2 - 6 spillere
150+ min
16+ år
 • strategispil
 • Regler på dansk

  Power Grid

  Bo Jørgensen af Bo Jørgensen d. 24. July 2010

  Her tager du rollen som El-selskab, og skal købe elværker, indkøbe råstofferne for at producere energi til byerne i dit netværk. Jo flere byer du kan forsyne med strøm – jo flere penge tjener du .. og kan dermed udbygge netværket og købe mere effektive el-værker.

  Spillet indeholder både økonomi, auktioner og en vis portion stikken en kæb i hjulet for sine medspillere. Derfor er spillets regler ikke helt nemme at give et kort overblik over, men vi giver den et forsøg.

  Setup

  • Vælg om I vil spille på USA eller Tyskland siden af brættet.
  • Udvælg hvilke af de farvede områder I spiller på (eller rettere hvilke I ikke må bruge) Et område pr. person der er med i spillet.
  • Hver spiller modtager 50 elektro i start kapital
  • Sæt ressourcerne på markedspladsen i bunden af kortet.
  • Læg power plants nummereret 03,04,05 og 06 i en række ved siden af brættet – de udgør “det nuværende marked” som kan købes fra spillets start.
  • Læg power pants med numrene 07, 08, 09 og 10 i en række under ovenstående. De udgør “det fremtidige marked” som er dem der popper ind i øverste række efterhånden som de øverste bliver købt af spillerne.
  • Lægge STEP-3 kortet nederst i bunken
  • Lægge kraftværk no. 13 (vindmølle) som det øverste i trækkebunken
  • Give hver spiller et oversigtskort (reference-kort)

  Runderne

  Overordnet betstå runderne af at købe nye kraftværker, købe ressourcer til værkerne (kul, olie, affald eller uran). Derefter udbygge sit netværk på kortet, så man er tilstede i flere byer og slutteligt at brænde sine ressourcer af, modtage penge og få lidt nye ressourcer ind i spillet.

  Hver runde starter med at spillerne sorteres efter numrerne på deres største kraftværk. På billedet ovenfor har værket nummer 03. Da der ikke er to værker med ens numre giver dette en tur-rækkefølge. Placer en hus-brik på brættet fra position 1-6.

  Spilleren må nu gøre en af to ting:

  1. Byde på et kraft-værk som han gerne vil købe (et af de 4 i øverste række)
  2. Melde PAS og dermed afstå fra at erhverge sig et kraftværk denne runde.

  Auktioner om nye kraftværker

  Hvis han vælger pkt. 1 er nummeret på værket det laveste bud han kan byde (altså 3 elektro er laveste bud på kortet vist ovenfor). I sorteret rækkefølge kan medspillerne nu byde over eller melde at de ikke er interesseret i det pågældende værk.
  Fortsæt med at køre rækkefølgen af spillere igennem indtil der er en tilbage med et højeste bud.

  Vigtigt:
  Hvis spilleren, som satte auktionen i gang, ikke køber værket (altså bliver overbudt), får han retten tilbage. Han må starte med et nyt bud på et nyt værk .. eller melde pas på hans vilje til at købe.

  Når man har meldt pas på selv at starte et bud på et kraftværk kan man ikke komme med bud i andres auktioner.

  En spiller må maksimalt eje 3 kraftværker, når man køber et nyt skal man smide et ældre værk ud og må gerne flytte ressourcer fra et gammelt til et nyt.

  Købe ressourcer

  Startende med spilleren der er bagerst på rækkefølge-listen må hver spiller nu købe råstoffer til at drive sine kraftværker. Råstofferne har en særlig mekanisme i spillet som emulerer udbud og efterspørgsel.

  Prisen på 1 ressource styres af hvilken boks den købes fra. Du køber fra venstre hvor ressourcerne kun koster 1 elektro hvis rækken er fyldt op (dvs. der er mange råstoffer). Når spillerne begynder at købe er der snart ikke flere ressourcer i yderste boks og ressourcer købt fra boks nummer 2 koster 2 elektro pr. stk.
  Dvs. hvis mange spillere har købt kraftværker der skal bruge KUL, så får den bagerste spiller lov til at købe de første (billigste) kul-ressource-brikker. Mens den sidste spiller må betale væsentligt mere pr. ressource når det bliver hans tur.

