1 - 6 spillere
30+ min
14+ år
 • temaspil
 • Kortspil
 • Samarbejde
 • Horror
 • Science fiction
 • Relateret læsning


  Space Hulk: Death Angel - The Card Game

  Morten Greis af Morten Greis d. 7. May 2012

  Space Hulk: Death Angel er et kortspil, om kampe i trange gange i udtjente rumskibe mellem mennesker og monstre. Det hele udspiller sig i Warhammer 40.000-universet og er baseret på brætspillet Space Hulk, der udkom i 1989, hvilket fejredes med en jubilæumsudgave i i 2009. Hvor brætspillet er for to spillere, er kortspillet for et til seks spillere.

  Historien

  Ud fra det store tomrum mellem stjernerne kommer ældgamle rumskibe, Space Hulks, drivende. Skjult i disse giganter er en lurende trussel, Genestealerne, rædselsfulde monstre, som vil infiltrere menneskeheden. For at finde og standse monsterene sender Kejserriget sine bedste mænd, Space Marine Terminators, ind i rumskibene og ind i de trange korridorer for at konfrontere Genestealerne.

  Spillet

  Spillerne er sammen om at sende deres terminatorer ind i en Space Hulk for at konfrontere genestealerne, som styres af spillet.
  Hver spiller styrer et eller flere Combat Teams, som hver består af to terminators. Målet er at nå til spillets sidste Location, opfylde stedets kriterium og gøre det inden den sidste terminator er dræbt.

  Bestanddele

  Death Angel består af en række forskellige kort, som udgør hoveddelen af spillet, samt en specialterning og nogle brikker. Kortene i spillet:

  Terminator-kort: Hver af terminatorne optræder med sit eget kort, der bruges til at vise, hvor i gruppen den enkelte er placeret og hvor denne kigge hen. Begge dele spiller en rolle, da monstrene ynder at angribe i flokke og helst fra baghold.

  Ordre-kort: Hvert Combat Team har tre ordrekort, som dækker terminators handlinger og afspejler hvert teams særlige evner.

  Location-kort: Disse beskriver forskellige steder i Space Hulken. De udgør færden gennem rumskibet begyndende med Void Lock-kortet.

  Terræn-kort: Hvert Location-kort fortæller hvilket terræn, der er i den enkelte location, og hvor det skal placeres i forhold til terminatorerne. Det er terræn som døre, passager, mørke hjørner osv., og som dækker de steder, hvor genestealers kan dukke op.

  Blip-kort: Genestealerne begynder som ‘blip’ på en radar, inden de dukker op. Blip-kortene er det antal genestealere, der er i hver location. På genestealer-siden af kortet er et symbol, der viser, hvornår en genestealer bevæger sig.

  Broodlord-kort: Genestealernes ledere, der aldrig dukker op som blips, men derimod dukker op på bestemte tidspunkter.

  Event-kort: I slutningen af hver runde trækkes et event-kort, som introducerer tilfældigheder på godt eller ondt. Hvert event-kort viser ved hvilket terræn, der dukker genestealere fra blipstakkene op, og om genestealerne bevæger sig.

  Før spiller begynder

  1. Vælg Combat Team. Hver spiller vælger eller trækker et Combat Team (to terminator-kort, tre ordre-kort, en Combat Team Marker)
   1. Hvis der er 4, 5 eller 6 spillere: Vælg en Combat Team-brik hver.
   2. Hvis der er 2 eller 3 spillere: Vælg to Combat Team-brikker hver.
   3. Hvis der er 1 spillere: Vælg tre Combat Team-brikker.
  2. Tag det Void Lock-kort, som svarer til antallet af spillere.
  3. Sammensæt Location Deck ud fra Void Lock-kortet (f.eks. ved en spiller tages et kort fra Location Deck 2, 3 og 4).
  4. Bland Blip-kortene og lig et antal blipkort på hver side af Void Lock-kortet, som angivet i venstre og højre hjørne af Void Lock-kortet (ved en spiller er det 6 kort i hver stak).
  5. Bland Combat-teamsne og placer dem i en lodret søjle ud fra Void Lock-kortet. Den første halvdel vender mod venstre (dvs. vend kortet så pilen på kortets side vender venstre), og den anden halvdel vender mod højre.
  6. Placer terræn-kortene langs søjlen af terminatorer. Kort-symbolerne på venstre side af Void Lock-kortet viser hvilke terræn-kort, der skal placeres i venstre side, og tallet viser, hvilken terminator de skal placeres ud fra talt fra oven. Kort-symbolerne på højre side viser hvilke terræn-kort, der skal placeres på højre side af søjlen fra neden.
  7. Vend det øverste Event-kort om. Symbolerne for neden på kortet viser, hvor mange blip-kort, der skal vendes, og hvor de skal placeres. Begynd med den første farvede boks (rød, orange, gul, grøn) og placer en blip på det terræn-kort, hvis farve matcher den farvede boks uanset hvilken side af søjlen terræn-kortet ligger på. Gentag dette med den anden farvede boks. Antallet af genestealer-kort er angivet med en gul eller en hvid trekant – mere om dette nedenfor.

