2 - 5 spillere
90+ min
10+ år
 • strategispil
 • Oldtid
 • Alexander the Great

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 22. March 2018

  Alexander 3. den Store, 356 f.Kr.-323 f.Kr., konge af Makedonien fra 336 f.Kr, erobrede Perserriget 334-325 og optrådte som perserkongens efterfølger og konge af Asien fra 331 f.Kr. Alexanders hurtige erobring af henved halvdelen af den da kendte verden har skaffet ham en fremtrædende plads både i verdenshistorien og i verdenslitteraturen.
  Kilde: Den Store Danske

  I Alexander the Great følger du med den makedonske hærfører og grundlægger byer og templer i de regioner, han erobrer.

  Setup

  • Placer spillepladen midt på bordet.
  • Hver spiller vælger en farve og får:
   et player board, en skærm, 15 ressource-brikker, to spillerbrikker, ti templer og otte byer.
  • Alle spillere placerer en af deres spillerbrikker på feltet 0 på the Score-track.

  Spillerne følges med Alexander den Store på hans legendariske erobringstogt. I spillet er hans erobringer inddelt i seks regioner, som hver gennemspilles uafhængigt af hinanden. Så selv om du klarer dig dårligt i en region, er du lige så stærk som de øvrige spillere, når I tager hul på den næste region.
  Man scorer point efter hver region, og når den sidste region er gennemspillet, følger en ekstra scoringsfase, hvorefter spillets vinder findes.

  Hver region tager en til tre ture at gennemspille.

  Runder i Alexander the Great

  Ved begyndelsen af en ny region har hver spiller 15 ressource-brikker. Dem skal han i skjul fordele mellem de fire bokse på the player board. De fire bokse er:

  1. Turrækkefølge
  2. Armeer
  3. Templer
  4. Byer

  Når alle har placeret deres brikker, afslører spillerne samtidig deres valg. Dernæst kigger man på den første boks, der bestemte turrækkefølgen. Spilleren med flest brikker i boksen bestemmer selv, hvornår han vil tage sin tur. De øvrige spilleres placering afgøres af deres placering på the Score track. Spilleren med flest point får den første ledige plads og så videre.
  Bemærk at i den første region, hvor alle spillere jo har nul VP, gælder andre regler.

  Når spillernes turrækkefølge er afklaret, fjernes alle ressource-brikkerne fra turrækkefølgeboksen. De skal først bruges igen, når man tager hul på en ny region. Spillerne tager nu på skift deres tur.

  Når det bliver en spillers tur, tager han sine ressource-brikker fra arme-feltet. De placeres på kampagne-symbolet i den region, man er i gang med. Herfra flytter de ind i regionens provinser. Man må flytte en arme op til tre provinser i sin tur. Pilene mellem provinserne på brættet viser, hvor mange ressource-brikker det koster at flytte en eller flere armeer ind i en provins. Prisen er den samme, uanset hvor mange armeer, man rykker ind med.

  • Hvid pilespids: Det er gratis at rykke ind i provinsen.
  • Rød pilespids: Det koster at rykke ind i provinsen. Tallet ved pilen indikerer, hvor mange ressource-brikker, du skal betale. De tages fra tempel- eller by-feltet i dit player board. De kan først bruges igen, når man tager hul på en ny region.
   Nogle provinser kan man sejle til. Her er prisen angivet ved de stiplede linjer.

  Pilene på kortet viser, hvor dyrt det er at rykke tropper ind i provins fra en anden provins.

  Forsøg på bygge templer/grundlægge byer

  Når en spiller er færdig med flytte, må han forsøge at grundlægge byer eller bygge templer. Følgende regler skal være opfyldt:

  • Spilleren skal have en arme i provinsen.
  • Provinsen skal have et tempel-symbol eller by-symbol.
   Bemærk, at der kun kan bygges én by i en provins, mens der kan bygges flere templer – et per tur – i en provins.
   Man markerer sine forsøg på at bygge ved at lægge et af sine templer på siden i provinsen eller en af sine bybrikker (med prikken nedad).
   Flere spillere må gerne forsøge at bygge templer/grundlægge en by i den samme provins. Kun en kan dog få succes.

