1 - 4 spillere
120+ min
12+ år
 • strategispil
 • Worker Placement
 • Science fiction
 • Gaia Project

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 14. September 2019

  Verdensrummet er stort, men det kniber alligevel med pladsen. Derfor er der dog ingen grund til at opføre sig uciviliseret over for andre og begynde at bekrige hinanden. I Gaia Project styrer hver spiller en race, der kræver nogle helt specielle forhold for at kunne kolonisere planeter. Heldigvis kan planeter omformes, så de passer til racens behov. Kampen om planeterne med de andre racer er indædt, men dog fredelig. I spillet gælder det nemlig om at udvikle din race bedst muligt med fredelige midler.

  Din succes måles i form af Victory Points (VP). Spilleren med flest VP ved spillets slutning vinder. VP scorer du dels undervejs i spillet, dels ved spilles slutning.

  Nedenstående regler gælder for tre-fire deltagere. Der er lidt andre regler, hvis der er færre spillere, idet man så bruger neutrale spillere. Spillet kan også spilles solitaire.

  Gaia Project udspiller sig over seks runder, hvor du dyster med de andre spillere om at udvikle den mest fremgangsrige civilization.

  Setup

  • Beslut, hvem der skal være startspiller. Vedkommende tager startspiller-markøren.
  • Brug alle 10 sektor-brikker og placer dem som vist på billedet. De små blå stjerner på sektor-brikker 01 til 04 kan bruges som hjælp, idet de skal støde op til hinanden, når sektor-brikkerne er korrekt placeret. Når man har prøvet spillet et par gange, kan man vælge at placere sektorbrikkerne tilfældigt.
  • Placer Research-brættet ved siden af sektor-brikkerne.
  • Tag de ni standard tech-brikker (med grønne bagsider), bland dem og læg dem tilfældigt på tech-felterne på research-brættet. Vend dem med et samme, så forsiden vender opad. Derpå placeres de resterende standard tech-brikker oven på identiske brikker.
  • Nu skal der placeres avancerede tech-brikker. Der skal placeres en tilfældig brik på de seks forskellige research områder mellem level 4 og level 5. Forsiden af brikkerne skal vende opad. Resten af brikkerne lægges tilbage i spilæsken.
   Researchbrættet er sat op.
  • Federation-brikker tilhørende Gleen-faktionen sættes til side. De øvrige federation-brikker blandes og en tilfældigt brik vælges og placeres på level 5 i ‘terraforming’ research-området. Sorter derpå de resterende brikker efter type og placerer de seks stakke ved siden af spillepladen med den grønne side opad.
  • Scorings-brættet placeres ved siden af research-brættet.
  • Placer en tilfældig round scoring-brik på hvert nummeret felt på scorings-brættet. Overskydende brikker lægges tilbage i æsken.
  • Placer en tilfældig final scoring-brik på hver af de to felter til højre for de grønne felter. Overskydende brikker lægges tilbage i æsken.
  • Træk et antal round boosters svarende til antallet af spillere + 3 og placer dem ved siden af spillebrættet. Overskydende brikker lægges tilbage i æsken.
  • Action-brikker, Gaia Planet-brikker, The Lost planet-brikken, power-brikker, Quantum Intelligence Cubes (Q.I.C,) og record-brikker placeres ved siden af spillebrættet.
  • Nu skal spillerne til at vælge, hvilken race de vil være. Hvis man er novice ud i Gaia Project, er der anbefalinger af, hvilke racer man skal vælge. Startspilleren vælger sin race først, og derpå vælger spillerne efter tur i urets retning. Hver spiller tager sin races faction-bræt foran sig og tager alle brikker (strukturer og Gaiaformere) i sin farve. Strukturerne placeres på deres respektive felter på faction-brættet, mens Gaiaformere placeres ved siden af faction-brættet).
  • Hver spiller tager en ore-, en knowledge- og to credit-markører og placerer dem på de markerede startfelter på deres resource track på deres faction-bræt. Bemærk, at de enkelte racer ikke har samme mængde ressourcer fra start.
  • Spillere, der får Q.I.C., tager det antal brikker, som der står på deres faction-bræt, og placerer dem på Q.I.C.-feltet på deres faction-bræt.
  • Nu skal du have power. I hvert område af din power cycle på faction brættet tager du det antal power-brikker, som der står i feltet, og placerer på feltet.
  • Hver spiller tager seks player-brikker i sin farve og placerer en brik på 0 i hvert af de seks research områder på research-brættet. Nogle racer starter på level 1 i bestemte research-områder. Det fremgår af faction-brættet. Hvis det level viser en ressource markeret med en stjerne, får spilleren en bonus ressource.
  • Hver spiller placerer en syvende player-brik på felt 10 på VP-tracket.
  • Hver spiller placerer en satellit på hver af de to felter med 0 på scorings-brættet.
  • Hver spiller får et player-hjælpe ark.
  • Bemærk, at for racerne taklons, gleens eller ivits er der lidt ekstra, der skal gøres i opsætningen. Det er specificeret ud i reglerne.
  • Nu er det tid til at få placeret sin race i rummet, med andre ord vælge planeter. Hvis det er jeres første spil, og I har valgt de anbefale racer, så kan se på kortet, hvor jeres race holder til. I senere spil vælger startspilleren sin hjemplanet og placere en mine på den. Planeten skal selvfølgelig matche racens farve. I urets retning skiftes spillerne nu alle til at placere en mine. Derpå vælger spilleren til højre for startspilleren sin planet nummer to. I modsat retning af uret skiftes spillerne nu til at placere en mine på planet nummer to.
  • Endelig skal der vælges round boosters. Spilleren til højre for startspilleren vælger først og må tage en af de round boosters, der ligger fremme. Derpå må spilleren efter tur (i retning mod uret) vælge en round booster. De round boosters, der ikke bliver valgt, skal blive liggende til næste runde.

