2 - spillere
45+ min
10+ år
 • familiespil
 • Quiz
 • Regler på dansk

  Bezzerwizzer Familie

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 16. February 2017

  Bezzerwizzer Familie udkom i 2016 i en ny udgave med 2.400 spørgsmål fordelt på 16 emner. Samtlige spørgsmål er ledsaget af en ledetråd, som kun børnene må få, og dermed er der også lagt op til en generationskamp i familien: børnene mod de voksne. Mange af ledetrådene er referencer til de mange billeder, der pryder selve spillepladen.

  Spillebrættet er fyldt med små billeder, der ofte bruges som ledetråde til børnene.

  Setup

  • Placer spillepladen midt på bordet.
  • Inddel jer i to til fire hold. Bemærk, at et hold ikke må bestå af både børn og voksne.
  • Hvert hold tager spille-, (to) Bezzerwizzer-, og (en) Zwap-brikker, der matcher farven på den streg på spillepladen, der vender ud mod holdet. Spillebrikken placeres på startfeltet.
  • Læg emnebrikkerne i posen og placer kassen med spørgsmål ved siden af spillepladen.

  Runder i Bezzerwizzer Familie

  Bezzerwizzer Familie foregår i runder, hvor hvert hold trækker fire emnebrikker fra posen. Hvert hold lægger holdets emnebrikker med forsiden opad på de fire felter på holdets del af spillepladen. Prikkerne over felterne viser, hvor mange point et rigtig svar giver (et, to, tre og fire).

  Afgør, hvilke hold der begynder. Et af de andre hold læser nu spørgsmålet til et point op for holdet. Hvis holdet er et børnehold, får de også ledetråden læst op.
  Svarer holdet rigtigt, får de et point – altså rykker deres spillebrik et felt frem. Svarer de forkert, bliver de stående. Under alle omstændigheder, vendes deres emnebrik om, og næste hold i urets retning får deres et point-spørgsmål.

  Sådan fortsætter man, indtil spørgsmålene til fire point er stillet. Derpå lægges alle emnebrikker tilbage i posen, og holdene trækker på ny fire emnebrikker. Holdet til venstre for det hold, der startede forrige runde, bliver nu startholdet.

  Zwap og Bezzerwizzer

  Hvert hold har mulighed for at blande sig i de andre holds spil ved hjælp af Zwap- og Bezzerwizzerbrikkerne. Man spiller brikkerne ved at kaste dem ind på spillebrættet. Efter brug lægges brikken til side, og spillerne får dem først tilbage, når der trækkes nye emnebrikker.

  • Zwap: Brikken må kun spilles i ens egen tur og inden spørgsmålet læses op. Man må derpå bytte om to af holdenes emnebrikker. For eksempel kan man bytte om på rækkefølgen af et modstanderholds emnebrikker, eller man kan bytte en af sine emnebrikker med en af modstanderens. Man kan dog kun bytte emnebrikker, der ikke har været i brug endnu, altså har forsiden opad.
  • Bezzerwizzer: Brikken bruges, når det er de andre holds tur. Den kan bruges både før og efter, at spørgsmålet bliver læst op. Bemærk, at voksenhold ikke må bruge den mod et børnehold, hvis ledetråden er blevet læst op. Derimod må et børnehold gerne vente med at bruge Bezzerwizzerbrikken, til et voksenhold har svaret (forkert). Børneholdet må derpå gerne bede om at få læst ledetråden op, og dernæst kan de vælge at bruge Bezzerwizzer-brikken.
   Der er kun et hold ad gangen, der må bruge en Bezzerwizzer-brik.
   Hvis holdet, der har turen, svarer forkert, får holdet, der spillede Bezzerwizzerbrikken, mulighed for at svare. Svarer de korrekt, får de point. De får tre point, hvis de brugte brikken, før spørgsmålet var læst op. Spillede de først brikken, efter spørgsmålet var læst op, får de kun ét point.
   Hvis holder, der har turen, står på opløbsstrækningen (markeret med hvide pile), kan holdet, der spillede Bezzerwizzerbrikken, vælge at rykke turholdet tilbage, fremfor selv at rykke fremad.

  Sådan vinder du spillet

  Når et hold når mål, gøres runden færdig, så alle hold har fået lige mange spørgsmål.
  Hvis der derefter kun er et hold, der er nået i mål, vinder dette. Er der flere hold, skal de ud i en finale.
  Alle emnebrikker lægges tilbage i posen, hvorpå finaleholdene hver trækker en brik og skal svare på et spørgsmål. Sådan fortsættes, indtil et af holdene har svaret på flere rigtige spørgsmål end de andre. Dette hold vinder spillet.

  Vurdering af Bezzerwizzer Familie

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Titlen på Bezzerwizzer Familie fortæller faktisk det hele. Det er klassisk Bezzerwizzer, blot for hele familien. Med andre ord en rigtig god blanding af paratviden, taktik og drilleri – udført i en fornem kvalitet. Så er man på jagt et efter quizspil, som hele familien – når alle vel og mærke har nået en tocifret alder, er Bezzerwizzer Familie et sikkert valg.
  Spillet lider selvfølgelig under det evige dilemma, når quizspil deler familier op i voksne og børn. Hvornår skal teenageren tælle som barn? I spillereglerne kommer udgiveren dog med et par bud til at løse dette problem.


  Kommentarer til Bezzerwizzer Familie