3 - 4 spillere
90+ min
14+ år
 • krigsspil
 • temaspil
 • Fantasy
 • Chaos in the Old World

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 29. December 2012

  En strid vind piskede Kiros i ansigtet, mens han kæmpede sig op af den smalle sti. Han bandede endnu engang over skæbnen, og det hul, der havde brækket benet på hans hest. Han skulle have være fremme for en halv time siden.
  Endelig kunne han skimte toppen, hvor Ismael og Sabine ventede – næsten usynlige i tusmørket. Han sattede tempoet lidt ned og greb sig selv i at knuge Tzeentchs hellige symbol, som hang i en kæde om halsen. Hvis alt gik vel med ritualet i nat, ville de tre næsten havde nået deres mål: at få korrumperet Estalia.
  Kiros var næsten helt henne ved de to andre kultister, før det gik op for ham, at der var noget frygtelig galt. Både Ismael og Sabine stod alt for stille, nærmest lidt skrånende. Hvilket ikke var så underligt, eftersom de begge var gennemboret af spyd, der var boret ned i jorden og holdt dem oprejst.
  Kiros vendte sig om for at komme væk, men for sent. To af Khornes afskyelige bloodletters spærrede stien …  Chaos in the old worldFigurerne i spillet er ikke malede, men hvis man gider gøre en indsats, kan de blive utroligt flotte.

  Der flyder med blod, når kaosguderne slår sig løs i Chaos in the Old World. Khorne, the Blood God, Nurgle, the Plaguelord, Tzeentch, the Great Conspirator, og Slanesh, the Prince of Pleasure and Pain, kæmper om at korrumpere og dominere regioner i the Old World. Hver spiller repræsenterer en gud, og eftersom hver gud har forskellige egenskaber, vil din strategi afhænge af, hvilken gud, du har valgt.

  Spillet foregår over et antal runder, hvor spillerne hærger løs i the Old World. Der er flere måder at vinde på, og de enkelte spilleres planer vil det meste af tiden støde sammen. Bekriger spillerne hinanden for succesfuldt, risikerer de, at the Old World indbyggerne løber af med sejren.

  Setup

  • Smæk spillebrættet op midt på bordet.
  • Fordel guderne mellem spillerne (Hvis spillerne kan blive enige om at fordele dem mellem sig, så er det fint, men hvis der er uenighed, trækkes der lod). Når guderne er fordelt, flytter spillerne sig, så de sidder i følgende rækkefølge. Til venstre for Khorne sidder Nurgle, derpå Tzeentch og Slaanesh).
  • Hver spiller tager sin guds power sheet, chaos-kort, upgrade-kort, brikker og figurer.
  • Hver spiller placerer sin power markør på fremhævede felt på the power point track på the power sheet. Alle spillere placerer ligeledes en markør på feltet 0 på spillebrættets victory point track.
  • Sorter the ruination deck i numerisk rækkefølge, så kortet mærket ‘1’ ligger øverst. Placerer kortene på deres felt på spillebrættet.
  • Bland the Old World-kortene og træk et antal kort afhængigt af antallet af spillere. Syv kort, hvis der er fire spillere, og otte kort, hvis der er tre spillere. De placeres med forsiden nedad på deres felt på spillebrættet. Resten af kortene lægges væk.
  • Nu skal the Old World-brikkerne placeres. Tag to noble-brikker, tre warpstone-brikker og fire peasant-brikker og bland dem. Derpå placeres der en – tilfældigt – på hver region.
  • Hver spiller blander sit chaos-deck og trækker tre kort. Resten af kortbunken placeres nær ved spilleren.

  Kaos bryder løs

  Chaos in the Old World kører over et antal spillerunder, og hver runde er delt op i seks faser:

  1. Old World Phase
  2. Draw Phase
  3. Summoning Phase
  4. Battle Phase
  5. Corruption Phase
  6. End Phase

  I mange af faserne kan kaos-kræfternes (altså, spillerne) valg af handling, have betydning for andre spillere. Når det er tilfældet, følger man the power order; altså først Khorne, så Nurgle, derpå Tzeentch og til slut Slaanesh.

  På samme vis bruges the region order (også kaldet standard region order) til at afgøre, hvilke regionen man først skal beskæftige sig med.

