2 - 5 spillere
120+ min
10+ år
 • krigsspil
 • temaspil
 • Terningspil
 • Fantasy
 • Risk: Godstorm

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 6. July 2012

  Jorden skælvede under Mentors sandalklædte fødder. Han knugede hårdt om sit spyd, mens rystelserne fortog sig. Ved siden af sig kunne han høre Phormio hviske en stille bøn til Zeus.
  Atter rystede jorden, denne gang kraftigere. Mentor forbandede endnu en gang den tætte tåge, der hele morgenen havde lagt sig over den græske hær, og gjort det umuligt at se bare 50 meter frem.
  Endnu en gang mærkede Mentor jorden ryste, og nu kunne han også høre en svag lyd af metal mod metal.
  "Krigere. Venner. Vær klar, babylonerne er næsten over os. Vi skal vise dem, hvad vi er lavet af." General Etors stemme lød klar gennem tågen og blev efterfulgt af et halvhjertet råb fra de menige soldater. Alle vidste, hvad rystelserne betød. En af babylonernes guder var hidkaldt, mens grækerne kæmpede uden gudestøtte.

  I Risk Godstorm kæmper fem ældgamle civilisationer om at blive den dominerende. Og hver civilisation støttes aktivt af dens guder (panteon). Krigen foregår både i The Ancient World og i the Underworld. Hver spiller råder ud over sine jordiske tropper over fire forskellige guder – en himmelgud, en krigsgud, en dødsgud og en magigud – der kan hidkaldes og give ens armeer fordele i kamp. Samtidig giver de spillerne mulighed for at få mirakel-kort, som øger ens muligheder for at vinde. Når ens tropper dør, er de ikke ude af spillet, men fortsætter kampen i underverdenen.

  Spillet bruger de normale kampregler fra Risk, så de vil ikke blive gennemgået her.

  Risk Godstorm kan spilles af to til fem spillere. Nedenstående regler gælder for tre til fem spillere.

  Gør spillet klar

  • Begge spilleplader (The Ancient World og the Underworld) foldes ud. De fem panteon-kort – græsk, nordisk, keltisk, egyptisk og babylonsk mytologi – placeres over the Underworld sammen med reference-kortet. Sæt gudefigurerne på deres panteon-kort.
  • Epoke-markøren placeres på ”First Epoch”-feltet på reference-kortet.
  • Bland territorie-kortene og læg dem i en bunken. Gør det samme for de fire forskellige slags mirakel-kort.
  • Fra start vil fire territorier være ramt af plager. Træk fire kort fra territorie-bunken og læg en plague-markør på landet på spillebrættet. Læg de fire trukne kort tilbage i territorie-bunken og bland dem igen.
  • Hver spiller vælger et panteon. Spillerne afgør, hvem der vælger først, ved at rulle terningen. Den, der slår højest vælger først, derpå den der slår næsthøjst, etc.
  • Akkurat som i normalt Risk får spillerne tropper afhængigt af antallet af spillere. To spillere tager 30 tropper, tre spiller tager 35 tropper, fire spiller tager 30 og fem spillere tager 25 armeer.
  • Derpå deles territoriekortene ud et af gangen, begyndende med den spiller, der først valgte et panteon, og derpå rundt i urets retning. Når alle kortene er fordelt, sætter spillerne en arme på hvert territorium, de har. Derpå skiftes de til at sætte tre armeer i deres lande (enten i samme territorium eller fordelt ud over flere territorier). Igen begynder den spiller, der først valgte sit panteon. Endelig samles territoriekortene ind igen og blandes.
  • Hver spiller placerer derpå et tempel og deres god of war i et af de territorier, de kontrollerer (det behøver ikke være det samme).
  • Hver spiller får derpå tre 1-point faith tokens.

  Så skal der spilles

  Risk Godstorm udspiller sig over fem epoker. I starten af hver epoker afgør spillerne, hvornår det er de forskellige spilleres tur.
  Hver spiller beslutter, hvor mange faith tokens, vedkommende vil ofre, og gemmer dem i sin hånd. Spillerne afslører så, hvor mange faith tokens, de hver især har valgt at ofre. Spilleren, der har ofret flest faith tokens, vælger, hvornår han vil have sin tur. Derpå vælger spilleren, der ofrede næstflest faith fokens, etc. Brug terningeslag til at afgøre, hvem der vælger først, hvis to spillere har satset lige mange faith tokens.

