2 - 4 spillere
60+ min
10+ år
 • familiespil
 • strategispil
 • Samarbejde
 • Pandemic

  Også kendt som Pandemia

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 20. October 2010

  En pandemi er en infektionssygdom, der påvirker mennesker og dyr i et stort geografisk område. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO skal tre betingelser være opfyldt, før man kan tale om en pandemi:
  • Introduktion af en for populationen hidtil ukendt sygdom.
  • Smitten spredes til mennesker og medfører alvorlig sygdom.
  • Smitten spredes nemt blandt mennesker.


  I brætspillet Pandemic står verden over for fire infektionssygdomme, der truer med at komme ud af kontrol. Gudskelov er et hold af eksperter – spillerne – klar til at rejse verden rundt og bekæmpe sygdommene, så de ikke kommer ud af kontrol og udvikler sig til en pandemi.

  I Pandemic spiller du ikke mod de andre spillere, men skal samarbejde med dem om at vinde spillet.

  Setup

  • Bland the Role cards og giv et til hver spiller. Overskydende kort lægges væk. Hver spiller taget den brik, der matcher hans Role card og placerer brikken i Atlanta. De fem Role cards er: Scientist, Reseacher, Operations Expert, Medic og Dispatcher.
  • Placer en Research Station i Atlanta.
  • Placer Outbreak markøren på 0-feltet på the Outbreaks Indicator og Infection Rate markøren på det første felt (2) på the Infecdtion Rate Track.
  • Fjern de seks Epidemic kort fra the Player cards. De resterende kort blandes og deles ud. Hvis der er fire spillere, får hver to kort. Hvis der er tre spillere, får de hver tre kort, og hvis der er to spillere, får de hver fire kort.
  • Resten af the Player cards fordeles i fire til seks stakke, afhængigt af hvilken sværhedsgrad man ønsker. Fire stakke i et nemt spil, fem stakke i et normalt spil, og seks stakke i et svært spil. Derpå blandes et epidemic kort ind i hver stak, som derpå samles i en stor stak. Dette er the players draw pile.
  • Bland infection kortene. Denne stak er the Infection Draw File.
  • Træk tre kort fra the Infection Draw Pile og placerer tre Disease cubes – i samme farve som kortet – ved pågældende by. Derpå trækkes tre nye kort fra the Infection Draw Pile. Denne gang placeres to Disease cubes ved pågældende by. Endelig trækkes tre kort mere fra the Infection Draw File og en Disease cube placeres ved pågældende by.

  Spillet

  Turen går på skift mellem spillerne i urets retning. Den spiller, der senest var syg, begynder. Når det er en spillers tur, må spilleren i følgende rækkefølge:

  1. Foretage fire actions.
  2. Trække to kort op på hånden.
  3. Påtage sig rollen som the Infector.
   Efter Infector-fasen går turen videre.

  The Actions

  En spiller må foretage sig fire actions under sin tur. Man må gerne foretage den samme action flere gange, men hver gang tæller som en brugt action. Man kan ikke overføre ubrugte actions til næste tur. Actions er inddelt i to grupper, basic actions, som alle kan udføre, og special actions, som kun bestemte spillere kan udføre.

  Basic Actions

  • Drive/Ferry: Ryk din brik til en by, der støder op til den, du er I (de røde linjer på spilbrættet).
  • Direct Flight: Brug et kort fra din hånd og flyt din brik til den by, der står på kortet. Efter brug lægges kortet i the discard pile.
  • Charter Flight: Spil et kort, hvor navnet på den by, du opholder dig i, står. Du kan nu flyttet til en hvilken som helst by på spilbrættet. Efter brug lægges kortet i the discard pile.
  • Shuttle Flight: Hvis du befinder dig i en by med en Research Station, må du flytte til en anden by, der også har en Research Station.

