2 - 4 spillere
120+ min
12++ år

Anno 1800

af Tina Christensen d. 31. January 2023

Anno 1800 er et spil for 2-4 personer, hvor hver spiller opbygger en industri- og handelsnation på hver sin ø og konkurrerer om at få mest indflydelse, først og fremmest ved at tilfredsstille befolkningens forskellige krav.

Ideen til Anno 1800 kommer fra computerspillet af samme navn og implementerer mange af elementerne derfra såsom udforskning, opbygning af industri og fokus på befolkningens tilfredshed. Spillet er designet af Martin Wallace, som også har lavet mange andre solide spil, f.eks. Brass, London og A Few Acres of Snow.

Spiltiden er angivet på æsken til 2 timer, men kan sagtens være 3-4 timer, da det er et forholdsvist komplekst spil, hvor man skal balancere sin befolkningssammensætning og vækst med opbygningen af industrien, fordi befolkningen både giver nye muligheder for fremskridt, men stiller også øgede krav.

På hver spilleres bræt er der øverst plads til befolkningen i de 5 kategorier: grønne farmere, blå arbejdere, røde håndværkere, lilla ingeniører og lyseblå investorer. I midten er der plads til industribygninger, der producerer resurser. Nederst er der plads til skibe, som giver mulighed for udforskning, så spillerbrættet kan udvides.

Spillets idé

Man starter med 9 befolkningskort på hånden, og spillet slutter, når 1 spiller får spillet sit sidste kort. Det er dog ikke så let, som det kunne lyde, da man undervejs løbende får nye kort på hånden, når forskellige af ens handlinger øger befolkningen.

Hver spiller starter med en ø, hvor man har en række industribygninger, et skibsværft, to handelsskibe og et udforskningsskib. I de øverste 5 bygninger bor befolkningen, som er 5 typer kuber: grønne farmere, blå arbejdere, røde håndværkere, lilla ingeniører og lyseblå investorer. Man starter med 4 farmere, 3 arbejdere og 2 håndværkere, og for hver af dem får man et befolkningskort, som findes i to typer: den ene slags svarer til farmere og arbejdere, og den anden slags til håndværkere/ingeniører/investorer. Hver gang man i løbet af spillet erhverver en ny befolkningskube, får man også et nyt tilsvarende kort. Kortene har øverst en række krav, for at man kan spille kortet fra hånden ned på bordet. Nederst er der en bonus, man får én gang efter kortet er spillet, samt et antal point i slutspillet. Nu gælder spillet så om at opfylde disse krav ved at udbygge sin ø med nye industribygninger eller handle sig til de pågældende resurser hos modspillerne.

Spillets forløb

I midten af bordet ligger alle de tilgængelige industribygninger, skibsværfter og skibe. Alle bygninger er associeret med enten farmere, arbejdere, håndværkere eller ingeniører og har plads til at blive aktiveret af to kuber, vist med symboler i de to nederste hjørner (se bygningerne på billedet af spillerpladen).

I en spillers tur tager man én handling. Der er 9 handlinger at vælge imellem.

1. Ekspandér – køb en ny industribygning, skibsværft eller skib
2. Spil og aktivér befolkningskort
3. Byt befolkningskort
4. Øg arbejdsstyrken
5. Opgradér arbejdsstyrken
6. Gør dit landareal større
7. Udforsk den nye verden og få en handelsstation
8. Tag ekspeditionskort
9. Hold festival – få befolkningskuber, handelstokens og udforskningstokens tilbage

Ekspansion – byg bygninger, værfter eller skibe

For at erhverve en industribygning skal man betale prisen, som er vist øverst. Hvis man gerne vil producere kedeldragter, skal man betale uld og kul. Det kan man gøre ved at placere en grøn kube på sin uld-bygning, som er fortrykt på spillerpladen, samt placere en rød kube på den kul-bygning, der er fortrykt. Herefter vender man den nyerhvervede bygning med den anden side opad (siden med prisen nedad) på sin spillerplade.

