2 - 4 spillere
80+ min
12+ år
 • strategispil
 • Worker Placement
 • Coal Baron

  Bo Jørgensen af Bo Jørgensen d. 28. August 2014

  I Coal Baron tager i rollerne som ejere af en succesfuld mine i Tyskland omkring århundredeskiftet. Der er tale om et worker placement spil, hvor du placerer dine arbejdere ud på brættet for at få dem til at mine, bearbejde og transportere kul – alt sammen for at kunne opfylde ordrer som strømmer ind til minen.

  Arbejderne er på treholdsskift, så efter du har placeret arbejderne for tredje gang, stopper spillet. Lad os se på det.

  Sådan starter I Coal Baron

  Start med at lægge brætspillet ud på midten af et bord, så alle spillere har adgang til at kunne nå spillepladen og har plads til sin egen mine og arbejdere.

  Hvis I spiller fire personer er brættet fint, som det skal være. Men er i færre personer er der nogen felter der skal blokeres med små hængelåse på låste døre.

  Felter på brættet låses af, hvis I ikke er fem spillere. Lås f.eks. dette felt hvis I spiller to eller tre personer.

  I blander alle tunnelbrikkerne (det er dem med minevogne på) og fylder op på de 7-8 felter, I spiller med. Dette skal gøres først.

  Hver spiller modtager følgende

  • En mine i sin farve
  • Mine-skakt
  • Et antal arbejdere (små hex-formede træ-brikker)
  • En midterskakt fra 1-4 niveau.
  • Et minebur (som kan køre op og ned i mineskakten)
  • 4 kulfirkanter i brun, grå, gul og sort

  Dertil modtager hver spiller et antal arbejdere + penge, alt efter hvor mange spillere i er …

  Antal spillere  Antal arbejdere  Mark  Ordre kort 
  2-spillere 18 10 7
  3-spillere 15 9 10
  4-spillere 13 8 13

  I trækker ovenstående antal ordrekort fra den blandede bunke med alle ordrekortene og de fungerer som jeres start-ordre.

  Træk individuelle ordrekort

  Find først en startspiller og træk så ordrekortene. Start med spilleren m/k, til højre for startspilleren og træk ordrekort ét ad gangen rundt om bordet (mod uret). Når I alle har trukket tre kort, er der ét kort til overs, og det placeres på spillepladen i nederste højre boks – hvor der er plads til fire ordre-kort. Fyld op med 3 nye kort fra kort-bunken, så der er ordre på alle fire felter i nederste højre område.

  De tre ordrekort I lige har trukket, lægges ved siden af jeres mine sammen med arbejderne og pengene. Der skal være plads til minegange til højre og venstre for mineskakten, så der skal du ikke lægge penge og arbejdere.

  Sæt point-brikkerne på 0-feltet.
  Nu er I klar til at spille Coal Baron.

  Første spiller starter

  Første spilleren starter naturligvis og turen går med-uret rundt om bordet. Hver spiller må tage en handling hvor han sætter arbejder(ere) på feltet, han ønsker at udføre. Oftest skal der kun en arbejder til at udføre en handling, men der kan være situationer, hvor du skal sende to eller flere arbejdere afsted til feltet. Det kommer vi tilbage til.

  Når det er din tur

  Bare for lige er ridse mulighederne op, så kan du stille arbejdere fem steder på brættet for at gøre forskellige ting:

  1. Købe en minevogn – giver kul i minen
  2. Grave i minen – henter kul op af minen
  3. Levere en færdig ordre – giver victory-points
  4. Gå i banken – giver penge (mark)
  5. Påtage dig nye ordrer – giver nye ordresedler

  Købe en minevogn

  Du kan købe en minevogn – ved at betale prisen på 1,2,3 el. 4 mark pr. vogn. Nogen felter har to vogne på, så de koster altså prisen x2

  Sæt kulkuber på feltet og flyt det med hjem til din udgravning. Sæt den hhv. på den side af mineskakten med fakler eller uden.

  Grave i minen

  Vælg denne handling når du vil have kul-kuberne op af mineskakten og over på dine ordrer. Når du sætter en arbejder på feltet, kan du se hvor mange manøvrer du må udføre (en slags ryk). Det er lidt rodet at denne handling giver 4,6,8 el. 10 manøvrer – men du vil gerne have så mange som muligt, da hvert trin i at grave i minen tæller.