  Spillets forløb

  Det gælder nu om for terminatorerne at overleve genestealerne længe nok til at den ene af de to stakke af blip-kort løber tør. Når det sker, ‘rejser’ terminatorerne straks til næste Location-kort, hvorefter terræn-kortene placeres på ny, og der bygges nye blip-kortstakke op. Sådan fortsætter det, indtil det sidste kort nås, og her udkæmpes den sidste del af spillet, og det afsløres, om terminatorerne gennemfører deres mission eller fejler.

  Spillet består her af et antal runder, der er delt op i fire faser. Af og til afbrydes runden, fordi terminatorerne skal ‘rejse’ fra en Location til en anden.

  Fase 1: Vælg ordrekort

  Hvert Combat Team har tre ordrekort (Support, Move+Activate, Attack), og hvert ordrekort har en værdi, der angiver, hvor i rækkefølgen kortet skal spilles, og hvert kort rummer en særlig evne.

  Hver spiller vælger skjult et ordrekort. Samme ordrekort må ikke vælges to runder i træk. Når alle kortene er valgt, vendes de om.

  Fase 2: Brug ordrekortet

  Begyndende med den spiller, der har det laveste ordrekort, gennemspilles ordrekortene for hvert Combat Team:

  Support: Placer en Support-brik på en terminator uafhængigt af dennes team eller ordre. Anvend evt. kortets særlige evne.

  Move+Activate: Der er tre trin i dette kort:

  1. Hver terminator i Combat Teamet må rykke et felt op eller ned.
  2. Hver terminator i teamet må vende sig om (vende fra venstre mod højre og vice versa).
  3. Hver terminator må aktivere et terræn-kort, som denne vender ansigtet imod.
   Efter de tre trin må kortets særlige evne anvendes.

  Combat: Hver terminator i Combat Teamet, der vender mod en Genestealer og er inden for rækkevidde, må angribe. Hver terminator har angivet en rækkevidde (0 er kun genestealere lige ud for terminatoren, 1 er genestealere ud for terminatoren eller et felt over eller under og så fremdeles), som afgør om denne kan angribe. Hvis det er muligt at angribe, rulles terningen. Hvis resultatet er 1, 2 eller 3 (og derved viser et kranie på terningen), dør en genestealer.

  Hvis det er en forbier, kan der spenderes en Support-brik på at rulle terningen om. Der må rulles om, så længe der kan betales support-brikker.

  Kortets særlige evne må anvendes.

  Fase 3: Genestealerne angriber

  Den terminator, som står ud for en eller flere genestealer, bliver nu angrebet. Rul en terning for stakken af genestealere. Hvis resultatet er mere end antallet, overlever terminatoren. Hvis resultatet er lig med eller lavere end antallet, bliver terminatoren dræbt. Hvis terminatoren vender mod genestealerne, må denne spendere en support-brik for at rulle terningen om.

  Fase 4: Event-kort

  Spilleren med det laveste ordrekort trækker et kort fra event-stakken. Hvis teksten på kortet begynder med ordet ‘Instinct’, skal spilleren efterkomme den særlige tekst, inden spilleren viser kortet til de andre spillere.

