
45+ min
8+ år
 • partyspil
 • Regler på dansk

  Crazy Doodles

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 1. February 2018

  I tegnespillet Crazy Doodles handler det om få flest point. Du scorer point ved at gætte andres tegninger, samt ved at andre gætter dine tegninger. Spillerne trækker på skift et kort med fire ord, som de skal forsøge at få de andre spillere til at gætte.

  Som det tydeligt fremgår af tegningen, er der her tegnet et timeglas (host).

  Setup

  • Bland opgavekortene, og læg dem i bunken midt på bordet med bagsiden opad.
  • Pointbrikker og timeglas placeres ligeledes midt på bordet.
  • Vælg en startspiller. Denne får tavlen, tuschen og filtkluden.

  Runder i Crazy Doodles

  Startspilleren begynder. Derpå går turen på tur mellem spillerne i urets retning.
  I sin tur spænder spilleren tavlen fast på sin pande ved hjælp af elastikken. Spilleren trækker det øverste kort i kortbunken og kigger på det første ord på kortet. Når han er klar til at tegne, vender han timeglasset. Følgende regler skal opfyldes, når man tegner:

  • Man må ikke tale eller bruge fagter til at hjælpe de andre spillere. Dog må man gerne nikke for at vise, at de andre gætter rigtigt.
  • Man må ikke tegne tal eller bogstaver.

  Hvis en af de to regler overtrædes, skal man straks gå videre til næste ord på kortet og begynde at tegne det, uden at timeglasset vendes.

  Hvis en spiller gætter det rigtige ord, tildeles han to point. Tegneren får ligeledes to point.
  Hvis en spiller ikke gætter det rigtige ord, inden timeglasset løber ud, får tegneren et nyt forsøg med ordet. Spilleren må kigge på sin tegning, og kan vælge at viske tavlen ren eller gå videre med det, han har tegnet. Når han har besluttet sig, spænder han tavlen på igen, siger hvilket bogstav, order begynder med og timeglasset vendes.
  Hvis en spiller nu gætter det rigtige ord, tildeles han et point. Tegneren får ligeledes et point.
  Hvis ordet ikke gættes, inden timeglasset løber ud anden gang, gives der ingen point. I stedet begynder en ny runde. Spilleren visker tavlen ren, kigger på det næste ord på sit kort, og man fortsætter som beskrevet oven for. Sådan fortsætter man, indtil man har været gennem alle fire ord på kortet. Pointbrikkerne tælles sammen og noteres ned, inden de afleveres tilbage, og turen går videre til næste spiller.

  Sådan vinder du spillet

  Hvis der er tre til seks spillere, slutter spillet, når alle har tegnet to gange.
  Hvis der er syv til ti spillere, slutter spillet, når alle har tegnet en gang.
  Spilleren med flest point vinder. Hvis to eller flere spillere har lige mange point, deler de sejren.

  Vurdering af Crazy Doodles

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Crazy Doodles er en variant over klassikeren Tegn & Gæt, men er en del sværere, da der er stor forskel på at tegne en hund på et stykke papir, hvor du kan se, hvad du gør, og så forsøge det samme på en plade i panden, hvor du ikke kan se, hvad du foretager dig.
  Spillets materiale er af god kvalitet. Der følger 220 opgavekort med, hvilket er lige i underkanten, men heldigvis kan man hurtigt lave sine egne kort.


  Kommentarer til Crazy Doodles