  Når det er din tur, må/skal du gøre følgende i nævnte rækkefølge.

  1. Opbygge hære og indsamle tro
  2. Hidkalde guder og bygge templer
  3. Få mirakel-kort
  4. Spil mirakel-kort
  5. Lide under plage
  6. Invadere territorier
  7. Forstærke én position
  8. Forlade himmelrige
  9. Invadere the Underworld
  10. Slutte din tur

  1. Opbygge hære og indsamle tro
  Du får nye armeer og faith tokens afhængigt af, hvor mange territorier, du besidder. Hvor mange, du får, fremgår af dit reference-kort. Besidder du et helt kontinent, får du en bonus for det. Desuden får du en ekstra arme og faith token får hvert tempel, du besidder.
  Armeerne skal placeres på territorier, du kontrollerer, på the Ancient World-brættet.
  Hvis du kontrollerer en krypt i underverdenen, hvor der er mindst to armeer, må du flytte en arme fra det felt til et tempel, som du kontrollerer.

  2. Hidkalde guder og bygge templer
  Du kan nu hidkalde de guder, som du ikke har i spil. Det koster tre faith tokens at hidkalde en gud. Guden skal placeres i et territorium, hvor du har mindst én arme. Hvis du på et tidspunkt mister alle tropper i et territorium, hvor en af dine guder står, vil din gud blive forvist (sættes tilbage på panteon-kortet). Guderne kæmper ikke mod dødelige, men giver dem forskellige bonusser (se nedenfor). Hvis to guder fra forskellige panteoner støder sammen, udløser det en gudekrig (forklaring følger senere).

  God of Death: Modstanderens døde armeer ryger ikke til the Underworld. I stedet placeres de i modstanderens reservebunke. Evnen fungerer kun, når guden deltager i et angreb.
  Goddess of Magic: Dine tropper må slå alle 1’ om. Gælder både i forsvar og angreb.
  God of the Sky: Når guden er i en Godswar, må du kaste en ekstra terning.
  God of War: Dine tropper vinder, hvis terningerne viser uafgjort. Gælder kun i angreb.

  Hvert tempel, du har kontrol over, giver dig en faith token og en arme i Raise Armies and Gather Faith-fasen. Armeen skal placeres i det territorium, hvor templet slår. Når dine armeer forsvarer et territorum med et tempel, må de slå alle ettere om.
  Du kan bygge nye templer ved at betale fem faith tokens. De må kun bygges i the Ancient World og maksimalt et per territorium.

  3. Få mirakel-kort
  Der er fire forskellige slags mirakel-kort – en for hver af de fire forskellige slags guder. Du kan få dem på to måder.

  1. Den pågældende gud skal være hidkaldt. Betal to faith tokens og træk et mirakel-kort. Du kan højst få fire mirakel-kort i din tur på denne måde.
  2. Den pågældende gud skal være hidkaldt. Udfør den opgave, der står på kortets bagside. Du får kortet i samme øjeblik, opgaven er fuldført. Dog får du først death-kortene i slutningen af din tur.

  4. Spil mirakel-kort
  For at bruge et mirakel-kort skal du ofre det antal faith tokens, der står på kortet. Desuden skal den pågældende gud være hidkaldt.
  Death-, Sky- og War-kort fjernes, når de er brugt. Derimod repræsenterer Magic-kort kraftfulde relikvier, som forbliver i spil resten af spillet.
  Magic-kort kommer i spil øjeblikkeligt. Death- og War-kort skal spilles i din tur. Sky-kort skal spilles i din modstanderes tur.
  Man må spille lige så mange mirakel-kort, som man vil, men et korts effekt skal være færdigafviklet, inden det næste spilles.
  Mirakel-kort påvirker ikke the Underworld, medmindre teksten på kortet fortæller noget andet.

  5. Lide under en plage
  Hvis du har armeer i et plague land, bliver halvdelen af dine armeer i det pågældende territorum, dræbt (rundet ned).

  6. Invadere territorier
  Akkurat som i normal Risk skal dine territorier støde op til et territorium, for at du kan angribe det. Du skal altid efterlade mindst en arme i det territorium, du angriber fra. Du kan ikke angribe over bjergkæder.
  Du skal sige, hvilke territorium du angriber, og hvor dine armeer angriber fra, samt om der deltager nogle guder i angrebet.

