2 - 10 spillere
20+ min
6+ år
 • børnespil
 • Regler på dansk

  Uno

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 14. February 2019

  Målet i kortspillet Uno er at nå 500 point. Man scorer point ved at være den første spiller, der får spillet samtlige kort fra sin hånd. Lykkes det, får man værdien af de øvrige spillers kort.
  Man spiller med 108 kort. Der er fire farver, der har numrene 0 til 9. Der er 19 kort i hver farve, altså 76 i alt. Desuden er der en stribe specialkort.

  Målet i Uno er at komme af med alle dine kort før modstanderen.

  Setup

  • Først skal der vælges en spiller, der skal blande kortene og give syv kort til hver deltager.
  • De øvrige kort lægges midt på bordet. Den kaldes grundbunken. Det øverste kort vendes og lægges ved siden af grundbunken. Denne bunke er fralægningsbunken. Hvis det første kort er ‘Skift farve og træk fire kort’, blandes det ind i grundbunken og der trækkes et nyt kort. Hvis det vendte kort er et specielkort, er det spilleren til venstre for kortgiveren, der påvirkes (medmindre det er ‘skift retning’-kortet.
  • Og så er I klar til første runde Uno.

  Sådan spiller man Uno

  Uno spilles i runder. Hver gang en runde er slut, blandes kortene på ny. Opgaven med at blande kortene går på tur i urets retning.
  Spilleren til venstre for kortgiveren begynder. Turen går derpå på tur med urets retning (med mindre turen bliver vendt af specialkort).
  Når det er en deltagers tur, skal vedkommende forsøge at spille et kort. Det kan gøres på følgende måder:

  • Kortet har samme farve som øverste kort i fralægningsbunken.
  • Kortet har samme talværdi som øverste kort i fralægningsbunken.
  • Kortet matcher det øverst kort i fralægningsbunken. For eksempel må man spille en blåt ‘spring over’-kort på et rødt ‘spring over’-kort.
  • Man spiller et ‘skifte farve’-kort.

  Hvis man ikke kan spille et kort, skal man trække et kort fra grundbunken. Hvis man kan spille kortet, må man gøre det med det samme. Turen går nu videre til næste deltager. Det er tilladt at undlade at spille kort, selv om man godt kunne.

  Når man spiller sit næstsidste kort, skal man råbe uno. Glemmer man det, og bliver mindet om det, inden næste spiller begynder sin tur, skal man som straf trækker to kort fra grundbunken..

  Når en deltager ikke har flere kort på hånden, slutter runden. De øvrige deltagere regner nu ud, hvor mange point, de sidder med på hånden. Deltageren, der sluttede runden, får alle pointene og en ny runder begynder, medmindre spilleren har fået over 500 point.


  kort  point 
  Alle kort med tal (0-9) talværdien
  Træk to ekstra 20
  Skift retning 20
  Spring over 20
  Skift farve 50
  Skift farve og træk fire ekstra  50

  Specialkort

  • Træk to ekstra kort: Næste spiller skal trække to kort fra grundbunken og mister samtidig sin tur. Kan spilles på kort af samme farve eller et andet ‘træk to ekstra kort’.
  • Skift retning: Kortet vender spilretning. Hvis spilretning var med uret, er den nu mod uret. Kan spilles på kort af samme farve eller et andet ‘skift retning’.
  • Spring over: Næste spiller mister sin tur. Kan spilles på kort af samme farve eller et andet ‘spring over’.
  • Skift farve: Spilleren, der spillede kortet, må bestemme, hvilken farve der skiftes til. Kortet kan spilles på alle kort, og man må gerne spille det, selv om man sidder med andre kort, man kunnet have spillet. Hvis det vendes ved spillets start, bestemmer spilleren til venstre for kortgiveren, hvilken farve det er.
  • Skift farve og træk fire ekstra kort: Deltageren, der spillede kortet, må bestemme, hvilken farve der skiftes til. Desuden skal næste spiller trække fire kort fra grundbunken og mister samtidig sin tur. Man må ikke spille kortet, hvis man sidder med et andet kort, der matcher den farve, der ligger øverst i fralægningsbunken. Hvis kortet vendes som det første kort, blandes det ind i grundbunken og der trækkes et nyt kort.

