2 - 4 spillere
60+ min
10+ år
 • strategispil
 • Regler på dansk

  Tori

  Kristian List af Kristian List d. 23. May 2012

  Du er handelsmand på markedspladsen i Helsinki under OL i 1952. Du skal sælge varer og udvide dine boder, før konkurrenterne gør det.

  Varerne er grøntsager, blomster, is, fisk, lemonade og OL souvenirs.

  Sådan kommer du i gang

  Fold markedspladsen ud og placer informationsbrikkerne og de fem af kunderne som anvist i regelhæftet.

  Varekortene lægges i hver sin stak ved siden af brættet sammen med de 12 majoritetskort og stakkene med udvidelsesbrikker i de seks kategorier af varer. Placer også farveskiftebrikken ved brættet og stil den sidste kunde her.

  Øverst på brættet, i udkanten af markedspladsen, er der plads til at du lægger fem byggekort frem med billedsiden opad. Resten lægges i en stak lige ved siden af.

  Hver spiller vælger et våbenskjold, så I kan kende forskel på hinandens boder.
  Hver spiller får nu seks bodbrikker med deres våbenskjold på.

  Bland områdebonuskortene og giv hver spiller et. Gør det samme med farvebonuskortene. Disse to typer kort må ikke vises til de øvrige spillere. Gem dem til pointoptællingen til sidst.

  Sådan spiller du Tori

  Turen går på skift mellem spillerne. I din tur har du fem valgmuligheder:

  • Træk byggekort
  • Byg en ny bod
  • Udvid en bod
  • Riv en bod ned
  • Tag en kunde

  Træk byggekort

  Tag to af de fem byggekort, der ligger med billedsiden opad, eller tag to fra stakken. Hvis du tager to af de fem, skal du bagefter supplere op fra stakken, så der igen ligger fem kort med billedsiden opad.

  En tredje mulighed er at fjerne de fem kort og lægge fem nye ud. I så fald må du kun trække ét kort fra enten stakken eller de fem kort med billedsiden opad.

  Byggekort er nummereret fra 1 til 9 og henviser til de zoner på markedspladsen, hvor du må bygge eller udvide boder.

  Byg en ny bod

  For at bygge en bod, skal du have et byggekort nummereret med den zone på markedspladsen, hvor du vil bygge. Smid byggekortet i skraldebunken og placer et af dine seks bodkort på brættet. Halvcirklen indikerer indgangen til boden.

  OBS: Bodkort med fisk er fiskerbåde og kan derfor kun placeres i vandet langs kajen. De lilla souvenirboder skal placeres lige op og ned af en informationsbrik.

  Udvid en bod

  For at udvide en bod, skal du have et byggekort til den pågældende zone (som godt må være en tilstødende zone, hvis boden ligger på kanten) samt varekort svarende til det samlede antal brikker, boden når op på efter udvidelsen. Varekortene skal være i samme farve som boden.

  Placer en udvidelsesbrik, så den støder op til boden lodret eller vandret.

  Riv en bod ned

  Du kan fjerne din bodbrik, hvis den ikke har nogen udvidelsesbrikker.

  Tag en kunde

  Tag en kunde i samme farve som en af dine boder og placer kunden på bodens tomme indgangsfelt. Du kan som udgangspunkt kun lokke kunden til, hvis der ikke er en konkurrerende bod med samme vare og med et tomt indgangsfelt tættere på kunden.

  Byt nu kunden ud med kunden på farveskiftebrikken. Det simulerer, at kundens behov ændrer sig, efter han har handlet hos dig.

  Du modtager varekort svarende til det antal brikker, din bod fylder.

  OBS: Du må højst have otte kort på hånden af gangen. Kort på hånden indebærer byggekort og varekort. Har du på et tidspunkt over otte, skal du straks smide et eller flere valgfri kort, så du igen kommer ned på otte.

  Markedsføring

  Hvis du råber højt nok, kan du alligevel godt lokke en kunde til, selv om en af dine konkurrenter har en tilsvarende kundeløs bod tætttere på. Du skal benytte dig af markedsføring, og det gør du ved at ”betale” med et byggekort, der har samme nummer som den zone, din bod ligger i.

  Er der to boder, der ligger tættere på kunden end din, skal du bruge to byggekort og så fremdeles.

  Majoritetskort og alsidighedskort

  Til hver af de seks varegrupper hører to majoritetskort (guld og sølv), der symboliserer din samlede magt på markedet. Spilleren der bygger den allerførste udvidelse til en bod i en af varegrupperne, modtager begge majoritetskort.

  Så snart en anden spiller får udbygget sin bod lige så meget, får han sølvkortet. Hvis en anden spiller ejer kortet, får spilleren det af den pågældende spiller.

  Når en spiller senere udvider sin bod til flere brikker end nogle af de andre spillere med en bod i den varegruppe, får han begge kort. Igen kan de andre spillere gøre krav på sølvkortet ved at udvide lige så meget.

  Så snart en spiller har minimum én udvidelsesbrik i fire (i et fire-spillers spil), fem (tre spillere) eller seks (to spillere) forskellige varegrupper, modtager han et alsidighedskort. Dette kort kan ikke mistes igen.

  Område- og farvebonuskort

  Områdebonuskortet giver tre point, hvis det lykkes spilleren at bygge seks (i et to-spillers spil), fem (tre spillere) eller fire (fire spillere) udvidelsesbrikker i områderne indikeret på kortet.

  Farvebonuskortet giver tre point, hvis det lykkes spilleren samlet set at bygge seks (i et to-spillers spil), fem (tre spillere) eller fire (fire spillere) udvidelsesbrikker i varegrupperne vist på kortet.

  Tori afsluttes

  Spillet slutter i det øjeblik, et af følgende to kriterier er opfyldt:
  1. Alle udvidelsesbrikkerne i en hvilken som helst varegruppe er opbrugt
  2. To varegrupper har kun én udvidelsesbrik tilbage hver

  Point

  Spillerne lægger deres point sammen fra deres majoritetskort, alsidighedskort, områdebonuskort og farvebonuskort. Spilleren med flest point vinder.

  Vurdering af Tori

  Kristian List
  Kristian List mener ...

  Temaet i Tori er smalt, men underholdningen er fed, for det er en udfordring at satse på de rigtige varer og områder på de rette tidspunkter. Spillet er fint afbalanceret og kan godt spilles af kræmmere under 10 år, der ellers er angivet som aldersgrænse. Tre spillere giver den bedste variation og uforudsigelighed.


  Kommentarer til Tori