2 - 4 spillere
60+ min
10+ år
 • familiespil
 • strategispil
 • Regler på dansk

  Thurn and Taxis

  af Pelle Sølvkjær Christensen d. 7. December 2011

  Skab det største netværk af postruter og bliv den kejserlige postmester, ved at bruge dine postassistenter strategisk og skabe de bedste postruter med dine bykort.

  Brætspillet Thurn & Taxis udspiller sig i det 16. århundrede, hvor Thurn und Taxis – en tysk adelsfamilie – opbyggede et velfungerende postsystem i Tyskland.

  Spillerne indtager rollerne som konkurrenter i opbygningen af det mest effektive postsystem i og omkring det tyske kejserrige.

  Kom i gang med Thurn & Taxis

  Før I går igang med at spille går der lidt forberedelse med opsætning af spillepladen. Spillepladen indeholder forskellige områder, hvor der skal placeres bonusbrikker, som indikerer en speciel pointværdi. Disse bonusbrikker bliver givet, når bestemte betingelser bliver opfyldt.

  Bonusbrikkerne er blandt andet forbundet til forskellige postdistrikter, og bliver udleveret når spilleren har posthuse i alle byer i distriktet. Opsætningen af disse brikker skal gøres i en bestemt rækkefølge, således at den første til at få et postdistrikt får den brik, der giver flest point.

  Det er heldigvis nemt at sætte op, da kortet indikerer, hvor pointmarkørerne skal placeres. Brikkerne lægges med den højeste værdi øverst i bunken og med faldende værdi imod bunden.

  Vognkortene – som anvendes til at indkassere point for længden af postruter – sorteres efter deres værdi og placeres i toppen af spillepladen med laveste værdig (3) yderst til venstre og derefter med stigende værdi i læseretningen. .

  Bykortene blandes, og seks kort placeres med billedsiden opad på det markerede sted ude til venstre på spillepladen. De resterende bykort placeres som bunke, som I kan trække fra i løbet af spillet.

  Hver spiller får tyve postkontorer i deres farve – de små træhuse – og placerer dem, så alle kan se, hvor mange hver spiller har tilbage udenfor kortet.

  Runderne i Thurn & Taxis

  Hver spiller skal i sin tur udføre følgende handlinger i rækkefølge:

  1. Tag et bykort på hånden

  Spilleren skal tage et bykort på hånden fra øverst i kortbunken, eller vælge et kort fra de seks, som ligger med billedsiden opad på spillepladen. Tages der et kort fra spillepladen, så erstattes det med det øverste fra kortbunken.

  Bykort

  Spilleren kan i denne fase vælge at gøre brug af en postmedarbejder, i form af enten postmesteren eller administratoren. Der kan kun vælges at få hjælp fra en hjælper hver runde:

  • Postmesteren giver spilleren mulighed for, at tage et ekstra bykort fra spillepladen eller kortbunken. Hvis spilleren ikke har nogle kort på hånden i starten af runden, SKAL der gøres brug af postmesteren.
  • Administratoren kan anvendes til, at udskifte alle bykort på spillepladen, før spilleren vælger et kort. De udskiftede kort smides i bunken af brugte kort og erstattes med seks nye.

  2. Spil et bykort

  Spilleren skal i denne fase spille et bykort. Kortet placeres foran spilleren og skal enten bruges til at starte en ny postrute eller skal tilføjes til en allerede opstartet rute. Der kan kun arbejdes på én rute ad gangen.
  Hvis spilleren ikke kan udvide eller ikke ønsker at udvide på den eksisterende rute, så smides den eksisterende rute i bunken med brugte kort, uden af den giver point, og der lægges et kort til at opstarte en ny rute.

  Postmedarbejderen kan anvendes i denne fase, og giver mulighed for at lægge to bykort i stedet for et.

  Der kan kun tilføjes byer, som ikke er tilføjet ruten i forvejen, altså ingen dubletter.
  Byen på kortet skal være forbundet – med vej – til en af de to byer der ligger yderst i den eksisterende rutes rækkefølge. Dvs. hvis der ligger fire byer i en rute, så kan spilleren ikke spille bykort som kun kan forbindes til de to i midten. Forgreninger er altså ikke tilladt.

  Jeg har formået at bygge en rute der går fra Linz, igennem Passau til Regensburg. Jeg vælger, at anvende postmesteren, så jeg kan trække to nye kort, i dette tilfælde fra kortet. Jeg trækker Salzburg og Ingolstadt. Jeg må nu placere et bykort og vælger, at placere Salzburg, der forbinder til Linz. Der er egentlig også en vej til Passau fra Salzburg, men da Linz ligger yderes i kortrækken, så er det den der skal forbindes til. Trækket medfører, at ruten nu er fire byer, og med Ingolstadt på hånden til næste runde kan der udvides i den anden ende hos Regensburg.

  3. Spilleren kan afslutte postruter

  Hvis spilleren ønsker at afslutte en postrute, gøres det som det sidste i runden.

  Når en rute afsluttes gør spilleren følgende:

  • Placerer huse
  • Indsamler optjente bonusbrikker
  • Indsamler optjente postvogne
  • Placerer kortene brugt i postruten i bunken med brugte kort.