  Power-cyklussen handler kort fortalt om, at du er nødt til at oplade power, før du kan bruge den.

  Power-cyklussen

  Inden vi kaster os over spillereglerne, gennemgår vi lige power-cyklussen. På dit faction-bræt er den markeret med tre felter mærket I, II og III. Helt basalt handler det om, at du skal oplade power, før du kan bruge den. Det vil sige, når du får power, må du flytte power-brikker fra felt I til felt II og fra felt II til felt III. Når power-brikker er i felt III, er de opladet, og du kan bruge det, når du får muligheden for at bruge (spending) power. Det gør du ved at flytte power-brikkerne fra felt III til felt I.
  Du starter spillet med et begrænset antal power-brikker, som dog kan blive øget undervejs.

  Runder i Gaia Project

  Spillet består af seks runder. I hver runde skal man igennem følgende fire faser:

  1. Indkomst
  2. Gaia
  3. Action
  4. Oprydning

  • Fase 1: Indkomst
   Indkomst kan man få på adskillige måder. Både dit faction-bræt, round booster, dine tech-brikker og dit level på de forskellige research områder på research-brættet kan give dig indkomst. Det er markeret grafisk ved en lille hånd. Du kan få indkomst i form af ore, knowledge og credit. Du holder styr på din indkomst på dit resource track på dit faction-bræt.
  • Fase 2: Gaia
   Hvis du har power-brikker på Gaia-feltet på dit faction-bræt, skal du flytte dem til felt 1 på din power cyklus. Eneste undtagelse er racen terrans, der skal flytte brikkerne til felt 2.
   Hvis du har en Gaiaformer på en transdim-planet, placerer du en Gaia Planet-brik på planeten. Fremover tæller den planet som en Gaia planet. Din Gaiaformer bliver på planeten, indtil du bygger en mine der.
  • Fase 3: Action
   Startspilleren begynder med at foretage en handling, derpå skifter turen i urets retning. Sådan fortsætter man, indtil alle spillere har sagt pas. En spiller, der har sagt pas, må ikke senere tage en handling i denne fase.
   De mulige handlinger er:
   1. Bygge en mine
   2. Start et Gaia-projekt
   3. Opgradere eksisterende bygninger
   4. Dan en føderation
   5. Research
   6. Power og Q.I.C
   7. Special Action
   8. Passe
   9. Gratis handling
    Ovenstående handlinger gennemgår vi nøjere i et afsnit lidt længere nede.
  • Fase 4: Oprydning
   I denne fase gør du spillet klar til næste runde. I runde seks springer du denne fase over.
   1. Fjern alle action-brikker fra power, Q.I.C og special action felter.
   2. Vend alle round Boosters, så forsiden vender opad.
   3. Fjern denne rundes scoring brik fra the scoring board.

