2 - 2 spillere
90+ min
12+ år
 • krigsspil
 • temaspil
 • Horror
 • Science fiction
 • Space Hulk 3. udgave

  Uffe Jochumsen af Uffe Jochumsen d. 21. February 2011

  I Space Hulk spiller du enten the best of the best of the best Space Marines, eller de allestedsnærværende genestealers i en kamp til døden. Spillet er bygget op omkring missioner, som dels giver en god portion historie (mest for Space Marines, vel at mærke), og dels giver en række unikke kampe, hvor hver enkelt spil er forskelligt fra det næste.

  Setup

  En stor del af Space Hulk er at sætte missionen op. Når missionen er valgt, skal der vælges pap! Hver mission har unikke stykker der giver spilpladen, lige fra starter områder, til gange, korridorer, døre og markører til entry-områderne for genestealers.

  Når spilpladen er lavet, så vælges for Space Marines (SM) vedkommende de rette figurer. Mission 1 har en sergeant, 3 marines og en flame thrower. Nogle missioner giver også valgmuligheder for Genestealer (GS) spilleren. Når SM har sæt sine brave gutter op, starter spillet jf. missionen.

  Runderne

  Den valgte mission bestemmer hvem der starter, herefter går det på tur. Nedenfor er dels bevægelse og kamp reglerne forklaret. for at stresse SM er der et fint lille timeglas med, der giver tiden 4 minutter. Det er ikke satans lang tid at tænke og udføre sine træk! En trøst er at markører og timeglas er GS spillerens opgave at holde øje med, og opdatere, f.eks. når en autocannon har skudt. GS spilleren har uendelig tid til at flytte sine blips eller figurer.

  Movement/Action points

  En stor del af spillet er at bevæge figurerne rundt. Eller måske rettere, de meget begrænsede muligheder især SM har! Det er konstant en kamp om at få udnyttet sine muligheder optimalt.

  Gene Stealer Movement/Action (6 point pr. runde)

  Et felt frem/tilbage/sidelæns: 1 point
  Dreje 90 grader: 0 point
  Dreje 180 grader: 1 point
  Åbne/lukke døre: 1 point
  Nærangreb: 1 point

  Blip Movement/Action (6 point pr. runde)

  Alle bevægelser koster 1 point, at dreje sig koster 0, så effektivt kan blips bevæge sig diagonalt uden ekstra cost
  Åbne/lukke døre: 1 point

  Afsløre blips

  Frivillig afsløring

  Gene Stealer kan inden blippen bevæges, vælge at afsløre den, og dermed vise brikkens bagside med tallet 1,2 eller 3 på. Dette antal er så antallet af Gene Stealer figurer der skal placeres. Den første sættes på det felt blippen var på, og de resterende, hvis der er nogen, sættes så tæt på som muligt. De kan ikke sættes ovenpå andre brikker, og hvis der ingen mulighed er for at sætte flere, så kommer de ikke på brættet.

  NB! GS spilleren kan ikke flytte sin blip ud i et SM synsfelt med vilje for at få den afsløret.

  Ufrivillig afsløring

  Hvis en SM går ind i en korridor og dermed kommer til at kigge på en blip, bliver det selvfølgelig til en, to eller tre stealers. Modsat frivillig afsløring sætter Space Marine spilleren de figurer der skal sættes, men GS spilleren kan dog vælge hvilken retning figuren skal kigge.

  Space Marine Movement/Action (4 point pr. runde)

  Et felt frem: 1 point*
  Et felt tilbage: 2 point*
  Dreje 90 grader: 1 point*
  Affyre Storm Bolter/Assult Cannon:1 point
  Sætte overwatch/guard: 2 point
  Clear jammed Stormbolter: 1 point
  Affyre Heavy Flamer: 2 point
  Nærangreb: 1 point
  Åbne/lukke døre: 1 point

  Space Marine med en stormbolter kan ved * markerede bevægelser også affyre

  Din sergeant (hvis missionen har en, og han stadig er i live) giver af ekstra point der frit kan deles mellem alle Space Marines, også i Gene Stealer spillerens tur.

  Kamp

  Med en enkelt undtagelse så er kamp en bevidst handling, der koster point at udføre.

  Man starter med at bestemme om marinen kan se Gene Stealeren (Line of Sight = LoS). En Marine har en meget avanceret rustning, men begrænses at kun at kunne kigge i en pyramideform, der breder sig ud fra figuren. En Marine kan derfor kun kigge et felt rundt om et hjørne f.eks. Regelbogen har to udmærkede eksempler.

