2 - 6 spillere
120+ min
10+ år
 • krigsspil
 • temaspil
 • Terningspil
 • Regler på dansk

  Risk

  Johnn Esbensen af Johnn Esbensen d. 5. December 2010

  Risk er en af klassikerne blandt brætspil. Første udgave blev udgivet tilbage i 1959. I Risk skal spillerne bruge både strategi og held for at erobre verdensherredømmet. Spillerne har hemmelige missioner, der beskriver, hvordan de opnår rollen som verdens hersker – og derved vinder spillet.

  Setup

  Ved spillets start vælges en general. Generalen er en slags ‘bankør’, der sørger for, at spillerne får de kort og arméer, de har krav på gennem spillet.

  • Hver spiller vælger en farve og tager de tilhørende armé brikker
  • Hvis spillet spilles med færre end seks spillere, fjerner generalen de missionskort, der hører til de farver, der ikke er valgt. Herefter blandes missionskortene og hver spiller får ét. Missionen holdes hemmeligt, og afsløres først når missionens mål er opnået
  • Spillerne tildeles et antal arméer (antallet varierer i forhold til antallet af spillere) Infanteri = 1 armé, kavaleri = 5 arméer og artilleri = 10 arméer
  • Generalen blander Risk-kortene og fordeler alle kortene mellem spillerne
  • Spillerne fordeler nu deres arméer på de territorier, der er på deres Risk-kort. Der skal være mindst en armé enhed på hvert territorium
  • Alle Risk-kortene blandes igen og lægges ved generalen.

  Så kan spillet gå i gang.

  Runderne

  Spilleren til venstre for generalen starter.

  I starten af hver runde modtager spilleren nye arméer, hvis han kontrollerer et eller flere kontinenter. Der er forskel på, hvor mange arméer hvert kontinent giver.

  For at erhverve nye arméer kan der også indløses tre Risk-kort – enten tre ens eller tre forskellige. Tre infantarikort = fire arméer, tre kavalerikort = seks arméer, tre artillerikort = otte arméer og tre forskellige kort = 10 arméer. Der kan bruges ét jokerkort i alle nævnte kombinationer.

  Risk-kortene optjenes, når en spiller har erobret et nyt territorium i sin angrebsrunde.

  Når spilleren har erhvervet eventuelle nye arméer, kan han vælge mellem følgende handlinger:

  1. hente forstærkning
   eller
  2. angribe modstandere

  1. Hente forstærkninger

  Hvis en spiller vælger at hente forstærkninger, skal han tælle sine territorier op. Antallet deles med tre og rundes ned. Spilleren modtager dette antal arméer, som han frit kan placere på et eller flere af sine territorier.

  Hvis spilleren vælger denne handling, kan han ikke angribe i samme runde.

  2. angribe modstandere

  En spiller kan i sin runde angribe en eller flere modstandere. Angrebene afgøres et efter et.

  Spillerne kan kun angribe modstanderens territorier, der støder op til eller med en stiplet linje er forbundet til det territorium, hvor der angribes fra.

  Angriberen skal tydeligt fortælle, hvilket territorium han vil angribe, fra hvilket territorium han vil angribe fra, og med hvor mange arméer han vil angribe med.

  Slaget afgøres med terninger. Angriberen får én terning for hver af de første tre arméer, han angriber med. Angribes der med mere end tre får han ikke yderligere terninger. Forsvareren må bruge én terning hvis han har en armé i det territorium, han skal forsvare. Hvis han har to eller flere arméer i territoriet, må han bruge to terninger.

  Når spillerne har slået deres terninger, skal de sammenlignes. Først sammenlignes angriberens og forsvarerens terning med højst antal øjne. Den der har højst antal øjne vinder, og modstanderen fjerner straks en armé. Er antallet af øjne ens vinder forsvareren, og angriberen fjerner en armé. Hvis begge spillere har slået med mere end en terning, sammenlignes de næsthøjeste terninger efter samme regler.
  Når dette er afgjort, kan angriberen vælge at angribe territoriet igen, hvis der stadig er flere forsvarere tilbage. Han kan også vælge at angribe et andet territorium.

  Hvis angriberen vinder og udslettet alle forsvarende arméer i et territorium, skal han straks flytte sin angribende armé ind i det nye territorium. Arméen, der flyttes, skal mindst være lige så stort som arméen, der blev angrebet med.

  Angriberen har ret til at fortsætte sine angreb fra nyvundne territorier.

  Hvis en spiller i sin runde vinder et eller flere nye territorier, får han ét Risk-kort af generalen. Risk-kortene kan i senere runde byttes i sæt af tre for forstærkninger.

  I slutningen af en spillers runde kan han frit flytte arméer mellem territorier, der grænser op til hinanden. HUSK at der altid skal være mindst en armé på hvert territorium.

  Vinderen

  Vinderen af spillet er den spiller, der først når målet på sit missionskort, eller den spiller der har held til at overtage hele verden.

  Vurdering af Risk

  Johnn Esbensen
  Johnn Esbensen mener ...

  Risk er et strategispil i den lettere ende og er derfor let at lære. Spillets udfald beror på en blanding af strategi og held (terningekast). Dette gør, at vinderen ikke altid er den mest taktiske, men ofte den spiller der har de heldigste terningslag.

  Risk kendes af rigtig mange unge som gamle og er i årevis blevet spillet rundt om i landets ungdomsklubber, efterskoler og private hjem. Spillet er stadig populært og findes i et utal af varianter med forskellige temaer som for eksempel Star Wars, Ringenes Herre og så videre.


  Kommentarer til Risk