  Et spil Gaia Project med tre spillere er i gang.

  Actions

  Her følger en mere detaljerede gennemgang af de actions, man kan vælge:
  1. Bygge en mine: Ved at bygge en mine, kolonisere du en planet. Det koster to credits og en ore at bygge en mine. Du skal have en mine på dit faction-bræt for at kunne bygge den. Desuden skal planeten, som du vil bygge på A) være ubeboet, B) være tilgængelig for din race og C) være beboelig for din race (hvis den ikke er sidstnævnte, må du betale en pris for at gøre den beboelig).

  • A) En planet er ubeboet, hvis der ikke er nogen strukturer på den.
  • B) Din races fremskridt på Navigation-research området afgøre, hvor langt ud i rummet de kan nå. Hvis du har level 0 eller 1 i Navigation, kan du bygge på en planet, der er et rumfelt væk fra (det vil sige støder op til) en af dine koloniserede planeter. På level 2 og 3 kan du bygge to felter væk, på level 4 kan du bygge tre felter væk, og på level 5 fire felter væk. Bemærk, at du kan bruge Q.I.C. til at øge rækkevidden. For hver en Q.I.C., du bruger, øges rækkevidden med to felter.
  • C) Der findes 10 forskellige planettyper i spillet, og kun en af dem er beboelig for din race. Din farve på dit faction-bræt og de beboelige planeter er ens. Du kan bygge på andre planeter, som opdeles i tre klasser:
  • Transdims planeter: Man kan ikke bygge på Transdims planeter. Men de kan laves om til Gaia planeter ved hjælp af et Gaia projekt. Det kræver en Gaia transformer, der bliver på planeten, efter at den er omskabt til en Gaia planet. Det er kun den race, der ejer Gaia transformeren, der må kolonisere planeten. Og racen behøver ikke betale en Q.I.C. for at gøre den beboelig. Gaia transformeren fjernes fra planeten, hvis der anlægges en mine på den.
  • Gaia planeter: Gaia planeter kan gøres beboelige ved at betale en Q.I.C.
  • Andre racers planeter: Man kan godt omdanne planettyper, der passer andre racer, til ens races egne krav. Men nogle planeter er lettere end andre. Det fremgår af dit faction-bræt, hvor svært det er at omdanne en planet. De skal terraformes en til tre gange. Prisen for en terraforming afhænger af, hvor langt fremme du er på terraforming research-området. Endelig er der the Lost Planet, som man kun kan opdage, hvis man har level 5 i Navigation.

  Der er seks forskellige research område, man kan udvikle.

  2. Start et Gaia-projekt: Hvis du vil gøre en Transdim-planet beboelig, skal du først lave den om til en Gaia planet ved hjælp af et Gaia-projekt. For at starte et Gaia project skal tre krav være opfyldt: A) Du skal have en Gaiaformer, B) du skal have adgang til en Transdim-planet, der ikke har en Gaiaformer, og C) du skal have råd til at betale prisen i power.

  • A) Du skal have en Gaiaformer på dit faction-bræt for at kunne starte et Gaiaprojekt. Du får Gaiaformere ved at øge dit level i Gaia Project research-feltet.
  • B) Tilgængeligheden af Transdim-planeter følger samme regler som miner.
  • C) Prisen i power for at starte et Gaiaprojekt falder, desto højere level du har i Gaia Project research-feltet. Level 1 og 2: Seks power, level 3: Fire power, level 4 og 5: tre power.
   Et Gaiaprojekt bliver færdigt runden efter, at du satte det i gang.