  Nærkamp:

  Kommer der nærkamp, gælder det kort sagt om at have det højeste rul på èn terning, med modifikationer. Dvs. at selvom f.eks. Gene Stealeren ruller med tre terninger, så er det stadig kun den ene (højeste) der skal bruges mod Space Marinens ene terning. Alt andet lige er det her Gene Stealeren har sin force, men en stålsat Marine med en powersword på guard kan måske tage et par Stealers ud inden han går i gulvet.

  Space Marines nærkamp:

  SM kan kun angribe direkte fremad og må derfor bevæge sig frem/tilbage og dreje sig for at komme i position. En standard SM har en powerfist, der har èn angrebsterning. Sergeanten er særlig god til nærkamp lægger 1 til sit terning rul. Lightning Claws giver to terninger samt +1 til det højeste rul, et storm shield gør at Gene Stealers kun ruller med 2 i stedet for 3 terninger, osv. se regler for den konkrete mission for uddybende karakteristika på de specifikke våben i missionen.

  Gene Stealers nærkamp:

  Gene Stealers kan også kun angribe direkte frem, men da det koster gratis at dreje sig 90 grader, kan den alligevel angribe til begge sider også. 3 terninger, 1 point pr. angreb, det burde være en smal sag at rykke en Space Marine lige over.

  Specielle regler om nærkamp: Hvis der angribes i ryggen eller fra siden, og forsvareren vinder angrebet jf. ovenfor, så dør angriberen ikke men forsvareren kan i stedet for vende sig mod angriberen for at være bedre rustet mod det næste angreb.

  Affyring af våben:

  Det er kun Space Marines der kan angribe på afstand, og dermed er der ikke fra Gene Stealers side et forsvarsrul til at undgå at blive ramt. ruller Space Marines godt nok, dør Gene Stealeren, plain and simple.

  Kort gennemgang af våben, se regler for præcise muligheder.

  • Storm Bolter: 2 terninger, dræber på 6, kan bruges i overwatch, sustained fire, kan jamme
  • Heavy Flamer: 1 terning, dræber på 2-6, range 12 felter, area effect, 6 skud og kan ikke reloades
  • Assault Cannon: 3 terninger, dræber på 5-6, overwatch, 10 skud, kan reloades, sustained fire, kan eksplodere

  Sustained Fire

  En Marine kan med stormbolteren og assault cannon’en skyde flere gange i træk, og dermed forøge sine chancer for at ramme. Marinen skal stå stille for at opnå bonussen, som er at stormbolteren (fra og med skud nr. 2 på samme Gene Stealer) dræber på 5-6, assault cannon’en på 4-6.

  Overwatch

  Space Marines kan gå i overwatch, dvs. vogte over en korridor, og skal skyde hvis en Gene Stealer udfører en action i hans synsfelt (åbne/lukke dør, bevæge sig, angriber), og fortsætte med at skyde hvis han stadig kan se Gene Stealeren. Man skal forestille sig en automatik-reaktion fra den ellers veltrænede soldat, og chancen for at storm bolteren jammer er derfor til stede. Rulles der to ens terninger i overwatch, jammer den, og kun med en sergeant point kan marinen få gang i sin bolter igen!

  Hvordan vinder man Space Hulk?

  Space Hulk kan vindes på mange måder, alt efter missionen. SM vinder ved at opfylde kravene beskrevet i missionen, f.eks. mission 1, er at få brændt kontrolrummet af, så et skud fra flamethroweren heri, så er den klaret. GS vinder derimod typisk ved netop at SM ikke gennemfører missionen. Nemt og ligetil.

  Vurdering af Space Hulk 3. udgave

  Uffe Jochumsen
  Uffe Jochumsen mener ...
  Space Hulk i 3. udgave er rent pap-kvalitetsmæssigt overlegent. Alle Space marines figurerne er unikke, og i god nok kvalitet til at blive malet pænt og fremstå endnu bedre. Spilmekanikken er nem at forstå, og det kommer hurtigt til at dreje sig om taktik, i stedet for tidsrøvende bladring i regler. De større missioner kan også spilles af 4 personer, hvor 2 styrer hver deres side for en øget hygge-med-vennerne-faktor. Kort sagt et fast-paced actionspil som hele tiden udvikler sig mens det spilles, og med lækker papkvalitet og de mange missioner er der god levetid i spillet.


  Kommentarer til Space Hulk 3. udgave