3 - 6 spillere
90+ min
10+ år
 • familiespil
 • Efterforskning
 • Middelalder
 • Mystery of the Abbey

  Johnn Esbensen af Johnn Esbensen d. 6. February 2011

  Efter en lang rejse ankommer du og dine rejsefæller til ‘Templars’ Abbey’, hvor et velfortjent hvile venter. Men da en ny dag gryr sprænges idyllen, da broder Adelmos livløse krop bliver fundet for foden af klippen under klosteret.

  Spørgsmålene tårner sig op. Var det et hændeligt uheld eller var broder Adelmo offer for en frygtelig forbrydelse? Det skal du og dine rejsefæller nu finde ud af.

  I klosteret bor 24 munke fra 3 forskellige ordner – Tempelridderne, Franciscanerne og Benedictinerne. Alle med hver sine særlige kendetegn – og en af disse er morderen!

  Plottet i brætspillet Mystery of the Abbey minder meget om historien i Umberto Ecos ‘Rosens Navn’, hvor Sean Connery spillede detektivmunken ‘William of Baskerville’.

  Mystery of the abbey monk

  Setup

  • Spillepladen placeres midt på bordet
  • Hver spiller får en munkebrik, et skema over mistænkte samt et regelark. Skemaet over mistænkte skjules for de øvrige spillere inden i regelarket
  • Bland de forskellige kort – Biblioteksbøger, Scriptoriumbøger, Krypt kort samt Event kort. Placér kortene på de afmærkede steder på spillepladen
  • Bland de 24 mistænkte kort og placér et tilfældigt kort skjult under spillepladen. Munken på dette kort er gerningsmanden, som spillerne skal forsøge at finde frem til
  • Placér 5 (ved 3 eller 6 spillere) eller 3 (ved 4 eller 5 spillere) mistænkte kort på det afmærkede felt på spillepladen
  • Startspilleren (slå en terning) tager messeklokken og de 8 messekort og placerer dem foran sig. Messekortene lægges i rækkefølge 1 – 8
  • Startspilleren placerer messeklokken på cirklen med 1-tallet på det første messekort
  • Rul to munketerninger for at afgøre hvilke munke, der sidst har ‘skriftet’ og placér terningerne i hver sin skriftestol

  Nu er I klar til udforske klosteret i jagten på morderen.

  Runderne

  Spillerne skiftes til at starte og hver runde indeholder følgende:

  1. Første spiller i hver runde starter med at flytte messeklokken 1 felt fra f.eks. 1 til 2, 2 til 3 osv. Når klokken skal flyttes fra 4 indkaldes der straks til messe og teksten nederst på kortet læses op og effekten af kortet udføres
  2. Spillerne skal nu flytte sin munk 1 eller 2 skridt på spillepladen. Hvert rum (markeret med farve) tæller for et skridt uanset rummets størrelse.
  3. Ender en munk på sin tur i et rum, der allerede er optaget af en anden munk, må der stilles ét spørgsmål. (nærmere omkring spørgsmål nedenfor)
  4. Til slut udføreres handlinger aktuelle for det rum munken slutter i

  Spørgsmål til andre

  Som nævnt er det muligt at stille andre munke spørgsmål, hvis man møder dem i et af klosterets mange rum. Hvis en munk slutter sin tur i et rum, hvor der er andre munke, kan man frit vælge hvilken munk man vil udspørge.

  Når en munk bliver stillet et spørgsmål, har han to muligheder. Han kan enten påberåbe sig sit tavshedsløfte og derved nægte at svare på spørgsmålet eller han kan svare på spørgsmålet og derved få mulighed for selv at stille et returspørgsmål.

  Da alle munke er bundet af et sandhedsløfte skal de selvfølgelig svare sandt på alle spørgsmål.

  Der må spørges om alt muligt, så længe spørgsmålet kan besvares uden at opgive en mistænkts navn. Eksempler på spørgsmål kan findes i reglerne eller i de små regelark, som hver spiller har fået udleveret.

  Rummene i klosteret

  Rummene i klosteret giver forskellige muligheder. Nedenfor ses en oversigt over de forskellige rum og deres muligheder.

  Kapellet (Ecclesia) – Her samles alle munke til messe efter hver 4. runde

  Skriftestol (Confessorium) – En terning viser farven på den munk, der sidst skriftede her. Hvis en munk går ind i skriftestolen, må han trække et tilfældigt mistænkte kort fra den munk, der sidst var her. Herefter vendes terningen så den viser din farve. Der kan kun være en munk af gangen i hver skriftestol

  Værelser (Cellula) – Hver munk har sit eget værelse, som er hans private område. Hvis en munk alligevel bevæger sig ind i en anden munks værelse, må han trække et mistænkte kort fra denne munks hånd. Hvis værelsets ejermand kommer ind i værelset mens en anden munk er tilstede, skal denne munk aflevere det kort tilbage, som han trak fra ejerens hånd. Herefter skal han straks rykke til Kapellet, hvor han skal afsone sin straf. (læs mere om straf senere)

  Skrivestue (Scriptorium) – Når en munk kommer til skrivestuen har han mulighed for finde hemmeligheder gemt her. Træk derfor et ‘Scriptorium’ kort. Specielle kort, der er markeret med en stjerne, kan gemmes til senere. Ved alle andre kort læses teksten op og effekten af kortet afgøres med det samme.

