1 - 4 spillere
75+ min
13+ år
 • strategispil
 • Worker Placement
 • Oldtid
 • Relateret læsning


  Glass Road

  Morten Greis af Morten Greis d. 7. November 2013

  Glass Road handler om “glasvejen” i Bayern, som er en rute, der strækker sig over 200km, og hvor der i næsten 700 år lå værksteder, der producerede glas. Den dag i dag kan man stadig se sporene af værkstederne, udgravningerne, skovrydningerne og de mange andre levn, som værkstederne i generationer skabte.
  I Glass Road har I hvert jeres værksted, som skal producere glas ved at bruge specialister og håndværkere til at skaffe råvarer, rydde skov, omsmelte kvartssand og producere mursten.

  Sådan opsættes Glass Road

  • Fordel til hver spiller 1 sæt kort, 1 plade med ressourcehjul, 1 landsskabsplade
  • Anbring terrænbrikkerne på de angivne felter på landskabspladen (skov, lysning, grusgrav, dam)
  • Anbring pladen med ressourcehjul på højkant, og drej pilene, så den største peger opad.
   De to ressourcehjul i deres startposition. Til venstre for hovedpilen de producerede varer (glas, mursten), og til højre råvarerne (kul, vand, tømmer osv.).
  • Anbring en ressourcebrik på hver af de angivne felter på ressourcehjulene – så der i alt er fordelt 10 brikker.

  Anbring pladen med bygningsfelter midt på bordet. Vend den side opad, som svarer til antallet af spillere. Placer bygningsbrikkerne med bagsiden opad på de matchende felter (blå brikker på blåt felt etc.). Fordel nu bygningsbrikker på felterne på pladen.

  Giv startbrikken til en vilkårlig spiller.

  Sådan spilles Glass Road

  Glass Road varer fire runder (som solitaire varer det syv runder), og i hver runde skal der spilles tre rollekort, som giver ressourcer, rydder skov og lignende på landskabspladen og giver lov til at købe og anbringe bygninger, som giver point og ressourcer.

  Rundens opbygning

  • Rollekort vælges
  • Alle vælger et rollekort, som spilles med bagsiden opad
  • Spillerne afslører deres rollekort på skift, reagerer på hinandens rollekort og udfører kortenes handlinger
  • Når hver spiller har afsløret tre rollekort slutter runden

  En runde i Glass Road

  Rollekort vælges
  Hver spiller vælger i skjul 5 kort ud af de 15 kort, spilleren har på hånden. Efterfølgende vil tre af de fem kort blive aktivt spillet.

  • Ved en spiller: Der vælges et antal kort ud fra rundetabellen blandt de kort, som ikke blev brugt forgående runde

  Rollekortene spilles
  Begynd med førstespilleren. Denne afslører nu sit kort.

  • Hvis nogen af de andre spillere har samme kort på hånden (dvs. det er hverken i den tilbageværende stak af 10 kort, eller lagt ned med ryggen opad og venter på at blive afsløret), skal de spillere straks ligge det i spil (ved det afmærkede område på landskabspladen).
   • Hvis en spiller allerede har spillet to kort tidligere i runden på denne måde, skal spilleren ikke spille et tredje kort.
  • Hvis ingen andre har spillet kortet som reaktion, må spilleren nu tage ingen, en eller begge handlinger på kortet. Hvis kortet skal har en aktiveringspris, skal den betales en gang, uanset om kortets ene eller begge handlinger bruges.
  • Hvis andre har spillet kortet som reaktion, må alle, der spillede kortet, bruge ingen eller en af kortets handlinger. Har kortet en aktiveringspris, skal den betales, hvis handlingen anvendes.
   Når effekten af kortet er udspillet, er det næste spillers tur til at afsløre sit kort. Gentag forløbet, indtil alle spillere har afsløret tre kort fra deres hånd.
   • Ved to spillere: I stedet for at vælge kort samtidigt og ligge dem ned, skiftes spillerne til at spille et kort fra deres hånd. Hvis modspilleren har et matchende kort, skal det spilles. Runden slutter, når en spiller ikke har et kort på hånden. Eneste undtagelse er, hvis modspilleren kun har fået spillet to kort. I så fald må modspilleren spille et tredje kort, som modstanderen ikke må reagere på.
   • Ved en spiller: Bland de valgte rollekort. Vælg et tilfældigt, og vælg kun en handling på kortet. Bliv ved, indtil der kun er to kort på hånden. Vælg mellem de to kort, og tag op til begge handlinger på det valgte kort. Det sidste kort bruges ikke.