  Så skal der bygges og scores

  Når alle spillere har haft deres tur, uddeles der point for hver provins. Man starter med provinsen med det laveste nummer.

  • Armeer: Flest armeer i provinsen giver to point. I tilfælde af uafgjort gives der ingen point.
  • Templer: Hvis kun en spiller forsøger at bygge et tempel i provinsen, betaler spilleren en ressource fra tempel-feltet på sit player board og rejser sin tempel-brik i provinsen op. Det giver tre point.
  • Byer: Hvis kun en spiller forsøger at bygge en by i provinsen, betaler spilleren to ressourcer fra by-feltet på sit player board og vender sin by-brik i provinsen om. Det giver fem point.

  Hvis der er flere spillere i en provins, der forsøger at bygge et tempel/grundlægge en by, gælder lidt andre regler. I så fald er det den af spillerne, der har flest ressourcer i templet-feltet på sit player board (hvis det handler om templer) eller by-feltet (hvis det handler om byer), der får lov at bygge i provinsen.
  Prisen er også anderledes, idet det bliver den mængde ressourcer, som spilleren med næstflest ressourcer i tempel/by-feltet havde + en. Altså havde spilleren tre ressourcer, er prisen fire ressourcer. Antallet af point er det sædvanlige.

  Bemærk, at en spiller maksimalt kan bygge ti templer og otte byer i løbet af spillet.

  Når alle provinser er opgjort, sker et af følgende:

  1. Spillerne tager en ekstra tur i regionen. Hver spiller samler de ressourcebrikker, der står tilbage på tempel- og by-boksene på the player board, og fordeler dem igen uset mellem tempel- og by-boksene. Dernæst afslører de deres valg og flytter armeer og forsøger at bygge byer og templer som tidligere beskrevet.
  2. Turen i regionen afsluttes. Det sker, hvis en arme er rykket ind i en provins med kampagnesymboet, eller efter tre ture i regionen.
   Spillet flytter til den næste region, og spillerne tager alle deres 15 ressourcebrikker tilbage og fordeler dem igen i hemmelighed på de fire bokse på the player board. Herpå kører turen igennem på normal vis.

  Sådan vinder du spillet

  Spillet slutter, når mindst en spiller har sat en arme i provinsen med kampagne-symbolet i den sjette region. Herefter spilles turen færdig, og spillerne scorer point som normalt. Herefter følger en ekstra scoringsfase, hvor spillerne får følgende point.

  • Flest byer på spillebrættet: 10 point.
  • Flest templer på spillebrættet: 15 point.
  • Flest byer i en region: 5 point (gives for hver region).
  • Flest templer i en region: 5 point (giver for hver region).
  • Hvis to eller flere spiller står lige, gives der ingen point.

  Et hurtigere spil

  Den persiske kampagne er en kortere udgave af spillet, hvor man starter i region to og slutter i region fire.
  Man følger de normale regler, bortset fra at spillerne i den ekstra scoringsfase kun scorer halvt så mange point (rundet ned).

  Vurdering af Alexander the Great

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Alexander the Great er et area control-spil i den lidt tungere ende, idet spillet kræver rigtig meget planlægning. Selv om det handler om erobringer, er der ingen militære konflikter overhovedet, så er man til krigsspil, bør man finde et andet spil med det samme.
  Alfa og omega i spillet er at kunne forudsige, hvad de øvrige spillere pønser på. Turrækkefølgen i spillet er uhyre vigtigt. Spilleren, der rykker til sidst, har alle fordelene på sin side. Omvendt indskrænker man sine muligheder, jo flere ressourcer man bruger på at vinde turrækkefølgen. Der scores rigtig mange point ved spilles afslutning, hvorfor det er vigtigt at have planlagt en overordnet strategi fra start, hvis man vil gøre sig håb om at vinde.
  Selve brættet er flot, men uhyre upraktisk, da man kun spiller på en meget lille del af brættet, og det kan være svært at se detaljerne i de enkelte provinser, når de er fyldt op med tropper.


  Kommentarer til Alexander the Great