  Når teksten på kortet er efterkommet, skal der placeres nye genestealere. Begynd fra venstre med den første farvede kasse i bunden af kortet. Placer genestealere fra blipstakken på det terræn-kort, som farven matcher (husk, hvis terrænkortet er på venstre side, skal genestealeren tages fra den venstre blipstak). Gentag dette med den næste farvede kasse.

  Det antal genestealere, der dukker op (altså antal blipkort, der skal trækkes), ses ud fra den farve trekant (hvid eller gul), der er placeret ved den farvede boks. Det specifikke antal er angivet på Void Lock-kortet (f.eks. ved 4 spillere er der angivet 3 ved gul trekant og 1 ved hvid trekant, så hvis eventkortet viser en gul trekant ved en rød boks, dukker tre genestealere op ved terræn-kortet med en rød boks).

  Genestealernes tur
  Sidst bevæger genestealerne sig. Enhver stak genestealere, hvor mindst et af kortene bærer det samme symbol som på eventkortet, bevæger sig. De bevæger sig i retning af den røde pil, der er angivet i hjørnet af det terminator-kort, som de står ud for (typisk bevæger de sig op, hvis de er i højre side, og ned, hvis de er i venstre side). Hvis en stak bevæger sig ud over bunden eller toppen, flankerer de i stedet terminatoren. Hvis der er en buet pil på eventkortet sammen med symbole for hvilke genestealere, som bevæger sig, betyder det, at de flankerer i stedet for. At flankere betyder, at genestealerne bevæger sig om bag ved terminatoren (kigger denne mod venstre, dukker de nu op til højre).

  De andre dele af spillet

  At ‘rejse’ mellem to Locations
  Idet øjeblik den ene af de to blipstakke er tom i slutningen af en fase, rejser terminatorerne fra den nuværende Location til den næste. Læg Location-kortet bort og træk det næste. Kassér de tilbageværende blips og fjern terrænkortene, men behold genestealerne i deres nuværende positioner.
  Placer nu terræn-kortene i henhold til det nye Location-kort, og lav to stakke af blipkort også i henhold til Location-kortet og begynd en runde.
  Hvis der på Location-kortet står “Upon Entering”, træder effekten i kraft med det samme.

  Hvis en terminator dør
  Dør en terminator, fordi han ruller dårligt i sit forsvar eller pga.
  et event-kort, et location-kort eller et helt tredje kort, fjernes denne straks fra rækken af kort. Hvis begge terminators i et Combat Team er døde, fjernes deres ordre-kort fra spillet.
  Herefter tilpasses genestealere, terræn og tilbageværende terminators i forhold til terrænkortene.

  Broodlords
  Nogle genestealere er større og værre end andre. Broodlords optræder på deres helt egne kort og dukker ikke op som en blip. For Broodlords gælder det, at de kun optræder ved bestemte Locations, og de har følgende tre særrregler: Broodlords har to genestealer-symboler, så de bevæger sig dobbelt så ofte.
  Broodlords i en flok af genestealers dør altid som den sidste, og er derfor svære at dræbe.
  Broodlords trækker en fra terningkastet, når de angriber, så de er dødbringende.

  Afslutning på Space Hulk: Death Angel

  Hvis alle terminatorerne dør, har alle spillerne tabt. Hvis genestealerne og blipsne alle elimineres ved det sidste Location-kort, eller målet på Location-kortet opnås, slutter spillet med sejr til alle.

  Vurdering af Space Hulk: Death Angel

  Space Hulk: Death Angel er et fascinerende spil. Det har formået at genskabe mange af elementerne fra brætspillet og overføre det til kortspillets format og samtidig øge antallet af spillere, der kan spille det.

  I lighed med Space Hulk er Death Angel udfordrende for terminators, og dødeligheden er stor. Det er ikke usædvanligt at vinde spillet lige på stregen eller se holdet fejle pludseligt og voldsomt som monstrene overrender forsvaret.

  Space Hulk: Death Angel rummer mange små detaljer, der skal holdes styr på, som let gør det første spil Space Hulk: Death Angel en rodet affære, men derefter står et interessant og udfordrende spil, som både kan spilles alene eller med venner.


  Kommentarer til Space Hulk: Death Angel - The Card Game