  1. Old World phase

  I

  Chaos in the old worldThe Old World deck sikrer, at to spil Chaos in the Old World ikke er ens.
  denne fase trækkes ét kort fra the Old World deck, og dets instruktioner bliver udført. Spilleren med det laveste threat-level (se andre regler længere nede) skal udfører opgaven. Hvis der skal træffes nogen beslutninger, så er det han, der gør det.

  Medmindre der står andet på kortet, lægges det nu på feltet mærket ‘1’. Et eventuelt kort på feltet 1 flyttes til feltet 2. Et eventuelt kort på feltet 2 fjernes fra spil.

  2. The Draw phase

  Hver spiller trækker kort fra deres chaos deck. Antallet af kort fremgår af hver spillers power sheet. Hvis en spillers chaos deck løber tør, blander han sin skraldebunke og trækker fra den.

  Desuden flytter alle spillere deres power markør tilbage på det fremhævede felt på the power point track – medmindre selvfølgelig de har vundet ekstra power point. I så fald sætter de markøren på det rigtige tal.

  3. Summoning phase

  I

  denne fase hidkalder spillerne deres tilhængere og spiller chaos kort. Spillerne skiftes til at tage deres tur i den sædvanlige power order. Når det er en spillers tur, må vedkommende enten hidkalde en tilhænger eller spille et chaos-kort. Derpå går turen videre til næste spiller. Hvis en spiller ikke vil spille et kort eller hidkalde en tilhænger, bliver hans power markør på hans power point track flyttet til feltet 0. En spiller, der står på 0 i sit power point track, vil i resten af denne fase blive sprunget over. Fasen fortsætter, indtil alle spillere står på 0 i deres power point track.

  • Hidkalde tilhængere: Du vælger en af dine tilhængere (normalt vil man tage en, der ikke er i spil, men du må gerne vælge en, der allerede står på brættet) og betaler dets kostpris ved at trække den værdi fra dit power point track (flyt din power markør). Derpå må du placere tilhængeren på en af de ni regioner. Du må dog kun placerer den i en region, hvor du allerede har en tilhænger eller i en tilstødende region. Hvis du slet ikke har nogen tilhængere i spil, må du placere din tilhænger i en hvilken som helst region. Hver spiller har tre forskellige tilhængere, med hver deres styrker og svagheder.
  • Spille chaos-kort: Du vælger et kort fra din hånd og betaler den pris, som står på kortet, ved at trække den værdi fra dit power point track (flyt din power markør). Du skal spille kortet på et ledigt feltet på spillebrættet. Der må spilles to kort i hver region. Nogen korts effekt sker øjeblikkeligt, andre først senere i runden. Hvis to korts effekter sker samtidig, er det altid kortet til venstre, der effektueres først. Man skal – hvis det er muligt – udføre den handling, som så beskrevet på chaos-kortet.

  4. The Battle phase

  Tilhængerne er hidkaldt, og nu skal de slås – både mod andre guders tilhængere og mod bønder. Alle regionerne gås igennem i the Standard region order, og det kommer til kamp i de regioner, hvor mindst en spiller kan rulle angrebsterningerne og har nogen at slå på.

  Kamp foregår ved, at guderne skiftes – i the power order – til at rulle kampterningerne. Du lægger alle dine tilhængere i regionen attack values sammen, og ruller det antal terninger. Du rammer med 4, 5 og 6. Sidstnævnte giver dig lov til at slå igen med terningen (det kan du fortsætte med, så længe du ruller 6’ere). Når du har rullet alle dine kampterninger, fordeler du skaden på modstanderen. Hvis du tildeler en modstander skade svarende til dennes defense value, dør modstanderen. Det markeres ved at vælte brikken. Peasent væltes ikke, men gives med det samme til den person, som dræbte den.

  Når alt skade fordelt, er det næste guds tur til at rulle kampterningerne. Brikker, der er væltede, tæller stadig med, idet alt kamp foregår samtidig. Så selv om din tilhænger er blevet dødeligt såret, kan han godt slå igen.

  Når alle guder har rullet kampterninger og fordelt eventuelt skade, fjernes de dræbte figurer, og man går videre til næste region, hvor der er kamp.