  Straffes for fejl

  Du bliver straffet benhårdt i Uno for at begå fejl. Hvis en deltager bliver grebet i at spille et forkert kort, skal vedkommende tage kortet tilbage på hånden og trække to kort yderligere fra grundbunken.
  Hvis en deltager spiller kortet ‘Skift farve og træk fire ekstra kort’, må den spiller, som bliver ramt, udfordre, hvis vedkommende tror, at kortet er spillet ureglementeret, altså fordi vedkommende tror, at deltageren har et kort i samme farve som øverste kort i fralægningsbunken. Deltageren, der spillede ‘Skift farve og træk fire ekstra kort’ skal vise sin hånd til den spiller, der udfordrer. Er kortet spillet ureglementeret, skal vedkommende træk fire kort. Er kortet spillet korrekt, skal spilleren, der valgte at udfordre trække to kort ud over de fire kort, som vedkommende skulle trække på grund af kortet.

  Når man kun har et kort tilbage på hånden, skal man huske at sige Uno, da man ellers skal tage ekstra kort op som straf.

  Sådan vinder du spillet

  Den deltager, der først når op på 500 point, vinder.

  Uno-varianter

  To spillere
  Man følger de normale regler, dog fungerer ‘Skift retning’-kort som ‘spring over’-kort.

  Makker
  Makkerne skal sidde overfor hinanden. Når en spiller er kommet af med alle sine kort, er runden slut. Pointene hos det andet hold tælles sammen og gives til det vindende hold.

  Turnering
  I stedet for at man giver den vindende spiller det antal point, man sidder tilbage med på hånden, fører hver spiller regnskab med, hvor mange point vedkommende sidder tilbage med efter hver runde. Når en spiller når et bestemt pointtal, for eksempel 500, udgår personen af spillet. Sådan fortsættes, indtil der kun er en spiller tilbage.

  Specielle regler

  Hvis man ønsker mere variation, kan man spille med følgende regelvariationer. Bemærk at det et muligt at kombinere dem.
  Fortsætte-Uno
  Når en spiller lægger et ‘træk to ekstra’-kort, kan næste spiller også lægge et ‘træk to ekstra’-kort, således at næste spiller igen skal trække fire kort. Medmindre at hun også kan spille et ‘træk to ekstra’-kort og sende aben videre til næste spiller, der så skal trække seks kort.
  Samme regel gælder for ‘Skift farve og træk fire ekstra’-kort.

  Syv-nul Uno

  Hver gang der spilles et ‘0’-kort, skal alle deltagerne give deres korthånd videre til næste deltager i spilretningen.
  Hvis en deltager lægger en ‘7’, skal vedkommende bytte kort med en anden deltager efter eget valg.

  Hop-ind Uno

  Hvis en spiller sidder med nøjagtigt det samme kort (samme tal og farve), som det øverste kort i fralægningsbunken, må vedkommende spille kortet, uanset at det ikke er vedkommendes tur.
  Hvis man ‘hopper’ ind med et speciakort, vil det først lagte kort blive neutraliseret, det vil sige, man skal ignorere det første kort.

  Vurdering af Uno

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Uno er et glimrende introspil til de yngste, hvor held er den altdominerende faktor. Strafreglerne bør der tages meget lempeligt på, hvis man spiller med meget små børn, da man ellers ødelægger spiloplevelsen for dem. Der findes adskillige forskellige Uno-varianter, men de ændrer ikke noget grundlæggende ved spillet, så når man er ved at være kørt træt i Uno, så kig hellere efter et spil, hvor held er knap så dominerende en faktor.


  Kommentarer til Uno