  Bygningerne i løbet af runden

  Der er tre kategorier af bygninger. De blå bygninger, som typisk giver ressourcer hver gang de anvendes, de gule bygninger, som giver en bonus, når de anbringes på spillepladen, og de brune bygninger, som ofte er dyre men mange point værd mod slutningen af spillet.


  De blå bygninger må aktiveres når som helst både i ens egen og i andre spilleres tur, så længe man kan betale prisen for aktiveringen.

  Landskaberne

  Der er fire typer landskab på landskabspladen – skov, lysning, dam og grusgrav – og der må ikke bygges bygninger oven på de forskellige typer terræn.
  Man kan altid, som en fri handling fjerne et stykke terræn, fra landskabspladen, men nogle gange er det en fordel at besidde de forskellige typer terræn, og de kan kun generhverves gennem rollekortene og visse bygninger.

  Når runden er slut

  Førstespiller-brikken gives videre

  • Ved 2 og 4 spillere: Brikken gives til sidemanden.
  • Ved 3 spillere: Brikken gives til spilleren med færrest bygninger på landskabspladen. Har to spillere lige få, gives brikken videre til den i rækkefølgen sidste spiller med færrest bygninger.
  • Ved 1 spiller: Førstespillerbrikken anvendes ikke.

  Rollekortene samles

  • Ved 2,3 og 4 spillere: Kortene samles, så der er 15 kort at vælge imellem igen
  • Ved 1 spiller: Kortene anvendt i denne runde ligges til side, og må ikke anvendes i følgende runde. Kortene fra forrige runde må nu tages i brug igen.

  Vinderen af spillet

  Efter fjerde (syvende) runde tælles point op. Spilleren med flest point er vinderen.
  Hver af de tre basis-bygninger på landskabspladen giver point for ressourcer (såfremt de ikke er blevet forbedret i løbet af spillet):

  • 1 point pr. mursten
  • 1 point pr. glas
  • ½ point pr. kvartssand (rund ikke af)
   Hver bygning er 0 eller flere point værd, og nogle bygninger giver bonuspoint. Summen af bygningers point og point for ressourcerne afgør den endelige pointscore og vinderen.

  Vurdering af Glass Road

  Morten Greis
  Morten Greis mener ...

  Glass Road er udviklet af Uwe Rosenberg, der er kendt for spillene Agricola, Ora & Labora, Le Havre og Caverna. Han har med Glass Road skabt et spil, der bruger et ressource-hjul, som i Le Havre og Ora & Labora til at opbygge et landskab med forskellige værksteder, der producerer ressourcer og point til at vinde spillet med i lighed med klostrene i Ora & Labora og gårdene i Agricola. Glass Road adskiller sig fra dem ved ikke at være et worker placement-spil, og Glass Road bliver sit eget spil via rollekortene.

  Rollekortene giver et spændende, taktisk spil, hvor man hele tiden skal balancere ressourcer og (mulige) bygninger med, hvilke rollekort, man vælger, og rækkefølgen, de spilles i. Med et godt træk får man både spillet sine egne kort med optimal effekt, og udnyttet sine ekstra kort, mens de svækker modspillernes træk. Mekanikken er meget lig rollekortene i Race for the Galaxy, og den skaber en underholdende interaktion mellem spillerne.

  Glass Road er i lighed med andre spil i denne genre, hvor der skal balanceres ressourcer, specialbygningers effekter og rollekortenes effekter, mens man prøver at opnå ens planlagte mål. Det kan virke overvældende, første gang man sætter sig ved bordet, men efter en runde eller to, begynder et mønster at danne sig, og snart afslører spillet sig, som en god udfordring. Glass Road er således et solidt og hyggeligt spil at kaste sig over.


  Kommentarer til Glass Road