2 - 5 spillere
60+ min
12+ år
 • temaspil
 • Samarbejde
 • Fantasy
 • Lord of the Rings

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 12. December 2012

  Frodo stirrede på alle ansigterne, men de vendte ikke mod ham. Alle mødets deltagere sad med nedslagne blikke, som om de var hensunken i dybe tanker. Han blev grebet af en voldsom rædsel, som om han ventede på afsigelsen af en dom, han længe havde forudset, og som han forgæves havde håbet på ikke ville blive afsagt. En overvældende længsel efter at hvile ud og blive ved Bilbos side i Kløvedal fyldte hans hjerte. Til sidst talte han med besvær, og han var forbavset over at høre sine egne ord. Det var, som om en anden vilje brugte hans lille tynde stemme.

  Jeg skal nok tage Ringen, sagde han, selv om jeg ikke kender vejen.

  J.R.R. Tolkien: Eventyret om Ringen

  Målet

  i Lord of the Rings er – selvfølgelig – at tilintetgøre Ringen, så Sauron ikke kan genvinde den og erobre Vesten. Hver spiller repræsenterer en hobbit, som rejser gennem Midgårds farer for at nå skyggelandet Mordor. Sauron jager samtidig hobbitterne, der også trues af Ringens korrumperende kræfter. Det kræver sammenhold, hvis missionen skal lykkes.

  Reglerne nedenfor er for erfarne spillere. Hvis man er nybegynder, indeholder spillet en lidt nemmere variation.

  Set up

  • Placer master board og Moria-brættet midt på bordet. Sidstnævnte skal kun bruges i begyndelsen og vil blive afløst af Helm’s Deep, Shelob’s Lair og Mordor.
  • Placer en markør på Bag End på master board.
  • Placer en markør på feltet i øverste venstre hjørne af Moria-brættet.
  • Placer en markør på på hver af de tre Activity-linjer på Moria-brættet.
  • Tag seks shields (to med værdien 1, to med værdien 2 og to med værdien 3), bland dem og læg dem med bagsiden opad ved siden af master board.
  • Bland event-brikkerne og læg dem i en bunke med bagsiden opad. Det samme gøres med hobbit-kortene.
  • Sorter feature-kortene efter hver sit område og læg dem ved master board med forsiden opad.
  • Gandalf-kortene lægges på en stribe med forsiden opad.
  • Hver spiller får nu et karakter-kort, antallet af spillere afgør, hvilke kort der skal bruges: To spillere: Frodo og Sam. Tre spillere: Frodo, Sam og Pippin. Fire spillere: Frodo, Sam, Pippin og Merry. Fem spillere: Frodo, Sam, Pippin, Merry og Fatty. Hver hobbit har specielle egenskaber, der kan hjælpe gruppen.
  • Hver spiller tager sin hobbitfigur og placerer den på feltet 0 på corruption line på master board. Sauron placeres på feltet 12.
  • Den spiller, der er Frodo, får Ringen. Frodo-spilleren starter spillet.

  Sådan spiller du Lord of the Rings

  Spiller foregår på seks forskellige lokaliteter: Bag End, Rivendell, Moria, Lothrórien, Helm’s Deep, Shelob’s Lair og Mordor. Moria, Helm’s Deep, Shelob’s Lair og Mordor udspiller sig alle på scenarie-brættene, mens resten foregår på master board.

  Bag End

  Spillerne begynder i Bag End på master board.

  • Hver spiller får seks hobbit-kort. Hobbit-kort består af fire forskellige varianter: Friendship, Travelling, Hiding og Fightning. Desuden er der en femte variation, Joker, som kan bruges som alle de andre.
  • Derpå dukker Nazgûl op. En af spillerne skal spille to hiding-kort (brugte kort smides i skraldebunken). Hvis ingen kan/vil det, rykker Sauron et felt tættere på hobbitterne på corruption line. Derefter er hobbitterne nået til Rivendell. Husk at flytte markøren på master board.

  Rivendell

  • De 12 Rivendell feature-kort blandes og deles ud til spillerne. Hvis der er to spillere, får de begge fire kort, resten lægges til side. Hvis der er tre spillere, får de hver fire kort. Er der fire spillere, får de hver tre kort. Med fem spillere, får ringbæreren og spilleren til venstre for ham tre kort, resten får to kort.
  • Så er det tid til Elronds rådsforsamling. Ringbæreren må vælge et kort fra sin hånd og give det til spilleren til venstre for sig. Denne må nu vælge et kort og give det til spilleren til venstre for sig. Sådan fortsættes, indtil man har været hele bordet rundt.
  • Det er i Rivendell, at broderskabet bliver dannet, og de tager af sted for at tilintetgøre Ringen. Hver spiller skal – startende med ringbæreren og derpå i urets retning – spille et friendship kort. De spillere, der ikke kan det, skal rulle terningen med risiko for at blive korrumperet eller miste kort (se nærmere beskrivelse andetsteds).
   Turen går nu til Moria.