  Man kan kun købe ressourcer som ens kraftværker skal bruge. Dvs. man køber f.eks. 2 olie ressourcer og stiller dem på et kraftværk der kan fyre med olie. Nogle kraftværker kan lave strøm af mere end et råstof f.eks. olie/kul. Her kan man altså købe den billigste af de to da værket er ligeglad om den forbruger det ene eller andet.

  For at drille sine medspillere kan man købe flere råstoffer end man lige skal bruge. Hvert værk kan oplagre det dobbelte antal ressourcer end det kan forbrænde hver runde. Dvs. et værk som vist på billedet i toppen af artiklen kan have 4 olie brikker stående – nok til denne runde og en mere.

  Udbygge netværket mellem byerne

  Igen i modsat rækkefølge køber spillerne sig ind i byerne på kortet. Dine byer skal hænge sammen i et netværk, så den den by du starter i fortæller hvor på kortet du planlægger at drive din forretning.

  Første mand i en by betaler 10 elektro .. efterfølgende udvidelser betales fra en by du allerede kontrollerer ved at betale pipe-line prisen frem til en ny by og så 10 elektro for at komme ind i byen (senere stiger denne pris til 15 og 20 elektro for yderligere spillere i en by).

  Spilleren køber adgang til en by ad gangen, og kan altså bruge en ny-købt by til at udvide netværket yderligere endnu .. i samme runde.
  I starten har man ikke penge til de store by-udvidelser .. men frem mod slutningen af spillet kan man sagtens købe adgang til 4-5 byer i et hug.

  Der er byer der på kortet ligger så tæt sammen at der ikke er en pipeline mellem dem. Det betyder at du kun betaler prisen for at komme ind i byen (10,15 el. 20) hvis du allerede står i byen den er vokset sammen med.

  Bureaukrati runden

  Startende med spiller 1 i rækkefølgen er det helt simpelt at få betalingen hjem for sine strabadser:

  1. Aflevere ressourcer og modtage penge for antal byer du kan forsyne og har på kortet. Dvs. du kan godt have 9 byer men kun råstoffer/elværker til at forsyne 7 af dem. Det betales du så for 7 byer for.
  2. Fjerne højeste elværk fra “fremtidige marked” – lægge det nederst i trække bunken og trække øverste kort samt sortere nuværende marked og fremtidigt marked efter numrene på elværkerne.
  3. Få nye ressourcer ind på markedspladsen – se bagerst på reglhæftet da det afhænger af hvormange spillere der er med og hvor langt fremme man er i spillet (faserne som vi lige runder af senere)

  Vinderen

  Spillet gennemlever 3 faser som vi ikke kommer helt udenom.

  Fase 1: Spillet starter i denne fase og sålænge man er i fase 1 må der kun være en spiller i hver by på brættet. Når den første spiller forbinder sit netværk til by nummer 7 starter fase 2,

  Fase 2: Nu må der være 2 spillere i samme by. Oprindeligt kostede det 10 elektros at komme ind i byen, spiller nummer 2 betaler 15 for at føje en by til sit netværk. I fase 2 ankommer der hver runde et anden mængde ressourcer end fase 1. Se bagsiden af regelhæftet.

  Fase 3: Spillet går i Fase 3 når kortet “STEP-3” trækkes. Det er det kort som blev lagt i bunden af trække-stakken da spillet startede og dermed er blevet skubbet op af de el-værker der hver runde er kommet nederst i stakken.

  Evaluering

  Bo Jørgensen
  Bo Jørgensen mener ...

  Power Grid er ikke det nemmeste brætspil i verden at gå til. Auktions elementerne kræver at man kan lave lidt hovedregning og have et øje på om en ressource er ved blive for dyr til at det kan betale sig at investere i værkerne.
  Brættet er designet efter Tyskland eller USA’s virkelige geografi og er dermed ikke balanceret som sådan.

  Spillet introducerer en god måde at spille på med økonomi, ressourcer og forudsigeligt gameplay. Intet er overladt til terninger eller prøv lykken kort og det er fedt.


  Kommentarer til Power Grid