  Når du opgradere/bygge bygninger på kortet tager du dem fra dit faction-bræt og øger dermed din indtægt.

  3. Opgradere eksisterende bygninger: Dine bygninger kan opgraderes, så du får nye ressourcer og andre fordel. Når du opgraderer en bygning, fjerner du den oprindelige brik og placerer den på den rigtige række i dit faction-bræt (fra højre mod venstre). Når du tager trading stations og research labs, gøres det fra venstre mod højre. Prisen for at opgradere en bygning fremgår af dit faction-bræt. Du kan gøre en af følgende fire ting, når du vælger denne handling:

  • Opgradere mine til trading station. Det koster seks credits og to ore. Prisen reduceres til tre credits og to ore, hvis en eller flere modstandere har bygget en struktur tæt på (inden for to felter).
  • Trading station til planetary institute. Det koster seks credits og fire ore. Det udløser øjeblikkelig en særlig egenskab eller action til dig (se Appendix I i reglerne).
  • Trading station til research lab. Det koster fem credits og tre ore. Det udløser øjeblikkeligt en tech-brik, der gør, at din race stiger et level i et researchområde. Du må kun af en af hver slags tech-brikker. Hvis du tager en af de seks tech-brikker under en af research-områder, så skal du stige i det område. Hvis du tager en af de tre tech-brikker i rækken nedenfor, vælger du selv, hvilket research-området, du stige I. Hvis du opfylder bestemte betingelser, har du mulighed for at vælge en advanced tech-brik i stedet.
  • Research lab til academy. Det koster seks credits og seks ore. Du skal vælge, hvilke af de to akademier på til faction-bræt, du vil opgradere til. Det ene giver dig to knowledge hver runde, mens det andet til giver dig en action, så du kan få en Q.I.C. Når du opgradere til et akademi, får du desuden automatisk en tech-brik.

  Når du strukturer til en værdi af mindst syv point, kan du danne en føderation.

  4. Dan en føderation: Ved at forme en føderation modtager du en federation-brik efter eget valg. Du kan forme lige så mange føderationer, du vil, så længe du kan opfylde følgende betingelser:
  a) Du skal have strukturer til en værdi af mindst syv (Mine = 1, Tradion station/Research labs = 2, Planetary Institute/Academies = 3).
  b) Planeterne, der indgår i føderationen, skal støde op til hinanden, eller være forbundet ved hjælp af satellitter. Du bygger en satellit ved at bruge en power. Du placerer derpå en satellit på et ledigt felt ved enten en af dine planeter eller satellitter.
  c) Planeter og satellitter i en ny føderation må ikke støde op til planeter eller satellitter i føderationer, du har skabt tidligere.
  Den federation-brik, du vælger, giver dig øjeblikkelig de ressourcer og VP, der fremgår af brikkens grønne side. Du kan senere vende brikken om, så den grå side vender op, for at få en avancerede tech-brik eller avancere til level 5 i et research område.

  Når ens viden øges i de forskellige research-områder, kan det udløse bonusressourcer.

  5. Research: Ved at betale fire knowledge kan man stige et level i et research område. Hvis det level viser en ressource markerede med en stjerne, får du øjeblikkeligt den ressource som en engangsbonus. Alle andre fordele ved det research level er øjeblikkeligt aktiveret, og forbliver i effekt, så længe du er på det level.

  6. Power og Q.I.C. På den nederste del af Research-brættet er der syv lilla felter (power) og tre grønne (Q.I.C.). Du må udføre en power action ved at betale prisen i power og en Q.I.C action ved at betale prisen i Q.I.C. Hver handling må kun udføres en gang per runde. Det markeres ved at placere en action-brik på feltet.

  7. Special Action: Det er ikke alle, der kan foretage Special actions. Det kræver, at du har en komponent (faction-bræt, tech-brik eller round booster), der tillader en special action (kan genkendes på, at den grafisk vises som en ottekant på en orange baggrund). Handlingen er gratis, men kan kun bruges en gang per runde. De forskellige special actions er nærmere beskrevet i spillets Appendix III.