  Moria

  Nu skal Moria-brættet i brug. Moria er – lige som alle de øvrige scenarie-bræt – bygget op med en række activity-linjer. Der er fire linjer, som dog ikke nødvendigvis er repræsenteret i alle scenarier:

  • Friendship
  • Traveling
  • Hiding
  • Fighting
   Desuden rummer hvert scenarie en række event bokse på brættets venstre side. Ved begyndelsen af hvert scenarie blandes event-brikkerne, og the feature kort, der hører til scenariet, findes frem.

  Midgårds udfordringer
  Activity-linjerne repræsenterer de udfordringer, som hobbitterne møder. I hvert scenarie er der en primær activity-linje (den kurvede linje). Hvert felt på linjerne har forskellige symboler. Nogle har positive effekter (giver dig life tokens og shields, flytter dig længere til venstre på corruption line), andre har negative effekter.
  Instruktionerne på hvert felt skal følges, så hvis et kort lader dig flytte markøren to felter på en activity-linje, skal du først udføre ordren på det ene felt, derefter på det andet.

  Ringbæreren begynder, og spillerne skiftes til at tage deres tur i urets retning. Når det er din tur, skal du gøre følgende:

  1. Afsløre Event-brikker
  2. Spille kort
  3. Afslutte din tur

  Afsløre Event-brikker
  Tag

  den øverste brik fra event-stakken og læg den foran dig med forsiden op og følg de instruktioner, der er på brikken. Mulighederne er:
  • Flyt markøren til den næste event-boks – nogle gange har spillerne mulighed for at forhindre dette ved at smide kort, life tokens eller shields.
  • Flyt Sauron eller hobbitterne på corruption line.
  • Flyt markøren på den activity-linje, der matcher symbolet på event-brikken.
   Du skal blive ved at trække nye event-brikker, indtil du trækker et af activity-symbolerne, eller scenariet ender. Trækker du en event-brik, der ikke er repræsenteret i dette scenarie, vælger du selv, hvilken activity-linje, der skal flyttes.

  Spil kort
  Du må spille 0, 1 eller 2 kort fra din hånd. Hvis du vælger ikke at bruge nogen kort, må du i stedet vælge enten at trække to kort fra hobbit-stakken, eller flytte din hobbit et felt til venstre (mod lyset) på corruption track.
  Hvis du vælger at spille kort, gøres det et af gangen. Hvis du spiller to kort, skal det være et gråt og et hvidt. For hvert activity-symbol, må du flytte markøren på den pågældende activity-linje et felt og udføre de instruktioner, der er på feltet.
  De fleste kort har kun et symbol, men enkelte har to. Hvis du spiller et jokerkort, der har mere end et stjernesymbol, skal du bruge dem på den samme activity-linje.

  Afslut din tur
  Alle event-brikkerne, du trak, ryger i en skraldebunke. Turen går nu videre til næste spiller.

  Ringens kraft
  Ringbæreren skal en gang i hvert scenarie bruge ringen. Enten efter at en spiller har vendt en event-brik, eller efter at effekten af en brik eller kort er overstået. Ringen placeres nu på ringbærerens hobbit på master board. Derpå kastes terningen for at se, hvilke konsekvenser det har. Derpå må ringbæreren flytte markøren på en af activity-linjerne efter denne formel: Fire felter minus antallet af symboler på terningen. Felter, der springes over på denne vis, skal fuldstændig ignoreres, de har har ingen effekt.

  Sådan slutter et scenarie

  Et scenarie kan slutte på to måder:

  1. Markøren på den primære activity-linje når det sidste felt, eller
  2. den sidste event boks er blevet overstået.

  Den aktive spillers tur slutter nu øjeblikkeligt. I scenarierne Moria, Helm’s Deep og Shelob’s lair sker følgende.

  • Hver spiller skal smide tre forskellige life tokens. For hver token, der mangler, flyttes din hobbit et felt til højre på corruption line.
  • Spillerne, hvis hobbit har flest ring life tokens, bliver den nye ringbærer. Hvis to spillere har lige mange, er det den, der sidder nærmest den nuværende ringbærer i urets retning, der bliver den ny ringbærer. Vedkommende trækker nu to hobbit-kort.
  • Spilleren, der repræsenterer Fatty, trækker to hobbit-kort.
  • Alle life tokens afleveres tilbage, og næste scenarie findes frem. Placer markører på activity-linjerne og over den første event boks på brættet.