  7. Forstærke en position
  Når du er helt færdig med at angribe, må du forstærke ét territorium. Du må flytte lige så mange tropper, som du ønsker, fra et territorium til et andet. De behøver ikke grænse op til hinanden, men du skal kontrollere en ubrudt række af landterritorier mellem de to territorier.
  Du må også flytte guder fra et territorium til et andet.

  8. Forlade himmelrige
  Dine armeers kamp er ikke slut, når de er døde. De genopvågner i din panteons himmel i the Underworld, hvorfra de fortsætter kampen.
  Hvis du ikke kontrollere nogle felter i the Underworld, må dine tropper kun trænge ind gennem et af de tre felter, hvor der er porte. Hvis dine modstandere besidder felterne, må du erobre dem fra dem. Hvis du besidder felter i the Underworld, kan du frit fordele dine tropper på de forskellige felter, du kontrollerer.

  9. Invadere the Underworld
  Du må nu invadere felter i the Underworld. Reglerne er de samme som i the Ancient World. Det vil sige, at felterne skal støde op til hinanden. Du må også invadere alle felter med porte på via din himmel.
  Når tropper dør i the Underworld, puttes de i din reserve pulje.

  10. Slutte din tur
  Hvis din dødsgud er i spil, og du kontrollerer en krypt i the Underworld, kan du tage et Death-kort. Turen går derpå videre til næste spiller i the turn order. Hvis alle spillere har haft deres tur, slutter epoken. Epoke-markøren flyttes til næste epoke og man starter forfra med at afgøre turrækkefølgen, medmindre det var femte runde, der blev afsluttet. I så fald er spillet slut, og vinderen skal findes.

  Særlige regler

  Plague Lands
  Armeer, der trænger ind i plague lands, vil miste halvdelen af de tropper (rundet), der angribes med.
  Guder, der trænger ind i plague lands, bliver automatisk forvist fra the Ancient World (sættes tilbage på panteon-kortet).

  Gudekrig
  En gudekrig opstår, når en menneskehær ledsaget af en eller flere guder forsøger at invadere et land, hvor der står en anden gud. Guderne udkæmper deres kamp, inden de jordiske dødelige tørner sammen.
  Den angribende spiller vælger først hvilken gud, han vil bruge i kampen. Derpå gør den forsvarende spiller det samme. Hver spiller kaster nu tre terninger og lægger antallet af armeer, der ledsager guden, til resultatet. Du må kaste en ekstra terning for hvert alter, du kontrollerer i the Underworld.
  Hvis forsvaren har et tempel på det felt, der angribes, må vedkommende også slå alle ettere om i gudekrigen.
  Den spiller, der slår det højeste tal, vinder gudekrigen, og modstanderens gud forvises fra the Ancient World og skal sættes tilbage på panteon-kortet. I tilfælde af lighed vinder forsvareren (medmindre at angriberen lad sin krigsgud deltage i angrebet).
  Hvis begge sider stadig har guder i spil, kan angriberen beslutte at forsætte angrebet, hvorpå der udkæmpes i en ny gudekamp. Sådan fortsættes man, indtil kun den ene sider har guder på feltet, hvorefter de jordiske tropper kan få lov at kæmpe.

  Vinderen

  Når femte epoke er slut, tæller hver spiller op.

  • Hvert territorium giver et point.
  • Kontrollerer man et kontinent, får man point svarende til kontinent-bonussen.
  • Hver krypt eller alter, man kontrollerer i the Underworld, giver et point.
  • Hvert relikvie med en territorie-bonus, som du har, giver et point.

  Spilleren med flest point vinder.

  Vurdering af Risk: Godstorm

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Risk Godstorm er ikke for folk, der foretrækker at kunne planlægge langsigtet. Spillet er i endnu højere grad end normalt Risk et heldbaseret spil. Mirakel-kortenes brugbarhed svinger meget, faktisk vil du indimellem trække kort, som vil skade dig mere end dine modstandere, hvis du bruger dem. Samtidig er spillet meget kort – fem runder – hvilket umuliggør en langsigtet strategi, og din startplacering kommer til at betyde meget.
  Men med det i mente er det stadig en sjov overbygning på normal Risk og så tilpas ukompliceret, at selv uerfarne brætspillere kan være med.


  Kommentarer til Risk: Godstorm