  Special Actions

  • Byg en Research Station: Spil et kort med navnet på den by, du befinder dig i. Placer derpå en Research Station i den by og placer kortet i the discard pile. Hvis alle Research Stations er i brug, flytter du en allerede placeret Research Station til den by, hvor du er. The Operations Expert behøver ikke et kort med navnet på byen for at bygge en Research Station.
  • Opdag en kur: Hvis du er i en by med en Research Station, kan du smide fem kort i samme farve i the discard pile for at finde en kur mod sygdommen i samme farve. The Scientist behøver kun fire kort i samme farve for at opdage en kur.
   Put en markør på den pågældende sygdom på the Discovered Cures-feltet på spilbrættet.
  • Bekæmp en sygdom: Fjern en Disease cube fra den by, som du befinder dig i. Hvis en kur er blevet fundet, så kan man fjerne alle Disease cubes af den farve, som er blevet kureret. Hvis det lykkes spillerne at fjerne alle disease cubes fra brættet af en sygdom, der er blevet kureret, betragtes denne sygdom som fuldstændigt udryddet. Fremover kan spillerne ignorerer alle kort om den pågældende sygdom. The Medic kan fjerne alle Disease cubes af en bestemt farve som en enkelt handling. Hvis the Medic befinder sig i en by, hvor der er Disease cubes, som er blevet kureret, fjernes disse automatisk – uden at det tæller som en handling. Dette kan også ske i andre spilleres ture.
  • Del viden: Tag et kort fra en spiller og giv det til en anden. Hvert kort tæller som en handling. I skal begge være i samme by, og man må alene overføre kort, der har byens navn. The Researcher må give andre spillere et hvilket som helst kort, han har på hånden.
  • Flyt andres brikker: The Dispatcher må flytte andres brikker, når der er hans tur, men kun hvis de andre spillere giver ham lov. Han kan flytte de andres brikker efter de normale basic action-regler, eller han kan bruge en action til at flytte en spiller til en by, hvor der i forvejen er en anden spiller.

  Trække kort

  Spilleren skal trække to kort fra the Player Draw Pile til sin hånd. Hvis man trækker et Epidemics-kort, skal det ikke tages op på hånden. I stedet følges reglerne for Epidemics.

  Hvis en spiller har over syv kort på hånden, skal han øjeblikkelig smide de ekstra kort i the Player Discard Pile. Man må dog gerne spille Special Event Cards for at få sin hånd ned på det tilladte antal kort.
  Special Event Cards må blive spillet når som helst – også i andre spilleres ture – og man bruger ikke en action på at spille dem.

  Epidemics

  Når en spiller trækker et Epidemic kort, lægges det straks over i the Players Discard Pile. Derpå gøres følgende

  1. Flyt the Infection Rate Indicator et felt til højre på the Infection Rate Track.
  2. Tag det nederste kort i the Infection Draw Pile og læg tre Disease cubes i den by, der står på kortet. Læg dernæst kortet i the Infection Discard Pile. Der kan ikke være mere tre Disease cubes af samme farve i en by. Sker det, lægges de overskudende Disease cubes væk, og en outbreak forekommer.
  3. Bland the Infection Discard Pile, og placer den på toppen af the Infection Draw Pile (denne stak skal ikke blandes).

  Playing the Infector

  Træk X antal kort af the Infection Draw Pile, hvor X svarer til den nuværende Infection Rate. Put derpå en Infection cube i kortes farve på den by, der er på kortet. Hvis the disease er blevet kureret, skal man ikke foretage sig noget. Hvis en by allerede har tre Infection cubes i den farve, udløses et outbreak.

  Outbreak

  En outbreak forekommer som sagt, når en spiller skal lægge Disease cube på en by, der i forvejen har tre Diseae cubes af samme farve. I stedet for at lægge flere Disease cubes på byen, lægges Disease cubes af samme farve på alle tilstødende byer. Det kan så udløse outbreaks i de byer. Dog kan byer, der allerede har haft outbreak den runde, ikke blive ramt af et nyt outbreak.
  Hvergang en by bliver ramt af et outbreak, så rykkes the Outbreaks Marker et felt på the Outbreak Indicator.

  Afslutning

  Spiller slutter, hvis:

  • En spiller er ude af stand til at putte en Disease cube på brættet, fordi alle i den farve er i brug. Spillerne taber.
  • Det ottende outbreak forekommer. Spillerne taber.
  • Der er ikke kort nok tilbage i the Player Draw Pile til at en spiller kan trække kort. Spillerne taber.
  • Når kuren for alle fire diseases (blå, gul, sort og rød) er opdaget. Spillerne vinder.

  Vurdering af Pandemic

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Den helt store forskel på Pandemic og de fleste andre brætspil er, at man ikke kæmper mod hinanden, men skal samarbejde. Det gør det meget velegnet til familiespil, da der ikke er så stor risiko for, at folk begynder at skændes.
  Spillet er hurtigt lært, men tilfældighederne har meget at sige. Selv om man gør alt rigtigt, kan man stadig risikere at tabe.


  Kommentarer til Pandemic