  Lothlórien

  • Efter Moria er spillerne nu nået til endnu et sikkert sted, Lothlórien. Lothlórien feature-kortene blandes og fordeles til spillerne på samme vis som i Rivendell.
  • Derpå må hver spiller smide to shields og til gengæld trækker to hobbit kort eller flytte sin hobbit et felt til venstre på corruption line.
  • Hver spiller skal – startende med ringbæreren og derpå i urets retning – spille et joker-kort. De spillere, der ikke kan det, skal rulle terningen med risiko for at blive korrumperet eller miste kort (se nærmere beskrivelse andetsteds).
   Turen går nu til Helm’s Deep.

  Helm’s Deep, Shelob’s Lair og Mordor

  Hvert af disse scenarier spilles igennem som beskrevet under Moria. Mordors slutning er nærmere beskrevet under Sådan slutter spillet.

  Andre regler

  Terningen: Good vs. Evil
  Hver gang hobbitterne støder på et terningesymbol på enten activity-linjerne eller events, skal de rulle terningen. Det kan føre til, at intet sker, at den pågældende hobbit flytter nærmere Sauron, at Sauron flytter sig nærmere hobbitterne, eller at spilleren skal smide to kort fra sig.

  Gandalf kommer til hjælp
  Når

  som helst i spillet kan en spiller kalde på Gandalfs hjælp ved at smide shields til en samlet værdi af fem. Den aktive spiller bestemmer, hvilket af Gandalf-kortene, der skal bruges. Når kortet er brugt, fjernes det fra spillet.

  De gule feature kort
  Disse kort kan spilles når som helst, medmindre andet fremgår af kortet.

  Mørkets kræfter tager dig
  Hvis din hobbit ender på samme felt – eller længere til højre – for Sauron på the corruption line, har mørkets kræfter fanget dig, og du forlader øjeblikkeligt spillet. Du mister dine kort og life tokens, men beholder dine shields.
  Hvis du ikke besidder de nødvendige kort eller shields, forlader du også spillet øjeblikkeligt, og får altså ikke lov til at afslutte din tur.
  Hvis ringbæreren elimineres på grund af en af ovenstående grunde, slutter spillet øjeblikkeligt.

  Bemærk, at du må smide kort fra din hånd til skraldebunken når som helst i spillet.

  Sådan slutter spillet

  Den primære activity-linje i Mordor har et terning symbol på sit sidste felt. Når den aktive spiller flytter markøren til dette felt, skal man som sædvanlig kaste terningen for at se, hvad der sker. Hvis det ikke afslutter spillet, placeres ringen på vulkanen, så ingen af spillerne nu er ringbæreren. Den aktive spiller skal nu forsøge at ødelægge ringen ved at kaste med terningen.

  • Hvis den aktive spiller stadig er med i spillet efter terningekastet, så er ringen ødelagt, og spilleren modtager en af de shields, der blev lagt ved spillepladen fra start.
  • Hvis den aktive spiller elimineres som følge af terningekastet, så er det spilleren til venstre for ham, der får lov at forsøge. Sådan bliver man ved, indtil ringen er ødelagt, eller alle spillerne er elimineret.

  Scoring

  Uanset om det er lykkedes at tilintetgøre ringen eller ej, tæller man point op for at se, hvordan det er gået.

  1. Hvis ringen er ødelagt, får alle spillere (også de, der er elimineret) 60 point plus det antal shields, hele gruppen har samlet.
  2. Hvis spillerne når Mount Doom, men alle fejler i forsøget på at ødelægge ringen, får alle spillere 60 point.
  3. Hvis ringbæreren bliver elimineret, slutter spillet øjeblikkeligt. I så fald får alle spillerne point svarende til det nummer, der står på det felt på den primære activity-linje, hvor deres markør står.
   Man kan notere resultatet ned på Hall of Fame-arket.

  Vurdering af Lord of the Rings

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Lord of the Rings, der udkom i 2000, er et af de første co-op-spil og hører stadig til blandt de bedste af slagsen. Spillet kan være rimeligt uoverskueligt for nybegyndere, så man skal forvente at slå op i regelbogen mange gange, første gang man spiller. Det er en virkelig god ide at begynde hvert scenarie med at læse the events og planlægge derefter. Der er også strøget hints ud over regelbogen til at hjælpe nybegyndere.
  Svagheden ved spillet er, at man – naturligvis – følger den samme rute hver gang, og derfor vil opleve megen gentagelse. Der er dog udkommet flere udvidelser til spillet.


  Kommentarer til Lord of the Rings