  5. The Corruption Phase

  Fasen har to dele: Domination og Corruption. Den første del er Domination, hvor spiller tjener conguest point for at dominere de forskellige regioner.

  • Domination: Man gennemgår samtlige regioner i the standard region order. I hver region tæller hver spiller op, hvor mange figurer han har der, samt hvad summoning prisen er for de chaos-kort, han har spillet i regionen. De to tal lægges sammen. Den spiller, der har det højeste tal, sammenligner nu tallet med regionens Resistance. Hvis spillerens tal er det højeste, dominerer vedkommende regionen og får victory point svarende til regionens Conquest Value.
   Hvis to spillere står lige, så er der ikke nogen af dem, der kan dominere regionen.
  • Corruption: Igen
   chaos in the old worldNår en region bliver korrumperet og ødelagt, lægger man det øverste kort fra ruination-kort bunken på regionen. Bemærk, at der bådes scores victory point i denne fase samt i the end phase.
   gennemgås samtlige regioner i the standard region order. I hver region placerer hver spiller en corruption token for hver cultist, spilleren har i regionen. Derpå tæller man op, hvor mange corruption token, der i alt er i regionen. Hvis antallet er højere end 12, er regionen ødelagt. Bemærk at Warpstone også tæller som corruption tokens. En ødelagt regionen markeres ved, at man lægger det øverste kort fra ruination-kort bunken på regionen. Derpå scorer hver spiller, der i denne runde lagde en corruption token på regionen, det antal victory point, som ruiners får på det ruination kort, der lige er blevet lagt på regionen.

  6. The End Phase

  Så skal der ryddes op. Fasen har seks dele:

  • 1. Remove Chaos Cards: Alle spillere fjerner de chaos-kort, de har spillet i den runde. Kortene puttes i spillerens skraldebunke.
  • 2. Resolve Hero Tokens: Her slår the Old Worlds helte igen. I alle regioner, hvor der er en hero-token, skal den spiller, som har mindst en figur i regionen, og har det højeste threat level, fjerne en figur fra brættet – med andre ord, en helt slår en af kaos-gudernes tilhængere ihjel.
  • 3. Resolve Old World Cards: Nu er det på tide at kigge på the Old World card track. Hvis der er nogen kort i the Old World card med ordlyden _“When Old World cards are resolved …”, skal dette kort effektueres. Hvis der er flere kort, så er det først kortet på feltet 1, der træder i kraft, dernæst kortet på feltet 2.
  • 4. Score Ruined Regions: Spillerne tjener nu victory points i hver regioner, der er blevet ødelagt (ruined) i denne runde og dermed har fået et ruination kort. Den spiller, der har flest corruption tokens i regionen, scorer værdien under first på ruination kortet. Spilleren med næstflest corruption tokens scorer værdien under second. Hvis to spillere står lige i kampen om at have flest corruption tokens, lægges de to værdier sammen og deles ligeligt mellem de to spillere (rundet ned). Hvis to spillere står lige i kampen om at have næstflest corruption tokens, deles værdi mellem de to (rundet ned). Nu vendes ruination kortet om, hvilket markerer regionen som permanent ødelagt.
  • 5. Advance Threat Dials: Alle spillere, der har en eller flere advancement counters på deres threal dial, drejer skriven et hak med uret, og udfører den instruktion, der derved fremkommer. Den spiller, der havde flest advancement counters, må derpå dreje sin skrive et hak mere med uret. Hvis to spillere står lige, er der ikke nogen, der får lov til at dreje en ekstra gang. Til slut fjerner alle spillere deres advancement counters på the Threat Dial.
  • 6. Check for Game End: Her tjekker man, om en af spillets fire mulige afslutningskriterier er opfyldt (se Sådan slutter spillet). Hvis det ikke er tilfældet, går en ny runde i gang.

  Andre regler

  The Threat Dials
  Hver

  af kaos-kræfterne har sit eget trussels-hjul (threat dial) på spillebrættet. Det viser, hvilket threat value hver gud har (det lille hul på hjulet). Det bruges flere gange i spillet, hvor for eksempel det kan være spilleren med højeste eller laveste threat levet, der skal gøre noget.
  Hver af de fire kaos-kræfter optjener desuden fordele ved hjælp af The Threat Dial, efterhånden som deres threat value stiger. Hver gud har en unik måde at stige på, som er beskrevet på gudens Power Sheet. Hver gang guden opfylder betingelserne, lægges en dial advancement brik på the threat Dial.