  • Køre op eller ned med mineburet tæller en manøvre
  • Flytte en kul-brik over i buret
  • Flytte en kul-brik ud i skuret på jorden
  • Flytte en kul-brik ud på en ordre

  Mineburet kan indeholde 5 kuber – så du vil gerne være effektiv.

  Eksempelvis kan du med 4 manøvrer: (1) Køre fra toppen af din mineskakt ned til niveau tre. (2) Flytte en grå kul over til buret. (3) Køre buret tilbage til jord-niveau. (4) Læsse kul-brikken over på en ordre.

  Levere en færdig ordre

  Vælg denne handling når du har alle kul på en eller flere ordre. Du skal vælge den transportform der står på ordren for at shippe den afsted. Men du skal shippe alle ordrer, der er klar (dvs. Læs: har alle kul-kubes) og som bruger samme transport-form.

  Flyt din victory-point makør i brættets kant og gem ordren ved at lægge den med billedsiden nedad ved siden af dig. Den kan give flere point senere, så hold fast i den. Kul leveres herefter tilbage til banken.

  Gå i banken og hente penge

  Jeg skal ikke kunne sige om det er helt legalt, men ved at stille en arbejder i banken får du penge. Så simpelt kan det være. Felterne giver forskellige udbetalinger. Pengene skal bruges til at købe nye minevogne (se ovenfor).

  Påtage dig en ny ordre

  Stil en arbejder på brættet og tag den ordre der ligger under. Du må have lige så mange ordrer som du vil, men pas på, for ordren er nu en uafsluttet ordre, som giver minus-point når vagten ovre.

  Når feltet er optaget

  Det er her vi kommer tilbage til det med at sætte mere end en arbejder på et felt, for du kan nemlig godt tage en handling selvom der allerede står arbejdere på feltet (det gælder også dine egne).

  For at genbruge et felt, skal du sætte én arbejder mere end der allerede står. Du skubber den eller de arbejdere på feltet over i kantinen på fabrikken. Det er den store røde bygning i højre side.

  Ordrene giver point umiddelbart når de leveres. Når vagten er ovre er der point for at have udført flest ordre med en bestemt type kul eller en bestemt transport-form. Så ordrene er på mange måder det der driver spillet rundt.

  Du skal kunne bruge feltet

  Når du vælger hvilket felt du vil udføre skal du kunne udføre handlingen, det betyder, at hvis du ikke har antallet af arbejdere eller ikke kan udføre den handling feltet giver dig. Ja så må du ikke vælge dette felt.

  Tre skiftehold – tre gange point

  Når I alle har brugt deres arbejdere er vagten slut. Heldigvis arbejder kulmine arbejdere i tre holds skift, så du får arbejderne tilbage – klar til at tage endnu en omgang. Dog skal der først lige uddeles ekstra point for første vagt.

  Det foregår ved at I kører vagtskifte brikken rundt i bunden af brættet – dvs. den spiller der har leveret flest gule kul-kuber på sine gennemførte ordre får to point. Den der har næst flest får et point, som det står i halv-cirklen i bunden.

  Hvis flere personer har lige-mange flest får de begge den høje point-antal, men så udbetales der ikke point til nummer to.

  Sådan afsluttes Coal Baron

  Coal Baron tager tre skift i kulminen. I scorer tre gange, efter hvert vagt-skifte og spilleren med flest Victory Points til slut, er spillets vinder.

  Efter det tredje vagtskifte får I minus- og pluspoint for følgende:

  • Uafsluttede ordre giver minus et point
  • Ubalancerede mineskakter giver minus to pr. skæv gang
  • For hver tre kulkube får du et victory point
  • For hver fem Mark ud kan aflevere til banken får du et point

  Vurdering af Coal Baron

  Bo Jørgensen
  Bo Jørgensen mener ...

  Jeg synes Coal Baron er rigtigt fint. Det fungerer godt som introduktions-spil til worker-placement genren, fordi det er relativt hurtigt og handlingerne på brættet ikke har adskillige point-tanker. Brættet er overskueligt og fri for tekst. Alt er forklaret med fine ikoner, og når man først lige har kørt en omgang om bordet går det ret stærkt.

  Spillets tema og handlinger passer godt sammen og det giver mening, at man skal køre sin minevogn op og ned for at laste og losse kul for at få kullet ud på kundernes åbne ordrer.

  Spillet er flot udformet og regelbogen tager dig klart igennem spillets facetter.


  Kommentarer til Coal Baron