  Bibliotek (Bibliotheca) – Her gemmes klosterets mest værdifulde og forbudte tekster. Kun den munk med færrest kort på hånden kan få adgang til biblioteket. Når en munk går ind i biblioteket trækker han et ‘Bibliotheca’ kort og læser kortes tekst højt. Hver munk kan kun besøge biblioteket én gang i spillet.

  Fællesrummet (Parlatorium) – I fællesrummet har munkene mulighed for at få oplysninger fra omverdenen. Når en munk kommer ind i fællesrummet trækker han ét mistænkt kort fra bunken på spillepladen. Hvis der ikke er flere mistænkte kort på spillepladen, kan munken bede en anden munk om at fremvise et mistænkte kort fra hånden, dog skal han angive 1 eller 2 karakteristika for det kort han ønsker fremvist. Hvis den munk der bliver spurgt ikke har noget kort der passer til beskrivelsen, skal han ikke fremvise noget.

  Krypten (Crypta) – Når en munk beder i Krypten må han trække et ‘Crypta’ kort, som kan bruges senere i spillet til at give munken en ekstra tur, umiddelbart efter den normale tur. En munk kan kun have ét ‘Crypta’ kort ad gangen.

  Mødehallen (Capitulum) – I mødehallen kan munkene komme med afsløringer eller beskyldninger

  Gårdspladsen (Aula) og Klostret (Claustrum) har ingen særlige funktioner.

  Begivenheder i klostret

  I løbet af spillet sker der forskellige begivenheder i klostret, så som messe, afsløringer, beskyldninger og straf. Disse er beskrevet nedenfor.

  Messe

  I hver 4. runde er der messe, som afholdes i kapellet (Ecclesia) . I forbindelse med messen sker følgende:

  1. alle munke rykker til kapellet (Ecclesia).
  2. alle munke giver samtidig det antal mistænkte kort, som er angivet på messekortet, til munken til venstre
  3. et begivenheds kort trækkes og teksten læses højt. Effekten af kortet sker med det samme. Nogle kort (markeret med en farvet terning) virker kun mod bestemte munke eller rum. Dette afgøres så med terningsslag.
  4. messekortene og messeklokken gives nu til munken til højre for den der netop har haft dem. Denne munk er nu startspiller. Messeklokken stilles på 1-tallet på messekortet

  Afsløring

  Munkene har mulighed for at gå til Abbeden, når de har afsløret ét karakteristika på gerningsmanden. Kun ét karakteristika kan afsløres af gangen.

  Afsløringen offentliggøres og noteres på et stykke papir og gemmes til afslutningen af spillet. Her sammenlignes alle afsløringer med den rigtige gerningsmands karakteristika. En rigtig afsløring giver 2 +point mens en forkert afsløring giver 1 -point.

  Beskyldning

  En munk kan også gå til Abbeden og komme med en konkret beskyldning mod en navngiven munk.

  Hvis en anden spiller har kortet med navnet på den munk, som bliver beskyldt for at være gerningsmanden, skal dette kort vises frem for alle. Dermed kan alle se, at munken der kom med beskyldningen tog fejl – og han må tage sin straf (se mere om straf nedenfor) samtidig med, at han mister 2 point.
  Hvis ingen anden munk har kortet med den munk som bliver beskyldt for at være gerningsmanden, må han være den skyldige. Dette kontrolleres ved, at kortet under spillepladen afsløres.

  Den munk der afslørede gerningsmanden får 4 point.

  Det er ikke muligt at komme med en beskyldning så længe der stadig er mistænkte kort på spillepladen.

  Straf

  En munk, der bliver taget i at gennemsøge en anden munks værelse eller som kommer med falske beskyldninger modtager en straf. Det samme gælder hvis en spiller glemmer at flytte messeklokken, inden har flytter sin munk rundt på spillepladen.

  Straffen er bøn. Spillerens munk flyttes til kapellet, hvor han står resten sin tur. Han må ikke stille eller besvare spørgsmål.

  Vinderen

  Spillet afsluttes når den rigtige gerningsmand er blevet afsløret.

  Vinderen er den munk, der gennem spillet er kommer med flest nøjagtige afsløringer og / eller afsløringer og dermed har optjent flest point.

  Vurdering af Mystery of the Abbey

  Johnn Esbensen
  Johnn Esbensen mener ...

  Mystery of the Abbey er et sjovt og underholdende spil, der er forholdsvis nemt at gå til. Det kan sagtens spilles sammen med folk, der ikke er vandt til at spille brætspil, men kan også bruges som underholdning sammen med garvede brætspillere. Spillet er grafisk flot med en masse lækkert pap.


  Kommentarer til Mystery of the Abbey