  Old World Cards
  Old

  World-kort er en af de ting, der sikrer, at to spil Chaos in the Old World ikke er ens. Der er 28 Old World-kort, men du bruger kun syv-otte stykker i et spil. Alle kortene har en øjeblikkeligt effekt, der er skrevet med kursiv. Nogen af kortene har desuden en vedvarende effekt. Den er skrevet med normal skrift.

  Old World Tokens
  I opsætningsfasen fordeltes Old World tokens tilfældigt ud over regionerne. Undervejs i spillet kan der komme flere – oftes via the Old World-kort. Der er seks forskellige slags tokens – Event, Hero, Noble, Peasent, Skaven og Warpstone.

  Ruined Regions
  For regioner, der er blevet ødelagt (ruined), gælder følgende regler:

  • Man må ikke spille chaos-kort i regionen.
  • Der må ikke placeres nye Old World tokens i regionen. De brikker, der allerede lå der, bliver dog liggende.
  • Man kan ikke tjene victory points for regionen i corruption-fasen.
  • Der bliver ikke anbragt corruption tokens i regionen i corruption-fasen.

  Upgrade cards
  Hver kaosgud har fem forskellige upgrade card, som man tjener via the threat dial. Når en spiller får et upgrade card, skal han annoncere, hvilket han vælger og placerer det foran sig. Er det et af de tre kort, der gør hans tilhængere stærkere, placeres kortet halvt over bunden af the power sheet, hvor det skjule den valgte tilhængers gamle styrke.

  Effekter, der konflikter med andre effekter
  Flere gange i spillet vil man opleve, at forskellige kort, tilhængeres evner og lignende konflikter. Altså at et kort tillader en handling, mens et andet kort umuliggør denne handling. Når det er tilfældet, vinder den ødelæggende effekt.

  Sådan slutter spillet

  Der er fire måder, Chaos in the Old World kan slutte på:

  1. Maximum Threat
  2. 50 victory point
  3. Five regions ruined
  4. Exhausted Old World deck

  1. Maximum Threat: Hvis en spiller når maximum på vedkommendes threat dial, vinder spilleren. Når to spillere det samtidig, vinder den af dem, der har flest victory point. Har de lige mange, deler de sejren.
  2. 50 victory point: Hvis en eller flere spillere har tjent 50 eller mere victory point, vinder den spiller, der har flest victory point. I tilfælde af point-lighed vinder den spillere, der har det højeste threat level.
  3. Fem regions ruined: Hvis fem eller flere regioner er ødelagt, vinder spilleren med flest victory point. I tilfælde af point-lighed vinder den spillere, der har det højeste threat level.
  4. Exhausted Old World deck: Hvis alle kortene i the Old World deck er brugt. Alle spillerne taber, og sejrherrene bliver i stedet indbyggerne i the Old World.

  Vurdering af Chaos in the Old World

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Spillet har en temmelig stejl læringskurve, men heldigvis har spillets designere været opmærksomme på det, og udstyret spillet med indeks, ordforklaringer og ikke mindst talrige eksempler. Så når der er noget, du er i tvivl om, er det ret nemt at finde svaret på det. Det har dog også den konsekvens, at regelbogen er vokset til en 32 siders moppedreng. Men så er der altså også blevet plads til et opslag med en gennemgang af de enkelte guders fordele og taktikker over for de andre guder.

  Det er netop et af spillets forcer, at din taktik afhænger af, hvilken gud du repræsenterer.

  Chaos in the Old World er bestemt ikke et spil, der kan anbefales til alle. Alene spillets tema vil skræmme mange væk. Men er du til krigs/fantasy/rollespil, så vil du nok nyde Chaos in the Old World. Det er hurtigt, men stadig dejlig kompleks og med masser af variationsmulighed.

  Der er kommet en enkelt udvidelse til spillet: Chaos in the Old World: The Horned Rat.


  Kommentarer til Chaos in the Old World