2 - 5 spillere
30+ min
10+ år
 • temaspil
 • Kortspil
 • Fantasy
 • Slavika

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 15. January 2013

  Gilgamesh tørrede hurtigt og effektivt sit blodindsmurte sværd af i et stykke klæde. Derpå gav han lichoens lig et spark, så dets hæslige rynkede ansigtet vendte ned mod jorden.
  "Ved alle djævle, et øjeblik frygtede jeg, at den fik ram på os", grinede han til Theobald, der gik rundt mellem de faldne ulve for at se, om nogle af pilene kunne genbruges.
  "Men nu er det her område i hvert fald ryddet for monstre. Gad vide hvor vi bliver sendt næste gang."

  I århundreder har Slavika været beskyttet af en magisk amulet, som et medlem af kongefamilien knytter en magisk forbindelse til. Imidlertid er landets prins død, og hans eneste efterkommer, en datter, er stadig for ung til at udføre ritualet, der forbinder hende med amuletten. Ondskaben vrimler nu frem i alskens afskygninger, og det er op til adelen at beskytte landet de kommende måneder, indtil prinsessen kan udføre det magiske ritual.

  I kortspillet Slavika repræsenterer hver spiller en magtfuld familie, hvis mål er at få giftet en af deres sønner med Slavikas prinsesse. Hver familie råder over seks helte, der sendes rundt i landet og hjælper med at bekæmpe monstre. Den spiller, der har mest succes med det, vinder.

  Setup

  • Hver spiller vælger en farve og tager de seks helte-kort i den valgte farve. Desuden tager spilleren sit scorekort i samme farve og to markører.
  • Læg region-kortene op midt på bordet. Anbring alle kort, der ikke har nogen indikation af spillere. Er der to eller tre spillere lægges desuden kortet, der indikerer 2/3-spillere. Er der fire eller fem spillere anbringes alle de kort, der indikerer 4/5-spillere.
  • Monster-kortene blandes og lægges i en stak. Det samme sker med skatte-kortene.
  • Hver region har et tal, der viser, hvor mange skatte den rummer. Læg et tilsvarende antal skatte-kort ved hver region.
  • Endelig får hver spiller fem monster-kort.

  Sådan spiller du Slavika

  Spillerne beslutter, hvem der begynder. Herefter fortsætter turen i urets retning.

  I din tur skal du foretage dig følgende tre handlinger i nævnte rækkefølge:

  1. Spil en helt fra din hånd til en region. Hvis du ikke har helte på hånden, springes handlingen over.
  2. Spil en helt fra din hånd til en region. Det skal være en anden region end den, du lige har sendt en helt til. Hvis du ikke har helte på hånden, skal du i stedet sende et monster fra din hånd til en region. Igen, du må ikke sende det til den region, du lige har sendt en helt til.
  3. Spil et monster fra hånd til en region. Du må ikke sende det til en region, hvor du lige har sendt en helt eller monster.

  Når de tre handlinger er udført, skal du smide et monster-kort fra din hånd til skraldebunken, og trække nye kort, så du igen har fem monster-kort på hånden.

  Send en helt: Når du sender en helt til en region, placerer du kortet ud for heltesymbolet (til højre) på region-kortet. Hvis der allerede er placeret helte, lægges den nye helt bagerst. Hvis din helt har specielle evner, når han placeres, må du udføre dem nu.

  En zmij er en slags drage, og det er det stærkeste monster, som truer Slavika.

  Send et monster: Når du sender et monster til en region, placerer du kortet ud for monstersymbolet (til venstre) på region-kortet. Hvis der allerede er placeret monster, lægger det nye monster efter de øvrige. Hvis monstret har specielle evner, når det placeres, må du udføre dem nu.

  Kort om kortene

  Helte-kort: Det er ikke uden betydning, hvilken helt man sender til de forskellige regioner, da de forskellige helte har hver deres fordele og ulemper.

  • Warrior: Ingen særlige egenskaber.
  • Archer: Monstre i regionen må maksimalt have en styrke på fire.
  • Ranger: Hvis en ranger sendes til en region, hvor du i forvejen har en helt, må du placere rangeren på den anden helts plads, og tage den helt op på hånden. Hvis rangeren allerede er placeret i en region, må man udskifte den med et anden helt, og tage rangeren op på hånden.
  • Wizard: I kamp får en wizard plus to i styrke, for hver warrior i regionen. Desuden må du, når du sender en wizard til en region, bytte rundt på alle heltenes placering i regionen.
  • Thief: Når monstrene i en region er bekæmpet, kan tyven stjæle skatte eller glory point fra særligt seje monstre. Tyven kan kun gøre en af tingene.

