2 - 2 spillere
45+ min
8+ år
 • familiespil
 • strategispil
 • Middelalder
 • Basilica

  Per von Fischer af Per von Fischer d. 7. August 2012

  I spillet Basilica er din modspiller og dig to mesterartikekter, der begge har fået til opgave at bygge den mægtigste katedral, verden endnu har set. Vi er i middelalderen, og kongen har bestemt, at den af arkitekterne, der udfører det bedste arbejde, vil blive kongeligt belønnet.

  Basilica er et enkelt spil for to spillere, men med mange og skiftende muligheder undervejs. Det er et spil, der kombinerer tile placement med worker placement.

  Opsætning af Basilica

  • Placer den lille spilleplade på bordet. Bland alle katedral-brikkerne, og læg dem i en bunke med ordre-siden op.
  • Tag de tre øverste brikker og læg dem på spillepladens øverste tre pladser, stadig med ordre-siderne op. De øverste pladser er ordrepladse og viser altid brikkernes ordre-side.
  • Tag endnu tre katedralbrikker og læg dem på de tre nederste pladser med hvælving-siden op. Hvælving-siden findes i fire forskellige farver, og nogle af brikker har to farver, og yderligere en kongekrone.
  • Placer den gule kongebrik lige før feltet 1 på spillepladen. Spillerne får hver seks kuber, der repræsenterer håndværkere, enten lysebrune eller mørkebrune. En af håndværkene bruges som pointmarkør, så tag den fra og stil den ved siden af kongebrikken.

  Spillerne får også hver fire forfremmelsesbrikker, mørkebrun til den ene og lysebrun til den anden, som med håndværkerne, og en enkelt møntbrik hver.

  Resten af spillets brikker, de otte stilladsbrikker, 12 mosaik-vinduesbrikker og to scorebrikker lægges i nærheden af pladen, så de er tilgængelige for spillerne.

  En tur i Basilica

  Den spiller, der sidst har besøgt en kirke eller katedral, får æren af at begynde. I Basilica skiftes spillerne til at udføre tre handlinger i en runde. Spillet har kun tre forskellige handlinger:

  • Placer en hvælving
  • Placer en håndværker
  • Udfør en ordre

  Spilleren, hvis tur det er, skal udføre tre handlinger, hverken mere eller mindre, i hvilken som helst kombination eller rækkefølge. Den eneste begrænsning er, at det er kun muligt at placere en håndværker, umiddelbart efter en hvælving er lagt.

  Du må altså i din tur for eksempel: lægge to hvælvinger og en håndværker. Eller udføre tre ordrer. Eller en ordre, en hvælving og en håndværker, og så videre i den dur.

  Handling: placer en hvælving

  Katedralen i spillet bygges ved, at spillerne efterhånden lægger hvælvingsbrikker op neden for spillepladen. Der er plads til fem brikker horisontalt. Spilleren, der gerne vil lægge en ny brik, kan vælge imellem de tre, der lige nu ligger på den nederste række på spillepladen. Brikken må kun lægges til bygningen, hvis den lægges horisontalt eller vertikalt (aldrig diagonalt) op af en brik, der allerede findes, og kun indenfor bredden af fem brikker. Tofarvede hvælvingsbrikker må ikke lægges op ad andre tofarvede brikker.

  Når en spiller tager en hvælvingsbrik for at lægge den til under pladen, vendes den ordrebrik, der ligger lige over, og lægges der, hvor hvælvingsbrikken var. En ny ordrebrik trækker derpå fra bunken og lægges i stedet for den vendte ordrebrik. De seks pladser på spillepladen skal altid fyldes med det samme. Hvis bunken med brikker løber tør, så blandes alle kasserede brikker til en ny bunke. Hvis bunken løber tør for anden gang, slutter spillet i samme øjeblik, en ny brik skulle have været taget.

  Handling: Placer en håndværker

  En spiller kan kun placere en håndværker umiddelbart efter placeringen af en hvælvingsbrik, og kun hvis spilleren har flere håndværkere på hånden. Brikken kan kun placeres på den hvælvingsbrik, der lige er blevet lagt. Der kan aldrig stå mere end en håndværker på en brik.