  8. Passe: Hvis du ikke kan eller ønsker at foretage en handling, melder du pas. Dermed kan du ikke få lov at lave flere handlinger i denne runde. Til gengæld må du tage en af de tre round boosters og returnere den, du startede runden med. Du må ikke beholde den, du har, og kan dermed ikke besidde den samme round boosters to runder i træk. Hvis du var den første spiller, der meldte pas i runden, tager du også first player-markøren.

  9. Gratis handling: Ud over din handling har du mulighed for at foretage en gratis handling, både før og efter din normale handling. Når du har passet, kan du dog ikke foretage flere gratis handlinger. Du har følgende muligheder:
  A) Fjern en power-brik fra område II i din power cyklus, for at flytte en power-brik fra område II til område III.

  • B) Brug fire power til at få en Q.I.C.
  • C) Brug tre power til at få en ore.
  • D) Brug en Q.I.C. til at få en ore.
  • E) Brug fire power til at få en knowledge.
  • F) Brug en power til at få en credit.
  • G) Brug en knowledge til at få en credit.
  • H) Bruge en ore til at få en credit.
  • I) Brug en ore til at få en power (i område I).

  10. Passiv handling: Selv om en spiller har passet, og dermed ikke kan foretage flere handlinger, kan vedkommende stadig oplade power. Hver gang en spiller bygger en mine eller opgraderer en struktur, må de øvrige spillere, der har mindst en struktur indenfor to felters nærhed bruge VP til at oplade power.
  Det gøres ved at bruge et færre VP end den power, du ville oplade. For at oplade 1/2/3/4 power skal du bruge henholdsvis 0/1/2/3 VP.
  Selv om du har flere strukturer i nærheden, må du kun oplade power for den af din strukturer, der har den højeste power value (se side 14 i regelbogen). Hvis du har to eller flere strukturer af samme værdi, vælger du selv, hvilken du vil bruge.
  Hvis du vælger at oplade, skal du oplade som meget power som muligt. Dog er er to undtagelser:

  • Hvis du ikke har power nok i område II i din power cyklus, skal du kun bruge VP svarende til det antal power, du kan oplade.
  • Hvis du ikke har VP nok, så oplader du kun for det antal VP, som du har.

  I Gaia Project scorer du både VP i hver runde samt ved spillets slutning.

  Sådan vinder du spillet

  Efter sjette runde scorer spillerne point en sidste gang.

  • Hver spiller får 1 VP får hver 3 credits/knowledge/ore, som man har.
  • For hvert level 3, 4 eller 5, du har passeret/nået på research-brættet, får man 4 VP. For eksempel giver det 12 VP, hvis man har nået level 5 i navigation.
  • Endelig får spillerne point afhængig af deres indbyrdes placering inden for seks områder:
   1) flest strukturer, 2) flest strukturer, der er del af en føderation, 3) kolonisere flest forskellige planettyper, 4) kolonisere flest Gaia-planeter, 5) kolonisere flest rumsektorer og 6) bygge flest satellitter.
   Spilleren, der er bedst placeret, får 18 VP, nummer to får 12 VP, nummer tre får 6 VP og nummer fire får 0 VP. Hvis to spillere er lige, får de gennemsnittet af de to pladser, de tager.

  Spilleren, der har flest VP til slut, vinder. Har to eller flere spillere lige mange VP, deler de sejren.

  Vurdering af Gaia Project

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Gaia Project er Terra Mystica i rummet, men i en mere strømlinet udgave. Det betyder dog ikke, at det er et spil, der egner sig til brætspils-novicer. Der er rigtigt meget at holde styr på, og spillet egner sig klart bedst til en fasttømret spilgruppe, hvor folk alle er øvede brætspillere. Men her vil spillet virkeligt også komme til sin ret. De mange forskellige racer og de mange muligheder for at score point i spillet, sikrer nemlig, at man kan hive det frem igen og igen, uden at det bliver ensformigt. Med andre ord et uhyre veldesignet mastodont af et brætspil, der brænder som en lysende ledestjerne på brætspilshimlen, klar til at tiltrække papskubbere med rumlængsel.


  Kommentarer til Gaia Project