2 - 4 spillere
90+ min
12+ år
 • strategispil
 • Oldtid
 • Regler på dansk

  Tigris & Eufrat

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 21. August 2010

  I området mellem Eufrat og Tigris opstod nogle af de første egentlige landbrugssamfund for cirka 9.000 år siden, og for cirka 6.000 år siden kendes de første byer. Grundlaget herfor var flodernes vandmasser, hvor de årlige højvander bevirkede, at området var særdeles frugtbart. Flere højkulturer udvikledes her i Mesopotamien (egl. '(landet) mellem floderne'). Langs Tigris lå i oldtiden de store assyriske byer Assur og Ninive.
  Den Store Danske

  Civilisationens vugge findes i det frodige landskab mellem floderne Eufrat og Tigris i Irak, og nu har du chancen for, at din civilisation bliver den dominerende. I Tigris & Eufrat kæmper to til fire spillere om at opbygge den største civilisation. Man dyster inden for fire områder: befolkning, templer (religion), landbrug og marked (handel). Hvert område har sin specielle pointfarve.

  Setup

  Tigris & Eufrat er et dejlig nemt spil at give sig i kast med, da man nærmest ikke skal bruge noget tid på at sætte spillet op. Der skal blot placeres 10 templer med hver sin skat på brættet. Hver spiller får et dynasti – bestående af fire ledere – to katastrofebrikker og trækker seks tilfælde civilisationsbrikker (befolkning, tempel, landbrug og marked), og så er man klar.

  Spillet

  Hver gang en spiller har sin tur, må denne udføre to handlinger i
  vilkårlig rækkefølge. Man må gerne udføre den samme handling to gange.

  • Placere en lederbrik (konge, præst, bonde eller købmand).
  • Placere en civilisationsbrik.
  • Placere en katastrofebrik (til at ødelægge andre spilleres planer, da den ødelægger en allerede lagt civilisationsbrik).
  • Ombytte op til seks brikker.

  Når en spillers tur er slut, trækker han og andre spillere, der har brugt civilisationsbrikker, nye brikker, så alle har seks brikker.

  Placering af brikker

  Spilbrættet består af firkanter. Brikker, der placeres vandret eller lodret på hinanden, udgør en region. Rummer regionen mindst en lederbrik, er det et kongerige. Så længe der kun en af lederbrik af hver type (konge, præst, etc.) ånder alt fred og idyl, og spillerne scorer point ved at lægge civilisationsbrikker, der matcher lederbrikker (for eksempel scorer ejeren af bondelederbrikken et blåt point, hver gang der tilføjes en landbrugs-civilisationsbrik til kongeriget).

  Så er der krig

  Hvis der er to ledere af samme slags i en kongerige (enten ved at to kongeriger er smeltet sammen, eller ved at en leder placeres i et kongerige, hvor der i forvejen er en leder af samme slags) udbryder der krig.

  • Når en leder placeres i et kongerige, hvor der allerede er en leder af samme slags, afgøres kampen ved, at angriberen (den spiller, der netop har placeret en leder) og forsvareren begge tæller, hvor mange templer, der støder direkte op til deres leder. De må desuden tilføje flere templer fra brikkerne fra hånden. Vinderen er den, der har flest templer (Forsvareren vinder, hvis man har lige mange templer). Taberen skal tage sin lederbrik op på hånden igen.
  • Når to riger smelter sammen, afhænger de enkelte lederes styrke af antallet af civilisationsbrikker af samme slags i deres kongerige. Desuden må man tilfølge ekstra brikker fra hånden til kampen. Taberen af kampen skal fjerne sin lederbrik samt alle civilisationsbrikker af samme slags fra brættet. Det kan betyde, at kongeriget opdeles igen, og konflikterne er til ende. Det er den spiller, der placerede brikken, der forenede kongerigerne, der bestemmer, i hvilken rækkefølge konflikterne – hvis der er flere – skal afvikles, hvilket giver store taktiske muligheder.

  Udødelighed

  Ud over at skabe kongeriger kan man også satse på at opbygge monumenter. Det sker ved, at man får lagt fire ens civilisationsbrikker i et kvadrat. Spilleren, der lagde den sidste brik, kan så vende alle fire brikker om og placere et monument ovenpå. Monumenter giver løbende point i to forskellige områder, men man skal være hurtigt, da antallet af monumenter er begrænset. Monumenterne kan ikke ødelægges, men det er muligt at erobre dem ved krig.

  Købmanden snupper tempelskatten

  De 10 skatte, der blev fordelt ud på 10 templer fra start, kan erobres, når der er mere end en skat i et kongerige. Så må den spiller, der har købmanden i kongeriget, tage alle skattene undtagen en. Er der ingen købmand, må skattene ikke tages.

  Vinderen

  Spillet slutter, når der kun et en eller to skatte tilbage på brættet, eller når alle civilisationsbrikkerne er brugt.
  Derpå sammenligner alle spillere antallet af point i det område, hvor de er svagest. Man må bruge de skatte, man har samlet sammen, som jokere, altså som en hvilken som helst farve.
  Vinderen er den spiller, der har flest point i det område, hvor vedkommende er svagest. Det er spillets helt store genitræk. Du kan nemlig ikke vinde ved blot at være stærk inden for en kategori, men skal satse på at være så allround som overhovedet muligt.

  Vurdering af Tigris & Eufrat

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Tigris & Eufrat er et rigtigt godt og velafbalanceret spil. Reglerne er forholdsvis simple, men med masser af taktiske muligheder. Held spiller en rolle, men strategi og taktik er vigtigst. Vinderreglerne gør samtidig, at spændingen om, hvem der vinder, bevares til sidste træk. Det er nemt at lære, da den 12-siders regelbog er udstyret med masser af eksempler.

  Spillet udkom første gang i 1997 i Tyskland. En dansksproget version udkom i 1998.


  Kommentarer til Tigris & Eufrat