  Placering af huse

  Spilleren har to valg i forhold til at placere huse på ruten; enten kan der placeres et posthus i hver by på ruten, eller der kan placeres et i hver provins ruten går igennem. (Posthusene skal dog stadigvæk placeres på de byer som indgik i ruten). Provinserne er angivet på spillepladen ved hjælp af forskellige farver , der indgrænser byerne.

  Spilleren kan stadigvæk bygge ruter igennem byer med huse – også spillerens egne – men du må ikke placere mere end et hus i hver by.

  Spillet har foreskellige typer af pointbrikker. Point står på bagsiden af brikken.

  Indsamling af bonusbrikker

  Bonusbrikker kan indsamles af spilleren, når denne har opfyldt bestemte betingelser. Der er forskellige typer af bonusbrikker.

  Brikker for lange ruter

  Når spilleren bygger en rute på fem til syv byer modtager spilleren en bonusbrik tilsvarende længden. Skulle spilleren have bygget en længere rute, så tages en bonusbrik for syv byer. Hvis der ikke er flere bonusbrikker for den byggede længde – hvilket sker hvis andre har bygget lige så lange ruter tidligere – så tages den næste ledige bonusbrik i rækken.

  Carla har formået at bygge en syv by lang rute og kan nu indkassere en syv’er bonusbrik. Men postmester Pelle og andre med høje ambitioner har været der, så hun må nøjes med en seks’er bonusbrik.

  Provinsbrikker

  Når en spiller har et hus i alle byer i en provins – eller i provinser som hører sammen – kan denne trække en provinsbrik fra spillepladen.

  Alle provinser brikken

  Denne brik gives til den spiller, som først har et hus i alle provinser

  Bonusbrik for afslutning af spillet

  Denne brik gives til den spiller som først får et vognkort med værdien 7 eller får placeret alle sine huse, hvorved afslutningen af spillet begynder.

  Vognkort: Længde i toppen point i bunden

  Modtage vognkort

  vognkortene er bonuspoint for at have afsluttet en rute af en bestemt længde. Hver gang en spiller afslutter en rute modtager de et vognkort. De skal dog – uanset længden af ruten – tage vognkortet med den laveste værdi først, og skal således arbejde sig op fra tre points vognkort og hen imod syv point.

  Onkel Vagn smider det sidste kort på sin rute imellem Budweis og Carlsruhe, og den ender med, at være fem byer lang. Da han skal trække vognkort har han endnu ikke modtaget et 4 points vognkort, og han må derfor trække det, selv om ruten ville have givet ham mulighed for at tage et med fem point.

  I vognfasen kan spilleren anvende vognmageren. Når en spiller anvender denne hjælper, så kan de tage det næste kort i rækken, selv om deres rute er en eller to byer for kort. spilleren skal stadigvæk overholde rækkefølgen af point for vognene.

  Smide bykort i brugte kort bunken

  Spilleren smider nu kortene anvendt til den pointgivende rute i bunken med brugte kort, og smider ligeledes kort fra sin hånd, indtil der maksimalt er tre kort tilbage på hånden. En ny rute kan først påbegyndes i den kommende tur.

  Spillets afslutning

  Når en spiller modtager et syv points vognkort, eller har placeret alle sine huse, spilles omgangen færdig – dvs. I spiller videre indtil I når den spiller, som oprindeligt var sidst i rækkefølgen.

  Værdien af spillerens højeste vognkort + summen af bonusbrikkerne – spillerens ubrugte huse.

  Spilleren med det største antal point vinder. Hvis der er flere end en, der har højeste pointscore, er det den spiller, der har “afslut spillet” bonusbrikken, der vinder. Hvis det ikke er en af dem, så er det den spiller der sidder nærmest ved spilleren med “afslut spillet” brikken – i retning med uret – der vinder.

  Vurdering af Thurn and Taxis

  Pelle Sølvkjær Christensen mener ...

  Det første indtryk af spillet kan godt være intimiderende, fordi der skal placeres en del brikker, inden man starter, hvor det er vigtigt, at de ligger i den korrekte orden. Så snart spillet er i gang, er det dog hurtigt glemt. Når man har spillet et par gange, så går det hurtigere med at klargøre spillepladen sammen.

  Thurn & Taxis spilmekanik er også tilpas simpel, til at man kan spille det som familiespil, og en af de ting jeg særligt lagde mærke til er fravalget af direkte konflikt imellem spillerne. Det er således ikke muligt at “gå efter manden”, og den eneste måde man kan ramme andre på, er ved at være hurtigere til at skaffe sig de pointbrikker som giver størst point. Det er derfor en vigtig del af spillet at kunne holde sine intentioner skjult så længe som muligt, så andre ikke kommer dig i forkøbet, og samtidigt være opmærksom på, hvor langt fremme de andre spillere er.

  Den der lukker er også ofte en med mange point, og det gælder således om, at være i stand til at afslutte det man er igang med hurtigt, hvis man fornemmer, at afslutningen nærmer sig. Når sidste runde går igang kan der opstå en stemning af “panik før lukketid”, hos spillere der ikke lige var forberedte på lukningen. Det er en fantastisk oplevelse… Altså hvis man er den der lukker spillet.

  Spllet minder lidt om Ticket to ride, bare uden muligheden for at forpurre hinandens planer, så hvis man kunne lide det spil, vil Thurn & Taxis være en interessant variation.


  Kommentarer til Thurn and Taxis