2 - spillere
60+ min
12+ år
 • familiespil
 • Quiz
 • Regler på dansk

  Bezzerwizzer+

  Johnn Esbensen af Johnn Esbensen d. 1. March 2012

  Bezzerwizzer+ en anderledes og spændende udgave af det klassiske Bezzerwizzer. Dette spil adskiller sig væsentligt fra den ‘gamle’ version, ved at indeholde en xylofon, men også kort med billeder og figurer, der skal genkendes og huskes.

  Trods de nye kategorier, er der stadig mulighed for at ‘drille’ de øvrige spillere med Bezzerwizzer- og Zwap-brikkerne.

  Bezzerwizzer spilles af 2 – 4 hold, med en eller flere spillere på hvert hold. Jo flere spillere – desto sjovere er spillet.

  Sådan starter I Bezzerwizzer+

  • Spillepladen placeres på bordet
  • Emnekortene blandes og stilles klar inden for rækkevidde
  • Xylofonen, terningerne og timeglasset lægges på bordet
  • De 16 emnebrikker kommes i posen
  • Hvert hold vælger en farve, og tager det tilhørende ‘hus’, spillebrik, 2 Bezzerwizzer-brikker og 1 Zwap-brik.

  ‘Huset’ er en lille plade, hvorpå holdene senere skal anbringe deres emnebrikker. ‘Huset’ har 4 felter til emnebrikker, der er markeret med henholdsvis en, to, tre eller fire prikker. Prikkerne angiver antallet af point, som et rigtigt svar giver.

  Den yngste spiller starter. Efter første runde skiftes holdene til at starte – turen går med uret.

  Runderne i Bezzerwizzer+

  Hver runde starter med, at holdene trækker 4 emnebrikker op af posen. Emnebrikkerne angiver de kategorier, som holdene i løbet af runden får opgaver i. Når alle holdene har trukket 4 emnebrikker, skal de vælge i hvilken rækkefølge de vil forsøge at løse opgaverne. Dette gøres ved at placere emnebrikkerne i ‘huset’ på felterne et – fire.

  Når alle holdene har valgt rækkefølgen på opgaverne, skal startspilleren svare på første opgave eller spørgsmål til et point. Løses opgaven rykker holdet sin spillebrik et felt på spillepladen. Løses opgaven ikke, går turen går videre til næste hold. Sådan fortsættes der rundt om bordet, indtil alle hold har svaret på alle spørgsmål i deres ‘hus’ eller et hold er nået i mål.

  Opgaverne er meget forskellige – lige fra almindelige almen viden spørgsmål over musik på xylofon til komplekse huskelege. I emnet ‘Husk rækkefølgen’ skal man f.eks. kigge på en række symboler eller figurer. Når timeglasset løber ud, skal man så huske en bestemt placering. Hvilket spørgsmål man skal svare på afgøres med et slag med en terning.

  Hvert hold har 2 Bezzerwizzer-brikker og en Zwap-brik. Når disse brikker er brugt udgår de midlertidigt af spillet. Holdene får dem dog tilbage næste gang der skal trækkes 4 nye emnebrikker.

  Bezzerwizzer-brikken kan bruges hvis et hold tror de kan besvare et af modstandernes spørgsmål. Hvis modstanderne svarer forkert, har det hold der har lagt en Bezzerwizzer-brik mulighed for at svare på spørgsmålet. Hvis holdet svarer rigtigt må de rykke deres brik 2 felter.

  Zwap-brikken kan kun spilles i holdets egen tur og inden spørgsmålet er blevet læst op. Zwap-brikken giver holdet mulighed for, at bytte rundt på to emnebrikker i ‘husene’, som endnu ikke er brugt. Holdet kan frit vælge hvilke emnebrikker de vil bytte rundt på blandt deres egne og andre holds brikker. Man har således mulighed for at bytte om på rækkefølgen hos andre eller hos sig selv eller bytte emnebrikker rundt for at ‘drille’ de andre.

  Spillets afslutning

  Spillet slutter når en eller flere hold er nået i mål og alle har fået lige mange spørgsmål. Er flere hold nået i mål trækker holdene hver et spørgsmål og svarer på dette. Dette fortsættes indtil kun ét hold svarer rigtigt.

  Vurdering af Bezzerwizzer+

  Johnn Esbensen
  Johnn Esbensen mener ...

  Bezzerwizzer+ er meget anderledes end det klassiske Bezzerwizzer, da flere af kategorierne ikke længere er paratvidensspørgsmål, men derimod baseret på rummelighed, hukommelse, rytmisk sans og flere andre kreative evner.

  Mange af de kreative opgaver ligger dog i den svære ende, hvilket gør at der i mange tilfælde bliver kamp om de ‘almindelige’ paratvidensspørgsmål. Men har man fotografisk hukommelse, eller en særligt veludviklet rummelig sans, er der rig mulighed for at komme foran i spillet.

  Spillet er i vanlig høj kvalitet og både spørgsmål og opgaver virker gennemarbejdet. Det ændrer dog ikke på, at sværhedsgraden sandsynligvis vil afholde flere fra at hive spillet frem igen og igen.


  Kommentarer til Bezzerwizzer+