Når man betaler for en bygning, kan man også benytte andre spilleres industribygninger, enten fordi man ikke selv har resursen, eller der ikke er flere ledige pladser til kuber på den pågældende bygning. Så betaler man i stedet med handelstokens: 1 for farmere og arbejdere, 2 for håndværkere og 3 for ingeniører. Spilleren hvis bygning benyttes, kan ikke afslå, men modtager 1 guld i betaling fra den aktive spiller. Der skal ikke skal placeres en kube på bygningen, så det koster ikke modspilleren noget.

Hvis man bygger skibe, kan man bygge et skib pr. værft man har. Værfterne har en styrke 1, 2 eller 3, som angiver, hvor stærke skibe, det kan bygge. Hvert skib giver spilleren handelstokens eller udforskningstokens, afhængig af skibstypen.

Øge og opgradere arbejdsstyrken

Man kan øge sin arbejdsstyrke ved at købe op til 3 befolkningskuber for den pris, der er angivet øverst på spillerpladen, hvor kuberne har hjemme. For eksempel kan en grøn kube købes ved at betale planker, mens en blå kube koster både mursten og planker. Når man får nye kuber, får man også tilsvarende befolkningskort.

Man kan opgradere sin arbejdsstyrke ved at betale den pris, der er angivet mellem felterne øverst på spillerpladen. Det koster for eksempel mursten at opgradere en farmer til en arbejder.

Udforskning og udvidelse af hjemøen

På et tidspunkt bliver pladsen trang på spillerpladen, og man kan bruge udforskningstokens på at udvide territoriet med en ny plade, som altid har fire landarealer og 2 pladser til skibe. Den første nye ø koster 1 udforskningstoken, de næste henholdsvis 2, 3 og 4 tokens, hvorefter man ikke kan få flere. Øen kommer også med en lille bonus, eksempelvis en industribygning, et skib eller et par farmere.

Nogle af de varer man skal bruge findes ikke på spillepladen i midten. Det gælder for eksempel bomuld, kaffe og sukker. Man kan ved at betale udforskningstokens på samme måde som for de nye øer, få en handelsstation i den nye verden. Man får en tile med 3 resurser, som kun man selv kan handle sig til. Hvis man er den eneste, der har opdaget en handelsstation med kaffe, kan andre ikke handle sig til kaffe. Man får også 3 befolkningskort på hånden.

Spille befolkningskort

Efterhånden som man får opbygget en industrination, bliver man i stand til at spille befolkningskort fra hånden. De der svarer til farmere og arbejdere, er forholdsvis nemme at spille, mens de kort man får for håndværkere, ingeniører og investorer er væsentligt sværere at opfylde kriterierne for, men de giver til gengæld 8 point i slutspillet og en god bonus efter kortet er spillet.

Spillet har også en række offentlige missioner, man kan opfylde for at få en fordel eller slutspilspoint, og så er der ekspeditionskort, man kan købe for udforskningstokens, som giver point for befolkningskuber i slutspillet.

Tina Christensen mener

Spillet giver en god fornemmelse af at opbygge en industrination i konkurrence med modspillerne. Der er ikke så meget direkte interaktion mellem spillerne, og hvis en modspiller snupper en bygning for næsen af dig, er det ikke helt katastrofalt, da du stadig kan handle resursen med vedkommende. Men man vil jo hellere selv være den, der producerer dynamit og tjener penge fra de andre. Det er en interessant mekanik, at spillet slutter, når en spiller spiller sit sidste befolkningskort, samtidig med at man bliver ved med at trække flere og flere befolkningskort, når man laver bestemte handlinger. Det kan gøre det svært midtvejs at forudsige, hvor langt spillet bliver. Da det giver 7 point at være den, der lukker spillet, er der et incitament for nogle til at gå efter at afslutte, mens andre er i gang med den helt store ekspansion. Det er ret tilfredsstillende at bygge sin industrination op og endelig, endelig få skaffet både rom og cigarer til et kort man længe har siddet med. Selv om spillet har mange muligheder, er det veldesignet, så man kan bevare overblikket. De mange ikoner er lette at afkode og hjælper en til at forstå kort og huske omkostningerne ved de forskellige handlinger. Der er også hjælp at hente i en glimrende oversigt over handlinger og resurser til hver spiller. Alt i alt en klar anbefaling herfra til dig, der kan lide resursemanagement med et strejf af udforskning og teknologiopbygning.


Kommentarer til Anno 1800