  Region-kort: Ligesom heltene er forskellige, så skal man også være opmærksom på, at de forskellige regioner ikke er ens. Nogle af regionerne har nemlig særlige regler, så for eksempel rangerens egenskaber ikke virker, eller bestemte monstre bliver ekstra stærke. Det fremgår af region-kortenes øverste højre hjørne, om de har specielle egenskaber.

  Monster-kort: Monsterne, der truer Slavika, er mangeartede. Der er de, der alene starter på råstyrke – for eksempel ulve og germanske krigere. Så er der dem, som har magiske evner – for eksempel wily (en slavisk skovnymfe), der forhindrer alle helte i regionen i at bruge deres specielle evner, eller zdrajca, et monster der foregiver at være en helt.

  Skatte-kort: Kortet giver det antal glory point, der står på kortet, til den spiller, der har det.

  Kampen mod ondskaben

  Hver region kan kun rumme et vis antal monstre. Når en given region når sin monster-kvote, afbrydes en spillers tur, og heltene i regionen kæmper mod monsterne. Der sker ved, at man tæller alle monstrenes styrker sammen og sammenligner det med heltenes totale styrke.

  Heltene vinder
  Hvis heltenes styrke er større end lig med monstrenes, lykkes det dem at bekæmpe ondskaben. Gør nu følgende:

  • Vend skatte-kortene. Alle månekortene lægges i en bunke for sig, resten af kortene vil tilfalde spillerne.
  • Spillerne tæller nu op, hvilken spillers helte, der ydede det største bidrag til kampen (største styrke sammenlagt). På region-kortenes øverste venstre hjørne er angivet, hvor mange glory point de spillere, hvis helte bidrog med mest styrke, får. Hvis to spillere står lige, vinder den spiller, hvis helt ligger tættest på region-kortet. Ud over at få flest glory point får den spiller, hvis helte bidrog mest til kampen, også skatte-kortetene. Bemærk at hvis der er en tyv mellem heltene, kan denne stjæle skatte-kortene.
  • Endelig kan spillerne også få glory point, hvis de besejrede exceptionelt stærke monstre. Hvis kun en spillers helte deltog i kampen, får han alle glory point. Hvis der var flere spilleres helte med, får alle spillerne glory point, undtagen den spiller, hvis helte bidrog med lavest styrke sammenlagt. Hvis to spillere er lige svage, taber den spiller, hvis første helt er placeret længst væk fra regionen.
   Bemærk at hvis der er en tyv mellem heltene, kan denne stjæle glory pointene, så ingen andre en den spiller, der ejer tyven, får pointene.
  • Heltene returneres derpå til deres respektive ejere.
  • Monster-kortene sendes til affaldsbunken.
  • Regionkortet vendes om, og der placeres det antal skatte-kort under det, som vises på regionkortet.
   Derpå fortsætter spillet som normalt.

  Monsterne vinder
  Hvis monsternes styrke er større end heltene, vinder monsterne. Gør nu følgende:

  • Heltene returneres derpå til deres respektive ejere.
  • Skatte-kortene i regionen forbliver urørte.
  • Monster-kortene sendes til affaldsbunken.
   Derpå fortsætter spillet som normalt.

  Sådan slutter Slavika

  Spillet slutter, når fire eller fem månekort er blevet trukket. Spillerne scorer den region færdig, som de var i gang med, og derpå opgør alle spillere, hvor mange glory point de har. Den spiller, der har flest, vinder. I tilfælde af pointlighed, vinder den spiller, der har flest skatte.

  Vurdering af Slavika

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Slavika er hurtigt lært, men der er utrolig meget gentagelse i spillet, og Slavika bliver derfor let kedeligt. I to og tre spiller-spil har man mulighed for at planlægge flere træk frem, mens det i fire og fem spiller-spil er næsten umuligt. Spillet er lidt langsomt, idet man først kan planlægge sin tur, når forrige spiller har lagt sine helte og monstre, hvorfor spillet let kan trække ud.
  Kortene er stemningsfyldte, og spillet er godt afbalanceret og vil helt sikkert være et hit blandt 10-12 årige. Derimod kan det næppe anbefales til mere øvede spillere.


  Kommentarer til Slavika