  Handling: Udfør en ordre

  Spilleren må vælge en af de tre ordrebrikker øverst på spillepladen, udføre ordren på brikken, hvorefter brikken kasseres og en ny lægges i stedet. Ordrer gør det muligt at flytte håndværkere rundt, forfremme en håndværker, tage en håndværker tilbage på hånden og flere andre ting. Det er ordrene, der virkelig kan ændre situationen i spillet.

  En ordre giver ret til at lægge en stilladsbrik i stedet for en hvælvingsbrik – stillads blokerer, de kan ikke flyttes, og der kan ikke placeres håndværkere på dem.

  Visse ordrer har et møntsymbol, hvilket betyder, at modspilleren må betale en mønt, hvis han har en, og udføre brikkens betalte ordre, selvom det ikke engang er hans tur.

  Kongen flytter og der scores point

  Den gule brik, kongen, flyttes et felt fremad, hver gang der lægges en hvælvingsbrik med en kongekrone på. Når kongen rammer felterne 10, 20 og 30, udløser det en pointscoring. En scoring afbryder den spillers tur det er, og hvis han har flere handlinger tilbage i sin tur, er det bare ærgerligt.

  Scoring

  Point scores efter hvor mange hvælvingsbrikkker med samme farver, der ligger forbundet, horisontalt eller vertikalt. Brikker med to farver kan tilhøre to forskellige områder samtidig, og tæller i begge. En ensfarvet brik, der ligger for sig selv, uden at være forbundet til en anden af samme farve, tæller som et område. Tofarvede brikker skal være forbundet til mindst en anden brik i en af farverne for at tælle med.

  Den spiller, der har flest håndværkere på en af brikkerne i et givent område, får et point for hver brik, der sammen udgør området. Den spiller, med færrest håndværkere i et område, får et point for hver håndværker. Hvis spillerne har lige mange håndværkere, så får ingen af dem noget som helst.

  Områder uden håndværkere ignoreres og scorer ingen point.

  Forfremmelser og glasmosaikker giver fordele

  Der, der virkelig kan øge antallet af point, der scores, er forfremmede håndværkere og tilstedeværelsen af glasmosaik-brikker. En håndværker forfremmet til arkitekt scorer dobbelt point til den spiller med flest håndværkere i området, og det endda selvom det er ikke er arkitektens ejer! En dårligt placeret arkitekt kan være katastrofal i Basilica. En glasmosaikbrik lægger to point til områdets værdi, uanset hvilken spiller der har håndværkermajoriteten.

  Efter en scoring

  Læg alle de point sammen, hver spiller har fået efter scoring, og marker det med den ene håndværkerbrik, der blev lagt til side i begyndelsen. Når en spiller passerer 30 point, tager han brikken med +30, og når han passerer 60, vender han den til +60-siden.

  Efter hver scoring fjernes alle håndværkere og forfremmelsesbrikker, og spillerne får dem tilbage på hånden.

  Nu er de to rækker af hvælvingsbrikker tættest på spillepladsen færdige dele af katedralen. De to rækker fjernes helt, brikkerne lægges til kasserede brikker, og den underliggende struktur af brikker flyttes op til pladen, uden at deres indbyrdes placering ændres. Til sidst tages de stilladsbrikker, der eventuelt er lagt, og lægges tilbage.

  Glasmosaikker bliver liggende og kommmer kun tilbage i spil, hvis de fjernes som en del af katedralen efter en scoring.

  Sådan vinder du spillet

  Efter tredie scoring, når kongen flytter hen på 30-feltet, scores for sidste gang, og spillet slutter. Spilleren med flest point er vinderen.

  Bemærk at spillet kan slutte før tid: Hvis bunken med hvælvingsbrikker er løbet tør for anden gang, udløser det en sidste scoring.

  Vurdering af Basilica

  Per von Fischer
  Per von Fischer mener ...

  Basilica er et lille fremragende tænkespil for to spillere. Der er let at sætte op og tager ikke lang tid at spille. Jeg vil vove at påstå, at to spil aldrig bliver ens på grund af den måde, spillet er struktureret på.

  Der er ingen tekst på nogen af brikkerne, hvilket er en fordel for især yngre spillere. Firmaet foreslår, at 12 år er minimumsgrænsen for spillere, men jeg tror sagtens, at yngre spillere hurtigt kan forstå spillet. Dog kan scoring og optælling af point være svært og kræve en ældre spiller eller en voksen hjælper.


  Kommentarer til Basilica